آیا می‌توانیم قرارداد فروش سرقفلی مغازه امضا کنیم؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/12/01
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد فروش سرقفلی

سرقفلی یکی از حقوق مالی شمرده می‌شود که قانونگذار برای حمایت از حقوق مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته است. حق سرقفلی هنگامی برای مستاجر ایجاد می‌شود که مالک نیز با واگذاری آن (حق سرقفلی) موافقت کرده باشد. توافق میان مالک مغازه و مستاجر مبنای به وجود آمدن حق سرقفلی خواهد بود. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که سرقفلی یک امتیاز و حق مالی است و مالک مغازه می‌تواند آن را به مستاجر واگذار کند.

مطابق با اصول و ضوابط قانونی مستاجری که حق سرقفلی مغازه به او واگذار شده در واقع مالک آن حق است. مستاجری که امتیاز سرقفلی مغازه به او واگذار شده است باید بهای آن را به مالک پرداخت کند. نمونه قرارداد فروش سرقفلی مغازه در راستای واگذاری و نقل و انتقال آن (حق سرقفلی) تنظیم می‌شود. این قرارداد در صورتی معتبر است که مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر تنظیم شده باشد.

در این مقاله قصد داریم که شرایط قانونی مربوط به واگذاری و نقل و انتقال مالکیت سرقفلی مغازه و قرارداد مربوط به آن را بررسی کنیم. علاوه براین، صلح نامه سرقفلی نیز از دیگر قراردادهایی است که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مورد آن مقاله‌ای اختصاصی نوشته شده است که می‌توانید آن را نیز مطالعه کنید.

فرم قرارداد فروش سرقفلی مغازه را باید با نظارت کدام قوانین تنظیم کنیم؟

انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید فرم قرارداد فروش سرقفلی مغازه را مطابق با شرایط و ضوابط قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 1376) و قانون مدنی تنظیم کنند.

مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر، شخصی که مالکیت سرقفلی به او واگذار شده است از اختیار قانونی برای نقل و انتقال آن برخوردار می‌شود مگر اینکه این اختیار از او سلب شده باشد. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که انتقال دهنده می‌تواند حق واگذاری امتیاز سرقفلی مغازه را از خریدار سلب کند.

مفاد فرم قرارداد فروش سرقفلی مغازه و شرایط اجرای آن به واسطه توافق میان طرفین آن (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) مشخص می‌شود.

طرفین معامله باید شرایط این قرارداد را با توجه به شرایط و ضوابط آمره قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر تنظیم کنند. ماهیت حقوقی شرایط و ضوابط آمره قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر به گونه‌ای است که رعایت آن‌ها را الزامی می‌کند. قراردادی که بدون رعایت این شرایط تنطیم شده بی‌اثر و غیر معتبر است.

چرا تنظیم نمونه قرارداد فروش سرقفلی مغازه ضرورت دارد؟

نمونه قرارداد خرید سرقفلی مغازه باید توسط طرفین معامله تکمیل و امضا شود. تمام مسائل اصلی و فرعی مورد توافق طرفین معامله باید در این متن قرارداد منعکس شوند. این قرارداد از اعتبار یک سند قانونی، معتبر و محکمه پسند برخوردار است. طرفین معامله اگر با یکدیگر اختلاف پیدا کنند، با استناد به این قرارداد می‌توانند ادعاهای خودشان را به اثبات برسانند.

این قرارداد می‌تواند به صورت رسمی یا عادی تنظیم شود. قرارداد عادی توسط طرفین معامله و قرارداد رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا می‌شود. بهتر است که این قرارداد به صورت رسمی تنظیم شود زیرا مطابق با شرایط و ضوابط قانون ثبت باید معاملات مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول در دفتر مربوطه به ثبت برسند.

نمونه قرارداد پیش فروش سرقفلی واحدهای مجتمع تجاری باید حاوی موارد زیر باشد:

  1. مشخصات طرفین معامله؛
  2. جزئیات مربوط به حق سرقفلی مورد معامله؛
  3. بهای مورد معامله، شرایط و تاریخ پرداخت آن؛
  4. شرایط اجرای معامله؛
  5. تعهدات طرفین معامله؛
  6. شرایط فسخ معامله؛
  7. مرجع حل اختلاف میان طرفین معامله؛
  8. تعیین تعداد نسخه‌های قرارداد.

شرایط تعیین و پرداخت مبلغ نمونه قرارداد فروش سرقفلی مغازه چگونه است؟

مبلغ این قرارداد در واقع همان بهایی است که انتقال گیرنده باید بابت حق سرقفلی پرداخت کند. بهای متن قرارداد فروش سرقفلی مغازه باید به وسیله توافق میان طرفین معامله مشخص شود. طرفین معامله بهای حق سرقفلی را با توجه به ارزش مادی و تجاری مغازه تعیین می‌کنند.

اصل بر پرداخت نقدی مبلغ نوشته شده در متن قرارداد فروش سرقفلی مغازه است اما طرفین معامله می‌توانند مدتی را برای پرداخت این مبلغ تعیین کنند. قانونگذار به طرفین این قرارداد اجازه داده است که در خصوص پرداخت اقساطی مبلغ نمونه قرارداد پیش فروش سرقفلی نیز با یکدیگر توافق کنند.

امضای نمونه قرارداد فروش سرقفلی مغازه باعث ایجاد چه تعهداتی برای طرفین معامله می‌شود؟

امضای نمونه قرارداد پیش فروش سرقفلی واحدهای مجتمع تجاری باعث ایجاد وظایف و تکالیفی برای طرفین معامله می‌شود. واگذاری و تحویل حق سرقفلی مهم‌ترین وظیفه‌ای است که پس از امضای این قرارداد بر عهده انتقال دهنده گذاشته می‌شود. پرداخت مبلغ نوشته شده در نمونه قرارداد پیش فروش سرقفلی واحدهای مجتمع تجاری نیز مهم‌ترین تعهدی است که به موجب امضای آن بر عهده انتقال گیرنده قرار می‌گیرد.

شرایط و جزئیات اجرای این قرارداد به وسیله توافق میان طرفین معامله مشخص می‌شود. تعهدات فرعی در واقع همان جزئیاتی هستند که طرفین معامله درباره اجرای آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند. قانونگذار به طرفین معامله اجازه داده است که در خصوص اجرای هر تعهد مشروع و قانونی که مخالف با نظم عمومی جامعه نباشد به توافق برسند.

موضوعات تعهدات مورد توافق طرفین معامله می‌تواند مالی یا غیر مالی باشند. تمام تعدات اصل، فرعی ، مالی و غیر این قرارداد برای طرفین معامله الزام آور هستند.

آیا گرفتن تضمین می‌تواند راهکار قانونی مناسبی برای ضمانت حسن اجرای تعهدات این قرارداد باشد؟

قانونگذار به طرفین نمونه قرارداد خرید سرقفلی مغازه اجازه داده است که در راستای ضمانت حسن اجرای تعهدات مندرج در آن، از یکدیگر تضمین بگیرند. تضمین، وجه نقد یا غیر نقدی است که مبلغ و شرایط دریافت آن به وسیله توافق میان طرفین معامله تعیین می‌شود.

نکته: تعیین تضمین، الزامی نیست اما می‌تواند راهکار مناسبی برای ضمانت حسن اجرای تعهدات مقرر در نمونه قرارداد خرید سرقفلی مغازه باشد. در اغلب موارد، طرفین معامله به وسیله اسناد تعهد آور بانکی از یکدیگر تضمین می‌گیرند. به اسناد مالی و لازم الاجرایی مانند چک و سفته اسناد تعهد آور بانکی گفته می‌شود. طرفین معامله باید شرایط به اجرا گذاشتن چک و سفته تضمین را در این قرارداد قید کنند.

چک و سفته‌هایی که در راستای ضمانت حسن اجرای تعهدات داده شده‌اند در حکم مال مورد امانت هستند. بنابراین، دارنده چک و سفته ضمانت نمی‌تواند هر زمان که اراده کرد آن‌ها را بدون دلیل به اجرا بگذارد. به اجرا گذاشتن بدون دلیل چک و سفته ضمانت در حکم ارتکاب جرم خیانت در امانت است و ضمانت اجرای کیفری دارد.

آیا تعیین وجه التزام در قرارداد الزامی است؟

تعیین وجه التزام در نمونه قرارداد خرید و فروش سرقفلی مغازه الزامی نیست اما می‌تواند راهکار مناسبی برای ضمانت حسن انجام تعهدات نوشته شده در آن باشد. التزام به معنی متعهد و پایبند شدن نسبت به انجام کاری است. وجه التزام، مبلغی است که در قرارداد به عنوان جریمه تعیین می‌شود. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خودش عمل نکرد یا آن‌ها را با تاخیر انجام داد باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه پرداخت کند.

خسارت قراردادی نام دیگر وجه التزام است زیرا مبلغ و شرایط پرداخت آن به وسیله توافق میان طرفین معامله مشخص می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم که:

پیشنهاد می‌کنیم که برای جلوگیری از خسارات و زیان‌های احتمالی یا مشکلات و اختلافاتی که معمولا در خصوص معامله مغازه‌های سرقفلی ایجاد می‌شود، حتما با مشاور حقوقی تلفنی گفتگو کنید. همچنین مناسب خواهد بود که تنظیم قرارداد مربوط به این معامله را به وکلای مجرب یا مشاوران حقوقی بسپارید.

صلح نامه سرقفلی مغازه

انتقال سرقفلی به یک صلح نامه کامل و دقیق نیاز دارد. این صلح نامه را می‌توانید با زدن روی تصویر زیر به سهولت دریافت کنید.

نمونه صلح نامه سرقفلی مغازه
دانلود نمونه صلح نامه سرقفلی مغازه
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات