قرارداد اجاره منزل مبله و مهمترین نکات تنظیم اجاره نامه منزل مبله

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/05/11
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد اجاره منزل مبله

اجاره دادن منزل مبله طی چند سال اخیر در کشور رواج پیدا کرده است. قرارداد اجاره منزل مبله می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی و سالیانه تنظیم شود. منظور از منزل مبله، خانه‌هایی است که در آن‌ها اسباب و وسایل زندگی وجود دارد.

ممکن است که صاحب‌ منزل به دلیل مهاجرت یا تغییر موقت محل اقامت خود، امکان جا به ‌جایی تمام وسایل منزل را نداشته باشد و نخواهد آن‌ها را بفروشد. در این حالت، می‌تواند منزل خود را به صورت مبله و همراه با تمام یا برخی وسایل آن اجاره دهد. اشخاص زیادی مانند، دانشجویان و کارمندان امکان تهیه کردن وسایل خانه را ندارند و ترجیح می‌دهند که منزل‌های مبله را اجاره کنند.

اجاره منزل‌های مبله در شهرهای توریستی و زیارتی نیز رواج زیادی دارد زیرا این شهرها مقصد گردشگران و زائران هستند. منزل‌های مبله می‌توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه به زائران و گردشگران اجاره داده شوند. مستاجر و موجر در هنگام تنظیم قراردادهای اجاره باید به موارد قانونی مهمی توجه کنند که ما در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

قرارداد اجاره منزل مبله با استناد به چه قوانینی نوشته می‌شود؟

قرارداد اجاره از جمله قراردادهایی به حساب می‌آید که در قانون مدنی تعریف شده و شرایط تنظیم و امضای آن نیز مشخص شده است. این قرارداد به وسیله توافق میان موجر و مستاجر تحقق پیدا می‌کند. به موجب امضای نمونه قرارداد اجاره خانه مبله ، منافع منزل مبله برای مدت معینی به مستاجر منتقل می‌شود و او حق استفاده از آن مکان و امکانات آن را پیدا می‌کند. منافع منزل مبله و حق استفاده از امکانات آن در مقابل پرداخت اجاره ‌بها به مستاجر منتقل می‌شود. قرارداد اجاره منزل مبله باید به توجه به شرایط و ضوابط مندرج در قانون مدنی تنظیم شود.

شرایط قانونی نمونه قرارداد اجاره خانه مبله ، آمره یا تکمیلی هستند:

  1. قوانین آمره ، قطعی و لازم الاجرا خواهند بود. موجر و مستاجر نمی‌توانند برخلاف قوانین آمره با یکدیگر توافق کنند. برای مثال، یکی از قواعد آمره در این زمینه، مدت دار بودن آن است. بنابراین موجر و مستاجر نمی‌توانند در خصوص عدم تعیین مدت اجاره منزل مبله با یکدیگر توافق کنند. زیرا هرگونه توافق برخلاف قوانین آمره قراردادهای اجاره منزل مبله باعث باطل و بی‌اثر شدن آن‌ها می‌شود.
  2. قوانین تکمیلی نیز در صورتی لازم الاجرا هستند که موجر و مستاجر منزل مبله برخلاف آن‌ها (قوانین تکمیلی) با یکدیگر توافق نکرده باشند. توافق برخلاف قوانین تکمیلی باعث باطل شدن قراردادهای اجاره منزل مبله نمی‌شود.

آیا تنظیم رسمی اجاره نامه منزل مبله در دفترخانه الزامی است؟

این قرارداد به وسیله توافق میان موجر و مستاجر تحقق پیدا می‌کند. توافق میان طرفین نیز به وسیله اعلام اراده و رضایت آن‌ها انجام می‌‌شود. اعلام رضایت مستاجر و موجر به صورت کتبی یا شفاهی خواهد بود. در اصطلاح به قرارداد مکتوب اجاره منزل مبله، اجاره نامه گفته می‌شود.

اجاره نامه منزل مبله می‌تواند به صورت عادی یا رسمی تنظیم شود:

  1. قرارداد عادی منزل مبله توسط موجر و مستاجر تنظیم و امضا می‌شود.
  2. اجاره نامه رسمی منزل مبله نیز در دفتر خانه‌های اسناد رسمی تنظیم و امضا خواهد شد.

در نتیجه می‌توان گفت که تنظیم رسمی اجاره نامه منزل مبله الزامی نیست و تنظیم اجاره نامه عادی به تنهایی کفایت می‌کند. به بیان ساده، همین که طرفین این قرارداد، قرارداد را میان خودشان امضا کنند برای اعتبار بخشی به این توافق کفایت می‌کند.

مبلغ قرارداد اجاره منزل مبله چگونه تعیین می‌شود؟

مبلغ قرارداد اجاره منزل مبله همان اجاره بهایی است که از سوی مستاجر به موجر پرداخت می‌شود. اجاره بهای منزل مبله براساس توافق میان مستاجر و موجر معین خواهد شد. برای تعیین اجاره بهای منزل مبله ، به مساحت، امکانات و موقعیت مکانی توجه می‌کنند. مدت قرارداد نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار در تعیین اجاره بهای منزل مبله است.

اجاره بهای منزل مبله می‌تواند به صورت نقدی یا اقساطی پرداخت شود. کرایه نقدی در زمان تنظیم و امضای قرارداد؛ در طول مدت قرارداد یا پس از پایان یافتن مدت قرارداد پرداخت می‌شود. مبلغ اقساطی منزل مبله نیز در فواصل زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.

تعهدات و وظایف موجر در قرارداد اجاره منزل مبله چیست؟

موجر به موجب امضای قرارداد اجاره منزل مبله متعهد می‌شود که منزل و امکانات آن را مطابق با مفاد اجاره نامه در اختیار مستاجر قرار دهد. هزینه تعمیرات منزل مبله و وسایل آن در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده موجر خواهد بود. موجر وظیفه دارد که امکانات و وسایل مورد نیاز را فراهم کند. موجر و مستاجر در زمان تنظیم و امضای این قرارداد می‌توانند در خصوص پرداخت هزینه تعمیرات و جزئیات مربوط به امکانات با یکدیگر توافق کنند.

به این نکته توجه کنید که به موجب قرارداد اجاره، مالکیت منزل مبله به مستاجر منتقل نمی‌شود. پس از امضای قرارداد اجاره، صرفاً مالکیت منافع منزل به مستاجر منتقل خواهد شد و او حق استفاده از منافع خانه مبله را پیدا می‌کند. بنابراین، شخصی که منزل مبله را اجاره کرده است نیز می‌تواند نسبت به اجاره دادن آن اقدام کند. موجر می‌تواند در ضمن قرارداد اجاره قید کند که مستاجر باید شخصاً از منزل مبله استفاده کند. در این حالت، مستاجر حق اجاره دادن مجدد ملک به دیگری را ندارد.

وظایف مستاجر در قرارداد اجاره منزل مبله چیست؟

پس از امضای اجاره نامه، منزل به مستاجر تحویل داده می‌شود و او حق استفاده از آن مکان و امکانات آن را خواهد داشت. مطابق با مقررات قانون مدنی، مستاجر امین است و منزل مبله نیز در نزد او به عنوان امانت محسوب می‌شود. بنابراین مستاجر نسبت به خرابی‌ها و نقص‌هایی که در طول مدت اجاره به وجود می‌آید، ضامن نیست. ممکن است به منزل مبله یا وسایل آن در مدت قرارداد اجاره منزل مبله آسیب وارد شود و این آسیب در اثر عواملی مانند وقوع سیل، زلزله یا ترکیدن لوله‌های آب باشد. در این حالت، مستاجر نسبت به آسیب دیدن خانه مبله یا وسایل آن ضامن نخواهد بود زیرا مستاجر کوچکترین نقشی در آسیب دیدن منزل مبله و وسایل آن نداشته است.

مستاجر باید به صورت متعارف از منزل مبله و امکانات آن استفاده کند. ممکن است که مستاجر به صورت عمدی یا با کوتاهی خودش باعث آسیب دیدن منزل مبله و وسایل آن شود. در این حالت، مستاجر ضامن است و باید تمام خسارت‌هایی که به صورت عمدی یا در نتیجه کوتاهی به منزل مبله و وسایل آن وارد کرده است را جبران کند.

مستاجر موظف است که از منزل مبله و وسایل آن، مطابق با توافق میان خود و مستاجر استفاده کند. برای مثال، موجر و مستاجر در اجاره نامه توافق می‌کنند که منزل مبله برای کاربرد مسکونی اجاره داده می‌شود. در این صورت، مستاجر حق ندارد از منزل مبله برای دفتر شرکت استفاده کند. مستاجر باید منزل مبله را در پایان مدت قرارداد تخلیه کند و به موجر تحویل دهد.

شرایط خروج از این قرارداد چیست؟

قرارداد اجاره منزل مبله به صورت قطعی و لازم الاجرا تنظیم و امضا می‌شود. موجر و مستاجر بعد از امضای اجاره نامه خانه مبله، حق منحل کردن قرارداد اجاره را ندارند و باید به تمام تعهدات و وظایف خود عمل کنند. تنها راه‌ حل قانونی برای منحل کردن اجاره نامه، فسخ آن است. موارد فسخ این قرارداد نیز در قانون مدنی پیش بینی شده است.

در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

  • اگر مشخص شود که در زمان امضای اجاره نامه، منزل مبله آسیب دیده و غیر قابل استفاده شده است، در این حالت، مستاجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.
  • در برخی موارد، منزل مبله در طول مدت قرارداد اجاره نیاز به تعمیرات فوری و ضروری پیدا می‌کند. اگر مستاجر در طول مدت تعمیرات نتواند از منزل مبله استفاده کند به استناد ماده 485 قانون مدنی می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.
  • ممکن است که مستاجر به صورت متعارف و معمول از منزل مبله استفاده و نگهداری نکند. در ابتدا، موجر سعی می‌کند که از استفاده نادرست مستاجر جلوگیری کند. اگر موجر نتواند مانع استفاده نادرست مستاجر شود از حق فسخ قرارداد اجاره برخوردار خواهد شد.
  • مستاجر باید به صورت متعارف و مطابق با اجاره نامه از منزل مبله استفاده کند. در غیر این صورت، موجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

نکته: موجر و مستاجر منزل مبله با توافق یکدیگر می‌توانند قرارداد اجاره را منحل کنند که در اصطلاح به آن اقاله قرارداد اجاره گفته می‌شود.

داوری در قرارداد اجاره منزل مبله چگونه تعیین می‌شود و چه شرایطی دارد؟

موجر و مستاجر منزل مبله برای حل و فصل اختلافات حقوقی خودشان باید به شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و اقامه دعوا کنند. اقامه دعوا در دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست است.

موجر و مستاجر منزل مبله در هنگام تنظیم و امضای اجاره نامه می‌توانند در خصوص تعیین داور با یکدیگر توافق کنند. داور، فردی است که به وسیله توافق میان موجر و مستاجر منزل مبله مشخص می‌شود و مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی آن‌ها به شمار می‌آید. موجر و مستاجر در هنگام بروز اختلافات حقوقی باید به نزد داور بروند و مطابق با رأی او عمل کنند.

موجر و مستاجر می‌توانند یک نسخه از اجاره نامه خانه مبله را به داور بدهند.

پیشنهاد می‌کنیم:

حتما برای تمام معاملات و توافقاتی که به هر طریقی انجام می‌دهید، قرارداد داشته باشید. امضای قرارداد میان طرفین، این امکان را ایجاد می‌کند که توافقات و تعهدات آن‌ها در یک سند معتبر ثبت شود. تیم حقوقی رکلا با ارائه خدماتی چون تنظیم قرارداد اختصاصی و همچنین مشاوره حقوقی تلفنی ، دسترسی به خدمات حقوقی را آسان‌تر کرده است. در کنار شما هستیم.

قرارداد اجاره منزل مبله

با استفاده از این قرارداد، می‌توانید منزل مبله خود را اجاره دهید. برای دریافت سریع آن، اینجا بزنید.

نمونه قرارداد اجاره منزل مبله
دانلود نمونه قرارداد اجاره منزل مبله
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات