همکاری با فعالان حوزه زیست محیطی به واسطه امضای قرارداد مشاوره محیط زیست

-
بروزرسانی:1400/11/27
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد مشاوره محیط زیست

امروزه، توجه به مسائل زیست محیطی در هر حوزه‌ای، به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در پیشرفت یا عدم پیشرفت آن حوزه به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، توجه به ابعاد زیست محیطی قبل از اقدام به عملیاتی کردن هر طرحی، از مهم‌ترین پیش نیازهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا عدم توجه به محیط زیست و حواشی آن، پیامدهای مخربی را بر جای می‌گذارد و متعاقب آن، زندگی بشری تحت تاثیر این آثار قرار می‌گیرد. در این راستا بهره مندی از مشاوره‌های تخصصی در زمینه مسائل محیط زیستی، تا حد ممکن از وقوع چنین پیامدهای مخرب می‌کاهد. به طور کلی باید اشاره داشت که شما برای استفاده از مشاوره‌های زیست محیطی، ابتدا باید قراردادی را برای آن منعقد کنید. این قرارداد، نمونه قرارداد مشاوره محیط زیست نام دارد.

اینکه قرارداد حاضر چه قراردادی است و به چه جزئیاتی اشاره دارد، در این مقاله مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

اگر بخواهیم این قرارداد را به دسته‌ای از قراردادها مطلق بدانیم، می‌توانیم آن را یکی از انواع قرارداد خدمات مشاوره ای در نظر بگیریم.

انعقاد نمونه قرارداد مشاوره محیط زیست چه مزایایی را در بردارد؟

یکی از مزایای اصلی انعقاد این قرارداد ، امکان برخورداری از دیدگاه و نظریات تخصصی مشاوران محیط زیستی است. به عبارت دیگر، این حوزه، به عنوان یک حوزه تخصصی به شمار می‌رود. به همین ترتیب هر شخصی قادر نخواهد بود که در این زمینه به شما مشورت‌هایی بدهد. بنابراین شما باید برای این امر، حتما به متخصصان این حوزه مراجعه کنید.

از سوی دیگر، این قرارداد باعث می‌شود که چهارچوب حاکم بر روابط شما و مشاور محیط زیست قاعده مند شود زیرا این قرارداد به خوبی بر جزئیات مشاوره و نیز تعهدات طرفین تاکید می‌ورزد. بنابراین قرارداد حاضر تا حد زیادی از وقوع ابهامات در شرح وظایف طرفین جلوگیری می‌کند.

اساس نمونه قرارداد مشاوره محیط زیست بر چه پایه‌ای بنا شده است؟

با توجه به تخصصی بودن مسائل زیست محیطی و نیز با توجه به ضرورت مراجعه به متخصصان این حوزه برای دریافت نظریات زیست محیطی، به نوعی می‌توان بیان کرد که این قرارداد به عنوان یک قرارداد پیمانکاری در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس شخص متقاضی دریافت مشاوره محیط زیستی، به عنوان کارفرما و شخص مشاوره دهنده، به عنوان پیمانکار تلقی خواهد شد.

در زمان تنظیم نمونه قرارداد مشاوره محیط زیست ، به چه مواردی باید توجه داشت؟

به طور کلی، با توجه به ماهیت این قرارداد و هدف از امضای آن، باید بیان داشت که در نظام حاکم بر قراردادها، هیچ اشاره‌ای به قراردادهای مشاوره نشده است. این مسئله، از بُعد نامعین قرارداد مشاور محیط زیست ناشی می‌شود. به طور کلی، قراردادهای نامعین، در مقابل قراردادهای معین قرار می‌گیرند. قراردادهای معین قراردادهایی هستند که از یک نظام خاص برخوردارند. به همین ترتیب در زمان تنظیم این قراردادها، شما باید حتما از نظام آن‌ها تبعیت کنید تا قرارداد شما معتبر شناخته شود اما در خصوص قراردادهای نامعین باید بیان داشت که در عالم قراردادها، چهارچوب خاصی در خصوص قراردادهای نامعین، از جمله قرارداد موضوع مقاله وجود ندارد.

حال با توجه به بُعد نامعین نمونه قرارداد مشاوره محیط زیست ، آیا طرفین در تعیین حدود حاکم بر این قرارداد آزاد هستند؟

خیر. نامعین بودن این قرارداد به معنای آزادی کارفرما و مشاور در تنظیم قرارداد نیست. در اینجا باید خاطر نشان کرد که تحت یک اصل به نام اصل حاکمیت اراده اشخاص، طرفین می‌توانند خودشان شرایط حاکم بر قرارداد را تعیین کنند اما این شرایط نیز باید از اصولی پیروی کند. این حکم که از ماده 10 قانون مدنی ناشی می‌شود، شرط اصلی صحت قراردادهای نامعین را مورد اشاره قرار داده است. به این صورت که کارفرما و مشاور موظف هستند موازین قانونی و شرعی را در تعیین چهارچوب حاکم بر قرارداد رعایت کنند. در غیر این صورت قراردادی که میان آن‌‌ها منعقد می‌شود، اساسا بی‌اعتبار خواهد بود.

علاوه بر ماده 10 قانون مدنی، چه نکات دیگری را باید در زمان تنظیم این قرارداد در نظر داشت؟

در زمان تنظیم نمونه قرارداد مشاوره محیط زیست ، توجه به برخی نکات ضروری است. به طور کلی در نظام قانونی ایران، مجموعه‌ای از شرایط برای صحت انواع قرارداد تعیین شده است. عدم تحقق این شرایط، قرارداد را با مشکل اساسی روبرو خواهد کرد. این شرایط به شرح زیر هستند که باید برای قرارداد مشاور محیط زیست رعایت شوند:

  1. وجود اراده طرفین مبنی بر انعقاد قرارداد: منظور از وجود اراده طرفین این است که طرفین باید اراده واقعی خود برای انعقاد قرارداد را اعلام کنند. به عبارت دیگر، اکراه یا اجبار یکی از طرفین، قرارداد را از لحاظ اعتباری با مشکل روبرو می‌سازد.
  2. اهلیت طرفین: منظور از اهلیت طرفین، برخورداری آن‌ها از صلاحیت قانونی لازم برای انعقاد قرارداد است. در این زمینه، طرفین باید به عنوان اشخاصی عاقل، بالغ و رشید شناخته شوند تا صلاحیت لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند.
  3. معین بودن موضوع قرارداد: منظور از معین بودن موضوع قرارداد، تعیین دقیق کم و کیف مشاوره محیط زیستی است. به این صورت که هر نوع کلی گویی یا وجود ابهام در موضوع، سبب بی اعتباری قرارداد خواهد شد.

آثار ناشی از انعقاد نمونه قرارداد مشاوره محیط زیست تا چه زمانی پایدار است؟

در چند حالت، آثار ناشی از انعقاد قرارداد مشاور محیط زیست خاتمه پیدا می‌کند. در این قسمت، برخی از حالات متداول آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

  1. خاتمه مدت قرارداد: توجه داشته باشید این قرارداد، از جمله عقود موقتی است. به همین خاطر در قرارداد حاضر، بخشی برای قید مدت لحاظ می‌شود. بنابراین با اتمام بازه زمانی که در نظر گرفته شده است، آثار قرارداد نیز به پایان می‌رسد و قرارداد، دیگر آثاری را به همراه نخواهد داشت. البته در این شرایط کارفرما و مشاور قادرند که بر اساس شرایط جدید، برای تمدید مدت قرارداد، توافقاتی را با یکدیگر داشته باشند.
  2. تحقق موضوع قرارداد: از دیگر موارد خاتمه آثار قرارداد، تحقق موضوع نمونه قرارداد مشاوره محیط زیست است. به این معنا که با در اختیار گذاشتن خدمات مشاوره‌ای از سوی مشاوره محیط زیستی مطابق با شرایط مورد توافق، قرارداد، دیگر آثاری نخواهد داشت.

در کنار دو مورد مطرح شده فوق، دو حالت دیگر برای خاتمه این قرارداد یافت می‌شود. این دو حالت در ماده 219 قانون مدنی در خصوص قراردادهای لازم مطرح می‌شوند. در این زمینه منظور از قراردادهای لازم، قراردادهایی است که به صورت یک جانبه از سوی طرفین قابل انحلال نیستند، اما تحت شرایطی امکان خاتمه آن‌ها وجود دارد. با توجه به ماده اخیر، قراردادهای لازم، تحت دو عنوان اقاله و فسخ قابل خاتمه خواهند بود. اقاله حالتی است که طرفین قرارداد، به خاتمه قرارداد به صورت جمعی رضایت می‌دهند. در مقابل، فسخ به خاتمه یک جانبه قرارداد به دلیل وقوع برخی عوامل توجیه کننده قانونی گفته می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم که:

بهترین اقدامی که می‌تواند روابط طرفین این قرارداد را کنترل کند، تنظیم و امضای یک قرارداد مکتوب است. به طور کلی این قبیل قراردادهای خدماتی، دارای شرایطی هستند که ممکن است در روند اجرای موضوع قرارداد، میان طرفین اختلافاتی ایجاد کنند. به همین دلیل تاکید می‌کنیم که حتما تمام مواردی که باید در اجرای موضوع این قرارداد انجام شوند را در متن قرارداد توضیح دهید. همچنین لازم است که ضمانت‌ها و تعهداتی را نیز برای آن در نظر بگیرید.

برای پیگیری این موارد و تهیه یک قرارداد با ویژگی‌هایی که پیشنهاد دادیم، نیاز دارید که با اشخاص متخصص همکاری کنید. تیم رکلا با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب، خدمات تنظیم قرارداد و همچنین خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را در دسترس قرار داده است. برای دستیابی به این خدمات، لازم است که درخواستتان را ثبت کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قرارداد مشاوره

اگر تمایل دارید در حوزه کار تخصصی خود خدمات مشاوره ارائه دهید یا اگر از یک متخصص، مشاوره دریافت می‌کنید، این نمونه قرارداد به صورت عمومی برای توافق در خصوص ارائه و دریافت خدمات مشاوره تنظیم شده است.

نمونه قرارداد مشاوره
دانلود نمونه قرارداد مشاوره
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات