قرارداد چاه ارت چیست و آشنایی با موارد صحیح استفاده از این قرارداد

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/01/24
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد چاه ارت

جریان الکترونیکی در زندگی ما نقش مهم و پر رنگی دارد. برای استفاده از این نیروی محرکه قوی، باید تمام جوانب احتیاط را در نظر بگیریم. تعداد زیادی از سیستم‌ها و تجهیزات الکترونیکی برای تخلیه جریان‌های ناگهانی باید به زمین متصل شود. سیستمی که جریان الکترونیکی را به زمین هدایت می‌کند، سیستم ارت یا چاه ارت نام دارد. استانداردهای چاه ارت پس از بررسی‌ها و محاسبات دقیق محل و توسط افراد متخصص در این زمینه تعیین می‌شود. انجام پروژه‌‍ چاه ارت باید به شرکت‌های صنعتی سپرده شود که در این زمینه از مهارت، تخصص و تجربه کافی برخوردار هستند. نمونه قرارداد چاه ارت را باید یک قرارداد پیمانکاری در نظر بگیریم. به این ترتیب، شرکت صنعتی که انجام پروژه به او سپرده شده، پیمانکار این قرارداد است. این توافق نامه پیمانکاری، مطابق با اصل آزادی قراردادها تنظیم می‌شود و از مواد 10 و 190 قانون مدنی تبعیت می‌کند.

در ادامه این نوشته، بررسی می‌کنیم که پیمانکار و کارفرما در راستای انجام کامل و به موقع پروژه چاه ارت ، چگونه باید این قرارداد را تنظیم کنند.

جایگاه نمونه قرارداد چاه ارت در نظام قانونی ایران

در نظام قانونی کشور ما از شرایط تنظیم و امضای توافق نامه‌های پیمانکاری صحبت نشده است اما قانون گذار در ماده 10 قانون مدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهد که در راستای انجام امور مختلف با یکدیگر قرارداد تنظیم کنند. به همین دلیل، ما باید نمونه قرارداد اجرای چاه ارت را براساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم کنیم.

شرایط صحت تمام قرارداد‌ها نیز در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. نمونه قرارداد اجرای چاه ارت نیز در صورتی صحیح است که براساس ماده 190 قانون مدنی تنظیم شده باشد.

شرایط کارفرما و پیمانکار برای امضای نمونه قرارداد چاه ارت

اشخاصی که این توافق نامه را امضا می‌کنند، شرکت پیمانکار و کارفرما هستند. شرکت صنعتی که این توافق نامه را به عنوان پیمانکار امضا کرده است، یک شخص حقوقی محسوب می‌شود از طرف دیگر، شخصی که متن قرارداد چاه ارت را به عنوان کارفرما امضا کرده نیز، ممکن است شخص حقوقی یا شخص حقیقی باشد. در اصطلاح قانون مدنی به افراد انسانی، شخص حقیقی می‌گویند. منظور از شخص حقوقی نیز شرکت‌ها، موسسات و نهادهایی است که مطابق با قانون تشکیل می‌شوند.

اگر کارفرما یا پیمانکار شخص حقوقی باشند، باید نماینده قانونی آن‌ها، این توافق نامه را امضا کند. در صورتی که این توافق نامه پیمانکاری را به نمایندگی از شخص حقوقی امضا کرده‌اید باید اسناد نمایندگی خودتان را به آن پیوست کنید. در بند اول نمونه قرارداد حفر چاه ارت باید مشخصات کارفرما و پیمانکار نوشته شود. نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، آدرس محل سکونت و شماره تلفن، مشخصات اشخاص حقیقی را تشکیل می‌دهند.

اگر نماینده یک شخص حقوقی هستید باید نام تجاری، آدرس، شماره ثبت و دیگر مشخصات آن را در نمونه قرارداد حفر چاه ارت بنویسد. فراموش نکنید که مشخصات هویتی نماینده شخص حقوقی نیز باید در متن قرارداد چاه ارت نوشته شود.

موضوع نمونه قرارداد چاه ارت باید چگونه مشخص شود؟

موضوع این توافق نامه، پروژه حفر چاه ارت است. اگر می‌خواهید این توافق نامه را به عنوان پیمانکار یا کارفرما امضا کنید، باید یکی از بندهای آن را به تعریف موضوع پروژه و تعیین مشخصات فنی اجرای آن اختصاص بدهید. شرکت پیمانکار زمانی می‌تواند پروژه پیمانی را به نحو احسن انجام بدهد که از تمام انتظارات کارفرما آگاهی داشته باشد. در بخشی از توافق نامه که به تعریف موضوع پروژه اختصاص داده شده است، باید محل اجرای آن نیز مشخص شود.

چگونگی تعیین هزینه تفکیکی و کلی در نمونه قرارداد چاه ارت

اگر می‌خواهید این توافق نامه را به عنوان پیمانکار یا کارفرما امضا کنید باید یکی از بندهای آن را به تعیین هزینه اجرای پروژه اختصاص بدهید. هزینه این توافق نامه با توجه به محاسبات و مشخصات فنی پروژه تعیین می‌شود. هزینه‌ای که در هنگام تنظیم و امضای این توافق نامه برای اجرای پروژه حفر چاه ارت برآورد شده، ممکن است قابل تغییر یا مقطوع باشد.

هزینه‌ای که به صورت مقطوع تعیین می‌شود، دیگر قابل تغییر نیست اما هزینه‌ای که به صورت غیر مقطوع تعیین شده ممکن است افزایش یا کاهش پیدا کند. هزینه تفکیکی این توافق نامه را باید با توجه به مراحل و روند اجرای پروژه محاسبه کنید.

شرایط پرداخت هزینه در نمونه قرارداد چاه ارت چگونه تعیین می‌شود؟

هزینه اجرای این پروژه باید به شرکت پیمانکار پرداخت شود. تعیین شرایط پرداخت هزینه‌ای که شرکت پیمانکار در راستای انجام پروژه حفر چاه ارت متحمل شده است، به توافق میان او و کارفرما بستگی دارد. در قراردادهای پیمانکاری، به هزینه‌ای که کارفرما باید به شرکت پیمانکار پرداخت کند، حق الزحمه می‌گویند. کارفرما می‌تواند قسمتی از حق الزحمه شرکت پیمانکار را در زمان امضای این قرارداد و مابقی آن را نیز با توجه به مراحل پیشرفت پروژه حفر چاه ارت پرداخت کند.

پرداخت مالیات اجرای پروژه و سایر کسورات قانونی از جمله هزینه‌هایی هستند که در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد باید درباره آن‌ها تعیین تکلیف کنید. نحوه پرداخت هزینه مربوط به مالیات اجرای پروژه و سایر کسورات قانونی به توافق میان طرفین این توافق نامه بستگی دارد. پرداخت این هزینه، ممکن است که بر عهده هر یک از پیمانکار یا کارفرما یا هر دوی آن‌ها گذاشته شود.

مدت انجام موضوع نمونه قرارداد چاه ارت را باید چگونه تعیین کنم؟

کارفرما و شرکت پیمانکاری در هنگام تنظیم این قرارداد باید مدت اجرای پروژه حفر چاه ارت را معین کنند. تاریخ شروع پروژه و تاریخ اتمام آن نیز به وسیله توافق میان طرفین این قرارداد تعیین می‌شود. شرکت پیمانکار باید مطابق با تاریخی که در این توافق نامه مشخص شده است، پروژه حفر چاه را به پایان برساند. در صورتی که شرکت پیمانکار برای تاخیر در اجرای پروژه حفر چاه ارت دلیل موجهی نداشته باشد، باید خساراتی که به کارفرما وارد شده است را جبران کند اما اگر شرکت پیمانکار برای تاخیر در اجرای پروژه دلیل موجی داشته باشد، باید مدت این توافق نامه تمدید شود.

شرکت پیمانکار در صورتی می‌تواند مدت اجرای پروژه حفر چاه ارت را تمدید کند که کارفرما موافقت کرده باشد. طرفین این توافق نامه در هنگام امضای آن می‌توانند جریمه‌ای برای تاخیر در اجرای پروژه در نظر بگیرند. در این حالت، اگر مدت قرارداد تمدید نشود و شرکت پیمانکار نیز دلیل موجهی نداشته باشد، باید مبلغ جریمه را به کارفرما پرداخت کند.

اگر کارفرما باعث تاخیر در روند اجرای پروژه شود، مدت این قرارداد تمدید خواهد شد. در این حالت، کارفرما باید خساراتی که در اثر تاخیر در روند اجرای پروژه به شرکت پیمانکار وارد شده است را جبران کند.

دلیل اهمیت شرایط فسخ در این قرارداد

شما در هنگام تنظیم این قرارداد می‌توانید موارد و شرایط فسخ آن را به نفع خودتان پیش بینی کنید. برای مثال، اگر کارفرما هستید، در هنگام تنظیم این قرارداد می‌توانید شرط کنید که در صورت غیبت بدون اجازه پیمانکار، از حق فسخ قرارداد برخوردار می‌شوید. پیمانکار پروژه نیز می‌تواند در این قرارداد شرط کند که اگر کارفرما در پرداخت حق الزحمه او تاخیر داشته باشد، از حق فسخ قرارداد برخودار خواهد شد.

پیشنهاد ما

افراد زیادی گمان می‌کنند که به تنظیم قرارداد نیازی ندارند اما کاملاً در اشتباه هستند. تنظیم یک قرارداد استاندارد می‌تواند از بروز اختلافات و مشاجره‌های میان اشخاص جلوگیری کند.

به شما پیشنهاد می‌کنیم که اگر می‌خواهید در راستای انجام یک پروژه پیمانی با شخص دیگری همکاری داشته باشد، حتما قرارداد تنظیم کنید. خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان دسترسی به انواع قراردادهای پیمانکاری را می‌دهد.

امضای قرارداد‌های مختلف یکی از امور مبتلا به در جامعه امروز است. به همین دلیل، همه ما باید با شرایط و نکات قانونی قراردادها آشنایی داشته باشیم. برای آشنایی با شرایط و نکات قانونی قراردادها می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی تیم رکلا استفاده کنید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات