مزیت‌ها و اهمیت قرارداد کاریابی بین المللی و داخلی

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/11/05
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد کاریابی

واژه کاریابی به معنای جست و جو برای یافتن شغل توسط کارجو است. کاریابی باید برنامه ریزی شده و هدفمند باشد. مراجعه به موسسه کاریابی یکی از روش‌های جست وجوی هدفمند و برنامه‌ریزی شده کار است. موسسه کاریابی یک موسسه خصوصی است که مهارت‌ها، تیپ شخصیتی، تحصیلات و علایق کارجوها را بررسی می‌کند و شغل مناسب را به آن‌ها پیشنهاد می‌دهد. موسسه کاریابی در واقع نوعی سازمان مدیریت منابع انسانی است که به عنوان یک پل ارتباطی میان کارجو و کارفرما عمل می‌کند. مراجعه به موسسه کاریابی باعث صرفه جویی در زمان و هزینه کارجو می‌شود زیرا این موسسه‌ها با مراکز دولتی و خصوصی که قصد استخدام نیروی کار را دارند در ارتباط هستند. موسسات کاریابی به کارجویان مشاوره‌های شغلی نیز ارائه می‌دهند و به آن‌ها کمک می‌کنند که شغل مناسب خودشان را انتخاب کند. نمونه قرارداد کاریابی میان کارجو و موسسات کاریابی تنظیم می‌شود.

موسسه کاریابی به موجب امضای این قرارداد متعهد می‌شود که خدمات کاریابی را به کارجو ارائه بدهد. در این نوشتار قصد داریم که انواع قراردادهای کاریابی، نکات قانونی و شیوه تنظیم آن‌ها را بررسی کنیم.

انواع نمونه قرارداد کاریابی کدام است؟

نمونه قرارداد کاریابی می‌تواند به صورت عقد جعاله ، قرارداد پیمانکاری و قرارداد مشاوره تنظیم شود. کارجو و موسسه کاریابی می‌توانند نمونه فرم قرارداد کاریابی را به صورت یک قرارداد مستقل و مطابق با ماده 10 قانون مدنی نیز تنظیم کنند. در ادامه این نوشته هر یک از انواع قرارداد شرکت کاریابی را بررسی می‌کنیم:

قراردادهای کاریابی به صورت عقد جُعاله:

قرارداد جعاله در ماده 561 قانون مدنی تعریف شده است. مطابق با این ماده، عقد جعاله برای انجام دادن کار و با توافق میان جاعل و عامل تنظیم و امضا می‌شود. کارجو به عنوان عامل و موسسه کاریابی نیز به عنوان جاعل، عقد جعاله را امضا می‌کنند. موسسه کاریابی به موجب امضای عقد جعاله متعهد می‌شود که خدمات کاریابی را به کارجو ارائه بدهد. کارجو نیز به موجب امضای عقد جعاله متعهد خواهد شد که حق الزحمه موسسه کاریابی را پرداخت کند. در اصطلاح قانون مدنی به حق الزحمه موسسه کاریابی، جُعل گفته می‌شود.

قراردادهای پیمانکاری کاریابی:

این قرارداد به وسیله توافق میان کارجو و موسسه کاریابی تحقق پیدا می‌کند. موسسه مهاجرتی به عنوان پیمانکار و کارجو نیز به عنوان کارفرما، قرارداد پیمانکاری کاریابی را امضا می‌کنند. موسسه مهاجرتی به موجب امضای قرارداد پیمانکاری متعهد می‌شود که خدمات کاریابی را به کارجو ارائه بدهد. کارجو نیز به عنوان کارفرما متعهد خواهد شد که حق الزحمه موسسه مهاجرتی (پیمانکار) را پرداخت کند.

قرارداد مشاوره کاریابی:

قرارداد مشاوره یا قرارداد خدمات مشاوره‌ای یکی از انواع قراردادهایی است که با هدف ارائه خدمات مشاوره کاریابی تنظیم می‌شود. موسسه کاریابی به موجب امضای قرارداد مشاوره متعهد می‌شود که خدمات مشاوره کاریابی را به کارجو ارائه بدهد. کارجو نیز به موجب امضای قرارداد مشاوره متعهد می‌شود که حق الزحمه موسسه کاریابی را پرداخت کند.

قرارداد کاریابی با استناد به ماده 10:

قرارداد کاریابی می‌تواند به عنوان یک قرارداد مستقل و مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم شود. در ادامه این نوشته قراردادهای کاریابی که به صورت مستقل و مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده‌اند را بررسی می‌کنیم و از دیگر انواع قراردادهای کاریابی صرفه نظر خواهیم کرد.

نمونه قرارداد کاریابی چیست و باید مطابق با کدام قانون تنظیم شود؟

این قرارداد و شرایط تنظیم و امضای آن در قوانین ایران مشخص نشده است. در اصطلاح حقوق مدنی گفته می‌شود که قراردادهای کاریابی نامعین هستند.

به قراردادهای نامعین، قراردادهای خصوصی میان اشخاص نیز گفته می‌شود. قراردادهای خصوصی میان اشخاص مطابق با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها تنظیم و امضا خواهند شد. نمونه قرارداد کاریابی نیز از قراردادهای خصوصی میان اشخاص است و مطابق با اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا می‌شوند.

قراردادهای کاریابی به وسیله توافق میان کارجو و موسسه کاریابی تنظیم، امضا و ایجاد می‌شود. شرایط اجرا و انجام قراردادهای کاریابی نیز به وسیله توافق میان کارجو و موسسه مهاجرتی مشخص خواهند شد.

در ماده 190 قانون مدنی، شرایط اساسی تنظیم و امضای تمام قراردادهای معین و نامعین مشخص شده است. قرارداد شرکت کاریابی نیز باید مطابق با شرایط و ضوابط ماده 190 قانون مدنی تنظیم شود.

مبلغ نمونه قرارداد کاریابی چگونه مشخص می‌شود؟

منظور از مبلغ قراردادهای کاریابی، حق‌الزحمه‌ای است که کارجو باید به موسسه کاریابی پرداخت کند. حق الزحمه موسسه کاریابی به وسیله توافق میان او و کارجو مشخص می‌شود. شرایط و زمان پرداخت حق الزحمه نیز به وسیله توافق میان کارجو موسسه مهاجرتی مشخص می‌شود. کارجو و موسسه مهاجرتی می‌توانند در خصوص پرداخت نقدی یا اقساطی حق الزحمه با یکدیگر توافق کنند. کارجو باید حق الزحمه موسسه را مطابق با تاریخ و شرایط مقرر در قرارداد پرداخت کند.

مدت نمونه قرارداد کاریابی چگونه مشخص می‌شود؟

منظور از مدت قراردادهای کاریابی، بازه زمانی معینی است که موسسه باید خدمات مربوط به کاریابی را به کارجو ارائه بدهد. مدت قرارداد به وسیله توافق میان موسسه و هنرجو مشخص خواهد شد. مدت این قرارداد می‌تواند از چند ماه تا چند سال تعیین شود. تاریخ شروع و خاتمه مدت قرارداد نیز به وسیله توافق میان کارجو و موسسه مشخص خواهد شد.

این قرارداد قابل تمدید است. بنابراین، کارجو و موسسه کاریابی می‌توانند مدت قرارداد را پیش از انقضا آن تمدید کنند.

طرفین در نمونه قرارداد کاریابی ملزم به انجام چه اقداماتی هستند؟

منظور از تعهدات طرفین، وظایف و تکالیفی است که به موجب امضای قرارداد بر عهده هر یک از کارجو و موسسه مهاجرتی گذاشته می‌شود. تعهدات کارجو و موسسه مهاجرتی به وسیله توافق میان آن‌ها مشخص می‌شود. برای مثال، موسسه به موجب امضای نمونه قرارداد کاریابی بین المللی متعهد می‌شود که خدمات و تسهیلات لازم برای استخدام کارجو در یک کشور اروپایی را به او ارائه بدهد. مهم‌ترین تعهد موسسه مهاجرتی، ارائه خدمات کاریابی به کارجو است. پرداخت حق الزحمه موسسه نیز مهم‌ترین تعهدی است که کارجو پس از امضای قرارداد موظف به انجام آن می‌شود.

موسسه مهاجرتی و کارجو می‌توانند در خصوص موضوعات فرعی دیگری نیز با یکدیگر توافق کنند. این توافق‌ها، تعهدات فرعی قرارداد را تشکیل می‌دهند. برای مثال، موسسه به موجب امضای توافق نامه متعهد می‌شود که کارجو را در دوره‌های کارورزی ثبت نام کند.

آیا گرفتن تضمین در نمونه قرارداد کاریابی امکان پذیر است؟

منظور از تضمین، وثیقه‌هایی است که در راستای حسن انجام تعهدات گرفته می‌شوند. کارجو و موسسه در راستای حسن انجام تعهدات نمونه قرارداد کاریابی می‌توانند از یکدیگر وثیقه‌ بگیرند. شرایط دریافت تضمین به وسیله توافق میان کارجو و موسسه مهاجرتی مشخص می‌شود. کارجو و موسسه مهاجرتی در هنگام تنظیم قرارداد باید شرایط و ضوابط به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها را نیز تعیین کنند.

وثیقه‌های این قرارداد به صورت اسناد تعهد آور بانکی مانند چک و سفته گرفته می‌شوند. مبلغ چک و سفته‌ای که به عنوان وثیقه داده خواهند شد نیز به وسیله توافق میان کارجو و موسسه مهاجرتی مشخص می‌شود.

به یاد داشته باشید:

باید به یاد داشته باشید که پروژه‌های کاریابی با توجه به اینکه به چه صورتی انجام می‌شوند، دارای شرایط متفاوتی خواهند بود و به همین نسبت نیز، برای توافق در خصوص انجام آن‌ها، نیاز به تنظیم قراردادهای متنوع است. به همین منظور لازم است که حتما پیش از تصمیم نهایی در خصوص انجام این قرارداد، با یک مشاور حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید. برای این اقدام نیز می‌توانید به سهولت از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

در ادامه، بعد از توافق نهایی در خصوص نوع قراردادی که تمایل دارید از آن بهره ببرید، می‌توانید تنظیم قرارداد را به تیم حقوقی رکلا بسپارید. در کنار شما هستیم.

قرارداد کارگزاری انجام کار

اگر انجام موضوع قرارداد را به یک کارگزار حرفه‌ای می‌سپارید و به یک فرم خام قرارداد کارگزاری انجام کار نیاز دارید که مطابق با شرایط خود آن را شخصی سازی کنید، این نمونه قرارداد را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

نمونه قرارداد کارگزاری انجام کار
دانلود نمونه قرارداد کارگزاری انجام کار
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات