قرارداد مدیر بازرگانی را با تمام جزئیات و شرایط قانونی آن بشناسید!

قرارداد مدیر بازرگانی

مدیر، رهبر یک مجموعه یا سازمان است. مجموعه با هدف و برنامه خاصی فعالیت می‌کند و شخصی که هدایت این مجموعه را به عهده می‌گیرد باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. مجموعه‌ها یا کارگاه‌ها ممکن است واحدهای تجاری، صنعتی یا تولیدی کوچک یا بزرگ باشند. زمانی که یک سازمان یا شرکت شامل چند بخش یا مجموعه‌های متعدد باشد، به منظور هدایت و مدیریت بهتر آن‌ها، مدیر یا مدیرانی را استخدام کند. نمونه قرارداد مدیر بازرگانی ، از انواع قراردادهای مدیریتی و یک نوع قرارداد کار است.

شخصی که پیش‌تر با استفاده از قرارداد مدیر عامل و توسط هیئت مدیره استخدام شده است، در اولین فعالیت‌های خود، مدیران بخش‌های دیگر سازمان را گزینش و انتخاب می‌کند. مسئولیت انتخاب مدیر بازرگانی نیز به عهده مدیر عامل است. در نمونه قرارداد استخدام مدیر بازرگانی ، مدیر بازرگانی به عنوان کارمند استخدام می‌شود و مدیر عامل به نمایندگی و وکالت از سازمان، در قرارداد حضور دارد و به عنوان کارفرما، نمونه قرارداد مدیر بازرگانی را امضا می‌کند. به این ترتیب، شخص متخصص برای سمت مدیر بازرگانی استخدام می‌شود.

مدیر بازرگانی چه کسی است؟

شخصی که برای سمت شغلی مدیر بازرگانی انتخاب می‌شود، شخص متخصصی است که در رشته‌های مدیریتی تحصیل کرده است. دانش آموختگان مدیریت بازرگانی و سایر اشخاصی که در شاخه‌های دیگر رشته مدیریت تحصیل کرده‌اند، می‌توانند متقاضیان این سمت شغلی باشند. علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، سابقه کاری، مهارت، تجربه و آگاهی و تسلط بر شرایط بازار از مهمترین معیارهای سنجش توانایی مدیر بازرگانی است.

در مصاحبه استخدامی، مهارت و توانایی مدیر بازرگانی سنجیده می‌شود. براساس این مصاحبه، اطلاعات، تاریخچه و رزومه کاری متقاضی کار، در اختیار مدیر عامل قرار می‌گیرد و مدیر عامل می‌تواند درباره استخدام شخص تصمیم بگیرد. اگر شرایط به نحوی باشد که مدیر عامل نتواند با اطمینان درباره استخدام مدیر بازرگانی تصمیم بگیرد، می‌تواند از قرارداد کار آزمایشی استفاده کند.

براساس قانون کار، به منظور سنجش توانایی و مهارت نیروی متخصص و تصمیم نهایی برای استخدام او، کارفرما می‌تواند از قرارداد کار آزمایشی استفاده کند. مدت این قرارداد برای سنجش نیروی متخصص، حداکثر سه ماه در نظر گرفته شده است و در پایان سه ماه، مدیر عامل و هیئت مدیره باید در خصوص استخدام نیروی متخصص تصمیم بگیرند. در نهایت با توافق طرفین، نمونه قرارداد مدیر بازرگانی امضا می‌شود.

لازم به یادآوری است که قرارداد کار آزمایشی، به معنای کار رایگان نیست. در بازه زمانی قرارداد کار آزمایشی، به مدیر بازرگانی دستمزد پرداخت می‌شود و این قرارداد نیز مشمول حق بیمه کارگر است.

نمونه قرارداد مدیر بازرگانی چه نوع قراردادی است؟

متن قرارداد مدیر بازرگانی ، یک سند مکتوب است که به واسطه آن، نیروی انسانی متخصص، به عنوان مدیر بازرگانی استخدام می‌شود. یک طرف این قرارداد، متقاضی سمت شغلی مدیر بازرگانی است و طرف دیگر، شرکت، سازمان، کارخانه یا هر واحد تجاری دیگر است. سازمان برای پیگیری فرآیند فعالیت حرفه‌ای خود در زمینه بازرگانی و تجاری به یک مدیر بازرگانی نیازمند است و با استفاده از قرارداد مدیر بازرگانی شخص مورد نیاز را جذب می‌کند.

متن قرارداد مدیر بازرگانی ، حاوی مشخصات دقیق کارفرما و کارمند است. علاوه براین، اطلاعات دقیقی از موضوع قرارداد، شرح وظایف مدیر بازرگانی، مدت تعیین شده برای همکاری، ساعت کار روزانه، محل انجام کار، میزان دقیق حق الزحمه و مزایا، تعطیلات، مرخصی‌ها و موارد دیگر در متن نمونه قرارداد مدیر بازرگانی نوشته می‌شود.

کارفرما و کارمند به واسطه امضای قرارداد، متعهد می‌شوند که به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کنند. هرگونه خطا یا عدم وفای به عهد نسبت به مسئولیت‌ها و شرح وظایف، تخلف محسوب می‌شود. در این شرایط، هر کدام از طرفین قرارداد حق دارند از شخص متخلف شکایت کنند. مرجع حل اختلاف نمونه قرارداد مدیر بازرگانی ، اداره کار است. به همین دلیل، به منظور طرح دعوی و انجام شکایت علیه کارمند یا کارفرما، باید به اداره کار مراجعه شود.

نگاه قانون به نمونه قرارداد استخدام مدیر بازرگانی

نمونه قرارداد استخدام مدیر بازرگانی ، یک قرارداد استخدام است. قانون کار در ماده 7، توضیح می‌دهد که قرارداد کار یا استخدام، قراردادی است که به واسطه آن شخصی می‌پذیرد که در ازای انجام امور مشخصی، حق الزحمه دریافت کند. این شخص در قانون کار، کارگر یا کارمند نام دارد. زیرا به دلیل کاری که انجام می‌دهد مستحق دریافت حق الزحمه است.

از طرف دیگر، کارفرما شخصی است که تمایل دارد پیگیری و اجرای امور مشخصی را به شخص متخصص بسپارد. ضمن آنکه کارفرما می‌پذیرد که در مقابل انجام شدن این امور، حق الزحمه کارمند را بپردازد. ماده‌های 2 و 3 قانون کار، کارمند و کارفرما را تعریف می‌کنند. هر زمان که رابطه کاری میان دو شخص به صورت رابطه کارگری و کارفرمایی باشد، قرارداد آن‌ها مشمول قانون کار است و باید از قرارداد کار موقت استفاده کنند.

قانون کار توضیح می‌دهد که تفاوتی میان قرارداد مکتوب و شفاهی نیست. چه توافق شفاهی انجام شده باشد، چه طرفین قرارداد را به صورت کتبی امضا کرده باشند، هر زمانی که دو شخص با شرایطی که پیش‌تر تعریف کردیم با یکدیگر همکاری کنند، قرارداد کار تنظیم شده است و رابطه آن‌ها، رابطه کارگری و کارفرمایی است. در این شرایط، طرفین موظف هستند که براساس قانون کار به تعهدات خود عمل کنند.

برای آشنایی بیشتر با قرارداد کار، باید توضیح دهیم که هر زمان شخصی برای مدت مشخص، در ساعت کاری تعیین شده، کارهای خاصی را انجام دهد و در محل کار خاصی حاضر شود، رابطه کاری، رابطه کارگری و کارفرمایی است. تعهد به حضور در ساعت مشخص، حضور در مکان تعیین شده و دریافت حقوق ثابت، از جمله مهمترین ویژگی‌های قرارداد کار است.

مدیر بازرگانی چه وظایفی دارد؟

یکی از مهمترین سمت‌های شغلی در واحدهای تجاری، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، سمت شغلی مدیریت بازرگانی است. همانطور که از عنوان هم مشخص است، این مدیر به صورت اختصاصی مسائل بازرگانی یک سازمان را مدیریت می‌کند. عواملی مانند بازاریابی، سیاست‌های حضور در بازار تجاری و رقابت در جذب مشتری، بخشی از شرح وظایف مدیر بازرگانی است.

مدیر بازرگانی اهداف سازمان را می‌شناسد.از شرایط بازار و سیاست‌های کارآمد ارائه خدمات و محصولات آگاه است و با بررسی موقعیت بازار، بهترین راهکارها را ارائه می‌دهد. مدیر بازرگانی می‌کوشد که با به کارگیری برنامه‌های کاربردی و سیاست‌های کاری مناسب، برای سازمان بهترین نتیجه را کسب کند و باعث افزایش درآمد سازمان باشد. توجه به تقاضای بازار و کسب رضایت مشتریان از جمله مهمترین اهداف مدیر بازرگانی در یک سازمان است.

همانطور که ابتدای مقاله توضیح دادیم، مدیران هر بخش، مسئولان بخش‌های زیر مجموعه خود را انتخاب می‌کنند. به همین ترتیب، مدیر بازرگانی اشخاصی را برای بخش بازرگانی سازمان استخدام می‌کند. مدیر بازرگانی بررسی می‌کند که سازمان در بخش بازرگانی به چند نیروی متخصص نیاز دارد. علاوه براین، مسئولیت گزینش، استخدام و نظارت به روند فعالیت آن‌ها به عهده مدیر بازرگانی است.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد مدیر بازرگانی ، استخدام و به کارگیری یک نیروی متخصص انسانی در سمت شغلی مدیریت بازرگانی است. در این بخش باید توضیح دهید که شخص مورد نظر را به منظور شروع فعالیت در این سمت شغلی استخدام می‌کنید. همچنین می‌توانید در خصوص حدود وظایف مدیر بازرگانی نیز مطالبی را بیان کنید. به این صورت که اشاره کنید که مسئولیت‌های او به واسطه هیئت مدیره به او ابلاغ می‌شود و اینکه باید مطابق با تخصص خود، اموری که به او سپرده می‌شود را انجام دهد. نکته مهم در خصوص شرح وظایف مدیر بازرگانی، این است که این مدیر باید با توجه به تخصص خود و همچنین با توجه به سیاست‌های شرکت، اقدامات مناسبی را انجام دهد.

نمونه قرارداد کامل

تیم حقوقی رکلا یک نمونه قرارداد کامل تنظیم کرده است. روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید. ضمن آنکه شما می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و درخواست تنظیم قرارداد به صورت اختصاصی برخوردار شوید. در کنار شما هستیم.

نمونه قرارداد کامل

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و وارد صفحه توضیحات قرارداد شوید.

نمونه قرارداد مدیر بازرگانی
دانلود قرارداد

ثبت نظر یا سوال

دیدگاه ها
user-img
علی اصغر محمدی حلوائی
22:06
18 اسفند 1400
ممنون میشم تماس بگیرین برای عقد قراردادمون.
user-img
سلام. کاربر گرامی! درخواست شما را ثبت کردیم و در اسرع وقت، با شما تماس خواهیم داشت.