تمام آنچه که یک کارفرما باید درباره قرارداد مسئول فنی بداند!

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/12/12
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد مسئول فنی

مسئول فنی به فردی گفته می‌شود که داری شرایط لازم برای کنترل و نظارت بر تولید در کارگاه‌ها است. این شغل، یک شغل تخصصی است و افرادی از عهده انجام آن برمی‌آیند که در این حوزه آموزش دیده‌اند. این اشخاص باید در رشته‌های مرتبط با صنایع تحصیل کنند. در واقع مدارک تحصیلی و دانشگاهی مسئول فنی باید به تایید کمیته فنی و قانونی برسد. این فرد باید به صورت فعال در ساعات تولید و بسته بندی محصولات در کارگاه حضور داشته باشد. تمام کارگاه‌های تولیدی باید فرد متخصص و با تجربه‌ای را به عنوان مسئول فنی استخدام کنند. قرارداد مسئول فنی یک موافقت نامه لازم الاجرا است که باید میان طرفین امضا شود. این قرارداد یکی از انواع قرارداد کار است.

در این نوشته قصد داریم که شرایط و نکات قانونی قرارداد استخدام میان کارفرما و مسئول فنی را مطابق با قانون کار بررسی کنیم.

کدام قانون بر قرارداد مسئول فنی نظارت می‌کند؟

قانونگذار قانون کار را با هدف ساماندهی روابط میان کارفرمایان و کارکنان آن‌ها در سال 1369 به تصویب رسانید. این قانون الزامی است و تمامی شرایط و ضوابط مشخص شده در آن نیز الزام آور هستند. بنابراین، تمام قراردادهای میان کارفرما و کارکنان او باید از شرایط و ضوابط مقرر در این قانون تبعیت کنند.

قانونگذار تعیین شرایط اجرای نمونه قرارداد استخدام مسئول فنی را به اراده طرفین امضا کننده آن واگذار کرده است اما اشخاصی که این موافقت نامه را به عنوان کارفرما و کارگر امضا کرده‌اند نباید بر خلاف شرایط و ضوابط مقرر در این قانون با یکدیگر توافق کنند.

قانونگذار تنظیم مکتوب این موافقت نامه را الزامی ندانسته و تنظیم شفاهی آن را نیز اجازه داده است اما باید به این نکته توجه کنیم که مدت اعتبار قرارداد شفاهی تنها یک ماه است. بنابراین قراردادی که کارفرما و مسئول فنی به صورت شفاهی تنظیم کرده‌اند باید پس از گذشت یک ماه مکتوب شود.

در قانون چند روش برای تنظیم و امضای قرارداد مسئول فنی پیش بینی شده است؟

موافقت نامه میان مدیر و مسئول فنی می‌تواند به صورت دائم، موقت، معین و آزمایشی تنظیم و امضا شود. در ادامه هر یک از انواع این قرارداد را بررسی می‌کنیم:

 1. قرارداد کار دائم: این موافقت نامه برای بازه زمانی نامحدود و بدون ذکر مدت تنظیم و امضا می‌شود. پس از امضای این موافقت نامه یک رابطه کاری میان کارفرما و مسئول فنی به وجود می‌آید که موقت و محدود به بازه زمانی محدودی نیست؛
 2. قرارداد موقت: این موافقت نامه با ذکر تاریخ و برای مدت محدود و مشخصی تنظیم و امضا می‌شود. مدت این موافقت نامه به وسیله توافق میان کارفرما و کارکنان او تعیین خواهد شد. بعد از سپری شدن مدت مقرر در این قرارداد رابطه کاری میان مسئول فنی و کارفرما نیز از بین می‌رود. کارفرما و مسئول فنی با توافق یکدیگر می‌توانند مدت قرارداد استخدام موقت را تمدید کنند؛
 3. قرارداد معین: این موافقت نامه نیز به صورت غیر دائم و در راستای انجام کار مشخصی تنظیم و امضا می‌شود. تعیین مدت در این قرارداد الزامی نیست اما کارفرما و مسئول فنی هنگام تنظیم این موافقت نامه می‌توانند آن را محدود به بازه زمانی مشخصی کنند؛
 4. قرارداد آزمایشی: این موافقت نامه برای بازه زمانی مشخص و به صورت آزمایشی تنظیم و امضا می‌شود. کارفرما و مسئول فنی در هنگام امضای قرارداد کار دوره آزمایشی می‌توانند مدتی را به صورت آزمایشی در نظر بگیرند. حداکثر مدت این قرارداد بسته به موضع آن، یک ماه الی سه ماه است.

آیا قانونگذار تعیین مبلغ در قرارداد مسئول فنی را به اراده طرفین واگذار کرده است؟

مبلغ این قرارداد در واقع همان دستمزدی است که کارفرما باید به کارکنان خود پرداخت کند. قانونگذار تعیین میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن را به اراده طرفین واگذار کرده است اما باید به این نکته توجه کنیم که شورای عالی کار هر ساله با توجه به نرخ تورم، حداقل میزان دستمزد کارگران را اعلام می‌کند. بنابراین دستمزدی که به وسیله توافق میان کارفرما و کارکنان او مشخص شده است نباید کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی باشد.

طرفین می‌توانند در خصوص پرداخت ماهیانه، هفتگی، روزانه و ساعتی دستمزد با یکدیگر توافق کنند. کارفرما می‌تواند دستمزد هفتگی و روزانه را هر پانزده روز یک بار محاسبه و پرداخت کند. حقوق به دستمزدی می‌گویند که در آخر ماه پرداخت می‌شود. بنابراین، کارفرما باید حقوق را در پایان دوره ماهانه پرداخت کند. علاوه بر دستمزد، مزایایی مانند حق خوار و بار، حق عائله مندی، هزینه ایاب و ذهاب و پاداش افزایش تولید نیز باید به کارکنان کارگاه پرداخت شود.

ساعات کاری در قرارداد مسئول فنی چگونه مشخص می‌شود؟

مجموع ساعات فعالیت‌های شغلی کارگران و کارمندان در قانون کار مشخص شده است. ساعات کاری مقرر در نمونه قرارداد استخدام مسئول فنی نیز باید با توجه به قانون مذکور تعیین شود. مطابق با این قانون، ساعات کار عادی نباید از 8 ساعت در شبانه روز تجاوز کند. ساعات کار بیشتر از 8 ساعت در شبانه روز به عنوان اضافه کاری محسوب خواهد شد.

مطابق قانون، کارفرما نمی‌تواند کارکنان را مجبور به اضافه کاری کند. بنابراین، کارفرما در صورتی می‌تواند برای کارکنان اضافه کاری مشخص کند که موافقت آن‌ها را جلب کرده باشد. اضافه کاری نباید از 8 ساعت در روز تجاوز کند. کارفرما به ازای هر یک ساعت اضافه کاری باید اضافه دستمزدی معادل با 40 % مزد عادی ساعتی به مسئول فنی پرداخت کند.

ساعات فعالیت شغلی روزانه مسئول فنی باید در بازه زمانی 6 صبح الی 22 بامداد تعیین شود.

ساعات فعالیت شغلی شبانه مسئول فنی نیز بازه زمانی 22 بامداد تا 6 صبح را شامل می‌شود.

به ازای هر یک ساعت فعالیت شغلی شبانه باید اضافه دستمزدی معادل با 35% مزد عادی روزانه پرداخت شود.

در هنگام تنظیم و امضای فرم قرارداد کار مسئول فنی باید ساعات انجام فعالیت‌های شغلی مشخص شوند.

تعطیلات در قرارداد مسئول فنی به چه صورت است؟

تعطیلات کارمندان و کارگران در قانون کار مشخص شده است. بنابراین تعطیلات در قرارداد استخدامی مسئول فنی نیز باید مطابق با شرایط و ضوابط قانون کار تعیین شوند. مطابق با قانون کار، تعطیلات کارگران عبارتند از:

 1. روز جمعه: کارمندان و کارگرانی که 6 روز در هفته کار می‌کنند مستحق یک روز تعطیلی اجباری در روز جمعه هستند؛
 2. تعطیلات رسمی: روز و تاریخ تعطیلات رسمی در تقویم مشخص می‌شود. روزهای تعطیل رسمی نیز جزو تعطیلات کارمندان و کارگران محسوب می‌شود؛
 3. روز کارگر: 11 اردیبهشت روز کارگر است و جزو تعطیلی‌های کارگران و کارمندان دولتی و غیر دولتی محسوب می‌شود.

کارکنان و کارمندانی که در روز جمعه به فعالیت شغلی می‌پردازند به ازای هر یک ساعت مستحق دریافت اضافه دستمزدی معادل با 40% مزد عادی روزانه هستند.

مرخصی‌ها چگونه محاسبه می‌شوند؟

مرخصی‌های کارگران و کارمندان دولتی و غیر دولتی در قانون مشخص شده است. مرخصی‌ها در نمونه قرارداد استخدام مسئول فنی نیز باید با توجه به قانون مذکور مشخص شوند. در ادامه انواع‌ مرخصی‌های کارمندان و کارگران و شرایط آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

 1. مرخصی اجباری (سالیانه): مسئول فنی به ازای هر یک سال کار مستحق یک ماه مرخصی سالیانه است. این مرخصی، با حقوق خواهد بود.
 2. حج: این مرخصی صرفاً برای ادای فریضه حج واجب به کارکنان داده می‌شود و مدت آن یک ماه است. این مرخصی، بدون حقوق به حساب می‌آید؛
 3. تحصیلی: این مرخصی برای دوره تحصیلی داده می‌شود که بابت آن به مسئول فنی مدرک رسمی بدهند. برای این دوره، حقوق نیز پرداخت نمی‌شود؛
 4. نظام وظیفه: این مرخصی برای سربازی به کارکنان آقا داده می‌شود و مدت آن دو سال و بدون حقوق است؛
 5. زایمان: به کارمندان و کارگران خانم داده می‌شود و حداکثر مدت آن 6 ماه است و باعث کسر از حقوق نمی‌شود.
 6. مرخصی استحقاقی: این مرخصی در موارد زیر داده می‌شود:
 • ازدواج دایم کارمندان و کارگران؛
 • فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان کارگران و کارمندان.
 • مرخصی استحقاقی، با حقوق است.

چگونه در سریع‌ترین زمان این قرارداد را در اختیار داشته باشیم؟

یکی از سریع‌ترین شیوه‌های دسترسی به قراردادهای استخدامی، استفاده از نمونه قراردادها است. شما می‌توانید با توجه به شرایط و روابط کاری که برقرار می‌کنید، از انواع نمونه قراردادهای استخدامی سایت رکلا استفاده کنید. علاوه براین، اگر به دلیل حساسیت‌های کاری یا با توجه به شرایط خاص کسب و کارتان، تمایل دارید که از قراردادهای اختصاصی بهره ببرید و شروط خاصی را برای آن در نظر بگیرید، به شما استفاده از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی را پیشنهاد می‌کنیم. با سپردن مسئولیت تنظیم قرارداد به اشخاص متخصص، از این مساله مطمئن خواهید بود که؛ قراردادی که برای شما تنظیم می‌شود، از نظر قانونی صحیح و بدون ایراد است.

از طرف دیگر، ممکن است بخواهید برای این قرارداد شروطی در نظر بگیرید ولی از این مساله مطمئن نیستید که شروط مدنظر شما از نظر قانون بدون ایراد و صحیح باشد یا ممکن است سوالات و ابهامات متعدد دیگری داشته باشید. اگر در چنین موقعیتی هستید، مناسب‌ است که حتما با مشاوران متخصص در ارتباط باشید. برای این منظور این امکان وجود دارد که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

قرارداد کار موقت

متن کامل قرارداد را از اینجا دانلود کنید.

نمونه قرارداد کار موقت
دانلود نمونه قرارداد کار موقت
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(2 نظر)
account_circle
علی مردانی
thumb_up_alt
به عنوان مسئول فنی استخدام شدم و با وعده دروغ، ماهیانه مبلغی ناچیز به حسابم واریز شد. بعد از ۷ ماه که دستگاه‌هاشون نصب و کاراشون راه افتاد بدون هیچ دلیلی، اخراجم کردن چگونه می‌تونم حقم را بگیرم؟ با تشکر.
13:02
17 اردیبهشت 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. شما می‌توانید برای کلیه حقوق و مزایای پرداخت نشده به شما، از طریق اداره کار اقدام کنید. در واقع، اینکه قراردادی نداشته‌اید یا قرارداد شما دارای مبالغی بر خلاف مصوبات شورای عالی کار است، دلیلی بر آن نخواهد بود که بتوانید از طریق اداره کار نسبت به مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده خودتان اقدام کنید. ضمنا فرایند خاتمه قرارداد کار توسط کارفرما، دارای اصول قانونی مختص به خود است و کارفرما نمی‌تواند در این خصوص بدون رعایت مفاد قانون کار اقدام کند.
19:01
18 اردیبهشت 1402
account_circle
ن.هـ
thumb_up_alt
سلام. بنده مسئول فنی یک شرکت مواد غذایی هستم ولی شرکت فعلا به اون صورت راه نیفتاده و کار عملی شروع نشده. اینجانب میتوانم فعلاً در مقابل استفاده از مدرکم، مبلغی را به صورت ماهانه با قید قرارداد از مدیر شرکت دریافت نمایم؟
07:10
08 بهمن 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
از نظر قراردادی این امکان وجود خواهد داشت اما ممکن است از نظر اداری، مسئولیت‌هایی را برای شما در مقابل مرجع مسئول صدور مجوز ایجاد کند. لذا حتما ضوابط و قواعد مرتبط با استفاده از آن پروانه یا مجوز را بررسی کنید.
19:29
08 بهمن 1402