قرارداد اجاره شالیزار و تمام نکات قانونی متن اجاره نامه شالیزار مشاع

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1402/07/24
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد اجاره شالیزار

کشت برنج یکی از انواع مهم محصول غذایی و کشت و کاری است که در داخل کشور تولید می‌شود. هر ساله شاهد میزان بسیار زیادی از واردات برنج هستیم اما کشت برنج در داخل کشور، بخش قابل توجهی از نیاز مردم به برنج را برطرف می‌کند. برنج از مهمترین اقلام غذایی است که در سبک و سبد غذایی مردم ما جایگاه ویژه‌ای دارد. علاوه بر مساله تولید و تامین برنج، شالیزارها مهمترین منبع درآمد قشر زیادی از مردم نواحی شمالی ایران هستند. قرارداد اجاره شالیزار ، یک قرارداد مجبوب است که هر ساله متقاضیان زیادی دارد. این قرارداد میان مالکان شالیزار و اشخاص متقاضی اجاره شالیزار امضا خواهد شد.

 قرارداد اجاره شالیزار ، در حقیقت یک قرارداد اجاره است. این قرارداد مطابق با قانون مدنی تنظیم می‌شود و اشخاص سعی می‌کنند که برای تنظیم این اجاره نامه به درستی به قواعد مشخص شده در قانون مدنی عمل کنند. اجاره نامه شالیزار ، قراردادی است که موجب می‌شود اشخاصی که در شالیزارها کار می‌کنند، ولی مالک شالیزار نیستند با اجاره اراضی مورد نیاز به فعالیت بپردازند و به صورت مستقل برای خودشان فعالیت کنند. از طرف دیگر، مالکان شالیزارها نیز می‌توانند در صورت تمایل با اجاره اراضی شالیزار خود و با کسب اجاره بها درآمدزایی کنند. این قرارداد با توجه به خواست و توافق طرفین تنظیم می‌شود و برای صحت و اعتبار قرارداد ، باید از قانون مدنی پیروی کند. در ادامه بیشتر درباره اجاره نامه شالیزار صحبت خواهیم کرد.

نمونه قرارداد اجاره شالیزار چگونه قراردادی است؟

در مقدمه مختصر توضیح دادیم که این قرارداد میان چه اشخاصی تنظیم می‌شود. به طور کلی اجاره نامه شالیزار ، مورد نیاز اشخاصی است که تمایل دارند به هر دلیل، یک شالیزار را اجاره دهند یا اینکه یک شالیزار را اجاره کنند. در این قرارداد، یک طرف موجر و طرف دیگر مستاجر است. موجر، مالک شالیزار است و براساس قانون، می‌تواند ملکی که مالکیت آن را در اختیار دارد به شیوه‌های مختلف استفاده کند یا اینکه آن ملک را اجاره دهد. اگر موجر، مالک شالیزار نباشد، لازم است که از طرف مالک وکالت نامه‌ای برای او تنظیم شود تا با استفاده از وکالت نامه بتواند به وکالت از موجر قرارداد اجاره را امضا کند.

متن اجاره نامه شالیزار ، در حقیقت یک سند معتبر و قانونی است که در آن درباره اجاره اراضی شالیزار صحبت شده است. به واسطه تنظیم این قرارداد، طرفین به صورت قانونی وارد رابطه موجر و مستاجر می‌شوند و نسبت به یکدیگر تعهدات و وظایفی خواهند داشت.

آیا اجاره نامه شالیزار لازم است؟

تنظیم قرارداد اجاره شالیزار ، ملزم به رعایت اصول و قواعدی است که قانون مدنی در خصوص عقد اجاره بیان می‌کند. بنابراین، این قرارداد در قانون مدنی شناخته شده است و برای استفاده از آن باید قواعد خاصی رعایت شوند. در چنین شرایطی می‌گوییم که قرارداد، لازم است. قرارداد لازم ، از جمله قراردادهایی است که اعتبار بسیار زیادی دارد، زیرا طرفین تا پایان مدت قرارداد، ملزم هستند که در آن باقی بمانند و موضوع قرارداد را اجرا کنند.

لازم بودن قرارداد یعنی موجر و مستاجر نمی‌توانند بدون دلیل موجه یا پیش از پایان مدت اجاره، قرارداد را فسخ کنند یا اعلام کنند که می‌خواهند قرارداد به پایان برسد. البته طرفین می‌توانند شرایطی را برای فسخ قرارداد در نظر بگیرند.

تا اینجای مطلب توضیح دادیم که نمونه قرارداد اجاره شالیزار ، یک قرارداد کاربردی میان اشخاصی است که در حوزه کاشت برنج فعالیت می‌کنند یا اینکه مالک شالیزار هستند. در ادامه توضیح دادیم که قرارداد اجاره یک قرارداد لازم است و طرفین می‌توانند با اطمینان، برای اجاره شالیزار از این قرارداد استفاده کنند. در ادامه، سعی می‌کنیم که ابعاد قانونی قرارداد را بررسی کنیم.

نمونه قرارداد اجاره شالیزار قانونی است؟

قانون مدنی در باب اجاره و در ماده 466، عقد اجاره را تعریف می‌کند. براساس این تعریف، شالیزار ملکی است که اجاره داده می‌شود. این بخش از قرارداد را مورد اجاره یا موضوع اجاره می‌گویند. موجر شخصی است که مالک شالیزار است و می‌پذیرد که شالیزار خود را به مستاجر بسپارد. براساس تعریف ماده 466 قانون مدنی، اجاره کننده شالیزار، به واسطه این نمونه قرارداد ، مالک منافع ملک موجر می‌شود. به زبان ساده‌تر، یعنی اینکه می‌تواند از شالیزار استفاده کند و در آن برنج بکارد.

قانون مدنی در ماده 468، تاکید می‌کند که این قرارداد باید مدت داشته باشد و بدون تعیین مدت، اعتبار ندارد و باطل است. بنابراین، رابطه میان موجر و مستاجر در اجاره نامه شالیزار دائمی نیست و همزمان با به پایان رسیدن مدت قرارداد به اتمام می‌رسد.

به منظور انجام صحیح قرارداد اجاره شالیزار ، لازم است که شرایط صحت قرارداد به دقت انجام شود. طرفین قصد و رضایت داشته باشند، مورد اجاره معین و مشخص باشد، طرفین اهلیت داشته باشند و مورد اجاره دارای مشروعیت باشد. باب اجاره یک باب از قانون مدنی است که به تفصیل درباره شرایط قرارداد اجاره توضیح می‌دهد. به دلیل اشاره صریح این باب به مساله اجاره، اجاره نامه شالیزار را عقد معین می‌نامند. معین بودن این عقد، طرفین را ملزم می‌کند که در هنگام نوشتن قرارداد ، به این قواعد توجه کنند.

نکته مهم این است که، قرارداد اجاره شالیزار مشمول قانون روابط موجر و مستاجر نخواهد بود و در دعاوی که مربوط به عدم تخلیه مستاجر است، لازم است که حکم تخلیه گرفته شود.

آیا شالیزار مشاع را می‌توان اجاره داد؟

یکی از سوالات مهم درباره قرارداد اجاره شالیزار ، سوالاتی است که در زمینه شالیزارهای مشاع پرسیده می‌شود. ملک مشاع به ملکی می‌گویند که مالکیت آن در اختیار دو شخص یا بیشتر باشد. هر کدام از اشخاص ممکن است چند دانگ از یک شالیزار را در اختیار داشته باشند. در مواقعی، حدود مالکیت هر شخص به صورت فرضی مشخص شده است و در مواقعی نیز حدودی برای مالکیت تعیین نکرده‌اند. بسیار پرسیده می‌شود که آیا می‌توانیم شالیزار مشاع را اجاره دهیم؟

برای پاسخ به این سوال لازم است که به قانون مدنی رجوع کنیم. ماده 475 قانون مدنی توضیح می‌دهد که شما می‌توانید مال مشاع را اجاره دهید. از بابت تنظیم قرارداد اجاره برای مال مشاع، محدودیتی وجود ندارد. اما تسلیم آن به مستاجر یعنی اینکه شالیزار را در اختیار مستاجر قرار دهید تا در آن کار کند، نیازمند رضایت و اجاره شریک شما است.

شخص دیگری که از شالیزار سهم دارد باید رضایت دهد که مستاجر شما در شالیزار فعالیت کند. اگر شریک شما اجازه دهد، می‌توانید شالیزار را در اختیار مستاجر قرار دهید و این قرارداد صحیح خواهد بود. با توجه به ماده 477 قانون مدنی که تاکید می‌کند مورد اجاره باید به شیوه‌ای در اختیار مستاجر قرار بگیرد که بتواند از آن استفاده کند اما قرارداد اجاره شالیزار مشاع بدون رضایت شریک شما منفعتی برای مستاجر ندارد و می‌تواند آن را فسخ کند زیرا این کار مانع منفعت مستاجر خواهد شد.

اجاره بها یا کرایه شالیزار در قرارداد اجاره شالیزار

اجاره بها مبلغی است که مستاجر در ازای کسب منفعت و استفاده از شالیزار در طول مدت اجاره، به مالک پرداخت می‌کند. مبلغی که برای اجاره بها تعیین می‌شود، گاهی به صورت کلی و سالانه و گاهی به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد. در واقع موجر و مستاجر می‌توانند در خصوص مبلغ اجاره بها یا کرایه شالیزار و شرایط پرداخت آن با یکدیگر توافق کنند و تصمیم نهایی در خصوص این مورد را در متن قرارداد بنویسند.

به این ترتیب، مستاجر ملزم می‌شود که در تاریخ معین، مبلغ اجاره بها را به موجر بپردازد. موجر نیز می‌تواند به منظور اخذ ضمانت برای پرداخت اجاره بها یا ضمانت تخلیه، از مستاجر اوراق بهاداری مانند چک یا سفته طلب کند. این اوراق در وجه مالک و به منظور ضمانت نوشته می‌شوند.

پیشنهاد ما

برای اجاره کردن شالیزار یا اجاره دادن شالیزار خود، پیش از هر اقدامی، نکات حقوقی قرارداد اجاره را بررسی کنید. خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا، به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت با یک مشاور حقوقی مجرب و وکیل پایه یک دادگستری ارتباط برقرار کنید. علاوه براین، به منظور تنظیم قرارداد در کنار شما هستیم.

سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات