ساخت و نصب انواع سردخانه با استفاده از قرارداد ساخت سردخانه

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/05/09
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد ساخت سردخانه

سردخانه به مکانی گفته می‌شود که در آن محصولات و مواد فاسد شدنی تحت محافظت قرار می‌گیرند. سرمای سردخانه از خراب و فاسد شدن محصولات جلوگیری می‌کند. بشر از قرن‌ها پیش به این موضوع پی برد که سرما می‌تواند از فساد و خراب شدن مواد غذایی جلوگیری کند. سردخانه‌های سنتی از گل، آجر و خاک اره ساخته می‌شدند اما سردخانه‌های امروزی از تکنولوژی و طراحی پیشرفته‌ای برخوردار هستند و در کارخانه‌های صنعتی ساخته می‌شوند. نمونه قرارداد ساخت سردخانه ؛ قراردادی است که در هنگام سفارش ساخت سردخانه باید تنظیم شود.

تولید کنندگان محصولات غذایی، لبنی، پروتئینی و دارویی باید سردخانه مناسبی برای محافظت از محصولات خودشان در اختیار داشته باشند. زمانی که تولید کننده محصولات فاسد شدنی، سردخانه‌ای با طراحی و امکانات مناسب در اختیار داشته باشد نه تنها نگران فاسد شدن محصولات و فرآورده‌ها نیست بلکه می‌تواند این محصولات را ذخیره و در زمان مناسبی وارد بازار کند. با حفظ محصولات تولیدی در سردخانه، حتی صادرات آن‌ها به خارج از کشور نیز امکان پذیر می‌شود. نمونه قرارداد نصب سردخانه باید مطابق با قواعد و ضوابطی تنظیم شود که ما در ادامه این نوشته به آن‌ها می‌پردازیم.

علاوه بر مساله ساخت سردخانه، پیش‌تر مقاله‌ای درباره قرارداد اجاره سردخانه منتشر کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنم این قرارداد را نیز حتما در مجله حقوقی رکلا مطالعه کنید. گاهی ممکن است اشخاص ترجیح دهند که به جای ساخت سردخانه، از امکان در اختیار گرفتن کردن موقتی آن بهره ببرند.

نمونه قرارداد ساخت سردخانه چه ماهیتی دارد و باید مطابق با کدام مواد قانونی نوشته شود؟

مطابق با موازین حقوقی، نمونه قرارداد ساخت سردخانه از نوع قراردادهای پیمانکاری است. قرارداد پیمانکاری ، از قراردادهای نامعین محسوب می‌شوند. قراردادهای نامعین در مجموعه قانون ایران تعریف نشده‌‌اند و از آن‌ها به عنوان قراردادهای خصوصی میان اشخاص یاد می‌شود.

در ماده 10 قانون مدنی، تنظیم و امضای قراردادهای نامعین به رسمیت شناخته شده است. به همین دلیل، قراردادهای نامعین براساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم ‌می‌شوند. نمونه قرارداد نصب سردخانه نیز مطابق با ماده 10 قانون مدنی تحقق پیدا می‌کند. ایجاد قرارداد ساخت و طراحی سردخانه با توافق و امضای سازنده و سفارش دهنده سردخانه امکان پذیر می‌شود.

شرایط اساسی و بنیادین تمام قراردادها در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. قرارداد طراحی و ساخت یخچال باید با توجه به ماده 190 قانون مدنی تنظیم شود. رعایت نکردن ماده 190 قانون مدنی باعث غیر معتبر و بی اثر شدن این قرارداد می‌شود.

نمونه قرارداد ساخت سردخانه چه آثاری به دنبال دارد؟

همانطور که گفتیم، نمونه قرارداد ساخت سردخانه از نوع قراردادهای پیمانکاری است که به وسیله توافق میان کارفرما و پیمانکار تحقق پیدا می‌کند. بعد از امضای این قرارداد یک رابطه حقوقی میان کارفرما و پیمانکار پروژه طراحی و ساخت سردخانه به وجود می‌آید. به موجب نمونه قرارداد نصب سردخانه ، کارفرما طراحی و ساخت سردخانه را با شرایط معینی به پیمانکار واگذار می‎کند. پیمانکار در مقابل طراحی و ساخت سردخانه مستحق دریافت حق الزحمه است. بنابراین می‌توان گفت که مهم‌ترین آثار نمونه قرارداد نصب سردخانه عبارت است از:

  1. پیمانکار پس از امضای قرارداد ملزم می‌شود که سردخانه را در بازه زمانی معین بسازد و به سفارش دهنده (کارفرما) تحویل بدهد. در برخی موارد، وظیفه نصب و راه‌اندازی سردخانه نیز بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد.
  2. کارفرما نیز به موجب امضای متن قرارداد ساخت سردخانه متعهد می‌شود که حق الزحمه پیمانکار را در زمان مقرر پرداخت کند.
  3. آثار این قرارداد پیمانکاری، تعهدات اصلی سازنده و سفارش دهنده سردخانه را تشکیل می‌دهند.

ضمانت اجرای نقض تعهدات در نمونه قرارداد ساخت سردخانه چگونه است؟

به‌موجب امضای نمونه قرارداد ساخت سردخانه ، تعهدات و وظایفی برعهده کارفرما و پیمانکار قرار می‌گیرد. تعهد اصلی پیمانکار، ساخت و تحویل به موقع سردخانه است. کارفرما نیز به موجب امضای این قرارداد متعهد خواهد شد که حق الزحمه پیمانکار را در موعد زمانی مقرر پرداخت کند. نقض تعهدات از سوی سازنده و سفارش دهنده سردخانه باعث به وجود آمدن مسئولیت قراردادی می‌شود.

نقض کردن تعهدات از سوی طرفین قرارداد پیمانکاری طراحی و ساخت سردخانه، می‌تواند عامدانه یا غیر عامدانه باشد. در نقض غیر عامدانه تعهدات، کارفرما و پیمانکار، بدون سوء نیت قبلی، نمی‌توانند تعهدات خودشان را در زمان مقرر ایفاء کنند. در نقض عامدانه، کارفرما و پیمانکار با وجود آنکه توانایی انجام تعهدات خودشان را دارند اما به صورت عمدی و مغرضانه تعهدات قرارداد را زیر پا می‌گذارند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن نقض تعهدات سازنده و سفارش دهنده سردخانه به نظر مراجع قضایی بستگی دارد.

مهم‌ترین ضمانت اجراهای نقض تعهدات

از مهم‌ترین ضمانت اجراهای نقض تعهدات این قرارداد می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  1. الزام متعهد به انجام و اجرای عین تعهد؛
  2. مطالبه خسارت؛
  3. فسخ قرارداد.

در ادامه درباره این موارد را توضیح می‌دهیم:

مرحله اول، الزام متعهد به انجام کار: هر یک از کارفرما و پیمانکار پروژه ساخت سردخانه که تعهدات خود را نقض کرده باشد، به انجام تعهدات خود ملزم می‌شود.

مرحله دوم، مطالبه خسارت: کارفرما یا پیمانکاری که تعهد نقض شده به نفع او است نسبت به انجام تعهد اقدام می‌کند. در این حالت، متعهد له (شخصی که به نفع او تعهد شده است) می‌تواند خسارات نقض تعهدات قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند.

مرحله سوم، فسخ قرارداد: اگر هیچ از یک دو مرحله بالا امکان پذیر نباشد، متعهد له می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

شرایط خروج از نمونه قرارداد ساخت سردخانه چگونه است؟

قانون مدنی ایران، اصل را بر لازم و غیر قابل انحلال بودن قراردادها گذاشته است. مطابق اصل لازم بودن قراردادها، سازنده و سفارش دهنده باید به تمام تعهدات و وظایف خودشان پایبند باشند زیرا بعد از امضای قرارداد، دیگر حق انحلال آن را ندارند. قانون گذار، انحلال نمونه قرارداد ساخت سردخانه را تنها به وسیله فسخ و اِقاله آن امکان‌‌پذیر دانسته است.

فسخ به معنای انحلال قرارداد با اراده یکی از طرفین آن است. سازنده و سفارش دهنده سردخانه در هنگام تنظیم و امضای قرارداد پیمانکاری می‌توانند حق فسخ آن را شرط کنند. این حق فسخ می‌تواند به نفع سازنده سردخانه، به نفع سفارش دهنده یا به نفع شخص ثالت شرط شود. منظور از شخص ثالث، شخصی غیر از سازنده و سفارش دهنده سردخانه است. برای مثال، سفارش دهنده سردخانه در قرارداد قید می‌کند که خودش و وکیل او تا سه روز بعد از امضای قرارداد پیمانکاری، حق فسخ آن را داشته باشند.

اِقاله به معنای برهم زدن قرارداد لازم با تراضی و توافق طرفین آن است. سازنده و سفارش دهنده سردخانه با توافق یکدیگر می‌توانند قرارداد پیمانکاری را به وسیله اقاله منحل کنند.

نمونه قرارداد ساخت سردخانه چگونه خاتمه پیدا می‌کند؟

یکی از دیگر موارد منحل شدن قرارداد پیمانکاری ساخت خانه، خاتمه پیدا کردن آن است. در ادامه مهم‌ترین موارد خاتمه نمونه قرارداد ساخت سردخانه را بررسی می‌کنیم:

  1. انجام شدن تعهدات اصلی و فرعی قرارداد از سوی کارفرما و پیمانکار؛
  2. انقضای مدت قرارداد؛
  3. پایان زودتر از موعد قرارداد در اثر فسخ و اقاله آن.

پس از خاتمه قرارداد، رابطه حقوقی میان سازنده و سفارش دهنده سردخانه از بین می‌رود. معمولاً، آثار این قرارداد با خاتمه آن، از بین می‌روند اما در برخی موارد ممکن است که آثار این قرارداد پس از خاتمه یافتن آن نیز ادامه داشته باشند.

آیا گرفتن تضمین در نمونه قرارداد ساخت سردخانه امکان پذیر است؟

تضمین، وثیقه‌هایی هستند که طرفین نمونه قرارداد ساخت سردخانه می‌توانند از یکدیگر بگیرند. سازنده و سفارش دهنده سردخانه، این وثیقه‌ها را در راستای ضمانت حسن انجام تعهدات برای یکدیگر در نظر می‌گیرند. معمولاً، وثیقه‌های قرارداد پیمانکاری ساخت سردخانه در قالب اسناد تجاری مانند چک و سفته تعیین می‌شود. این وثیقه می‌تواند به صورت وجه نقد نیز باشد.

به اجرا گذاشتن این وثیقه‌ها، در موردی امکان پذیر است که نقض انجام تعهدات صاحب وثیقه در مراجع قضایی به اثبات برسد.

سازنده و سفارش دهنده سردخانه در هنگام تنظیم و امضای قرارداد پیمانکاری ساخت سردخانه می‌توانند شرایط و موارد به اجرا گذاشتن وثیقه‌های قرارداد را قید کنند.

اگر این وثیقه‌ها بدون اثبات نقض انجام تعهدات به اجرا گذاشته شوند، در حکم ارتکاب جرم خیانت در امانت خواهد بود و برای شخص خاطی ضمانت اجرای کیفری دارد.

توصیه ما

توصیه ما برای انجام موضوع این پروژه، استفاده از یک قرارداد اختصاصی است که با توجه به تعهدات و شروط شما تنظیم شده باشد. برای این منظور می‌توانید از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی استفاه کنید.

علاوه بر این، گفتگو با یک مشاور حقوقی مجرب نیز می‌تواند شما را برای انجام این قرارداد راهنمایی کند. در این خصوص می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید. بعد از ثبت درخواست، در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی خواهد شد. در کنار شما هستیم.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(2 نظر)
account_circle
مهران خدمتی
thumb_up_alt
تشکر از ابتکار شما کار بسیار با ارزشی انجام دادید به خصوص که بیش از 90 درصد ما ایرانی ها معنی و مفهوم و بار قانونی متن را نمیدانیم و تقریبا 99 درصد هم نخونده امضا میکنن مردمان عجیبی هستیم نه 5 هزار سال تمدن داریم این دیگه عجیب تر کرده طرف سی سال تمدن داره متن نخونه امضا نمیکنه ما 5 هزار سال تمدن داریم چک سفید امضا بین خودمون تعارف میکنم. اینجا سایت شما بدرد میخوره که به مردم بفهمونه قرارداد یعنی چی فقط لطفا تبلیغ بیشتری کنید و حرفه‌ای تر کار کنید تا مردم اعتماد کنن.
11:06
17 بهمن 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
کاربر گرامی، از اظهار نظر شما تشکر می‌کنیم. همینطور از شما تشکر می‌کنیم که مجله حقوقی رکلا را برای مطالعه انتخاب کرده‌اید. ما تمام تلاش خودمان را بیشتر متمرکز خواهیم کرد تا کاربران بتوانند از خدمات مناسب حقوقی در حوزه قراردادها برخوردار شوند.
12:28
17 بهمن 1401
account_circle
جواد
thumb_up_alt
سلام وقت بخیر امکانش هست یک قرارداد طراحی، ساخت و نصب سردخانه تنظیم کنید؟
15:54
16 آبان 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. ضمن تشکر از شما بابت انتخاب رکلا به منظور دریافت خدمات تنظیم قرارداد، انشاالله همکارانم در اسرع وقت با شما تماس خواهند داشت.
15:05
17 آبان 1402