تعریف قرارداد مدیریت پیمان درصدی و تفاوت آن با انواع دیگر قراردادهای پیمانکاری

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/05/13
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد مدیریت پیمان درصدی

نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی ساختمان ، روشی است که در آن کارفرما یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی را تعیین می‌کند تا مدیریت اجرای عملیات مربوط به ساختمان را بر عهده بگیرد.

این قرارداد یکی از بهترین روش‌ها برای اجرا و تکمیل سریع عملیات مربوط به ساختمان است زیرا منافع مالی و غیر مالی کارفرما را نیز تا حدود زیادی تامین می‌کند. مدیر پیمان، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مدیریت اجرای عملیات مربوط به ساختمان را بر عهده می‌گیرد و مسئول اجرا و تکمیل تمام و کمال آن عملیات خواهد بود. همچنین، کارفرما در این قرارداد نقش یک سرمایه گذار و تامین کننده منابع مالی را نیز ایفاء می‌کند. لازم به ذکر است که این قرارداد می‌تواند پیش از شروع به اجرای عملیات مربوط به ساختمان یا در نیمه آن تنظیم شود.

مقاله حاضر قصد دارد که به تعریف قرارداد مدیریت پیمان، کاربرد، مزایا و شرایط قانونی آن بپردازد. لازم به ذکر است که این قرارداد، یکی از انواع قرارداد پیمانکاری محسوب می‌شود.

تنظیم و تکمیل فرم خام قرارداد مدیریت پیمان درصدی ساختمان برای چه اشخاصی مناسب است؟

طرفین نمونه قرارداد مدیریت پیمان ساختمان درصدی ، کارفرما و مدیر پیمان هستند و قرارداد میان این اشخاص امضا می‌شود. در ابتدا باید بگوییم که امضای کارفرما و پیمانکار از شرایط صحت نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی ساختمان است. به عبارت دیگر، این توافق نامه در صورتی از ماهیت حقوقی و آثار قانونی برخوردار می‌شود که توسط هر دو طرف توافق، امضا شده باشد. به همین دلیل، یکی از ماده‌های این تواق نامه باید به مشخصات کارفرما و مدیر اختصاص داده شود. همچنین، بهتر است که در این بخش از توافق نامه، تاریخ امضای آن‌ها نیز نوشته شده باشد.

اگر هر کدام از کارفرما و مدیر پیمان یک شرکت ساختمانی باشند؛ یعنی با ماهیت حقوقی «شرکت»، در قرارداد حضور داشته باشند، لازم است که اطلاعات تجاری آن‌ها با دقت کامل در نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی ساختمان نوشته شود. از سوی دیگر در صورتی که کارفرما و مدیر شخص حقیقی (افراد انسانی) باشند، اطلاعات هویتی و شناسنامه‌ای آن‌ها در قرارداد درج می‌شود.

علاوه بر نکاتی که بیان شد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای آشنایی بیشتر با ماهیت این قرارداد، حتما مقاله دیگری که تحت عنوان « قرارداد مدیریت پیمان چیست » منتشر کرده‌ایم را مطالعه کنید. با مطالعه این مقالات، از ابعاد مختلف این شیوه از همکاری آگاه خواهید شد.

شرح موضوع نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی ساختمان

موضوع قرارداد در واقع ماهیتی کلی از شرح وظایف و مسئولیت‌هایی است که به واسطه امضای آن بر عهده مدیر پیمان گذاشته می‌شود. موضوع نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی ساختمان باید به صورت دقیق و جزئی تعریف و توضیح داده شود زیرا مدیر پیمان در صورتی می‌تواند انتظارات کارفرما را برآورده کند که از شرح وظایف خود آگاه شده باشد. به صورت کلی می‌توان گفت که موضوع نمونه قرارداد مدیریت پیمان ساختمان درصدی ، مدیریت اجرایی تمام و کمال عملیات ساختمانی است. این مدیریت، موارد فنی، اجرایی، مالی و اداری مربوط به عملیات ساختمان را شامل می‌شود. به همین دلیل در هنگام نوشتن قرارداد بهتر است که یکی از ماده‌ها را به تعریف و توضیح موضوع آن اختصاص دهیم.

محل انجام عملیات اجرایی مربوط به ساختمان نیز از دیگر مواردی است که در هنگام تنظیم این قرارداد باید درباره آن تعیین تکلیف شود. بهتر است که مدیر پیمان پیش از تنظیم و امضای این توافق نامه از محل اجرای عملیات ساختمانی بازدید کند و از موقعیت مکانی و جغرافیایی آن آگاه شود.

اهمیت و ضرورت تعیین مدت در نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی ساختمان

مدت نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی ساختمان در واقع بازه زمانی محدود و مشخصی است که به منظور انجام و پیگیری مدیریت عملیات اجرایی مربوط به ساختمان، از سوی مدیر پیمان در نظر گرفته می‌شود. مدت این قرارداد براساس توافق میان کارفرما و مدیر پیمان و با توجه به زمان مورد نیاز برای اجرای عملیات ساختمانی تعیین خواهد شد. شروع مدت این توافق نامه نیز به توافق میان کارفرما و مدیر پیمان بستگی دارد.

بهتر است که مدت این توافق نامه از زمان پرداخت مبلغ تنخواه گردان به مدیر پیمان شروع شود. مدیر پیمان باید مطابق با مدتی که براساس توافق میان او و کارفرما مشخص شده است، مقدمات و کارهای مربوط به اجرا و تکمیل عملیات ساختمانی را انجام بدهد. ممکن است که مدیر پیمان نسبت به اجرا یا تکمیل عملیات اجرایی ساختمان تاخیر داشته باشد. در این حالت، اگر کارفرما ضرر و زیان خود را مطالبه کند، مدیر پیمان باید خساراتی که در نتیجه تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات ساختمانی به کارفرما وارد شده است را جبران کند.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که مدت نوشته شده در فرم خام قرارداد مدیریت پیمان درصدی با توافق مدیر پیمان و کارفرما قابل تمدید است. بنابراین، مدیر پیمان در صورتی باید خسارات وارده به کارفرما را جبران کند که او با تمدید مدت این توافق نامه موافقت نکرده باشد.

طرفین نمونه قرارداد مدیریت پیمان درصدی ساختمان چه تعهداتی دارند؟

باید به این نکته اشاره کنیم که نمونه قرارداد مدیریت پیمان ساختمان درصدی یک سند الزام آور است و امضای آن باعث ایجاد تعهدات و وظایفی برای هر یک از کارفرما و مدیر پیمان می‌شود. به عبارت دیگر، کارفرما و مدیر پیمان به واسطه امضای این توافق نامه می‌پذیرند که به تمام تعهدات مقرر در آن عمل کنند. در ادامه، برخی از تعهدات قراردادی مدیر و کارفرما را بررسی می‌کنیم.

تعهدات مدیر پیمان (پیمانکار) در قرارداد مدیریت پیمان درصدی

مهمترین تعهدات مدیر پیمان در این قرارداد، عبارت است از:

 1. مدیر باید با توجه به نقشه‌ها و براساس مشخصات فنی و اجرایی، هزینه اجرای عملیات ساختمانی را برآورد کند و به تایید کارفرما برساند؛
 2. شخصی که این توافق نامه را به عنوان مدیر امضا کرده است در حکم امین کارفرما خواهد بود و باید در تمام مراحل مربوط به اجرای ساختمان، مصلحت و منافع کارفرما را در نظر بگیرد؛
 3. تهیه و خرید کلیه مصالح، ابزارها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای اجرای عملیات ساختمانی؛
 4. اخذ انشعابات آب، برق و گاز برای ساختمان به هزینه کارفرما؛
 5. نظارت کامل و دقیق بر روند انجام عملیات ساختمانی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در راستای اجرای به موقع و کامل آن‌ها؛
 6. تهیه صورت جلسه از مبالغی که برای اجرای عملیات هزینه شده است و ارائه آن‌ها به کارفرما؛
 7. پرداخت حق الزحمه کارگران، حق بیمه ماهانه و بیمه حوادث آن‌ها به هزینه کارفرما؛
 8. نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس و ابزارهای موجود در محل آن به هزینه کارفرما؛
 9. ارائه مفاصا حساب هزینه‌های پرداختی به کارفرما؛
 10. عدم واگذاری موضوع این قرارداد به اشخاص دیگر.

تعهدات کارفرما در قرارداد مدیریت پیمان درصدی

کارفرما نیز در این قرارداد تعهداتی به عهده دارد. در ادامه‌، مهمترین تعهدات کارفرما را بررسی می‌کنیم:

 1. پرداخت هزینه‌های مقرر در این قرارداد؛
 2. پرداخت صورت حساب‌هایی که توسط مدیر تهیه شده و به تایید مهندس ناظر رسیده است.

حق الزمه و نحوه پرداخت آن

حق الزحمه مدیر در فرم خام قرارداد مدیریت پیمان درصدی ، درصد مشخصی از هر صورت هزینه‌ای خواهد بود که مدیر در طول مدت قرارداد به منظور اجرای ساختمان تهیه کرده و به تایید ناظر هماهنگ کننده رسیده است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که تمام هزینه‌هایی که برای اجرای عملیات ساختمانی انجام شده است، مبنای محاسبه حق الزحمه مدیر پیمان قرار می‌گیرد. بنابراین، حق الزحمه قرارداد مدیریت پیمان درصدی ساختمان با توجه به صورت حساب‌ها و درصد توافق شده میان طرفین، تعیین می‌شود. شرایط و نحوه پرداخت حق الزحمه مدیر پیمان نیز به توافق میان او و کارفرما بستگی دارد. بهتر است که حق الزحمه مدیر پس از محاسبه هر صورت هزینه، تعیین و به عنوان کارمزد پرداخت شود.

کارفرما می‌تواند مبلغی از حق الزحمه مدیر را به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر کند. البته مبلغی از حق الزحمه مدیر که به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر شده است، باید پس از پایان دوره تضمین قرارداد به او پرداخت شود.

درباره این قرارداد مشاوره بگیرید!

قرارداد مدیریت پیمان یکی از مناسب‌ترین قراردادها برای اجرای عملیات مربوط به ساختمان است که مزایای زیادی را برای هر یک از کارفرما و مدیر پیمان به دنبال دارد. خوب است به این موضوع توجه داشته باشیم که نحوه تعیین حق الزحمه مدیر پیمان در این قرارداد اهمیت زیادی دارد زیرا معیار اصلی تمایز این قرارداد از سایر قراردادهای پیمانی است.

این قرارداد باید به نحوی تنظیم شده باشد که مانع از تضییع حقوق و منافع قانونی کارفرما و مدیر پیمان شود. برای تنظیم اختصاصی این قرارداد می‌توانید از خدمات تنظیم قرارداد استفاده کنید. وکلای ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز پاسخگوی تمام سوالات شما در خصوص قراردادهای مدیریت پیمان هستند.

قرارداد مدیر پروژه (مدیریت پیمان)

با استفاده از این نمونه قرارداد، صفر تا صد اجرای پروژه را به مدیر پروژه بسپارید.

نمونه قرارداد مدیر پروژه
دانلود نمونه قرارداد مدیر پروژه
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
سید محمد ترابی
thumb_up_alt
با سلام و درود. آیا در قرارداد مدیریت پیمان لازم است نگهبان پروژه توسط کارفرما استخدام شود و کارفرما یک انبار دار در کارگاه مستقر نماید؟ با تشکر
01:04
04 تیر 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
تمام این موارد باید با توافق طرفین در متن قرارداد مشخص شود که رویه عملی انجام اقدامات به عهده چه کسی است. معمولا مدیر پروژه صرفا وظیفه نظارت بر عملیات ساخت را بر عهده دارد. شما باید در متن قرارداد در این مورد اظهار نظر کنید تا مشخص شود که این تکلیف به عهده چه کسی است. اگر در این خصوص در متن قرارداد اظهار نظر نشود به متعهد پیش فرض برمی‌گردیم که کارفرما است.
19:19
04 تیر 1402