سهم مشارکت چیست؟ محاسبه و تعیین سهم الشرکه در مشارکت مدنی

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/05/12
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
سهم مشارکت

قرارداد مشارکت یکی از مهمترین قراردادها در دنیای کسب و کار است. این قرارداد به منظور گردهم آوردن سرمایه نقد و غیر نقد دو یا چند شریک و همچنین برای راه اندازی یک کسب و کار مشترک تنظیم می‌شود. در اصطلاح به سرمایه نقد و غیر نقد شرکا، آورده گفته می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت که سرمایه جمع شده در اثر قرارداد مشارکت ، مشاع است و هر بخش آن به یکی از شرکا تعلق دارد. این سرمایه مشترک، به قصد کسب سود و منفعت و در زمینه فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به کار گرفته می‌شود. سرمایه مشترک حاصل از تجمیع آورده‌های شرکا، به صد سهم تقسیم خواهد شد. سهام حاصل از قرارداد مشارکت نیز با توجه به آورده شرکا میان آن‌ها تقسیم می‌شود. بنابراین می‌توان گفت، منظور از سهم مشارکت ، در واقع همان میزان سهمی است که به نسبت آورده شرکا به آن‌ها تعلق پیدا می‌کند.

قراردادهای مشارکت، نامعین هستند و از ماده 10 قانون مدنی تبعیت می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که شرایط تنظیم و اجرای این قرارداد به واسطه توافق و تراضی میان شرکا تعیین می‌شود.

قرارداد مشارکت در ساخت یکی از مهمترین انواع قرارداد مشارکت است که امروزه کاربرد زیادی دارد. در این مقاله با نحوه محاسبه سهم الشرکه در قراردادهای مشارکت به خصوص در قرارداد مشارکت در ساخت آشنا می‌شویم.

منظور از سهم الشرکه در مشارکت مدنی چیست؟

شراکت نامه به قراردادی گفته می‌شود که به واسطه توافق میان دو یا چند شریک تحقق پیدا می‌کند. قرارداد مشارکت مدنی، یکی از قراردادهای رایج و دارای اهمیت در دنیای کسب و کار است و به صورت عمده در حوزه سرمایه گذاری مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از تنظیم این قرارداد، مشارکت در راه اندازی یک فعالیت مشترک به قصد کسب سود است.

آورده‌های شرکا در قرارداد مشارکت مدنی می‌تواند نقد یا غیر نقد باشد. آورده‌های غیر نقد باید به واسطه توافق میان شرکا قیمت گذاری شوند و ارزش ریالی آن‌ها تعیین گردد. تجمیع آورده‌های نقد و غیر نقد شرکا باعث ایجاد یک سرمایه مشترک می‌شود. سرمایه مشترک در این قرارداد، در اصل به صد سهم یا صد درصد تقسیم خواهد شد. سهم الشرکه در قرارداد مشارکت مدنی به معنای میزان سهم یا درصدی است که هر یک از شرکا در سرمایه مشترک دارد. سود و زیان حاصل از فعالیت مشترک نیز براساس سهم الشرکه شرکا میان آن‌ها تقسیم می‌شود.

قرارداد مشارکت مدنی در دنیای کسب و کار چه کاربردی دارد؟

اصطلاح «کار از من، سرمایه از تو»، یکی از اصطلاحات رایج در دنیای کسب و کار است که به قرارداد مشارکت مدنی اشاره دارد. ممکن است، فردی که یک ایده منحصر به فرد دارد ، سرمایه کافی در اختیار نداشته باشد. همچنین در برخی موارد، شخصی که سرمایه دار است، برای راه اندازی و به کار انداختن سرمایه خود به دنبال ایده مناسب بگردد. فردی که دارای ایده است و شخص سرمایه دار می‌توانند به واسطه تنظیم قرارداد مشارکت با یکدیگر همکاری داشته باشند تا به سود مناسبی دست پیدا کنند. سهم الشرکه در قرارداد مشارکت به صورت درصدی تعیین می‌شود و به نسبت آورده شرکا و مطابق با شرایط مندرج در این قرارداد میان آن‌ها تقسیم خواهد شد. باید به این نکته توجه داشته باشیم، سهم مشارکت به شرکایی که دارای آورده غیر نقد هستند نیز تعلق می‌گیرد.

منظور از سهم الشرکه در مشارکت در ساخت چیست؟

قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از پرکاربردترین و پر سودترین قراردادها برای مالکین و سازندگان است. در واقع قرارداد مشارکت در ساخت از مهمترین انواع قراردادهای مشارکت مدنی خواهد بود. این قرارداد میان صاحب ملک و سازنده تنظیم می‌شود. مالک به واسطه تنظیم این قرارداد، سرمایه خود که همان زمین است را در اختیار سازنده قرار می‌دهد. سازنده نیز با هزینه خود در زمین مالک اقدام به ساخت و ساز آپارتمان می‌کند. در نهایت، مالک و سازنده در آپارتمانی که ساخته شده است با یکدیگر شریک می‌شوند.

قراردادهای مشارکت در ساخت، نامعین هستند و طبق ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شوند. بنابراین، تعیین شرایط تنظیم و اجرای قرارداد مشارکت در ساخت به توافق شرکا بستگی دارد. به همین دلیل، تعیین سهم مشارکت در ساخت نیز براساس توافق میان مالک و سازنده انجام خواهد شد.

بررسی نحوه محاسبه سهم مشارکت در ساخت

منظور از سهم الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت ، میزان سهمی است که به هر یک از مالک و سازنده تعلق پیدا می‌کند. به صورت کلی می‌توان گفت که سهم مشارکت در قراردادهای مشارکت در ساخت براساس توافق میان طرفین و با توجه به عرف تعیین می‌شود.

ارزش گذاری ملک در تعیین سهم الشرکه در مشارکت در ساخت، بسیار دارای اهمیت است. به همین دلیل باید ارزش ملک به وسیله نظر متخصصین و کارشناسان تعیین شده باشد.

نحوه محاسبه سهم مشارکت در ساخت

همانگونه که گفتیم نحوه محاسبه سهم الشرکه در قراردادهای مشارکت در ساخت به توافق میان طرفین آن‌ها بستگی دارد. معمولا سهم الشرکه مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به روش‌های زیر تعیین و محاسبه می‌شود.

روش اول، تقسیم معمولی

ممکن است که مالک و سازنده، واحدهای آپارتمان را براساس آورده‌‌ای که دارند، میان خودشان تقسیم کنند. در این حالت، مالک و سازنده بدون آنکه واحدهای ساختمان را میان خود تقسیم کنند، براساس آورده خود در درصدی از کل سهم مشارکت (ساختمان)، شریک می‌شوند. در تقسیم معمولی، میزان سهم مالک و سازنده با توجه به قیمت زمین و مصالح به کار رفته در ساختمان تعیین می‌شود. معمولا در این روش سهم مالک و سازنده به صورت 50-50 یا 40-60 تعیین خواهد شد. تقسیم معمولی سهم مشارکت، دارای اشکالات و ایرادات اساسی است و می‌تواند باعث بروز اختلاف متعددی میان سازنده و مالک زمین شود.

روش دوم، تقسیم ساختمان براساس واحدهای آن

در این روش، مالک و سازنده، واحدهای ساختمان را براساس متراژ، تعداد واحدها و مرغوبیت آن میان خود تقسیم خواهند کرد. برای مثال طرفین قرارداد مشارکت در ساخت توافق می‌کنند که واحد 1 و 3 متعلق به سازنده و واحد 2 و 4 متعلق به مالک باشد.

این روش تقسیم سهم مشارکت نیز چندان عادلانه و مناسب نیست زیرا ممکن است که مساحت برخی از واحدها کم و زیاد شود. کم و زیاد شدن مساحت واحدها نیز تضییع حقوق یکی از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت را به دنبال دارد. به همین دلیل، تقسیم ساختمان براساس واحدهای آن نیز می‌تواند باعث بروز اختلاف میان سازنده و مالک شود.

تقسیم واحدها براساس احتساب کم و زیادی مساحت و مرغوبیت واحدها، پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی

بهترین نوع تقسیم، تقسیم واحدهای آپارتمان براساس احتساب کم و زیادی مساحت واحدها و مرغوبیت آن‌ها پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی ساختمان است.

در این روش مالک و سازنده، واحدهای اختصاصی خود را با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند. به این ترتیب اگر پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی، مساحت واحدهای ملک یا مرغوبیت آن‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند، مالک و سازنده، ما به تفاوت قیمت واحدهای آپارتمان را با توافق یکدیگر یا با نظر کارشناس تعیین می‌کنند. در این روش، ما به تفاوت قیمت‌ واحدهای متعلق به مالک و سازنده می‌تواند میان آن‌ها محاسبه یا مصالحه شود.

نکات حقوقی که باید بدانیم

قرارداد مشارکت در ساخت، می‌تواند مزایای زیادی را برای مالکان زمین و سازندگان به دنبال داشته باشد. تنظیم دقیق، جزئی و همه جانبه این قرارداد بسیار دارای اهمیت است. همچنین، این قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شود که منافع و حقوق هر یک از مالک و سازنده را تامین و تضمین کند.

امکانات موجود در بخش خدمات تنظیم قرارداد رکلا ، این فرصت را برای مالکان و سازندگان به وجود آورده است که قرارداد مشارکت در ساخت را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.

خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا نیز به شما امکان می‌دهد که سوالاتب حقوقی خود در زمینه شرایط تنظیم و اجرای قرارداد مشارکت در ساخت را با کارشناسان حقوقی در میان بگذارید.

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

برای دانلود و دریافت این قرارداد روی عکس بزنید.

نمونه قرارداد مشارکت ساخت و ساز
دانلود نمونه قرارداد مشارکت ساخت و ساز

قرارداد مشارکت ساخت ویلا

توافق خود برای ساخت ویلا به صورت مشارکتی را با امضای این قرارداد مکتوب کنید.

قرارداد مشارکت در ساخت ویلا
دانلود قرارداد مشارکت در ساخت ویلا
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات