تعریف دقیق نمونه قرارداد انتقال سرقفلی ؛ چگونه برای انتقال سرقفلی قرارداد تنظیم کنیم؟

-
بروزرسانی:1401/01/18
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد انتقال سرقفلی

حق سرقفلی، حقی است که در خصوص املاک تجاری و حقوق مرتبط با پیشه و تجارت مطرح می‌شود. این حق، تحت عنوان حق پیشه نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. باید خاطر نشان کرد که به موجب این حق، قانونگذار از مستاجران املاک تجاری حمایت و از تضییع حقوق آن‌ها جلوگیری می‌کند. در این میان نمونه قرارداد انتقال سرقفلی ، قراردادی است که برای انتقال حق سرقفلی کاربرد دارد. تنظیم این موافقت نامه، مستلزم رعایت نکات حقوقی لازم است. در این مقاله تلاش داریم که ابتدا چهارچوب حقوقی حاکم بر موافقت نامه حاضر را بررسی کنیم و سپس نکاتی را در خصوص آن توضیح دهیم. این قرارداد، در قالب یک صلح نامه تهیه و امضا می‌شود.

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی برای چه اهدافی قابل امضا است؟

فرض کنید که شما یک مغازه را اجاره و در آن مغازه کار خود را راه اندازی کرده‌اید. در این میان پس از آن که کارتان مشهور شد و مشتریان مخصوص به خود را پیدا کردید، حقی به نام حق سرقفلی برای شما شکل می‌گیرد. حق مزبور، به عنوان ارزش افزوده‌‌ای است که قانونگذار برای مستغلات تجاری در نظر می‌گیرد و به موجب آن، از حقوق تجاری مستاجران دفاع می‌کند. به این صورت که اگر مالک یا موجر بخواهند در خصوص اتمام قرارداد اجاره اقداماتی را به عمل آورند، حق سرقفلی مانع از آن خواهد شد. البته در مواردی استثنایی، این امکان برای مالک وجود خواهد داشت که اقداماتی را در خصوص ملک خود انجام دهد.

حال ممکن است که مستاجر ملک تجاری قصد کند که حق سرقفلی متعلق به خود را به شخص ثالثی (از جمله مالک ملک تجاری) انتقال دهد. در چنین مواقعی نمونه قرارداد انتقال سرقفلي تنظیم و امضا می‌شود. این موافقت نامه، چهارچوب حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی را مشخص می‌کند.

آیا می‌توان نمونه قرارداد انتقال سرقفلی را بر اساس قواعد حاکم بر صلح نامه تنظیم کرد؟

به طور کلی تنظیم قرارداد انتقال سرقفلی مغازه به عنوان یک صلح نامه، هدف اصلی از نقل و انتقال حق سرقفلی را محقق می‌کند. بنابراین این امکان برای شما وجود دارد که موافقت نامه خود را بر اساس چهارچوب حقوقی مزبور تنظیم کنید. شاید این سوال برای شما مطرح شود که صلح به چه معنا است؟

در پاسخ باید بیان کرد که بر اساس ماده 752 قانون مدنی، صلح به منظور رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله رخ می‌دهد. آنچه که ما در زمینه نقل و انتقال حق سرقفلی در نظر داریم، در مقام معامله خواهد بود. به موجب انعقاد صلح نامه، حق سرقفلی مستاجر در ازای پرداخت مبلغ مورد توافقی به شخص ثالث منتقل خواهد شد. به عبارت دیگر در این موافقت نامه، انتقال گیرنده حق سرقفلی موظف می‌شود که در ازای دریافت حقوق و شهرت تجاری متعلق به انتقال دهنده، مبلغی را به ایشان پرادخت کند.

علاوه بر آن، مطابق با ماده 768 قانون مدنی، این امکان نیز وجود دارد که انتقال گیرنده متعهد شود که در ازای به دست آوردن سرقفلی، مبلغی را ماهانه یا سالانه تا مدت معینی ‌پرداخت کند. این تعهد اخیر می‌تواند به نفع طرفین موافقت نامه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث انجام بگیرد. به یاد داشته باشید در این موافقت نامه، به شخصی که حق سرقفلی را منتقل می‌کند، مُصالح و به شخصی که آن را دریافت می‌کند، مُتصالح گفته می‌شود. صلح نامه سرقفلی (روی لینک بزنید) یکی از انواع این قرارداد است که در خصوص آن مقاله‌ای مجزا نیز منتشر کرده‌ایم. با زدن روی لینک آن را بخوانید.

با توجه به این اوصاف، موافقت نامه حاضر را باید با توجه به کدام مواد قانونی تنظیم کرد؟

مواد 752 الی 770 قانون مدنی به صلح نامه اشاره دارد. بنابراین صلح نامه‌ها در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، ماهیت معینی دارند. این ماهیت سبب آن می‌شود که طرفین نسبت به تنظیم این موافقت نامه بر اساس قواعد مندرج تحت مواد مزبور الزام داشته باشند. به همین ترتیب برای نقل و انتقال حق سرقفلی، شما نیز باید کلیه قواعد مطرح شده در خصوص صلح را در مورد نمونه قرارداد انتقال سرقفلی رعایت کنید.

آیا مُصالح و مُتصالح می‌توانند شرایطی را بر اساس توافق برای نمونه قرارداد انتقال سرقفلی تعیین کنند؟

بر اساس یک قاعده کلی، طرفین موافقت نامه‌های معین باید شرایط مقرر در قانون را در خصوص توافقات خود رعایت کنند. در چنین مواردی این امکان برای اشخاص وجود ندارد که برای موافقت نامه خود، شرایطی را بر اساس اراده جمعی در نظر بگیرند. این امر سبب آن می‌شود که اعتبار قرارداد خدشه دار شود اما با نگاهی به مواد 752 الی 770 قانون مدنی می‌توان بیان کرد که نظام حقوقی مزبور آنچنان برای تنظیم نمونه قرارداد انتقال سرقفلي جامع نیست. به همین خاطر این امکان به نوعی برای مُصالح و مُتصالح ایجاد می‌شود که برخی از ابعاد این موافقت نامه را بر اساس اراده جمعی خود تعیین و تکلیف کنند. البته این امر مستلزم رعایت قواعد کلی مندرج تحت مواد 752 الی 770 قانون مدنی است.

تعیین شرایط حاکم بر موافقت نامه فوق، از حکم مقرر در ماده 10 قانون مدنی نتیجه گیری می‌شود. به موجب این ماده، اعمال اراده اشخاص در توافقات خصوصی معتبر خواهد بود. البته این ماده دامنه اراده اشخاص را نامحدود نگذاشته است. بلکه برای اعتبار پیدا کردن این توافقات، طرفین باید ملاحظات قانونی را در خصوص قرارداد خود رعایت کنند. در غیر این صورت توافقات آن‌ها از وجه قانونی برخوردار نخواهد شد.

تحت مواد 752 الی 770 قانون مدنی، شرایط صحت نمونه قرارداد انتقال سرقفلی چیست؟

اولین شرط مندرج تحت نظام حقوقی فوق، شرط اهلیت است. به موجب ماده 753 قانون مدنی، برای صحت موافقت نامه، طرفین باید اهلیت داشته باشند. این شرط به عنوان شرط صحت کلیه قراردادها به شمار می‌رود. در قرارداد انتقال سرقفلی مغازه ، منظور از اهلیت، صلاحیت قانونی اشخاص برای نقل و انتقال حق سرقفلی است. حال چه اشخاصی برای امضای این موافقت نامه از اهلیت لازم برخوردار هستند؟ در پاسخ باید اشاره داشت که اشخاصی به عنوان اشخاص صالح شناخته می‌شوند که شرط عقل، بلوغ و رشد در مورد آن‌ها محقق شده باشد.

علاوه بر آن، ماده 763 قانون مدنی به یکی دیگر از شرایط صحت موافقت نامه فوق اشاره می‌کند. این ماده به قصد و رضایت اشخاص توجه دارد. به طور کلی وجود قصد و رضای اشخاص در کلیه موافقت نامه‌ها، به عنوان یکی از شرایط اصلی صحت به شمار می‌رود. به طوری که اگر یکی از طرفین بر اساس اکراه یا اجبار قرارداد را امضا کند، آن موافقت نامه از لحاظ اعتبار با مشکل روبرو می‌شود زیرا در چنین مواقعی، اراده شخص مُکرَه یا مجبور، مخدوش شده است.

چرا باید برای نمونه قرارداد انتقال سرقفلی ، جریمه نقدی در نظر گرفت؟

ماهیت تعهدات نمونه قرارداد انتقال سرقفلی به نوعی است که نقض آن‌ها موجب ورود خسارت به طرفین می‌شود. برای مثال ممکن است مُصالح نسبت به انتقال حق سرقفلی به نحو مقرر در موافقت نامه اقدام نکند و مُتصالح از چنین اقداماتی متضرر شود. در این راستا تعیین جریمه نقدی دیرکرد می‌تواند تا حد بسیار زیادی از نقض تعهدات طرفین جلوگیری کند. در نظام حقوقی قراردادها، جرایم نقدی دیرکرد در قالب وجه التزام تعیین می‌شوند.

به شما توصیه می‌کنیم که؛

برای اطمینان بیشتر از روابط حقوقی خود در زمینه انتقال سرقفلی، از نظرات تخصصی کارشناسان حقوقی بهره منده شوید. این امر سبب آن می‌شود که تا حد ممکن از وقوع اختلافات احتمالی آینده کاسته شود. به این منظور، رکلا با ارائه خدمات تخصصی مشاوره حقوقی تلفنی ، سعی در رفع ابهامات و چالش‌های حقوقی شما دارد. از سوی دیگر، شما می‌توانید با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد ، کلیه مراحل تنظیم قرارداد را به تیم حقوقی رکلا بسپارید. تیم حقوقی ما، توافقات شما را مطابق با استانداردهای حقوقی مرتبط قاعده مند می‌سازد و تدابیر لازم را جهت تضمینات بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد.

صلح نامه سرقفلی مغازه

برای انتقال سرقفلی به صلح نامه سرقفلی مغازه نیاز خواهید داشت. برای تهیه سریع این صلح نامه، روی تصویر پایین بزنید.

نمونه صلح نامه سرقفلی مغازه
دانلود نمونه صلح نامه سرقفلی مغازه
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات