قرارداد راننده لیفتراک ، همه چیز درباره استخدام راننده لیفتراک

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
قرارداد راننده لیفتراک

لیفتراک که در زبان فارسی به آن اَفرازه نیز گفته می‌شود؛ نوعی وسیله دارای دکل و شاخک است که در صنایع مختلف، برای جابه جایی بار، انبار کردن بارها و دیگر موارد از آن استفاده می‌شود. به موجب ماده 1 آیین نامه ایمنی لیفتراک (مصوب 1387)، رانندگان لیفتراک باید درباره نحوه کار این ماشین و نکات ایمنی کار با آن، تحت آموزش قرار بگیرند و موفق به دریافت گواهینامه ویژه لیفتراک شوند. بنابراین رانندگی لیفتراک، کاری تخصصی است و افرادی که آموزش‌های لازم را ندیده‌اند از عهده انجام دادن آن برنمی‌آیند. قرارداد راننده لیفتراک ، قراردادی است که میان راننده لیفتراک و کارفرما و مطابق با ماده 7 قانون کار تنظیم می‌شود. به موجب این قرارداد، راننده به استخدام کارفرما درمی‌آید.

نمونه قرارداد راننده لیفتراک چیست؟

قرارداد استخدام راننده لیفتراک براساس ماده 7 قانون کار و با توافق کارفرما و راننده تنظیم، امضا و ایجاد می‌شود. این قرارداد، یکی از انواع قرارداد استخدام راننده است. در این توافق نامه، راننده به عنوان کارگر به استخدام کارفرما درمی‌آید و در ازای دریافت دستمزد، رانندگی لیفتراک را به عهده می‌گیرد.

قرارداد استخدام راننده لیفتراک ، قراردادی معین است و براساس ماده 7 قانون کار و سایر شرایط و ضوابط این قانون تنظیم می‌شود. لازم به ذکر است که قانون کار جزء قوانین آمره محسوب می‌شود و به همین دلیل راننده لیفتراک و کارفرمای او نمی‌توانند از شرایط و ضوابط این قانون تخلف کنند.

قرارداد کاری که میان راننده و کارفرمای او تنظیم و امضا می‌شود، لازم الاجرا است و فسخ آن، تنها با رعایت شرایط قانون کار امکان پذیر خواهد بود.

قراردادی که برای استخدام راننده تنظیم و امضا شده است از قرارادهای معوض و عهدی به شمار می‌آید زیرا موضوع اصلی این قرارداد، تعهد راننده به رانندگی لیفتراک در مقابل دریافت دستمزد است.

در مواقعی ممکن است که برای انجام پروژه‌ای، بخواهید یک لیفتراک را اجاره کنید. از آنجایی که رانندگی با لیفتراک نیازمند گواهینامه مخصوص و تجربه و مهارت است، می‌توانید در متن اجاره نامه لیفتراک به این مساله اشاره کنید که لیفتراک را با راننده اجاره خواهید کرد.

انواع نمونه قرارداد راننده لیفتراک

این قرارداد براساس مدت زمانی که راننده لیفتراک به استخدام کارفرما درمی‌آید، به یکی از صورت‌های زیر تنظیم‌ می‌شود:

  1. به صورت دائم: در این حالت قرارداد کاری دائمی ، بدون ذکر مدت، تنظیم و امضا می‌شود و راننده لیفتراک به صورت دائمی و برای بازه زمانی نامحدودی به استخدام کارفرما درمی‌آید.
  2. به صورت موقت: تنظیم قرارداد کار موقت با ذکر مدت انجام می‌شود و راننده لیفتراک برای بازه زمانی محدودی به استخدام کارفرما در‌آید و پس از تمام شدن مدت نیز قرارداد استخدام منتفی می‌‌شود و اثر قانونی خود را از دست می‌دهد.
  3. به صورت معین: قرارداد کار معین ، برای انجام کار مشخص و معینی تنظیم می‌شود. یعنی اینکه راننده لیفتراک برای انجام کار معینی استخدام خواهد شد و بعد از اتمام کار، قرارداد استخدام نیز منتفی می‌شود. البته راننده لیفتراک و کارفرمای او می‌توانند مدت قرارداد کار موقت را تمدید کنند. ذکر مدت در قرارداد استخدام راننده لیفتراک برای انجام کار معین، مانعی ندارد اما در صورت تمام شدن مدت، قرارداد منحل می‌شود. حتی اگر کار موضوع آن به صورت کامل توسط راننده لیفتراک انجام نشده باشد.
  4. به صورت آزمایشی: قرارداد کار آزمایشی ، برای یک دوره آزمایشی تنظیم و امضا می‌شود و راننده لیفتراک به صورت آزمایشی به استخدام کارفرما درمی‌آید. مدت قرارداد کار آزمایشی برای رانندگان ماهر لیفتراک سه ماه و برای رانندگان نیمه ماهر یک سال است.

لازم به ذکر است که تمامی انواع قرارداد کار مطابق با قانون کار تنظیم و امضا می‌شوند. بنابراین راننده لیفتراک به هر شیوه‌ای که استخدام شده باشد؛ از تمام مزایا و حقوق قانون کار بهره‌مند خواهد شد.

تنظیم کتبی یا شفاهی نمونه قرارداد راننده لیفتراک

مطابق با ماده 7 قانون کار، قرارداد استخدام راننده برای لیفتراک می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی تنظیم شود. اما به موجب اصلاحیه قانون کار مصوب سال 1388 ؛ مدت اعتبار قرارداد کار شفاهی تنها یک ماه است و بعد از آن باید کارفرما و راننده لیفتراک قرارداد استخدام را به صورت کتبی تنظیم کنند. تنظیم قرارداد کار امر حساس و دقیقی است. به همین دلیل باید پیش از تنظیم آن با افرادی که با قانون کار و نحوه تنظیم قرارداد کار آشنایی دارند مشورت کنید و از این طریق مانع بروز اختلاف و از بین رفتن حقوق خودتان شوید.

مشخصات راننده لیفتراک و کارفرما

راننده لیفتراک باید مشخصات هویتی خود، مانند نام و نام خانوادگی، سن، محل اقامت، شماره تلفن و دیگر موارد را در محل مربوط به مشخصات کارگر بنویسد. اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند به عنوان کارفرما قرارداد استخدامی راننده لیفتراک را امضا کنند. در صورتی که کارفرما شخص حقوقی است باید مشخصات تجاری او در قسمت مربوطه در متن قرارداد کار نوشته شود.

افراد زیر نمی‌توانند به عنوان راننده (کارگر) این قرارداد را امضا کنند:

  1. کودکان و نوجوانان زیر 15 سال
  2. اتباع بیگانه فاقد پروانه کار
  3. همچنین افراد فاقد گواهینامه ویژه لیفتراک

استخدام این افراد نه تنها باعث باطل شدن قرارداد کار می‌شود بلکه مجازات کیفری کارفرما را نیز به دنبال خواهد داشت.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد کار باید معلوم و معین باشد تا بدین وسیله کارگر از کاری که برای انجام آن استخدام شده و وظایفی که به عهده او قرار گرفته است، مطلع شود.

موضوع قرارداد راننده لیفتراک در حقیقت شرح وظایف و تکالیفی است که در اثر تنظیم و امضای این توافق نامه به عهده راننده قرار خواهد گرفت.

موضوع این قرارداد، رانندگی لیفتراک مطابق با قوانین ایمنی دادگاه و آیین نامه مربوط به لیفتراک است.

حق الزحمه راننده لیفتراک

مبلغ حق الزحمه، دستمزدی است که نیروی کار انسانی از کارفرمای خود دریافت می‌کند. میزان دستمزد به توافق راننده لیفتراک و کارفرمای او بستگی دارد اما دستمزد او نمی‌تواند از حداقل دستمزدی که هر ساله توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود، کمتر باشد.

نحوه پرداخت دستمزد راننده لیفتراک نیز به توافق میان او و کارفرما بستگی دارد. دستمزد راننده لیفتراک می‌تواند به صورت روازنه، هفتگی یا ماهیانه پرداخت شود.

حقوق در واقع دستمزدی است که در پایان ماه به راننده لیفتراک می‌پردازند. علاوه بر دستمزد، مزایایی مانند حق اولاد، حق مسکن، هزینه تهیه خوار و بار و دیگر مزایای قانونی نیز به راننده لیفتراک تعلق می‌گیرد.

ساعات کاری راننده لیفتراک

میزان ساعات کار روزانه راننده لیفتراک براساس توافق میان او و کارفرما تعیین می‌شود اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان ساعات کاری راننده لیفتراک در طول یک هفته نباید از 44 ساعت بیشتر شود. ساعات کاری بیشتر از 44 ساعت، اضافه کاری راننده لیفتراک محسوب می‌شود.

ساعت 6 صبح الی 22 شب ساعات کاری روزانه راننده لیفتراک و ساعت 22 شب تا 6 صبح، شب کاری او به حساب می‌آید.

تعهدات کارفرما و راننده

تعهد اصلی کارفرما پرداخت دستمزد راننده لیفتراک و تعهد اصلی راننده نیز رانندگی لیفتراک و انجام دادن وظایف و تکالیف موضوع قرارداد است.

راننده لیفتراک و کارفرما می‌توانند درباره موضوعات فرعی دیگری نیز با یکدیگر به توافق کنند. برای مثال: رانده لیفتراک متعهد می‌شود که به آیین نامه دستگاه لیفتراک و همچنین قوانین کارگاه عمل کند.

قانون کار جزء قوانین آمره است و به همین دلیل کارفرما و راننده لیفتراک نمی‌توانند برخلاف مقررات آن با یکدیگر توافق کنند زیرا توافق برخلاف قانون کار، هیچ‌ گونه اثر حقوقی ندارد و مورد حمایت قانون گذار نیز قرار نمی‌گیرد.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا در راستای هدف دسترسی سریع و راحت همه اقشار به خدمات حقوقی، خدماتی مانند تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی را در مناسب‌ترین شرایط ارائه می‌دهد. برای بهره برداری از این خدمات، روی لینک‌های مربوطه بزنید و به صفحه آن وارد شوید. بعد از ثبت درخواست با شما تماس می‌گیریم.

قرارداد استخدام راننده لیفتراک

راننده متخصص برای لیفتراک را با امضای این قرارداد استخدام کنید.

دریافت نمونه قرارداد استخدام راننده لیفتراک
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.