مشارکت در پروژه‌های فیلمسازی را با امضای قرارداد سرمایه گذاری فیلم قانونی کنید!

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/07/09
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد سرمایه گذاری فیلم

قرارداد سرمایه گذاری فیلم ، توافق نامه‌ای است که میان تهیه کننده فیلم و تامین کننده منابع مالی و غیر مالی آن تنظیم می‌شود. شرایط اجرای این قرارداد به وسیله توافق میان طرفین آن مشخص می‌شود و در صورتی معتبر است که توسط آن‌ها امضا شده باشد. این قرارداد از اصول و ضوابط مقرر در قوانین ایران تبعیت می‌کند و سندی است که همکاری میان تهیه کننده فیلم و تامین کننده منابع مالی آن را به اثبات می‌رساند. امضای این توافق نامه‌ باعث ایجاد تعهداتی برای هر یک از طرفین آن خواهد شد. تهیه کننده با تنظیم این توافق نامه‌ می‌تواند به منابع مالی مورد نیاز برای ساخت فیلم دسترسی پیدا کند. سرمایه گذار نیز به واسطه تنظیم این توافق نامه‌ می‌تواند در یک پروژه فیلمسازی همکاری داشته باشد.

در این مقاله، قصد داریم از شرایط و ضوابطی قانونی صحبت کنیم که برای تنظیم و امضای این توافق نامه‌ باید رعایت شوند. این قرارداد، در واقع از انواع قرارداد سرمایه گذاری محسوب خواهد شد.

بررسی ماهیت حقوقی قرارداد سرمایه گذاری فیلم در ساختار حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، قراردادها در یک دسته بندی کلی به قرارداد معین و نامعین تقسیم می‌شوند. قانونگذار، قراردادهای معین را تعریف کرده و در مجموعه قوانین ایران نیز شرایط اجرای آن‌ها مشخص شده است. قراردادهای نامعین در قوانین ایران تعریف نشده‌اند و تعداد نامحدودی دارند. شرایط اجرای قراردادهای نامعین به وسیله توافق و تراضی میان طرفین آن‌ها مشخص می‌شود.

نمونه قرارداد سرمایه گذاری در تولید فیلم را نیز، باید یک توافق نامه‌ نامعین در نظر بگیریم زیرا در مجموعه قوانین ایران تعریف نشده است. نامعین بودن این توافق نامه‌، اقتضا می‌کند که شرایط اجرای آن به وسیله توافق میان تهیه کننده و سرمایه گذار مشخص شود.

این قرارداد در صورتی معتبر است که سرمایه گذار و تهیه کننده فیلم، شرایط اجرای آن‌ را مطابق با مواد 10 و 190 قانون مدنی مشخص کرده باشند. ماده 10 قانون مدنی از قراردادهای نامعین صحبت می‌کند و شرایط اجرای تمام توافق نامه‌های میان اشخاص نیز در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است.

نمونه قرارداد سرمایه گذاری در تولید فیلم در صورتی معتبر خواهد بود که موضوع آن غیر قانونی، غیر مشروع و برخلاف نظم عمومی جامعه نباشد. بنابراین، قراردادی که در راستای سرمایه گذاری در زمینه ساخت فیلم‌های غیر قانونی و غیر مشروع تنظیم شده، باطل و بلااثر است.

در قرارداد سرمایه گذاری فیلم ، چگونه مبلغ تعیین کنیم؟

مبلغ این توافق نامه‌ در واقع همان سرمایه‌ای است که تامین کننده منابع مالی در اختیار تهیه کننده فیلم قرار می‌دهد. مبلغ و شرایط پرداخت سرمایه‌ای که تامین کننده منابع مالی در اختیار تهیه کننده قرار می‌دهد به توافق میان آن‌ها بستگی دارد. این مبلغ می‌تواند به صورت نقدی یا اقساطی در اختیار تهیه کننده فیلم گذاشته شود.

طرفین نمونه قرارداد سرمایه گذاری در فیلم سینمایی در هنگام تنظیم آن باید نحوه مصرف سرمایه‌ای که در اختیار تهیه کننده قرار می‌گیرد را مشخص کنند. تهیه کننده باید مبلغ سرمایه‌ای که در اختیار او گذاشته می‌شود را مطابق با شرایطی مصرف کند که در این توافق نامه‌ مشخص شده است. اگر تهیه کننده، منابع مالی که در اختیار او گذاشه می‌شود را در غیر از شرایط و موارد مقرر در این توافق نامه‌ مصرف کند، ملزم به جبران خسارت‌هایی خواهد شد که در اثر این اقدام او به سرمایه گذار وارد شده است. از دیگر قراردادهایی که می‌توان از آن برای جذب سرمایه گذار و اسپانسر یک فیلم استفاده کرد، قرارداد اسپانسری فیلم است که می‌توانید درباره آن، در مجله حقوقی رکلا بخوانید.

چرا مدت در قرارداد سرمایه گذاری فیلم مهم است؟

تعیین مدت، یکی از مهم‌ترین مواردی است که در هنگام تنظیم این توافق نامه‌ باید در خصوص آن تعیین تکلیف شود. تعیین مدت در این توافق نامه‌ از دو جهت حائز اهمیت است:

  1. اگر مدت این توافق نامه‌ تعیین شده باشد، تهیه کننده می‌تواند متناسب با مدتی که دارد و بودجه‌ای که در اختیار او گذاشته می‌شود، برای ساخت فیلم برنامه ریزی کند؛
  2. در صورتی که مدت این توافق نامه‌ تعیین شده باشد، سرمایه گذار از حدود بازه زمانی که باید سرمایه مورد نیاز برای ساخت فیلم را تامین کند، مطلع می‌شود.

بازه زمانی که در متن نمونه قرارداد سرمایه گذاری در ساخت فیلم نوشته می‌شود، به وسیله توافق میان تهیه کننده و سرمایه گذار قابل تمدید است. اگر تهیه کننده، پروژه ساخت فیلم را به تاخیر اندازد و تعلل داشته باشد، باید خساراتی که در نتیجه کوتاهی او به سرمایه گذار وارد شده است را جبران کند.

قرارداد سرمایه گذاری فیلم در چه شرایطی منحل می‌شود؟

قراردادها در یک دسته بندی کلی به قرارداد جایز و لازم تقسیم می‌شوند. هیچ یک از طرفین قراردادهای لازم نمی‌تواند آن‌ها را منحل کند. مگر در شرایطی که قانونگذار اجازه بدهد. از سوی دیگر، هر یک از طرفین قراردادهای جایز با میل و اراده خود می‌تواند نسبت به انحلال آن‌ها اقدام کند بدون آنکه به اجازه قانون گذار نیازی داشته باشد. در قانون مدنی به دلیل ضرورت حفظ نظم عمومی و اقتصادی جامعه ، اصل بر لازم بودن تمام توافق نامه‌ها گذاشته شده است. بنابراین، مطابق با اصل لازم بودن تمام توافق نامه‌ها‌ می‌توانیم بگوییم که نمونه قرارداد سرمایه گذاری در فیلم سینمایی نیز قراردادی لازم و غیر قابل انحلال است.

انحلال این قرارداد در صورتی امکان پذیر می‌شود که قانونگذار اجازه آن را بدهد. فسخ قرارداد یکی از موارد قانونی پایان دادن به این توافق نامه محسوب می‌شود و به معنای انحلال آن از سوی تهیه کننده یا سرمایه گذار است. همچنین، قانون گذار به طرفین نمونه قرارداد سرمایه گذاری در ساخت فیلم اجازه داده است که شرایط فسخ قرارداد را به نفع خودشان پیش بینی کنند.

شرایط و اثار انحلال این قرارداد به واسطه اقاله آن

اِقاله یکی دیگر از موارد پیش بینی شده از سوی قانون گذار است که انحلال این توافق نامه را امکان پذیر می‌کند. اقاله قرارداد به معنای انحلال این توافق نامه با تراضی و موافقت سرمایه گذار و تهیه کننده است.

امضای این توافق نامه‌ باعث ایجاد تعهدات و وظایفی برای طرفین آن می‌شود. از سوی دیگر، فسخ و اقاله این توافق نامه باعث ساقط شدن اکثر تعهداتی خواهد شد که به موجب امضای آن بر عهده کارفرما و تهیه کننده قرار می‌گیرد. همچنین، فسخ و اقاله این توافق نامه باعث از بین رفتن ماهیت حقوقی آن نیز می‌شود. بنابراین، اگر سرمایه گذار و تهیه کننده پس از فسخ و اقاله این توافق نامه‌ بخواهند برای بار دیگر با یکدیگر همکاری داشته باشند، باید توافق نامه دیگری در این رابطه تنظیم کنند.

مرجع حل اختلافی که در قرارداد سرمایه گذاری فیلم تعیین می‌شود باید چه شرایطی داشته باشد؟

اگر تهیه کننده و سرمایه گذار با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و موفق به حل و فصل آن نشوند برای حل اختلاف می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه کنند. دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف محل تنظیم این قرارداد، از مهمترین مراجع قضایی هستند که صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی تهیه کننده و سرمایه گذار را دارند.

قانونگذار به طرفین این قرارداد اجازه می‌دهد که در هنگام تنظیم آن، مرجع حل اختلاف خودشان را تعیین کنند. مرجع حل اختلافی که به وسیله توافق میان طرفین قرارداد تعیین می‌شود، داور مرضی الطرفینی است که صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی میان آن‌ها را دارد.

نسخه‌هایی که از قرارداد سرمایه گذاری فیلم ، تهیه می‌شوند باید چه شرایطی داشته باشد؟

بهتر است که این توافق نامه در سه نسخه تهیه و یکی از آن‌ها به تهیه کننده و دیگری به سرمایه گذار داده شود. همچنین، مناسب خواهد بود که طرفین این توافق نامه، نسخه سوم آن را نیز به داور مرضی الطرفین یا دیگر مراجع حل اختلاف بدهند. نسخه‌های این قرارداد در واقع اسنادی هستند که همکاری میان تهیه کننده فیلم و تامین کننده منابع مالی را به اثبات می‌رسانند. به همین دلیل تمام نسخه‌های این قرارداد باید به صورت یکسان تنظیم شود و از نظر شکل ظاهری و محتوا نیز نباید با یکدیگر تفاوتی داشته باشند. تهیه کننده و سرمایه گذار پس از امضای این توافق نامه، حق هیچ گونه تغییر و تحریف در مطالب و مفاد آن را ندارند مگر در صورتی که شرایط اصلاح و تغییر این قرارداد را پیش بینی کرده باشند.

پیش از ارائه سرمایه و امضای توافق نامه چه باید کرد؟

قراردادها، اسنادی معتبر و محکمه پسند هستند که توافق میان طرفین را به اثبات می‌رسانند. به همین دلیل، تنظیم اصولی و قانونی قراردادها اهمیت بسیار زیادی دارد. کوچکترین بی دقتی در تنظیم یک قرارداد، می‌تواند ضرر و زیان مالی و غیر مالی جبران ناپذیری را برای طرفین آن به دنبال داشته باشد. بنابراین، برای انجام کارهای حقوقی خود تا جایی که امکان دارد، قراردادهایی معتبر و استاندارد تنظیم کنید. خدمات تنظیم قرارداد که توسط تیم حقوقی رکلا ارائه می‌شود، به شما امکان می‌دهد که قرارداد مورد نیاز خودتان را به صورت اختصاصی در اختیار داشته باشید.

همچنین، پیش از تنظیم هر قراردادی باید هر گونه سوالی که درباره مفاد یا نکات قانونی آن قرارداد دارید را از اشخاص متخصص و آگاه بپرسید. برای آشنایی با نکات قانونی قراردادها و الزاماتی که امضای آن‌ها برای شما ایجاد می‌کند، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا استفاده کنید.

قرارداد سرمایه گذاری در فیلم سینمایی

در این قرارداد به جنبه‌های مهم سرمایه گذاری در ساخت فیلم سینمایی اشاره شده است.

نمونه قرارداد سرمایه گذاری در فیلم سینمایی
دانلود نمونه قرارداد سرمایه گذاری در فیلم سینمایی
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات