تعمیرات، سرویس و نگهداری تاسیسات ؛ موضوع اصلی قرارداد تعمیر موتورخانه

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/01/01
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد تعمیر موتورخانه

چندین سال است که در سراسر جهان برای گرمایش و تولید آب گرم مصرفی ساختمان‌های مختلف از موتورخانه استفاده می‌شود. در کشور ما بیشتر برای سیستم گرمایشی خانه‌ها، ساختمان‌ها و برج‌ها از موتورخانه استفاده می‌کنند. موتورخانه دارای قطعات و بخشی‌های مختلفی است. خرابی هر یک از قطعات و بخش‌های موتورخانه باعث خواهد شد که در کل سیستم گرمایشی ساختمان اختلال ایجاد شود. بنابراین تمام قطعات و بخش‌های موتورخانه در دوره مصرف به بازدیدهای دوره‌ای و سرویس نیاز دارند. همچنین، سرویس منظم و تعویض قطعات فرسوده باعث کاهش استهلاک موتورخانه می‌شود. تعمیر موتورخانه باید به استاد کارها یا مراکز تعمیراتی سپرده شود که در این زمینه از مهارت و تجربه کافی برخوردار هستند. نمونه قرارداد تعمیر موتورخانه یک توافق نامه معتبر و قانونی است که به وسیله توافق میان استاد کار و کارفرما تحقق پیدا می‌کند.

توافق نامه‌ای که در راستای ارائه خدمات تعمیر و سرویس موتورخانه تنظیم می‌شود؛ یک قرارداد پیمانکاری است. این توافق نامه هنگامی معتبر و لازم الاجرا است که به صورت قانونی تنظیم شده باشد. در این نوشته قصد داریم که نکات قانونی مربوط به توافق نامه میان کارفرما و استاد کار و نحوه تنظیم آن را بررسی کنیم.

این نکته نیز دارای اهمیت است که شما می‌توانید در قرارداد نصب و راه اندازی موتورخانه نیز تعهداتی مبنی بر سرویس، تعمیر و نگهداری موتورخانه در نظر بگیرید.

در نظام حقوقی ایران، کدام ماده‌های قانونی بر تنظیم و امضای نمونه قرارداد تعمیر موتورخانه نظارت می‌کنند؟

نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات موتورخانه یک توافق نامه نامعین به حساب می‌آید زیرا شرایط تنظیم، امضا و اجرای آن در مجموعه قوانین ایران مشخص نشده است. قراردادهای نامعین براساس ماده 10 و 190 قانون مدنی تنظیم می‌شوند. قانون گذار تعیین شرایط اجرای قراردادهای نامعین را به اراده طرفین آن‌ها واگذار کرده است. بنابراین شرایط اجرای نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری موتورخانه باید به وسیله توافق کارفرما و تعمیر کار مشخص شود. همچنین، تعمیر کار و استاد کار نیز باید متن قرارداد تعمیر و نگهداری موتورخانه را مطابق با ماده 10 و 190 قانون مدنی تنظیم کنند.

قانون گذار ماده 10 قانون مدنی را به قصد حمایت از اصل آزادی انواع قرارداد تصویب کرده است. قانون گذار با تصویب ماده فوق الذکر به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه داده است که در راستای انجام هر کار قانونی و مشروعی که مخالف با نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر به توافق برسند. در ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی امضا و ایجاد تمام قراردادها مشخص شده است. عدم رعایت شرایط مذکور در این ماده باعث بی‌اعتباری و عدم نفوذ قانونی قرارداد میان کارفرما و استاد کار می‌شود.

قانون گذار تعیین چگونگی انجام قراردادهای نامعین را نیز به اراده طرفین آن‌ها واگذار کرده است. بنابراین، شرایط اجرای متن قرارداد تعمیر و نگهداری موتورخانه باید به وسیله توافق طرفین آن تعیین شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که استاد کار و تعمیر کار در هنگام تعیین شرایط اجرای این توافق نامه نمی‌توانند برخلاف ضوابط و شرایط آمره قانونی با یکدیگر به توافق برسند. زیرا شرایط و ضوابط آمره قانونی به قدری اهمیت دارند که رعایت نکردن آن‌ها باعث باطل شدن توافق‌ نامه‌های میان اشخاص می‌شود.

ضوابط قانونی مربوط به تعیین مبلغ قید شده در نمونه قرارداد تعمیر موتورخانه چگونه است؟

استاد کار در ازای خدماتی که به کارفرما ارائه می‌دهد مستحق دریافت حق الزحمه است. بنابراین، منظور ما از مبلغ نمونه قرارداد سرویس و نگهداری موتورخانه در واقع همان حق الزحمه‌ای است که باید در ازای خدمات استاد کار به او پرداخت شود. قانون گذار تعیین مبلغ قراردادهای نامعین و نحوه پرداخت آن را به اراده طرفین واگذار کرده است. بنابراین، استاد کار و کارفرما با توافق یکدیگر باید مبلغ حق الزحمه و نحوه پرداخت آن را مشخص کنند.

قاعدتاً کارفرما باید حق الزحمه استاد کار را پس از تنظیم این قرارداد و به صورت نقدی پرداخت کند اما طرفین می‌توانند درباره پرداخت مدت دار یا اقساطی حق الزحمه نیز با یکدیگر به توافق برسند. کارفرما باید حق الزحمه استاد کار را مطابق با تاریخ و شرایطی که در نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری موتورخانه مشخص شده است به او پرداخت کند.

ممکن است که کارفرما حق الزحمه استادکار را نپردازد. در این حالت، استاد کار می‌تواند در مراجع قضایی بر علیه کارفرما طرح دعوا کند. مراجع قضایی در صورتی می‌توانند کارفرما را به پرداخت تمام و کمال حق الزحمه استاد کار ملزم کنند که او تعهدات اصلی و فرعی خودش را ایفاء کرده باشد.

تعهدات فرعی و اصلی در نمونه قرارداد تعمیر موتورخانه چگونه مشخص می‌شوند؟

فرم قرارداد تعمیر و نگهداری موتورخانه یک سند تعهد آور است. به همین دلیل، تکمیل و امضای این فرم باعث ایجاد تعهداتی اصلی و فرعی برای کارفرما و استاد کار می‌شود. مهم‌ترین تعهد استاد کار، تعمیر، سرویس و نگهداری از موتورخانه مطابق با شرایط و کیفیت مشخص شده در متن قرارداد است. پرداخت حق الزحمه استاد کار نیز مهم‌ترین تعهدی است که به موجب امضا و تکمیل فرم قرارداد تعمیر و نگهداری موتورخانه بر عهده کارفرما گذاشته می‌شود.

در بندهای قبلی این نوشته نیز توضیح دادیم که قانون گذار تعیین شرایط اجرای قراردادهای نامعین را به اراده طرفین آن‌ها واگذار کرده است. بنابراین، طرفین نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری موتورخانه می‌توانند جزئیات مربوط به اجرای آن را با توافق یکدیگر تعیین کنند. منظور ما از تعهدات فرعی در واقع همان جزئیاتی است که طرفین این قرارداد در راستای انجام آن‌ها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند.

استاد کار و کارفرما می‌توانند متعهد به انجام هر کار قانونی و مشروعی شوند که مخالف با نظم عمومی جامعه نباشد. لازم به ذکر است که موضوع تعهدات اصلی و فرعی طرفین این قرارداد ممکن است که مالی یا غیر مالی باشند.

آیا قانون گذار به طرفین نمونه قرارداد تعمیر موتورخانه اجازه داده است که مدت آن را تمدید کنند؟

مدت این قرارداد بازه زمانی مشخصی است که برای ارائه خدمات تعمیر، سرویس و نگهدار از موتورخانه در نظر گرفته می‌شود. قانون گذار تعیین مدت قراردادهای نامعین را به اراده طرفین آن‌ها واگذار کرده است. بنابراین استاد کار و کارفرما باید با توافق یکدیگر مدت نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات موتورخانه را مشخص کنند. استاد کار تا زمانی که مدت این قرارداد تمام نشده موظف به ارائه خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری از موتورخانه است.

اتمام مدت نمونه قرارداد سرویس و نگهداری موتورخانه یکی از مهم‌ترین موارد انحلال قانونی آن است. همچنین اتمام مدت نمونه قرارداد تعمیرات و نگهداری موتورخانه باعث ساقط شدن اکثر تعهداتی می‌شود که به موجب امضای آن برای استاد کار و کارفرما به وجود آمده است. قانون گذار به طرفین قراردادهای نامعین اجازه داده است که مدت آن‌ها را تمدید کنند. بنابراین، استاد کار و کارفرما با توافق یکدیگر می‌توانند مدت این قرارداد را پیش از انقضاء آن تمدید کنند.

آیا اخذ تضمین در این قرارداد قانونی است؟

تعیین تضمین در این قرارداد الزامی نیست اما راهکار عاقلانه‌ای برای ضمانت حسن اجرای تعهدات تعیین شده در قرارداد است. معمولاً کارفرما در راستای ضمانت حسن انجام تعهدات استاد کار از او تضمین می‌گیرد اما استاد کار نیز برای ضمانت حسن اجرای تعهدات کارفرما می‌تواند از او ضمانت بگیرد.

قانون گذار اختیار تعیین تضمین و چگونگی دریافت آن را به اراده طرفین توافق نامه واگذار کرده است. بنابراین اگر استاد کار و کارفرما در خصوص اخذ تضمین با یکدیگر به توافق رسیدند باید مبلغ و شرایط دریافت آن را نیز مشخص کنند. در اغلب موارد، طرفین توافق نامه به وسیله اسناد تعهد آور بانکی از یکدیگر تضمین می‌گیرند. باید به این نکته اشاره کنیم که منظور ما از اسناد تعهد آور بانکی، اوراق بهاداری مانند چک و سفته است.

باید به این نکته توجه کنید که چک و سفته ضمانت در حکم مال مورد امانت هستند. بنابراین شخصی که چک یا سفته ضمانت به او سپرده شده است نباید آن‌ها را بدون آنکه دلیل موجهی داشته باشد به اجرا بگذارد. به اجرا گذاشتن بدون دلیل و غیر موجه چک و سفته ضمانت باعث تحقق جرم خیانت در امانت می‌شود و مجازات کیفری مرتکب آن را به دنبال دارد.

برای شما مناسب است که:

به طور معمول، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری موتورخانه برای همکاری با مشتریان خود، از قراردادهای آماده‌ای استفاده می‌کنند که تعهدات و شروط مدنظر آن‌ها را پوشش می‌دهد. بنابراین، اگر برای دریافت این خدمات به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنید، حتما لازم است که محتوای قراردادی که برای امضا در اختیار شما قرار می‌دهند را به دقت مطالعه کنید تا از ابعاد حقوقی و قانونی آن و همچنین از تعهداتی که به موجب این قرارداد به عهده شما قرار می‌گیرد، مطلع شوید. برای این منظور پیشنهاد می‌کنیم که حتما از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید و محتوای آن قرارداد را با مشاوران حقوقی بررسی کنید.

از طرف دیگر، اگر یک شرکت ارائه دهنده خدمات هستید یا اگر شخصی هستید که به صورت مستقل به ارائه این قبیل خدمات می‌پردازد، برای شما مناسب است که حتما قرارداد اختصاصی خودتان را در اختیار داشته باشید تا با استفاده از آن، بتوانید با مشتریان خود توافق کنید. برای این منظور نیز، پیشنهاد می‌کنیم که از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی بهره ببرید تا قرارداد مورد نظرتان مطابق با شرایطی که دارید تنظیم شود.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات