آیا واقعا قرارداد واگذاری امتیاز وام قانونی است؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/10/26
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد فروش امتیاز وام

بیشتر موسسات مالی برای اعطای وام به متقاضیان شرایط نسبتاً سخت و دشواری را در نظر می‌گیرند. اخذ وام از برخی موسسات مالی ، تنها با سپرده گذاری طولانی مدت امکان پذیر است و برخی دیگر از موسسات مالی نیز برای اعطای وام ضمانت نامه‌های مختلفی از جمله؛ سند خانه، ضامن کارمند و چک کارمندی را از متقاضیان می‌گیرند. ممکن است که اشخاص به دلایلی نیاز فوری به اخذ وام داشته اما شرایط مور نیاز برای اخذ وام از موسسه مالی را نداشته باشند. از سوی دیگر ممکن است که افرادی در موسسه مالی از امتیاز وام برخوردار باشند اما تمایلی به استفاده از این امتیاز نداشته باشند. در این شرایط، نمونه قرارداد فروش امتیاز وام یکی از گزینه‌های مناسب برای افرادی است که نیاز فوری به وام یا قصد فروش امتیاز وام خود را دارند.

خرید و فروش وام با چالش‌ها و مسائل قانونی بسیار زیادی همراه است به همین دلیل بسیاری از کلاهبردارن و شیادان با سوء استفاده از ناآگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی خرید و فروش امتیاز وام، آن‌ها را فریب می‌دهند. به طور مثال با وعده دروغین تنظیم قرارداد امتیاز وام و با صحنه سازی متقلبانه امتیاز وامی را به آن‌ها فروخته‌اند که وجود خارجی نداشته است. در این نوشته نکات حقوقی و قانونی قرارداد خرید و فروش وام را برای شما شرح می‌دهیم. اشخاص زیادی با آگاهی از شرایط و اقدامات لازم برای اخذ وام یا خرید و فروش وام، به متقاضیان و فروشندگان مشاوره می‌دهند. ارتباط میان آن‌ها به طور معمول با استفاده از قرارداد مشاوره اخذ وام برقرار می‌شود.

نمونه قرارداد فروش امتیاز وام چیست؟

فرم قرارداد فروش وام که به آن نمونه قرارداد واگذاری امتیاز وام نیز گفته می‌شود؛ یک عمل حقوقی است که به وسیله توافق خریدار و فروشنده امضا و ایجاد می‌شود اما شما باید به این نکته مهم توجه داشته باشد که اراده و توافق صاحب امتیاز و خریدار آن، به تنهایی برای منتقل کردن امتیاز وام به خریدار کفایت نمی‌کند بلکه شما باید با در نظر گرفتن دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موسسه مالی مربوط، فرم قرارداد خرید وام را تنظیم و امضا کنید. برای مثال؛ امتیاز وامی که به زوجین داده می‌شود، قابل واگذاری نیست.

در چند سال اخیر موسساتی در راستای تسهیل خرید و فروش وام به وجود آمده‌اند. این موسسات با در نظر گرفتن مقررات قانونی و دستورالعمل‌های موسسات مالی برای خریداران و فروشندگان وام قرارداد تنظیم می‌کنند. این موسسات، مانند یک پل میان خریداران و فروشندگان وام ارتباط برقرار می‌کنند و اقدامات لازم را در راستای عدم تضییع حقوق خریدار و فروشنده وام انجام می‌دهند. علاوه بر خریدار و فروشنده، اشخاصی هستند که برای ایجاد ارتباط میان طرفین تلاش می‌کنند و در ازای این اقدام، حق الزحمه‌ای دریافت می‌کنند. برای همکاری با این اشخاص، به طور معمول از قرارداد جعاله وام یا قرارداد کارگزاری وام استفاده می‌شود.

انواع نمونه قرارداد واگذاری امتیاز وام

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز وام در چند دهه اخیر رایج شده و به همین دلیل در قانون مدنی از این قرارداد و شرایط مربوط به آن سخنی به میان نیامده است اما مطابق با فتاوای مراجع تقلید فرم قرارداد خرید وام کاملاً مشروع و مطابق با موازین اسلامی است. مطابق با نظام حقوقی ایران، فرم قرارداد خرید وام می‌تواند در قالب ماده 10 قانون مدنی یا به صورت صلح نامه تنظیم و امضا شود:

تنظیم قرارداد با استناد به ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 قانون مدنی در راستای اصل آزادی قراردادها تصویب شده است. مطابق با این ماده تمامی اشخاص می‌توانند در خصوص موضوعات مختلف با یکدیگر به توافق برسند و قرارداد تنظیم و امضا کنند. مطابق با ماده 10 قانون مدنی تمامی قراردادهای خصوصی میان اشخاص لازم الاجرا هستند البته تا زمانی که غیر قانونی، غیر مشروع و مخالف با نظم عمومی جامعه نباشند.

نمونه قرارداد فروش امتیاز وام در صورتی که مطابق با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موسسات مالی و سایر قوانین ایران تنظیم شده باد؛ مشروع و قانونی است. بنابراین خریدار و فروشنده وام می‎توانند متن قرارداد خرید وام را را در قالب ماده 10 قانون مدنی و به عنوان یک قرارداد خصوصی و لازم الاجرا تنظیم و امضا کنند.

شرایط حاکم بر نمونه قرارداد فروش امتیاز وام که به صورت ماده 10 تنظیم شده است، براساس توافق خریدار و فروشنده وام تعیین خواهد شد اما همانطور که گفتیم شرایط این قرارداد نباید مخالف با شرع، قوانین آمره و نظم عمومی جامعه باشد. لازم به ذکر است که خریدار و فروشنده وام، قبل از تنظیم متن قرارداد واگذاری امتیاز وام (به صورت ماده 10) باید موافقت موسسه مالی را جلب کنند و همچنین لازم است که در هنگام تنظیم این قرارداد، شرایط و دستورالعمل‌های موسسه مالی را نیز در نظر بگیرند.

نمونه قرارداد فروش امتیاز وام به صورت عقد صلح

صلح به عنوان یک قرارداد در مواد 752 الی 770 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است. قرارداد صلح موضوع خاصی ندارند و طرفین آن می‌توانند در ضمن قرارداد صلح با یکدیگر موافقت کنند. البته موضوع قرارداد صلح نباید غیر قانونی یا غیر مشروع باشد زیرا مطابق با ماده 754 قانون مدنی، تمامی قراردادهای صلح از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار هستند. به غیر از آن صلحی که موضوع آن غیر مشروع یا غیر قانونی باشد.

مطابق با نظام حقوقی ایران و فتاوای مراجع تقلید؛ قرارداد خرید و فروش وام نیز امری قانونی و مشروع است و می‌تواند به عنوان موضوع قرارداد صلح مورد توافق خریدار و فروشنده قرار بگیرد. بنابراین شما می‌توانید با تنظیم صلح نامه به خرید و فروش قانونی امتیاز وام اقدام کنید.

طرفین این قرارداد به صورت عقد صلح

قرارداد امتیاز وام در قالب عقد صلح، به وسیله توافق خریدار و فروشنده وام تنظیم و امضا می‌شود و اثر قانونی آن نیز منتقل شدن مالکیت امتیار وام به خریدار است.

مطابق با ماده 753 قانون مدنی طرفین عقد صلح باید اهلیت و اختیار تصرف در اموال خود را داشته باشند. بنابراین؛

افراد نابالغ، مجنون و غیر رشیدی که صاحب امتیاز وام هستند نمی‌توانند امتیاز وام خود را به دیگری بفروشند. به طور مثال؛ فردی که مبتلا به آلزایمر است نمی‌تواند امتیاز وام خود را بفروشد زیرا از اهلیت قانونی لازم برای امضای متن قرارداد واگذاری امتیاز وام برخوردار نیست.

اشخاصی که حکم ورشکستگی آن‌ها از سوی دادگاه صادر شده است نیز نمی‌توانند با امضای قرارداد خرید و فروش وام ؛ امتیاز وام خود را به دیگری واگذار کنند یا آنکه امتیاز وام دیگری را بخرند. نکته‌ مهمی که شما باید در هنگام فروش یا خرید امتیار وام به آن توجه کنید این است که اشخاص ورشکسته، پس از صدور حکم ورشکستگی از تمامی تصرفات در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌شوند و امتیاز وام یک حق مالی و خرید و فروش آن نیز یک تصرف مالی است و اشخاص ورشکسته نیز قادر به انجام تصرفات مالی نیستند.

ممکن است که خریدار یا فروشنده امتیاز وام بعد از تنظیم صلح نامه ورشکسته شوند اما این موضوع تاثیری در نفوذ و اعتبار قانونی قرارداد صلح ندارد زیرا مطابق با مقررات قانون مدنی قرارداد صلح بعد از آنکه تنظیم و امضا شود لازم الاجرا می‌شود و به دلایلی مانند ورشکستگی طرفین آن منحل نمی‌شود (ماده 770 قانون مدنی).

شرایط قانونی این قرارداد به صورت عقد صلح

فرم قرارداد خرید وام به صورت صلح هنگامی به صورت صحیح و قانونی تنظیم می‌شود که همراه با شرایط زیر باشد؛

  1. قصد خریدار و فروشنده: خریدار و فروشنده امتیاز وام باید قصد و اراده امضای صلح نامه و انجام دادن موضوع آن را داشته باشند؛ بنابراین صلح‌نامه‌ای که با هدف صحنه سازی متقلبانه تنظیم و امضا شده باشد باطل است و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد.
  2. رضایت خریدار و فروشنده: خریدار و فروشنده باید با اختیار کامل و به دور از هرگونه اجبار و تهدیدی صلح نامه را امضا کنند. صلح‌نامه‌ای که صاحب امتیاز وام در اثر تهدید امضا کرده است از نفوذ قانونی برخوردار نیست زیرا به موجب ماده 763 قانون مدنی صلح نامه‌ای که به تهدید و اکراه امضا شده است؛ نفوذ و اعتبار قانونی ندارد.
  3. مشروعیت جهت تنظیم صلح نامه: هدف و انگیزه نهایی خریدار و فروشنده از امضای صلح نامه باید انجام امری قانونی و مشروع باشد. صلح نامه‌ای که هدف خریدار و فرشنده از امضای آن انجام امری غیر قانونی مانند پول شویی بوده باطل و بدون اثر قانونی است.

مهم است بدانید که:

مهم است بدانید که تنظیم و انجام این قرارداد دارای شرایط خاصی است زیرا انجام موضوع این توافق نیازمند آگاهی از نکات قانونی و الزاماتی است که حتما باید میان طرفین رعایت شود. برای این منظور مناسب است که تنظیم قرارداد را به مشاوران حقوقی مجرب بسپارید یا اینکه در خصوص شرایط انجام این قرارداد، حتما با یک مشاور حقوقی مجرب گفتگو کنید. شما می‌توانید به سهولت از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات