شرکت‌ها چگونه با مشتریان خود قرارداد پیش فروش خودرو امضا می‌کنند؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/04/18
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد پیش فروش خودرو

نمونه قرارداد پیش فروش خودرو میان خریدار و فروشنده ماشین‌هایی تنظیم می‌شود که پیش خرید شده‌اند. خریدار و فروشنده در هنگام نقل و انتقال مالکیت خودرویی که هنوز تولید نشده است، این قرارداد را امضا می‌کنند.

اشخاصی که قصد پیش خرید ماشین دارند باید در در طرح‌های پیش فروش خودرو شرکت کنند. طرح‌های پیش فروش از سوی کارخانه‌های خودرو سازی و نمایندگی‌های آن‌ها برگزار می‌شود. معمولاً، مشتری در زمان امضای این قرارداد باید به صورت علی الحساب نصف مبلغ ماشین را به کارخانه خودروسازی پرداخت کند. مشتری شش ماه تا یک سال بعد از امضای این قرارداد تمام بهای ماشین را پرداخت می‌کند و آن را تحویل می‌گیرد.

شخصی که به موجب امضای این قرارداد می‌خواهد در طرح‌های پیش فروش خودرو شرکت کند باید با نکات قانونی مربوط به پیش خرید ماشین آشنایی داشته باشد. ناآشنایی با قوانین پیش خرید ماشین می‌تواند باعث ضرر و زیان مادی خریدار شود. خریدار و فروشنده در هنگام امضای این قرارداد باید به تمام مسائل قانونی مربوط به پیش خرید خودرو اشراف داشته باشند. این قرارداد باید به صورت مستحکم و با توجه به تمام ابعاد قانونی تنظیم شود. قراردادی که به صورت مستحکم تنظیم شده است از بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده جوگیری می‌کند زیرا این قرارداد در حکم سندی قانونی است که تمامی موضوعات مورد توافق خریدار و فروشنده در آن نوشته می‌شود. در این مقاله قصد داریم که نکات قانونی مربوط به پیش خودرو و نکات قانونی قرارداد مربوط به آن را بررسی کنیم.

این قرارداد در واقع قرارداد خرید ماشین است، با این تفاوت که خودرو مورد نظر با تاخیر به مشتری تحویل داده می‌شود یا بهتر بگوییم، مشتری بخشی از مبلغ قرارداد را پیش از تولید خودرو می‌پردازد.

آیا تنظیم مکتوب نمونه قرارداد پیش فروش خودرو الزامی است؟

ماهیت قرارداد پیش فروش خودرو به‌گونه‌ای است که باید به صورت مکتوب تنظیم شود. قرارداد مکتوبی که میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود در واقع سند قانونی و معتبری است که در هنگام بروز اختلاف می‌توان به آن استناد کنند. قرارداد مکتوبی که تنظیم می‌شود باید بسیار دقیق و مستحکم باشد. بنابراین خریدار و فروشنده باید تمامی موضوعات مورد توافق خودشان را در قرارداد مکتوب قید کنند.

این قرارداد مکتوب می‌تواند به صورت عادی یا رسمی تنظیم شود:

  1. قرارداد مکتوب عادی به وسیله خریدار و فروشنده تنظیم و امضا می‌شود.
  2. قرارداد مکتوب رسمی نیز در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا خواهد شد.

در خصوص لزوم تنظیم قرارداد مکتوب رسمی ماشین میان مراجع قانونی اختلاف نظر وجود دارد. خریدار و فروشنده برای اطمینان خاطر هرچه بیشتر بهتر است که این قرارداد مبایعه نامه را به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا کنند.

خریدار و فروشنده‌ در قرارداد مکتوبی که برای پیش خرید ماشین تنظیم می‌شود باید به موضوعات زیر اشاره کنند:

  1. مشخصات هویتی و اطلاعات مربوط به انتقال دهنده و انتقال گیرنده؛
  2. مدل ماشین پیش خرید شده و مشخصات ظاهری و فنی آن؛
  3. بهای ماشین ، تاریخ و شرایط پرداخت آن؛
  4. مدت قرارداد؛
  5. تعهدات انتقال دهنده و انتقال گیرنده؛
  6. شرایط فسخ قرارداد؛
  7. مرجع حل اختلاف میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده؛
  8. نسخه‌های قرارداد.

ماهیت قرارداد پیش فروش خودرو و قوانین مرتبط با آن چگونه است؟

ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش خودرو باید با توجه به قانون مدنی مشخص شود. تشخیص ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش خودرو در تعیین آثار قانونی آن نیز موثر است. از لحاظ ماهیت، قراردادی که برای پیش فروش خودرو تنظیم می‌شود نوعی عقد بیع خواهد بود.

قانونگذار مواد 338 الی 463 قانون مدنی را به بیان شرایط تنظیم و امضای قرارداد بیع اختصاص داده است. مطابق با ماده 338 قانون مدنی، عقد بیع در هنگام خرید و فروش اموال و به وسیله توافق میان خریدار و فروشنده تنظیم و امضا می‌شود. انتقال دهنده و انتقال گیرنده ماشین باید نمونه قرارداد پیش فروش خودرو را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در مواد 338 الی 463 قانون مدنی تنظیم و امضا کنند.

شرایط اجرای این قرارداد به وسیله توافق میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده مشخص می‌شود. بنابراین انتقال دهنده و انتقال گیرنده در هنگام تنظیم نمونه قرارداد پیش فروش ماشین باید شرایط اجرای آن را با توافق یکدیگر مشخص کنند.

انتقال دهنده و انتقال گیرنده در هنگام تنظیم و امضای نمونه قرارداد پیش فروش ماشین نمی‌توانند برخلاف شرایط و ضوابط آمره عقد بیع با یکدیگر توافق کنند. شرایط و ضوابط آمره عقد بیع، لازم الاجرا هستند. بنابراین، رعایت نکردن این شرایط و ضوابط باعث باطل و بی اثر شدن قرارداد می‌شود.

خریدار و فروشنده در هنگام تنظیم نمونه قرارداد پیش فروش ماشین می‌توانند برخلاف شرایط و ضوابط تکمیلی عقد بیع با یکدیگر توافق کنند. شرایط و ضوابط تکمیلی عقد بیع هنگامی لازم الاجرا هستند که خریدار و فروشنده برخلاف آن‌ها با یکدیگر توافق نکرده باشند.

نمونه قرارداد پیش فروش خودرو پس از آنکه امضا شد، باید کدام آثار قانونی را به دنبال داشته باشد؟

قرارداد پیش خرید خودرو از نظر حقوقی، یک قرارداد تَملیکی شمرده می‌شود. مهم‌ترین اثر قراردادهای تَملیکی، انتقال مالکیت است. مهم‌ترین اثر این قرارداد نیز انتقال مالکیت ماشین مورد معامله به خریدار است. پس از امضای این قرارداد، مالکیت ماشین مورد معامله به خریدار منتقل می‌شود.

دومین اثر قانونی این قرارداد، الزام قانونی انتقال دهنده نسبت به تحویل خودروی مورد معامله است. انتقال دهنده باید خودروی مورد معامله را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در این قرارداد به خریدار تحویل بدهد.

سومین اثر قانونی این قرارداد، الزام قانونی انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بهای خودروی مورد معامله است. انتقال گیرنده باید بهای خودوری معامله را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در این قرارداد پرداخت کند.

انتقال دهنده و انتقال گیرنده در هنگام تعیین مبلغ قرارداد پیش خرید خودرو باید چه موضوعاتی را در نظر بگیرند؟

مبلغ این قرارداد در واقع بهایی است که انتقال گیرنده باید بابت ماشین مورد معامله به انتقال دهنده پرداخت کند. مبلغ این قرارداد به وسیله توافق میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده مشخص می‌شود. بنابراین، انتقال دهنده و انتقال گیرنده در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد باید در خصوص بهای ماشین مورد معامله تعیین تکلیف کنند.

خریدار و فروشنده می‎‌توانند در خصوص پرداخت مقطوع یا غیر مقطوع بهای ماشین مورد معامله با یکدیگر توافق کنند. بهای مقطوع ماشین مورد معامله، ثابت و غیر قابل تغییر است و در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد باید پرداخت شود.

از طرف دیگر بهای غیر مقطوع ماشین مورد معامله؛ غیر ثابت و متغیر است. بهای غیر مقطوع با توجه به نوسانات نرخ ارز محاسبه و پرداخت می‌شود. فروشنده در صورتی می‌تواند بهای معامله را با توجه به نرخ ارز محاسبه و دریافت کند که در قرارداد به این موضوع اشاره شده باشد. خریدار باید بهای ماشینی که پیش خرید کرده است را مطابق با تاریخ و شرایط مورد توافق در نمونه قرارداد پیش فروش خودرو پرداخت کنند.

در هنگام تعیین تعهدات قرارداد چه مسائلی مهم است؟

تعهد به معنای وظیفه و تکلیفی است که به موجب امضای قرارداد پیش خرید خودرو برعهده هر یک از انتقال دهنده و انتقال گیرنده قرار می‌گیرد. تحویل به موقع ماشین پیش خرید شده مهم‌ترین تعهدی است که به موجب امضای نمونه قرارداد پیش فروش خودرو بر عهده انتقال دهنده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین تعهدات انتقال گیرنده نیز پرداخت به موقع بهای ماشین پیش خریداری شده است. انتقال دهنده و انتقال گیرنده هنگام تنظیم و امضای این قرارداد می‌توانند متعهد شوند که در راستای اجرای این قرارداد هر کار قانونی و مشروعی که برخلاف نظم عمومی جامعه نباشد را انجام بدهند.

موضوع تعهدات این قرارداد می‌تواند مالی با غیر مالی باشد. انقال دهنده و انتقال گیرنده موظف به اجرای تمام تعهدات مالی و غیر مالی هستند که به موجب امضای این قرارداد بر عهده آن‌ها قرار گرفته است.

آیا گرفتن تضمین می‌تواند به عنوان ضمانت اجرای تعهدات نمونه قرارداد پیش فروش خودرو تعیین شود؟

قانون گذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که در راستای حسن اجرای تعهدات، از یکدیگر تضمین بگیرند. ماهیت قرارداد پیش فروش خودرو به گونه‌ای است که به انتقال دهنده و انتقال گیرنده اجازه اخذ تضمین را می‌دهد.

انتقال دهنده و انتقال گیرنده نیز هنگام تنظیم و امضای نمونه قرارداد پیش فروش خودرو می‌توانند در خصوص اخذ تضمین با یکدیگر توافق کنند.

اگر انتقال دهنده و انتقال گیرنده در خصوص اخذ تضمین با یکدیگر توافق کردند باید مبلغ و شرایط به اجرا گذاشتن آن‌ها را نیز تعیین کنند.

معمولاً، انتقال دهنده و انتقال گیرنده در قالب اخذ سفته و چک ضمانت از یکدیگر تضمین می‌گیرند.

پیش از امضای قرارداد مشاوره بگیرید:

به طور معمول شرکت‌هایی که امکان پیش فروش یا پیش خرید خودرو را فراهم می‌کنند، قراردادهای از پیش آماده‌ شده‌ای را نیز در اختیار شما می‌گذارند که تعهدات و شروط مورد نظر خودشان را در آن اعمال کرده‌اند. ممکن است که شروطی در این قرارداد در نظر گرفته شود که با شرایط شما همخوانی نداشته باشد یا اینکه به هر دلیلی آن شروط و تعهدات را تایید نکنید. بنابراین، پیش از امضای این قرارداد، پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا درباره محتوای آن با یک مشاور حقوقی گفتگو کنید. برای این منظور کافی است که درخواستتان را در بخش مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید.

از طرف دیگر، شرکت‌هایی نیز که به پیش خرید یا پیش فروش مبادرت می‌ورزند، می‌توانند برای تنظیم قرارداد اختصاصی خود، با تیم رکلا در ارتباط باشند.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات