نمونه قرارداد خرید ماشین و شرایطی که باید در متن قرارداد خريد ماشين رعایت شود!

قرارداد خرید ماشین

قرارداد خرید ماشین یک نوع قرارداد خرید کالا است که در زمان خرید ماشین بین فروشنده و خریدار منعقد می‌شود. این قرارداد به دلیل آنکه باید در آن شرایط و ملاحظات قانونی به درستی رعایت شود اهمیت فراوانی دارد.

در قرارداد خرید ماشین ، فروشنده در مقابل دریافت ثمن (مبلغ)، ماشین خود را مطابق قرارداد به خریدار منتقل می­کند. طرفین قرارداد موظف هستند به این قرارداد متعهد باشند و شروطی را که در قرارداد ثبت و امضاء کرده‌اند دقیق و کامل اجرا کنند.

البته خریدار و فروشنده می‌توانند با توافق هم، بند‌هایی را به این قرارداد اضافه یا کم کنند.

نمونه قرارداد خرید ماشین در قانون

اگر ماشینی که موضوع متن قرارداد خريد ماشين است با اوصاف معین و مشخص فروخته شود ولی در واقع آن ماشین نباشد این قرارداد طبق ماده 353 قانون مدنی باطل است.

طبق ماده 399 قانون مدنی طرفین اختیار دارند که شرط کنند قرارداد خرید ماشین را در مدت معین فسخ کنند.

درصورتی که خریدار مبلغ مورد توافق در متن قرارداد خريد ماشين را در زمان مقرر پرداخت نکند، مطابق ماده 395 قانون مدنی فروشنده حق دارد که از طریق قانون، خریدار را اجبار به پرداخت مبلغ کند.

قرارداد خرید ماشین چه نوع قراردادی است؟

قرارداد خرید ماشین یک قرارداد لازم است. عقد لازم عقدی است که طرفین نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر آنکه در قرارداد شرط شود که طرفین ظرف مدت مشخصی با پرداخت جریمه یا بدون نیاز به پرداخت آن، می‌توانند قرارداد را فسخ کنند.

از آن­­جا که این قرارداد، بیع است، پس قرارداد خرید ماشین عقد معین است. عقد معین عقدی است که در قانون از آن نام برده شده و برای آن شرایط و ویژگی­هایی وجود دارد. برای مثال، درباره لزوم تحویل دادن مال مورد معامله در بیع که در این قرارداد، ماشین است، اگر فروشنده از تحویل ماشین به خریدار خودداری کند خریدار حق دارد که خسارت خود را از فروشنده تقاضا کند.

نمونه قرارداد خرید ماشین

نحوه نوشتن متن قرارداد خريد ماشين

در این بخش، نکات مهمی که برای نوشتن این قرارداد ضروری است را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

مشخصات طرفین قرارداد

در نمونه قرارداد خرید ماشین مشخصات کامل طرفین ذکر می‌شود. اگر طرفین یا یکی از آن‌ها، شخص حقیقی(انسان) باشد باید نام ونام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس محل سکونت و شماره تلفن ثبت شود.

در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو طرف، شخص حقوقی (شرکت) باشد لازم است که نام شرکت، شماره ثبت، نشانی، تلفن، نام نماینده امضا کننده قرارداد و سمت او در قرارداد نوشته شود.

موضوع قرارداد

در این قسمت از قرارداد، باید نام ماشین، نوع، مدل، سیستم، شماره موتور، شماره شاسی و شماره انتظامی ناجا، به طور دقیق و کامل ثبت شود.

برای مثال، به کادر قرمز رنگ تصویر زیر که بخشی از قولنامه ماشین رکلا است، توجه کنید:

قرارداد خرید ماشین

مشخصات ماشین مورد معامله باید با ماشینی که رؤیت شده است مطابقت داشته باشد، یعنی باید کاملا دقیق بررسی شود که شماره و مشخصات ظاهری و فنی ماشین با آن‌چه در قرارداد ثبت می‌شود هم‌خوانی داشته باشد و حتی یک مورد هم تفاوت نداشته باشد. برای این کار لازم است ماشین نزد کارشناس ماشین برده شود تا عیوب پنهان و آشکار ماشین را که می‌تواند ناشی از تصادف یا مشکلات فنی باشد، به خریدار اطلاع دهد و او را متوجه ایرادات ماشین کند.

در زمان انعقاد قرارداد خرید ماشین باید بیمه ماشین به دقت بررسی شود زیرا از اطلاعات بیمه نامه آن مشخص می‌شود که ماشین چند بار تصادف داشته است، چون ماشینی که تصادف نکرده از تخفیف بیمه برخوردار خواهد شد. بیمه نامه شخص ثالث و بیمه بدنه با ذکر تاریخ شروع و پایان و نام شرکت بیمه گر باید ثبت شوند.

خریدار ماشین به این نکته توجه داشته باشد که کارت سوختی که در زمان نوشتن قرارداد ارائه می‌شود باید کارت سوخت ماشین مورد معامله باشد و در نظر داشته باشد که کارت سوخت ماشین دیگری را به جای کارت سوخت اصلی دریافت نکند.

مبلغ قرارداد خرید ماشین

در این بخش از فرم قرارداد خرید ماشین ، مبلغی را که فروشنده دریافت می‌کند می‌نویسیم. در موقع نوشتن متن قرارداد خرید ماشین باید مشخص شود که چه مقدار از مبلغ به شکل نقدی و چه مقدار از آن با چک پرداخت می‌شود. در صورتی که روش پرداخت به صورت چک باشد، باید مشخصات چک، تعداد و تاریخ آن ثبت شود.

تعهدات طرفین قرارداد خرید ماشین

طرفین قرارداد باید تاریخ و زمان حضور در دفتر اسناد رسمی را ثبت کنند. در متن قرارداد خريد ماشين باید ذکر شود که طرفین چه زمانی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و شماره و شهر دفتر و ساعت حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

اگر طرفین در زمان حضور در دفتر اسناد رسمی مدارک لازم را به همراه نداشته باشند و خریدار ثمن را پرداخت نکند این عمل، حضور دو طرف را بی اعتبار می‌کند زیرا بدون فراهم کردن مدارک و مبلغ مورد توافق، حضور در دفتر خانه بی اثر خواهد بود.

طرفین باید در قسمت شرایط قرارداد، همه شروط خود را ثبت کنند تا در صورت عدم رعایت شرط مورد توافق، بتوانند به راحتی قرارداد را فسخ کنند.

مرجع حل اختلاف در فرم قرارداد خرید ماشین

اگر طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه کنن، در صورتی که اختلافی بین طرفین به وجود آید و این اختلاف با صلح و سازش به نتیجه نرسد، طرفین قرارداد به داور مراجعه می‌کنند. اگر رای داور مطابق با نظر یکی از طرفین قرارداد باشد، طرفی که نظر داور مخالف نظر اوست، مکلف است که هزینه‌های پرداخت شده را پرداخت کند. اگر طرفین توافق کنند که مرجع حل اختلاف آن‌ها داوری باشد چنانچه قرارداد باطل یا فسخ شود نیز شرط داوری که در قرارداد آمده است، هم‌چنان پابرجاست و طرفین برای حل اختلافات آتی ناشی از قرارداد، حتی در صورت فسخ یا باطل شدن، می‌توانند به داور مراجعه کنند.

تعداد نسخه فرم قرارداد خرید ماشین

نسخه­­‌های قرارداد باید حداقل 2 نسخه باشد. یک نسخه به خریدار و یک نسخه هم به فروشنده داده می‌شود.

معمولا در زمان نوشتن متن قرارداد خرید ماشین ، از کاربُن استفاده می‌شود، اما لازم است زمانی که متن قرارداد امضاء می‌شود، این کاربُن برداشته شود و هر دو نسخه، امضای مستقیم طرفین و شهود را داشته باشد. زیرا امضایی که از طریق کاربن باشد پذیرفته نیست.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا، قرارداد خرید ماشین را تنظیم کرده است. روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.

شما همچنین می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست تنظیم قرارداد اینجا بزنید.

متن قرارداد خرید ماشین

ثبت نظر یا سوال