نمونه قرارداد ساخت درب و پنجره آلومینیومی و نکات مهم تنظیم آن!

-
بروزرسانی:1401/12/15
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد درب و پنجره آلومینیوم

قرارداد درب و پنجره آلومینیوم یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است. از جمله ویژگی‌های در و پنجره آلومینیومی، استحکام و سختی آن است که به مرور در کاربری های متفاوت آن‌ها مشاهده می‌شود. نمونه قرارداد ساخت درب و پنجره آلومینیومی برای افرادی که قصد ساخت منزل جدید یا تعویض کلیه درب‌ها و پنجره‌های منازل خود را دارند، مورد توجه است. اگر شما از افراد نامبرده هستید، ممکن است سوالات گوناگونی در خصوص نوشتن قرارداد داشته باشید.

نوع قرارداد درب و پنجره آلومینیومی و تعریف برخی از اصطلاحات

مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ، نمونه قرارداد درب و پنجره آلومینیوم از جمله قراردادهای خصوصی به حساب می‌آید و طرفین می‌توانند تا جایی که توافق آن‌ها مخالف قانون نباشد، قرارداد را تابع توافقات تنظیم کنند. طرفین قرارداد، کارفرما و پیمانکار نام دارند. طرفین می‌توانند قرارداد را به صورت دست نویس منعقد کنند. در این صورت حتما باید تمامی صفحات امضا شود و اثر انگشت طرفین قرارداد در آن‌ها ثبت شود. در قانون برای برخی از اصطلاحاتی که در نمونه قرارداد درب و پنجره آلومینیوم خواهید دید تعاریفی ذکر شده است که در ادامه آن‌ها را بازگو خواهیم کرد:

کارفرما: شخصی است که قرارداد درب و پنجره آلومینیوم را امضا کرده و طی آن، انجام عمل را به پیمانکار واگذار می‌کند.

پیمانکار: شخصی است که با امضای قرارداد ساخت درب و پنجره آلومینیومی ، وظیفه دارد عملی را که کارفرما از او خواسته است به طور کامل و مطابق متن قرارداد انجام دهد.

قرارداد: سندی است که در آن مشخصات طرفین، وظیفه اصلی، شرایط فسخ، مبلغ و مدت تحویل تعیین می‌شود. این قرارداد به صورت یک جانبه قابل فسخ نخواهد بود، مگر آن که هر یک از طرفین به تعهدات خود در قرارداد عمل نکند و قانون، اختیار فسخ را به طرف مقابل داده باشد یا این که هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را برای خود در متن قرارداد ذکر کند. به محض امضای قرارداد و از تاریخ شروع آن، پیمانکار و کارفرما موظف به انجام تعهداتی هستند که به موجب امضای نمونه قرارداد ساخت درب و پنجره آلومینیومی ، به عهده گرفته‌اند.

نحوه تنظیم قرارداد درب و پنجره آلومینیوم

این قرارداد از آن گروه قراردادهایی است که عرف خاصی برای تنظیم آن ایجاد شده است. البته تنظیم این قرارداد به شکل دیگر نیز قابل قبول است. اما باید اصول اساسی قراردادها رعایت شود. نمونه قرارداد درب و پنجره آلومینیوم از بخش‌های گوناگون تشکیل شده است که شامل موارد زیر می‌شود:

طرفین قرارداد

طرفین قرارداد می‌توانند اشخاص حقیقی (افراد عادی) و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، موسسات و ادارات) باشند و از نظر مراجع قضایی منعی برای هیچ یک در نظر گرفته نشده است. اما در خصوص درج مشخصات در قرارداد درب و پنجره آلومینیوم ، تفاوت‌هایی بین انواع اشخاص وجود دارد:

شخص حقیقی (افراد عادی): این اشخاص در زمان تکمیل قرارداد حتما باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، محل صدور، نشانی، کدپستی و تلفن خود را در متن قرارداد وارد کنند.

شخص حقوقی (شرکت‌ها و موسسات): این اشخاص نیز در زمان تکمیل قرارداد باید نام کامل شرکت، کد ثبتی، کد اقتصادی، نشانی، کد پستی، تلفن و فکس را به طور کامل مشخص کنند. البته در زمان امضای قرارداد درب و پنجره آلومینیوم با این اشخاص، حتما توجه کنید که آیا شخص نماینده، اعتبار لازم برای امضای متن توافق را دارد؟ برای این منظور می‌توانید آخرین نسخه روزنامه رسمی شرکت را مطالعه و بررسی کنید. اگر فردی به نمایندگی از هر یک از طرفین، قرارداد را امضا می‌کند، حتما باید بعد از اثبات نمایندگی، نام و نام خانوادگی و سمت خود را در متن قرارداد بنویسد. توجه کنید که نمایندگان و جانشینان طرفین قرارداد در حکم خود آن اشخاص هستند.

قرارداد ساخت درب و پنجره آلومینیومی

موضوع قرارداد درب و پنجره آلومینیوم

در این بخش از قرارداد ساخت درب و پنجره آلومینیومی باید به طور دقیق مشخص شود که کارفرما پیمانکار را متعهد به انجام چه امری کرده است. گاهی بر اساس شرایط مختلف، پیمانکار متعهد به تامین و انجام تمام مراحل ساخت و جایگذاری درب و پنجره می‌شود و گاهی باید بخشی از پروژه را انجام دهد. بنابراین باید به طور دقیق مشخص شود که کارفرما چه چیزی را از پیمانکار می‌خواهد. ضمن اینکه باید محل تحویل و انجام پروژه نیز در این قسمت از قرارداد مشخص شود. اگر محل تحویل درب و پنجره تغییر کند و کارفرما به پیمانکار اطلاع ندهد و پیمانکار آن‌ها را به محلی که از قبل تعیین شده است تحویل دهد، مسئولیت این اتفاق، متوجه کارفرما خواهد بود.

مشخصات فنی

کارفرما مشخصاتی که برای درب و پنجره در نظر دارد و با پیمانکار در مورد آن توافق کرده است را در این قسمت از قرارداد می‌نویسد. بخشی از مشخصات فنی با توجه به نقش‌ها و مجوزها تعیین می‌شود، مانند متراژ، ابعاد و تعداد. برخی دیگر از ویژگی‌های مدنظر نیز مثل جنس، کشور سازنده، ضخامت، رنگ و درجه کیفیت مطابق با نظر نهایی کارفرما و مهندس مشاور تعیین می‌شود.

ممکن است کارفرما بخواهد که مواد اولیه یا بطور کلی درب‌ها و پنجره‌ها از خارج از کشور وارد شوند. گاهی به دلایل مختلف که قابل کنترل نیست، پیمانکار نمی‌تواند این درخواست کارفرما را انجام دهد. در این صورت پیمانکار باید این امر را به همراه دلایل و اسناد، به اطلاع کارفرما برساند که او بتواند در خصوص تامین آن‌ها تصمیم دیگری بگیرد.

مبلغ قرارداد درب و پنجره آلومینیوم

در قرارداد درب و پنجره آلومینیوم این قسمت به منزله تعهد کارفرما در مقابل پیمانکار است. مبلغ تمام درب‌ها و پنجره‌ها ابتدا به صورت تک و سپس به صورت مجموعی از آن‌ها تعیین می‌شود. اگر پیمانکار وظیفه تهیه و جاگذاری درب و پنجره را به عهده داشته باشد، می‌تواند هزینه را به دو شکل، به اطلاع کارفرما برساند: با تهیه فاکتور یا با تخمین هزینه و اعلام مبالغ برآوردی.

کارفرما باید مزد و حق الزحمه پیمانکار را نیز مطابق توافق پرداخت کند. توجه کنید اگر کارفرما در قرارداد، بیمه کارکنان را به پیمانکار محول نکند هزینه بیمه کارکنان نیز به عهده او خواهد بود. اگر پیمانکار بخواهد تخفیفاتی را به کارفرما دهد، در این قسمت از قرارداد نوشته می‌شود.

زمان تحویل

در این قسمت از قرارداد درب و پنجره آلومینیوم تاریخ دقیق تحویل درب و پنجره را مشخص کنید. اگر پیمانکار متوجه شود که برای انجام تعهدات خود، به زمان بیشتری نیاز دارد، باید قبل از پایان مدت قرارداد به مهندس مشاور یا کارفرما اطلاع دهد. کارفرما می‌تواند دلایل پیمانکار را بپذیرد یا از قبول آن خودداری کند.

تعهدات پیمانکار در قرارداد درب و پنجره آلومینیوم

پیمانکار در قرارداد متعهد به انجام اموری است که با کارفرما در مورد آن‌ها توافق کرده است. برای مثال:

  1. پیمانکار موظف است درب و پنجره‌ها را مطابق با تمام ویژگی‌هایی که در متن قرارداد نوشته شده است به کارفرما تحویل دهد.
  2. او تعهد دارد از هر تعداد نیروی کار صلاحیتدار که لازم است استفاده کنند.
  3. در خصوص قرارداد درب و پنجره آلومینیوم ، پیمانکار مسئول اقدامات کارکنان خود، برای ساخت مناسب و جاگذاری درست درب‌ها و پنجره‌ها است.
  4. پیمانکاری که قرارداد را امضا می‌کند، حتما باید هماهنگی‌های لازم را با سایر پیمانکارانی که به نحوی با کار او در ارتباط هستند انجام دهد.
  5. پیمانکار موظف است ایمنی کامل محیط کار را فراهم کند.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید برای تنظیم قرارداد اختصاصی مورد نیاز خود، از کارشناسان حقوقی رکلا مشاوره دریافت کنید. برای ثبت درخواست به منظور استفاده از این سرویس، روی عبارت تنظیم قرارداد بزنید و بعد از وارد شدن به صفحه اختصاصی آن، اطلاعات درخواست شده را وارد کنید. به این ترتیب، درخواست شما ثبت می‌شود و تیم حقوقی رکلا با شما ارتباط خواهند گرفت.

از دیگر خدماتی که می‌توانید به واسطه حضور در رکلا از آن بهره ببرید، سرویس خدمات مشاوره حقوقی تلفنی است. برای استفاده از این سرویس نیز می‌توانید به سهولت به صفحه مربوط به آن وارد شوید و درخواستتان را ثبت کنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری یک فرم خام از قراردادی است که میان پیمانکاران و کارفرمایان تنظیم می‌شود. شما می‌توانید این قرارداد را مطابق با شرایط خود شخصی سازی و استفاده کنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات