نمونه قرارداد حسابداری و خدمات مالی را با خواندن این مطلب، دقیق بشناسید!

-
بروزرسانی:1401/10/21
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد حسابداری

قرارداد حسابداری از جمله قراردادهای بسیار مهم در حوزه تجارت است و در دسته بندی قرارداد پیمانکاری قرار می‌گیرد بنابراین با قرارداد کار حسابداری متفاوت است. این قرارداد که بحث متن حاضر است میان دو شخص خصوصی منعقد می‌شود؛ بنابراین تابع مقررات موسوم به قواعد عمومی پیمان نخواهد بود، زیرا آن مقررات و مواد مندرج در آن مختص به قراردادهایی است که کارفرمای آن دولت است. در نتیجه نمونه قرارداد حسابداری و خدمات مالی که طرفین آن اشخاص خصوصی و غیر دولتی باشند، تابع ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. طبق این ماده کارفرما و پیمانکار می‌توانند این نوع قرارداد را مطابق توافقات و تفاهمات خود تکمیل کنند، قانون نیز از متن قرارداد خدمات حسابداری حمایت خواهد کرد.

البته این حمایت‌های قانونی و اعتبار بخشیدن به قرارداد بی حد و مرز نخواهد بود. به بیان دقیق‌تر قانون در صورتی از نمونه قرارداد همکاری حسابداری حمایت می‌کند که در چارچوب مواد قانونی تشکیل شده باشد و آن‌ها را نقض نکرده باشد. حال به عنوان پیوستی برای مقدمه بحث این قرارداد، قصد داریم کارفرما و پیمانکار را مطابق نظر قانون ‌گذار تعریف کنیم. در زمان تنظیم نمونه فرم قرارداد انجام خدمات حسابداری طرفین به عنوان کارفرما و پیمانکار شناخته می‌شوند.

منظور از کارفرما شخصی است که در ازای پرداخت وجه مشخص، انجام عملیات‌هایی را در مدت معین از پیمانکار مطالبه می‌کند. پیمانکار نیز در مقابل، متعهد به انجام امور مندرج در متن قرارداد خدمات حسابداری می‌شود. با توجه به نوع این قرارداد و حسابرسی احتمال دارد که کارفرما از پیمانکار بخواهد تعهدات خود را در محل مشخصی انجام دهد. آن محل را قانون گذار به عنوان کارگاه می‌شناسد.

طرفین و اختیارات آن‌ها

گفته شد شما برای نوشتن قرارداد حتما به حضور کارفرما و پیمانکار یعنی دو طرف قرارداد نیاز دارید. از آن جایی که قانون گذار منعی را برای هیچ یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص تنظیم نمونه قرارداد پیمانکاری حسابداری تعیین نکرده است، بنابراین هر دو گروه می‌توانند طرف این توافق واقع شوند. منظور از اشخاص حقیقی افراد عادی است. این گروه از اشخاص در زمان تنظیم قرارداد حسابداری نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، شماره تماس، نشانی دقیق و کد پستی خود را در متن آن وارد می‌کنند.

گروه دوم مجموعه اشخاص حقوقی هستند که شامل تمام موسسات و ارگان‌هایی می‌شوند که برای دستیابی به اهداف خاص و تعیین شده تشکیل شده‌اند. اگر طرف توافق شما هر یک از انواع اشخاص حقوقی است حتما باید نام کاملی که با آن ثبت شده است، کد اقتصادی، کد ثبتی، نشانی، کد پستی و شماره تماس او در قرارداد نوشته شود. به تبعیت از دو گروه گفته شده گروه سوم تحت عنوان نمایندگان آن اشخاص نیز حق امضای قرارداد را دارند. نمایندگان آن‌ها می‌توانند وکیل یا قائم مقام شخص حقیقی یا حقوقی باشد که نام و نام خانوادگی و سمت او نیز در متن نمونه قرارداد همکاری حسابداری نوشته می‌شود.

آیا طرف مقابل شما، واقعا صلاحیت امضای قرارداد حسابداری را دارد؟

توجه داشته باشید درست است که قانون گذار شرایط و اصول خاصی برای تنظیم نمونه قرارداد پیمانکاری حسابداری تعیین نکرده است اما تمام قراردادها یک سری شرایط عمومی دارند که در صورت عمل نکردن و رعایت نکردن آن‌ها، آن قرارداد از اعتبار و حمایت قانون گذار برخوردار نخواهد شد. یکی از آن شرایط، بررسی صلاحیت طرفین قرارداد برای امضا است. به بیان ساده‌تر زمانی که شما قصد تنظیم یک قرارداد خدمات مالی و حسابداری را دارید باید مطمئن شوید که طرف مقابلتان در نظر قانون گذار منعی برای امضای این قرارداد ندارد. برای بررسی صلاحیت اشخاص حقوقی و افراد صاحب حق امضای آن‌ها از طریق مطالعه آخرین نسخه روزنامه رسمی آن شرکت اقدام می‌شود. اگر طرف قرارداد شما، نماینده خود را برای امضای قرارداد فرستاده است شما می‌توانید حکم نمایندگی او را بررسی کنید و مطمئن شوید که آن حکم مرتبط با همین قرارداد است.

از جمله اختیارات طرفین برای تنظیم قرارداد حسابداری با کارفرما تعیین مرجع حل اختلاف، تعیین تعداد نسخه‌ها، تعیین وجه التزام و حق فسخ و تعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات قرارداد است.

مرجع حل اختلاف قرارداد حسابداری

قانون گذار برای اشخاصی که این قرارداد را تنظیم می‌کنند این اختیار را در نظر گرفته است که می‌توانند در متن آن قرارداد، مرجعی را برای حل اختلافات احتمالی خود پیش بینی کنند. به این شکل که اگر اختلافات پیش آمده از طریق صلح و سازش حل نشود، طرفین می‌توانند به آن مرجع قضایی مراجعه کنند و حکمی که آن مرجع صادر می‌کند برای هر دو طرف الزام‌آور خواهد بود. طرفین می‌توانند دادگاه یا داوری را به عنوان مرجع قضایی قرارداد خدمات مالی و حسابداری پیش بینی کنند. گاهی طرفین به دلایل مختلف در متن قرارداد خدمات حسابداری از ذکر مرجع حل اختلافی که مورد توافق باشد خودداری می‌کنند. در این صورت قانون گذار سه دادگاه را برای حل اختلافات پیرامون قرارداد صالح می‌داند.

  1. دادگاه محل امضای قرارداد با کارفرما.
  2. دادگاه محل انجام تعهدات.
  3. دادگاه محل اقامت شخصی که دعوا علیه او مطرح می‌شود.

تعداد نسخه‌های قرارداد حسابداری

از جمله اختیارات دیگر طرفین در خصوص این قرارداد، تعیین تعداد نسخه‌ها است. نکته‌ای که باید هر دو طرف آن توجه کنند این است که اگر اختلافی در آینده در خصوص این قرارداد ایجاد شود و طرفین به داوری یا دادگاه مراجعه کنند، آن مرجع اصل نسخه‌های قرارداد همکاری حسابداری را از آن‌ها مطالبه می‌کند. بنابراین هر دو طرف باید یک نسخه اصلی از قرارداد داشته باشند. نسخه‌های نمونه قرارداد حسابداری و حسابرسی در صورتی معتبر است که امضا و اثر انگشت هر دو طرف را داشته باشد. تمام صفحات را بهتر است به صورت چاپی و جز از کل شماره گذاری کنید برای مثال صفحه ۲ از ۳. نکته دیگر این است که تمام نسخه‌ها باید متحدالشکل باشند و برای تکمیل نمونه فرم قرارداد انجام خدمات حسابداری از عبارت‌های یکسان استفاده شده باشد. همچنین در آن‌ها قید کنید که تمامی نسخه‌ها دارای اعتبار یکسان هستند.

وجه التزام

وجه التزام چک یا سفته‌ای است که هر یک از طرفین می‌تواند به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات از طرف مقابل درخواست کند. به طور معمول در این قرارداد، کارفرما از پیمانکار وجه التزام درخواست می‌کند. وجه التزام می‌تواند چک یا سفته باشد. به همین منظور در زمان تقدیم آن بهتر است که طرفی که آن را ارائه می‌کند نام گیرنده را در آن بنویسد و قید حواله کرد را خط بزند و به جای نوشتن تاریخ، عبارت (به عنوان حسن انجام تعهد) را بنویسد.

تعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات

قرارداد محرمانگی اطلاعات یا قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه یکی از قراردادهایی است که می‌تواند به قرارداد همکاری حسابداری پیوست شود یا در متن قرارداد حسابداری به آن اشاره کنید. به موجب امضای این قرارداد طرف پیمانکار متعهد می‌شود که از افشای اطلاعاتی مثل صورت وضعیت مالی، ضرر، سود، بدهی و مطالبات کارفرما در نزد اشخاص دیگر جلوگیری کند. افشای اطلاعات قرارداد حسابداری می‌تواند به صورت دستی یا به صورت پست الکترونیکی انجام شود که در هر صورت در قانون جرم شناخته شده است و مجازات خاص خود را دارد.

مبلغ قرارداد پیمانکاری حسابداری

از جمله تعهدات کارفرما در این نوع از قرارداد، پرداخت به موقع وجه قرارداد است. طرفین می‌توانند وجه قرارداد را به صورت نقد و اقساط تعیین کنند که در هر صورت باید مبلغ کل آن و تاریخ پرداخت در متن نوشته شود. معمولا مبلغ قرارداد پیمانکاری حسابداری به صورت علی الحساب تعیین می‌شود. برای مثال به کادر قرمز رنگ تصویر زیر که بخشی از این قرارداد است و در بانک نمونه قرارداد وجود دارد توجه کنید:

نمونه قرارداد پیمانکاری حسابداری

طریقه پایان دادن به قرارداد حسابداری

همانطور که می‌دانید تنظیم نمونه فرم قرارداد انجام خدمات حسابداری مستلزم رضایت، توافق و قصد قلبی هر دو طرف است. بنابراین هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به صورت یک جانبه آن را از اعتبار خارج کنند. با این وجود، اگر هر دو طرف با رضایت کامل قرارداد را از اعتبار خارج کنند، قانون گذار تصمیم آن‌ها را محترم می‌شمارد که این عمل در اصطلاح حقوقی اقاله قرارداد نام دارد.

پیشنهاد ما

قراردادهای حسابداری به دو صورت برای شما آماده شده است. شما می‌توانید روی قرارداد مورد نظر خود بزنید و وارد توضیحات آن شوید.

تیم حقوقی رکلا همچنین مفتخر است که وظیفه تنظیم قرارداد شما را در این حوزه به عهده بگیرد. شما می‌توانید درخواست تنظیم قرارداد خود را ثبت کنید. از طرف دیگر، شما می‌توانید درخواست مشاوره حقوقی تلفنی خود را با زدن بر روی لینک قبل ثبت کنید. ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم.

قرارداد پیمانکاری حسابداری

روی تصویر بزنید تا برای دریافت این قرارداد هدایت شوید.

نمونه قرارداد پیمانکاری حسابداری
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری حسابداری

قرارداد کار حسابداری

برای دریافت این قرارداد، اینجا بزنید.

نمونه قرارداد کار حسابداری
دانلود نمونه قرارداد کار حسابداری
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات