آنچه که برای امضای قرارداد فروش نخ و امضای مبایعه نامه آن باید به یاد داشته باشید!

-
بروزرسانی:1401/05/19
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد فروش نخ

قرارداد فروش نخ ، قراردادی است که به منظور خرید و فروش نخ منعقد می‌شود. این قرارداد، جوانب مختلفی از معامله نخ را میان خریدار و فروشنده مورد تاکید قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان بیان کرد که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های معامله نخ، تنظیم قرارداد برای آن است. با توجه به نقش اساسی نخ در صنعت و تقاضا برای خرید و فروش روزانه آن، در این مقاله مهم‌ترین نکاتی که شما باید در زمان خرید و فروش نخ و تنظیم قرارداد برای آن در نظر داشته باشید را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. این قرارداد، یکی از انواع قرارداد فروش کالا محسوب می‌شود.

مهم‌ترین مزایای تنظیم و امضای قرارداد فروش نخ چیست؟

امضای قرارداد کتبی، برای انواع معاملات اهمیت زیادی دارد. درست است که قراردادهای شفاهی نیز از نظر قانون، دارای اعتبار و آثار هستند اما در اغلب موارد قراردادهای شفاهی، چالش‌های زیادی را فی ما بین خریداران و فروشندگان ایجاد می‌کنند. یکی از دلایل این مساله، عدم مکتوب بودن قرارداد است. به این صورت که در بیشتر موارد، تعهدات ناشی از یک قرارداد شفاهی، به مرور زمان دچار تحریف و فراموش شدگی می‌‌شوند.

در مقابل، این موضوع در خصوص قراردادهای کتبی صدق نمی‌کند زیرا قراردادهای کتبی خرید و فروش، کلیه آثار و تعهدات ناشی از معاملات را مورد تاکید قرار می‌دهند. بنابراین شما در خصوص تحریف و فراموش شدگی مفاد قرارداد، دغدغه‌ای نخواهید داشت. از همین رو، این موضوع در خصوص قرارداد فروش نخ نیز مطرح می‌شود. بنابراین در صورت امضای قرارداد مکتوب، حتی اگر اختلافاتی فی ما بین خریدار و فروشنده نخ ایجاد شود، طرفین قادرند به راحتی به حقوق و تعهدات خود در این قرارداد تکیه یا در صورت لزوم، قرارداد کتبی را در محاکم مربوطه ارائه کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود این قرارداد، همانند وجود یک سند است.

قانونگذار چه جایگاهی را برای قرارداد فروش نخ قائل شده است؟

قبل از پاسخ به این سوال، ابتدا هدف اصلی از انعقاد این قرارداد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طور کلی قرارداد خرید نخ به منظور تهیه نخ امضا می‌شود. به این صورت که در این قرارداد، فروشنده قصد دارد که نخ‌های تحت مالکیت خود را به شخص دیگری منتقل کند. در مقابل نیز خریدار می‌خواهد مالکیت نخ‌های مذکور را به دست بیاورد و در ازای کسب مالکیت خود، مبلغی را به فروشنده می‌پردازد. در این راستا باید اشاره کرد که یکی از ابعاد مهم‌ این قرارداد، کسب مالکیت در ازای پرداخت عِوَض (پول) است.

با این تفاسیر می‌توان بیان کرد که این قرارداد، یکی از انواع قرارداد بیع کالا است. انواع بیع کالا در قانون نیز، تحت موارد 338 الی 465 قانون مدنی تعیین و تکلیف می‌شوند. ذیل مواد مذکور، مهم‌ترین ابعاد خرید و فروش کالا مورد توضیح قرار می‌گیرند. بنابراین این مواد، برای تنظیم قرارداد فروش نخ حاکمیت دارند.

علاوه بر مواد 338 تا 465 قانون مدنی، چه موادی را باید در زمان تنظیم این قرارداد مورد توجه قرار داد؟

علاوه بر مواد ناظر بر تنظیم قرارداد فروش نخ در باب بیع، شما باید به برخی دیگر از مواد این قانون توجه داشته باشید. در این خصوص می‌‌توان به ماده 190 قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی صحت معامله اشاره کرد. این ماده، 4 شرط اصلی را در زمینه صحت معاملات بیان می‌کند. این شرایط، به شرح زیر در خصوص معامله نخ در نظر گرفته می‌شوند:

قصد و رضای خریدار و فروشنده نخ

از آنجا که ماهیت اصلی مبایعه نامه نخ ، یک قرارداد رضایی است، بنابراین وجود رضایت خریدار و فروشنده در زمان انعقاد آن، از مهم‌ترین ابعاد قرارداد به شمار می‌رود. رضایت طرفین، با ایجاب و قبول ابراز می‌شود. ایجاب، اعلام رضایت فروشنده برای فروش نخ و قبول، اعلام رضایت خریدار در پاسخ به ایجاب فروشنده است. در صورت ایجاد خدشه در اثر اکراه یا اجبار در ایجاب و قبول، اعتبار قرارداد با مشکل روبرو خواهد شد. به طور کلی، این موضوع را به خاطر داشته باشید که ایجاب و قبول، باید به صورت صریح در معنی خرید و فروش نخ باشد. این موضوع، از ماده 340 قانون مدنی نتیجه گیری می‌شود.

اهلیت طرفین در قرارداد فروش نخ

منظور از اهلیت طرفین، برخورداری خریدار و فروشنده نخ از صلاحیت‌های قانونی لازم برای امضای قرارداد است. این موضوع، تحت ماده 345 قانون مدنی در باب قرارداد بیع مورد اشاره قرار می‌گیرد. به این صورت، خریدار و فروشنده نخ باید دارای صلاحیت برخورداری از حقوق و صلاحیت استفاده از آن‌ها باشند. به عبارت دیگر عاقل، بالغ و رشید بودن، از مهم‌ترین عوامل موثر در اهلیت خریدار و فروشنده برای امضای این قرارداد به شمار می‌‌رود.

معین بودن موضوع معامله

معین بودن موضوع این قرارداد، از دیگر موارد مهم در صحت آن محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، منظور از معین بودن موضوع، عدم وجود ابهام در جزئیات و ویژگی‌های نخ مورد معامله است. به طوری که عدم تحقق این شرط، موجب عدم اعتبار قرارداد می‌شود. ماده 342 قانون مدنی، برخی از معیارهای معین بودن موضوع قرارداد از قبیل معلوم بودن مقدار، جنس و وصف را مورد اشاره قرار داده است.

مشروعیت جهت قرارداد فروش نخ

مشروعیت جهت معامله در زمینه خرید و فروش نخ، به قانونی بودن مورد استفاده نخ اشاره دارد. جهت قرارداد، معمولا در متن آن قید نمی‌شود اما به یاد داشته باشید در صورت درج این موضوع در قرارداد، باید به عنوان یک جهت مشروع شناخته شود. در غیر این صورت، قرارداد بی اعتبار خواهد بود.

برای اعتبار یافتن قرارداد فروش نخ ، از سوی خریدار و فروشنده چه تشریفاتی باید انجام گیرد؟

همانطور که در مطالب قبل بیان کردیم، قرارداد خرید نخ ، ماهیت رضایی دارد. به این معنا که برای شکل گرفتن این قرارداد و آثار آن، نیاز به طی کردن تشریفات از سوی خریدار و فروشنده نخ وجود ندارد. بنابراین در صورت جمع بودن شرایط صحت قرارداد و اعلام اراده خریدار و فروشنده نخ ، آثار و تعهدات ناشی از این قرارداد بر طرفین بار خواهد شد.

آثار امضای قرارداد فروش نخ چیست؟

مطابق با ماده 362 قانون مدنی، آثار قراردادی که به صورت صحیح برای خرید فروش منعقد شده باشد، شامل مواردی به شرح زیر خواهد بود:

  1. به محض انعقاد قرارداد، مالکیت نخ به خریدار و مالکیت ثَمَن نخ به فروشنده آن انتقال داده می‌شود؛
  2. بایع ضامن درک نخ و مشتری ضامن درک ثَمَن می‌شود. ضمان درک، به معنای مسئولیت جبران خسارات در مواقعی است که نخ یا مبلغ آن، مستحق للغير تلقی شود. برای مثال، اگر پس از انعقاد این قرارداد آشکار شود که نخ‌ها به شخص دیگری تعلق داشته‌اند و فروشنده قادر نبوده است که آن‌ها را انتقال دهد، او ضامن درک نخ و جبران خسارات خریدار خواهد بود.
  3. به موجب قرارداد فروش نخ ، فروشنده ملزم به تسلیم نخ و خریدار متعهد به پرداخت مبلغ نخ می‌شود.

اگر خریدار یا فروشنده در پرداخت ثَمَن یا تسلیم نخ تاخیر کنند، چه باید کرد؟

مطابق با ماده ۳۷۶ قانون مدنی، در مواردی که خریدار یا فروشنده در پرداخت ثَمَن یا تسلیم نخ تاخیر کنند، شخص متخلف اجبار به تسلیم می‌شوند. برای مثال، اگر خریدار در پرداخت مبلغ نخ دیرکرد داشته باشد، برای فروشنده این امکان وجود دارد که به مراجع صالح مراجعه و خریدار را به پرداخت مبلغ نخ‌های موضوع مبایعه نامه نخ اجبار کند.

در چه مواقعی، اعتبار قرارداد فروش نخ خاتمه پیدا می‌کند؟

ماهیت لازم قرارداد خرید نخ ، فرصت خاتمه یک جانبه قرارداد را از خریدار و فروشنده نخ می‌گیرد. اما این بدان معنی نیست که این قرارداد غیر قابل خاتمه است. در این زمینه ماده 219 قانون مدنی، در خصوص شرایط خاتمه قراردادهای لازم بحث می‌کند. مطابق با این ماده در دو حالت، امکان خاتمه این قرارداد برای خریدار و فروشنده نخ یافت می‌شود. حالت اول، فسخ قرارداد است که به صورت یک جانبه رخ می‌دهد. شرایط حاکم بر فسخ قرارداد لازم، در قانون پیش بینی شده است. حالت دوم، تحت اقاله مطرح می‌شود. به این صورت که طرفین یک قرارداد، به صورت جمعی بر خاتمه قرارداد خود توافق می‌کنند.

در نظر داشته باشید:

معامله نخ و فعالیت‌های مربوط به آن، از جمله معاملاتی هستند که ممکن است با مشکلاتی میان خریدار و فروشنده مواجه شوند. بهترین اقدام برای جلوگیری از بروز این قبیل اختلافات، تنظیم قرارداد اختصاصی و همچنین اشاره به تمام شروط و تعهدات در متن آن قرارداد است. نکته مهم دیگر برای تهیه این توافق نامه و امضای آن میان طرفین، اطمینان از قانونی بودن و صحت قراردادهایی است که دیگران در اختیار شما می‌گذارند. برای این مساله نیز، بهترین اقدام گفتگو با مشاوران متخصص و بهره برداری از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی خواهد بود.

قرارداد فروش اقساطی کالا

معامله و خرید و فروش کالا با امکان پرداخت اقساطی بها آن، موضوع این نمونه قرارداد است.

نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا
دریافت نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا

قرارداد فروش کالا (نقدی)

با استفاده از این فرم قرارداد، می‌توانید هر مقدار از کالای مورد نظر خود را در ازای مبلغ مشخصی، معامله کنید. این نمونه فرم قرارداد را از اینجا بگیرید.

نمونه قرارداد فروش کالا
دانلود نمونه قرارداد فروش کالا
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات