تعهدات طرفین در قرارداد اخذ ویزای کاری و مهمترین شرایط قرارداد ویزای کار

-
بروزرسانی:1400/09/30
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد ویزای کار

قرارداد ویزای کار یک قرارداد کاربردی و مهم است. ویزای کار، مجوزی است که به موجب آن شما می‌توانید برای اهداف اقتصادی به یک کشور خارجی وارد شوید. البته این مجوز، یکی از انواع ویزاهای مهاجرتی نیز شمرده می‌شود. درخواست و صدور ویزای کار، از سوی سفارت یا کنسولگری کشورهای هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد. دارنده ویزای کار می‌تواند با این مجوز، از مزایایی همچون اشتغال و اقامت در کشور اخذ کننده ویزا بهره مند شود. باید توجه داشته باشید که ویزای کار، با رعایت شرایط خاص هر کشوری قابل اخذ است.

اشخاص برای دریافت ویزای کار کشور مورد نظرشان، ابتدا باید مراحلی را طی نمایند. این مراحل شامل جمع آوری مدارک لازم و درخواست از طریق نهادهای مربوطه همانند سفارت یا کنسولگری است. باید بیان داشت که پیگیری این مراحل، به تخصص و صرف هزینه و زمان نیاز دارد. در این میان ممکن است که اشخاص برای کسب این مجوز، به موسسات و شرکت‌های مهاجرتی مراجعه و از طریق آن‌ها درخواست خود را پیگیری کنند. در این حالت، پیشنهاد می‌شود که اشخاص، تنظیم قراردادی را در این خصوص مورد نظر قرار دهند. این قرارداد، نمونه قرارداد ویزای کار نام دارد و موجب کاهش پیچیدگی‌های موجود در فرآیند کسب ویزای کار می‌شود.

در این مقاله تلاش داریم که شما را با این قرارداد آشنا کنیم و جزئیات آن را برایتان شرح دهیم.

نمونه قرارداد ویزا کاری میان چه اشخاصی و با چه هدفی تنظیم می‌شود؟

همانطور که در مقدمه نیز اشاره کردیم، نمونه قرارداد ویزای کار میان اشخاص متقاضی و موسسات فعال در زمینه ارائه انواع خدمات مهاجرتی تنظیم می‌شود. در واقع از آنجا که درخواست ویزای کار، با چالش و پیچیدگی همراه است، اشخاص، رسیدگی به امور مربوط به کسب ویزای کار را به شرکت‌های مهاجرتی می‌سپارند.

به نظر می‌رسد که با توجه به تخصصی بودن و زمان‌بر بودن اخذ ویزای کار، پیگیری این درخواست از طریق چنین موسساتی آسان‌تر باشد. در این راستا تنظیم نمونه قرارداد ویزای کار ، شما را از روند تعقیب درخواست صدور ویزای کار توسط موسسه مهاجرتی آگاه می‌سازد و در مواقع بروز اختلافات، شما را در حل و فصل آن‌ها یاری می‌کند. به همین ترتیب، تنظیم و انعقاد این قرارداد برای اخذ ویزای کار توصیه می‌شود.

آیا قرارداد ویزای کار در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، از وجهه قانونی برخوردار است؟

برای اینکه ببینیم نمونه قرارداد اخذ ویزای کاری از چه جایگاهی در قانون برخوردار است، ابتدا باید ماهیت آن را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به آنچه که در مبحث قبلی بیان شد، گفتیم که در این قرارداد شخص متقاضی، از موسسات تخصصی حوزه مهاجرت درخواست می‌کند که روند اخذ ویزای کار او را پیگیری و در نتیجه ویزای او را دریافت کنند. در مقابل، شخص متقاضی، مبلغی را در ازای پیگیری و اخذ ویزای کار، به موسسه مهاجرتی پرداخت می‌کند.

با توجه به این مسئله، می‌توان بیان کرد که نمونه قرارداد ویزای کار ، یک قرارداد پیمانکاری است زیرا به موجب این قرارداد، شخص متقاضی، انجام اموری را از شخص دیگری درخواست می‌کند و در ازای انجام آن پول می‌پردازد. در این راستا شخص متقاضی اخذ ویزای کار، کارفرما و شخص اخذ کننده آن، پیمانکار خوانده می‌شوند.

به طور جزیی‌تر، قرارداد ویزای کار بر چه مبنایی در قانون تنظیم می‌شود؟

قبل از اشاره به مبنای تنظیم این قرارداد، باید توضیح داد که به طور کلی در عالم حقوقی، قراردادها به دو دسته معین و نامعین تنظیم می‌شوند. قراردادهای معین، دسته‌ای هستند که تحت عناوین و احکام خاصی در قانون مورد اشاره قرار می‌گیرند. در این راستا می‌توان به انواع قرارداد بیع و قرارداد اجاره اشاره کرد. در مقابل، قراردادهای نامعین، قراردادهایی هستند که در نظام حقوقی قراردادها، نام و اصول خاصی ندارند. از این رو قراردادهای نامعین، تا حد بسیار زیادی تابع اراده اشخاصی هستند که آن‌ها را تنظیم می‌کنند.

تنظیم قرارداد بر اساس قصد طرفین آن‌، ذیل اصل آزادی قراردادها توجیه می‌شود. به این معنا که در حقیقت، طرفین یک قرارداد هستند که شرایط کلی حاکم بر آن را با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند. حال با توجه به پیمانکاری بودن نمونه قرارداد اخذ ویزای کاری ، باید بیان کرد که این قرارداد، ماهیتی نامعین دارد و بر اساس اراده شخص متقاضی ویزای کار و شرکت فعال در این حوزه تنظیم می‌شود. البته طرفین این قرارداد، باید چهارچوب کلی و شرایط حاکم بر این قرارداد را به نوعی تعیین کنند که مشروعیت داشته باشد. به این معنا که در نظر گرفتن شرایطی که با قانون و شرع تعارض دارد، از حیطه اراده طرفین خارج است.

به موجب این قرارداد ، شخص متقاضی چه تعهداتی دارد؟

شخص متقاضی موظف است که تمامی جزئیات فرآیند کسب ویزای کار را برای موسسه مهاجرتی مورد نظر در نمونه قرارداد ویزای کار شرح دهد. به بیانی دیگر، توضیح این موضوع که پروسه پیگیری و اخذ ویزا به چه شکلی پیش رود و با چه اوصافی همراه باشد، بر عهده شخص متقاضی است. در این راستا او باید کشور مقصد خود را مشخص کند و مدارک مورد نیاز برای آغاز فرآیند را در اختیار پیمانکار قرار دهد. البته باید اشاره داشت که شخص متقاضی نمی‌تواند شرایطی را فراتر از اصول موجود در زمینه کسب ویزای کار در نظر گیرد اما آنچه که تا حدی برای کارفرما امکان دارد این است که او می‌تواند تعیین کند که نمونه قرارداد ویزای کار به صورت تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد.

در این راستا تعهد به وسیله بودن قرارداد برای اخذ ویزای کار به این معنا است که موسسه مهاجرتی، تنها تعهد دارد که روند اخذ ویزای کار را با تلاش و کوشش متعارف پیگیری کند. به بیانی دیگر در این قرارداد، پیمانکار وظیفه ندارد که نتیجه خاصی را در زمینه اخذ ویزای کار محقق سازد و همین که تلاش خود را برای پیگیری کار انجام دهد، چه ویزای کار اخذ شود چه اخذ نشود، کفایت می‌کند.

از سوی دیگر، تعهد به نتیجه بودن نمونه قرارداد ویزای کار به این معنا است که موسسه مهاجرتی وظیفه دارد که در نهایت، نتیجه مطلوب که همان اخذ ویزای کار است را محقق سازد. در این خصوص، این مسئله که آیا موسسه مربوطه تلاش متعارف خود را برای کسب ویزا انجام داده است یا خیر، اهمیت ندارد. شخص متقاضی موظف است که مبلغ قرارداد را در تاریخ معین و به نحو مقرر در قرارداد، به موسسه مهاجرتی پرداخت کند.

در قرارداد ویزای کار ، چه تعهداتی بر موسسه مهاجرتی بار می‌شود؟

  1. به موجب این قرارداد، پیمانکار تعهد می‌کند که با توجه به توضیحات مد نظر کارفرما، مراحل اخذ ویزای کار را پیگیری کند. گاهی این امکان وجود دارد که پیمانکار، جزئیات لازم را در اختیار کارفرما قرار ندهد یا تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه بودن این قرارداد را تعیین نکند. در این مواقع، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید بگوییم که؛ در این مواقع موسسه مهاجرتی موظف است که بر اساس عرف موجود درحوزه امور مهاجرتی، به تعهدات خود به موجب قرارداد عمل کند.
  2. موسسه مهاجرتی تعهد دارد که تمامی اصول و قوانین کشور مبدا و کشور مقصد را در خصوص اخذ ویزای کار رعایت و اجرا کند.
  3. موسسه مهاجرتی وظیفه دارد که کلیه حقوق و مزایا افرادی که تحت روابط استخدامی برای او در زمینه اخذ ویزای کار فعالیت می‌کنند را بپردازد. یکی از بدیهی ‌ترین تعهدات او در این خصوص، پرداخت حق بیمه پرسنل است.

پیشنهاد می‌کنیم:

برای تهیه و تنظیم این قرارداد حتما با مشاوران حقوقی مجرب یا وکلای پایه یک دادگستری گفتگو کنید. ممکن است که شرکت‌های مهاجرتی قراردادهای آماده‌ای در اختیار شما بگذارند و به این ترتیب، دیگر امکان تنظیم قرارداد اختصاصی را نداشته باشید. در این شرایط، مناسب خواهد بود که حتما آن قرارداد آماده را به یک مشاور حقوقی بدهید تا آن را مطالعه کند. تیم حقوقی رکلا، با امکان ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی این شرایط را فراهم کرده است که در خصوص این قرارداد و سایر موارد حقوقی، به سهولت با مشاوران مجرب ارتباط بگیرید.

قرارداد ویزا

نسخه عمومی قرارداد ویزا را از اینجا بگیرید. قرارداد را مطالعه، شخصی سازی و استفاده کنید.

نمونه قرارداد ویزا
دانلود نمونه قرارداد ویزا
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات