قرارداد حفر چاه عمیق و معرفی تمام قوانین مرتبط به انجام پروژه چاه کنی

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/01/31
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد حفر چاه

در کشور ما حفر چاه به منظور دسترسی به آب، سابقه‌ای طولانی دارد. کندن چاه آب به ما امکان می‌دهد که به منابع آب زیر زمینی دسترسی پیدا کنیم. تعداد زیادی از کشاورزان، باغداران و صنایع مختلف، آب مورد نیاز خودشان را از طریق حفر چاه تامین می‌کنند. در گذشته، حفر چاه به صورت دستی انجام می‌شد. امروزه، حفر چاه به وسیله دستگاه‌ها و ابزار‌های صنعتی انجام می‌شود. نمونه قرارداد حفر چاه عمیق یک قرارداد پیمانکاری است که باید میان حفار چاه و کارفرما تنظیم شود. حفار باید این قرارداد را به عنوان پیمانکار امضا کند.

برای آنکه از بروز اختلاف میان حفار و کارفرما جلوگیری شود، لازم است که یک قرارداد استاندارد تهیه کنند. ما در این نوشته از موضوعات، شرایط و قوانینی صحبت می‌کنیم که کارفرما و حفار باید برای تنظیم یک قرارداد استاندارد در نظر بگیرند.

قوانین مرتبط به قراردادهای حفر چاه

آب یک سرمایه ملی محسوب می‌شود. به همین دلیل، دولت مقررات خاصی را در راستای استفاده از آب‌های زیر زمین و حفر چاه وضع کرده است. در ادامه، قوانینی که در هنگام تنظیم نمونه قرارداد کندن چاه باید به آن‌ها توجه کنیم را شمارش خواهیم کرد:

  1. قانون توزیع عادلانه آب؛
  2. آیین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب؛
  3. قانون آب و نحوه ملی شدن آن؛
  4. قانون ثبت؛
  5. آیین نامه ایمنی حفر دستی چاه؛
  6. قانون مدنی؛
  7. قانون مجازات اسلامی.

مطابق با قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرائی آن، در صورتی می‌توانید این توافق نامه را امضا کنید که پروانه بهره‌برداری از آب چاه را داشته باشید. شما برای دریافت پروانه بهره‌برداری از آب چاه می‌توانید به گروه حفاظت آب‌های زیر زمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهر و شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنید.

سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی، ثبت اسناد و سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله ارگان‌های دخیل در صدور پروانه بهره برداری از آب چاه هستند.

چه اشخاصی نیاز به تنظیم نمونه قرارداد حفر چاه عمیق دارند؟

در مقدمه این نوشته نیز توضیح دادیم که نمونه قرارداد حفاری چاه عمیق یک توافق نامه پیمانکاری است. طرفین این توافق نامه نیز پیمانکار و کارفرما هستند. بنابراین، اشخاصی به تنظیم نمونه قرارداد حفاری چاه عمیق نیاز دارند که در راستای انجام پروژه حفر چاه با یکدیگر همکاری می‌کنند. اگر انجام پروژه حفاری به شما سپرده شده است، پیمانکار این توافق نامه محسوب می‌شوید. از طرف دیگر، در صورتی که بخواهید اجرای پروژه حفاری را به یک پیمانکار بسپارید، نقش یک کارفرما را خواهید داشت.

اگر نماینده شخص حقوقی باشم، می‌توانم این قرارداد را امضا کنم؟

حفاری که این توافق نامه را به عنوان پیمانکار امضا کرده ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. منظور از شخص حقیقی، افراد انسانی است. حفاری که این توافق نامه را به عنوان پیمانکار امضا می‌کند، یک شخص حقیقی محسوب می‌شود. در اصطلاح قانونی به شرکت‌های تجاری، شخص حقوقی گفته می‌شود. اشخاص حقوقی نیز می‌توانند قراردادهای پیمانکاری را امضا کنند.

امروزه، معمولاً انجام پروژه‌های حفاری به شرکت‌های عمرانی سپرده می‌شود. شرکت عمرانی که این توافق نامه را به عنوان پیمانکار امضا کرده است، یک شخص حقوقی محسوب خواهد شد.

شخصی که این توافق نامه را به عنوان کارفرما امضا کرده نیز ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. برای مثال، باغداری که این توافق نامه را به عنوان کارفرما امضا می‌کند، یک شخص حقیقی به حساب می‌آید. کارخانه، موسسه و نهادی که این قرارداد را به عنوان کارفرما امضا می‌کند نیز یک شخص حقوقی محسوب می‌شود.

این قرارداد در صورتی استاندارد است که بند اول آن به نوشتن اطلاعات و مشخصات هر یک از کارفرما و پیمانکار اختصاص داده شود. اگر این توافق نامه را به عنوان شخص حقیقی امضا می‌کنید باید نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، ملیت و آدرس محل سکونت خودتان را در آن بنویسید. اگر کارفرما یا پیمانکار شخص حقوقی باشد، این توافق نامه باید توسط نماینده آن‌ها امضا شود. نماینده مذکور باید، اطلاعات و مشخصات شخص حقوقی را در این توافق نامه بنویسد و آن را امضا کند.

موضوع قرارداد حفر چاه ساختمان را باید چگونه تعیین کنم؟

موضوع این قرارداد در واقع همان پروژه حفر چاه است که اجرای آن به پیمانکار سپرده می‌شود. پیمانکار در صورتی می‌تواند این پروژه را به بهترین شکل ممکن انجام بدهد که از انتظارات کارفرما آگاهی داشته باشد.

لازم است که یکی از بندهای این توافق نامه را به تعیین شرایط انجام این پروژه اختصاص بدهید. کارفرما در این بخش از توافق نامه، باید انتظارات خودش را بیان کند. تعیین عمق، عرض و طوقه چاه آب از جمله مواردی هستند که در این قسمت از توافق نامه درباره آن‌ها صحبت می‌شود.

تعیین بازه زمانی اجرای پروژه در قرارداد حفر چاه ساختمان

اگر این توافق نامه را به عنوان پیمانکار امضا می‌کنید باید بدانید که برای انجام پروژه حفر چاه آب ساختمان چقدر فرصت در اختیار دارید. مدت اجرای پروژه حفر چاه آب ساختمان به تصمیم طرفین این توافق نامه بستگی دارد. اگر پیمانکار به صورت عمدی از اجرای پروژه خودداری کرده یا آن را با تاخیر انجام داده باشد باید خساراتی که در نتیجه تعلل او به کارفرما وارد می‌شود را جبران کند.

به حوادث غیر قابل پیش بینی که یک انسان‌ معمولی قدرت کنترل آن‌ها را ندارد، فورس ماژور می‌گویند. حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی، شیوع بیماری و جنگ از جمله مصادیق شرایط فورس ماژور هستند. وقوع شرایط فورس ماژور ممکن است که در روند اجرای پروژه حفر چاه اختلال ایجاد کنند. اگر به دلیل وقوع شرایط فورس ماژور در روند اجرای پروژه حفر چاه آب ساختمان خللی به وجود آمد، لازم است که مدت این توافق نامه تمدید شود.

در این قرارداد، منظور از دوره تضمین چیست؟

طرفین این توافق نامه در هنگام تنظیم آن می‌توانند مدتی را به عنوان دوره تضمین در نظر بگیرند. ابتدای مدت دوره تضمین، پس از انجام کامل پروژه حفر چاه آب آغاز می‌شود. پیمانکار در دوره تضمین ضامن تمام خرابی‌های چاه آب حفر شده است و باید آن‌ها را برطرف کند. برای مثال، پیمانکار و کارفرما توافق می‌کنند که مدت دوره تضمین قرارداد 10 ماه پس از اتمام پروژه باشد.

مبلغ معین برای قرارداد کار حفر چاه و نحوه پرداخت آن

مبلغ این قرارداد باید با توجه به نحوه انجام پروژه حفاری چاه آب تعیین شود. هزینه این قرارداد می‌تواند مقطوع یا غیر مقطوع باشد. هزینه مقطوعی که در این توافق نامه تعیین می‌شود، قابل تغییر و تعدیل نیست. البته طرفین این قرارداد می‌توانند مبلغ آن را به صورت غیر مقطوع نیز تعیین کنند. مبلغ غیر مقطوعی که در این قرارداد تعیین می‌شود، قابل تغییر و تعدیل خواهد بود. مبلغ نهایی این قرارداد با توجه به مشخصات فنی پروژه و توافق میان طرفین آن مشخص می‌شود.

طرفین این قرارداد در هنگام تعیین مبلغ آن باید در خصوص نحوه پرداخت مالیات اجرای پروژه و سایر کسورات قانونی نیز تصمیم گیری کنند. تعیین شرایط و تاریخ پرداخت مبلغی که در این قرارداد مشخص شده است، به توافق طرفین آن بستگی دارد. معمولاً، کارفرما قسمتی از مبلغ این قرارداد را در هنگام امضای آن به پیمانکار پرداخت می‌کند. در این موارد، کارفرما باید مابقی مبلغ نمونه قرارداد کار حفر چاه را مطابق با تاریخ و شرایط مقرر در آن پرداخت کند.

توصیه می‌کنیم که؛

تنظیم یک قرارداد پیمانکاری قانونی و استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. عدم تنظیم یک قرارداد استاندارد و قانونی، ممکن است که ضرر و زیان مالی و غیر مالی جبران نا‌پذیری را به شما تحمیل کند. پیشنهاد می‌کنیم که برای تنظیم قراردادهای پیمانکاری، با مشاوران حقوقی مشورت کنید. تیم حقوقی رکلا در خصوص تنظیم قراردادهای پیمانکاری از دانش و تجربه کافی برخوردار هستند و این امکان فراهم است که با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سهولت و با سرعت با این مشاوران ارتباط بگیرید و سوالات خود را بپرسید.

همچنین می‌توانید با ثبت درخواست تنظیم قرارداد اختصاصی ، مسئولیت تنظیم قرارداد را نیز به تیم رکلا بسپارید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات