اثربخشی بالای محتوا و تبلیغات با امضای قرارداد سوشال مدیا

مدت زمان مطالعه 10 دقیقه
قرارداد سوشال مدیا

تبلیغات، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در توسعه کسب و کارها به شمار می‌رود. در این راستا، امروزه رسانه‌های اجتماعی در حوزه تبلیغات با اقبال عمومی روبرو شده‌اند. به طوری که روزانه شاهد انتشار تبلیغات فراوان در فضاهای اجتماعی هستیم. به طور کلی انجام امور تبلیغاتی در بسترهای اجتماعی ، به کاربران و اشخاص خاصی سپرده می‌شود. باید اشاره داشت که برای واگذاری انجام چنین اموری، شما ابتدا باید روابط خود را با شخص تبلیغ کننده در قالب یک قرارداد ، قاعده مند سازید. در این زمینه، نمونه قرارداد سوشال مدیا ، موافقت نامه‌ای است که برای انجام امور تبلیغاتی در سوشال مدیا امضا می‌شود.

در ادامه این مقاله، تلاش داریم که مضمون و ماهیت این موافقت نامه را واکاوی و نکاتی را در مورد آن بیان کنیم. این قرارداد را می‌توانیم یکی از انواع قرارداد تبلیغات در فضای مجازی در نظر بگیریم.

ضرورت تنظیم نمونه قرارداد سوشال مدیا از کجا ناشی می‌شود؟

انجام امور تبلیغاتی، امری گسترده و چند مرحله‌ای است. به این معنا که معمولا انجام چنین اموری تنها به یک بار ختم نمی‌شوند و برای چندین بار تکرار خواهند شد. از سوی دیگر تبلیغات، فرایندی است که به مهارت و ابزار خاص خود نیاز دارد. در این راستا، انعقاد موافقت نامه فوق به شما کمک می‌کند که کلیه این موارد پوشش داده شود و شما با اطمینان خاطر بیشتری بتوانید اهداف خود را در زمینه امور تبلیغاتی محقق سازید.

از سوی دیگر، این موافقت نامه، به تعهدات هر یک از طرفین اشاره می‌کند. به همین خاطر این امکان برای شما وجود دارد که در صورت بروز چالش یا اختلاف، به این موافقت نامه و آثار آن استناد کنید. بنابراین این قرارداد، به عنوان یک سند قانونی به حساب می‌آید و آثار ناشی از آن دارای اعتبار قانونی خواهد بود.

نمونه قرارداد سوشال مدیا ، معمولا فی ما بین چه اشخاصی تنظیم و امضا می‌شود؟

باید اشاره داشت که موافقت نامه حاضر، معمولا فی ما بین متقاضیان امور تبلیغاتی و تبلیغ کنندگان تنظیم و امضا می‌شود. همانطور که می‌دانید، امروزه برخی از کاربران و فعالان شبکه اجتماعی، از محبوبیت و دنبال کنندگان زیادی برخوردار هستند. به همین خاطر در اغلب موارد، متقاضیان ترجیح می‌دهند که امور تبلیغاتی خود را در ازای پول به این اشخاص بسپارند زیرا اقدام به تبلیغات از طریق این اشخاص سبب می‌شود که موضوع تبلیغ، بیشتر مورد توجه قشر عمومی جامعه قرار گیرد.

آیا نمونه قرارداد سوشال مدیا ، از منظر قانونی دارای اعتبار است؟

قبل از پاسخ به این سوال، ابتدا جایگاه این موافقت نامه را در قانون بررسی می‌کنیم. در نظام حقوقی حاکم بر عقود، دسته‌ای از قراردادها به نام قرارداد پیمانکاری وجود دارند. به موجب قراردادهای پیمانکاری، انجام امور تخصصی در ازای مبلغ مشخصی به متخصصان سپرده می‌شود. به همین ترتیب، به طرفین چنین موافقت نامه‌هایی کارفرما و پیمانکار گفته خواهد شد.

در خصوص انجام امور تبلیغاتی از طریق سوشال مدیا، باید به این نکته اشاره داشت که نمونه قرارداد سوشال مدیا ، در دسته قراردادهای پیمانی قرار می‌گیرد. در این توافق، کارفرما شخصی است که انجام تبلیغات را درخواست می‌کند و پیمانکار شخصی خواهد بود که انجام امور مزبور را تقبل می‌کند.

انعقاد صحیح این موافقت نامه، از نظر قانون معتبر شناخته می‌شود و دارای آثار است اما در نظام حقوقی حاکم بر موافقت نامه‌ها، عنوان خاصی برای این دسته از موافقت نامه‌ها یافت نمی‌شود. به بیانی دیگر، چنین قراردادهایی، دارای ماهیتی نامعین هستند و قانونگذار قواعد خاصی را برای این دسته از عقود در قانون در نظر نگرفته است. این قرارداد نیز، در اغلب موارد به صورت یک قرارداد پیمانکاری انفرادی تهیه و امضا می‌شود.

نمونه قرارداد سوشال مدیا و ماده 10 قانون مدنی

با عنایت به ماهیت نمونه قرارداد سوشال مدیا ، این موافقت نامه بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا خواهد شد. ماده 10 قانون مدنی، شرایط حاکم بر تنظیم قراردادهای نامعین را تعیین و تکلیف می‌کند. در این زمینه، این ماده به اصل حاکمیت اراده اشخاص در قراردادهای خصوصی اشاره دارد.

اصل حاکمیت اراده در خصوص موافقت نامه حاضر به این معنا است که این قرارداد از اراده کارفرما و پیمانکار تبعیت می‌کند. به این معنا که متقاضی تبلیغات و تبلیغ کننده، جزئیات و شرایط حاکم بر ای قرارداد را مشخص می‌کنند. تنها شرط این ماده برای صحت موافقت نامه، همخوانی شرایط حاکم بر موافقت نامه سوشال مدیا با اصول قانونی و شرعی است. بنابراین این امکان برای شما وجود ندارد که این موافقت نامه را برای انجام امور تبلیغاتی غیر قانونی امضا کنید زیرا قانونگذار اثری را بر آن مترتب نخواهد شد.

در این قرارداد، تعیین چهارچوب حاکم بر انجام تبلیغات در سوشال مدیا بر عهده کدام طرف است؟

تعیین کم و کیف و دامنه تبلیغات در نمونه قرارداد سوشال مدیا ، بر عهده کارفرما است. به عبارت دیگر، متقاضی تبلیغات وظیفه دارد که تعیین کند موضوع تبلیغات چیست و تبلیغات به چه صورت انجام شود. از سوی دیگر، کارفرما باید ابزار و امکانات لازم در زمینه تبلیغات را در اختیار تبلیغ کننده قرار دهد. البته این امکان نیز وجود دارد که کارفرما انجام کلیه این امور را به تبلیغ کننده واگذار کند. برای مثال ممکن است پیمانکار علاوه بر عهده دار شدن انجام امور تبلیغاتی، تهیه و طراحی محتوای لازم (عکس، فیلم یا پوستر) برای تبلیغات را نیز عهده دار شود.

علاوه بر آن، کارفرما موظف است تعیین کند که تبلیغات مورد نظر او در چند مرحله، در چه روزی، در چه ساعتی و چند بار انجام شود.

در نمونه قرارداد سوشال مدیا ، تبلیغ کننده چه مواردی را باید در زمینه انجام تعهدات خود رعایت کند؟

یکی از اصلی‌ترین تعهدات پیمانکار در این موافقت نامه، انجام امور تبلیغاتی مطابق با درخواست کارفرما است. به عبارتی دیگر، پیمانکار باید تبلیغات را مطابق با انتظارات کارفرما در صفحه اجتماعی خود انتشار دهد. در این میان تبلیغ کننده باید کلیه استانداردهای لازم، از جمله استاندارهای فنی و احتیاطی را در انجام تعهدات خود رعایت کند. در غیر این صورت، این امکان برای کارفرما ایجاد می‌شود که علیه اقدامات تبلیغ کننده طرح ادعا کند.

مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده این قرارداد کدامند؟

  1. مشخصات هویتی طرفین موافقت نامه: شما باید برای قید اطلاعات هویتی کارفرما و پیمانکار، نکاتی را مد نظر قرار دهید. به این صورت که توجه به شخصیت طرفین در قید اطلاعات شناسایی آن‌ها قابل اهمیت است. اگر طرفی از این قرارداد، شخص حقیقی بود، شما باید نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی و شماره تلفن را برای آن شخص لحاظ کنید. از سوی دیگر، اگر طرفی از این موافقت نامه شخص حقوقی بود، شما باید اطلاعاتی را از قبیل نام شخص، نام نماینده، کد ثبت، شماره اقتصادی و شماره تلفن را برای آن شخص بنویسید.
  2. موضوع قرارداد: موضوع قرارداد شامل چهارچوب حاکم بر فرایند تبلیغات در سوشال مدیا می‌شود. در این زمینه شما باید کلیه موارد مد نظر تان را به صورت دقیق و صریح لحاظ کنید. در غیر این صورت اعتبار قرارداد شما با مشکل اساسی روبرو خواهد شد.
  3. مبلغ نمونه قرارداد سوشال مدیا: این موافقت نامه ماهیتی معوض دارد. بنابراین اشاره به مبلغ آن ضروری خواهد بود. علاوه بر آن، شما باید طریقه پرداخت را در این موافقت نامه مشخص کنید. در این خصوص کارفرما می‌تواند عملیات پرداخت را بر مبنای انجام هر یک از مراحل تبلیغات انجام دهد. به این منظور طرفین باید فرایند تبلیغات را به مراحلی تقسیم کنند و برای هر یک از مراحل مدتی را در متن موافقت نامه خود در نظر بگیرند.
  4. چهارچوب زمانی انجام تبلیغات در سوشال مدیا: در این خصوص شما باید مدتی را برای همکاری خود و طرف مقابلتان تعیین کنید. این مدت از زمان تاریخ امضای قرارداد یا تاریخ مورد توافق طرفین آغاز خواهد شد.

چگونه می‌توان تحقق تعهدات طرفین را تضمین کرد؟

در انواع موافقت نامه‌های پیمانکاری، تحقق به موقع تعهدات کارفرما و پیمانکار، از دغدغه‌های اصلی اشخاص به شمار می‌رود. در این موافقت نامه هم بروز تاخیرات احتمالی، امری شایع است. به همین دلیل شما باید در قرارداد حاضر تدابیری را اتخاذ کنید که تا حد ممکن احتمال وقوع تاخیر را کاهش دهد. ضمانت‌های اجرا از تمهیداتی هستند که در این خصوص مورد توجه قرار می‌گیرند.

به این بیان که شما می‌توانید مبالغی را برای هر تخلف احتمالی در نمونه قرارداد سوشال مدیا پیش بینی کنید. تعیین این مبالغ، بر اساس توافق طرفین خواهد بود. بنابراین اگر هر یک از طرفین در اجرای تعهدات خود دچار دیرکرد شدند، طرف متخلف باید مبلغ مقرر شده در موافقت نامه را به طرف مقابل خود بپردازد.

تعیین یک مرجع از میان داوری و دادگاه

یک مرجع از میان داوری یا دادگاه برای نمونه قرارداد سوشال مدیا تعیین کنید. تعیین این مراجع سبب می‌شوند که فرآیند رسیدگی به دعاوی احتمالی کارفرما و پیمانکار با سهولت بیشتری انجام شود. البته اگر شما این مراجع را نیز انتخاب نکنید، دادگاه برای رسیدگی به اختلافات صالح است. البته در دادگاه، فرآیند رسیدگی زمان‌بر و پر هزینه‌تر خواهد بود. در صورتی که با تعیین داور، فرآیند رسیدگی با زمان و هزینه کمتری انجام می‌شود.

شرایط حاکم بر خاتمه موافقت نامه خود را تعیین کنید!

نمونه قرارداد سوشال مدیا لازم است و نسبت به خاتمه انعطاف پذیر نخواهد بود. اما تحت شرایطی، قانون این فرصت را برای طرفین عقود لازم در نظر گرفته است که بتوانند تعهدات خود را به پایان برسانند. این موارد در ماده 219 قانون مدنی پیش بینی شده‌اند. مطابق با این ماده، فسخ و اقاله از موارد انحلال موافقت نامه‌های لازم شمرده می‌شوند. بر اساس فسخ شما می‌توانید در صورت بروز عواملی، تعهدات خود را به صورت یک طرفه خاتمه دهید. در صورتی که در اقاله، شما تعهدات خود را به صورت توافقی به پایان می‌رسانید و همه چیز به روز اول بر می‌گردد.

چگونه این قرارداد را بنویسیم؟

اگر بخواهیم پاسخی مناسب به این سوال دهیم، ابتدا باید توضیح دهیم که به اندازه تمام روابطی که ممکن است در راستای موضوع این مقاله ایجاد شود، امکان تنظیم قراردادهای مختلف وجود دارد. به بیان ساده‌تر، توافقات، تعهدات و شروطی که طرفین هر قرارداد برای یکدیگر تعیین می‌کنند؛ ممکن است به اندازه‌ای متفاوت باشد که برای هر توافق، محتوای جدید و منحصر به فردی در قرارداد نوشته شود. با این حال، نقطه مشترک تمام این قراردادها، لزوم تبعیت از قانون است. شما به هر طریقی که این قرارداد را امضا کنید، ملزم خواهید بود که از قوانین و ماده‌های قانونی مرتبط با آن پیروی کنید. مسلم است که برای آگاهی از قواعد ناظر بر این توافق، باید از اشخاص متخصص و آگاه کمک بگیرید. استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به شما این امکان را می‌دهد که به سهولت با مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری ارتباط بگیرید.

در ادامه، بعد از اطمینان از تصمیمی که برای انجام موضوع این قرارداد دارید و همچنین بعد از تعیین شروط و تعهدات اولیه، می‌توانید با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد ، برای تهیه این توافق نامه اقدام کنید.

فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات