شش شرط مهم تنظیم قرارداد نرم افزار

تنظیم قرارداد نرم افزار

شش شرط تنظیم قرارداد طراحی نرم افزار

ما در دنیایی زندگی می کنیم که استفاده از گوشی های هوشمند همراه هر روز بیشتر از روز گذشته گسترش می یابد. طبیعتاً اگر شما هم به فکر توسعه ی کسب و کار خود از طریق طراحی یک نرم افزار مناسب می باشید یا آنکه طراحی نرم افزار،شغل شما است و پیوسته در حال دریافت سفارش طراحی از سوی مشتریان هستید اطلاع از شش شرط مهم تنظیم قرارداد نرم افزار به منظور تنظیم یک قرارداد بسیار دقیق، به شما کمک زیادی خواهد کرد.

البته باید توجه داشت که تنظیم یک قرارداد مبحثی کاملاً تخصصی بوده و نیازمند اطلاعات کافی حقوقی می باشد، اما در هر حال، آگاهی از این نکات دست کم به منظور ارزیابی قراردادی که قصد امضای آن را دارید به هیچ وجه خالی از لطف نخواهد بود.

ابتدا به ارائه ی یک تعریف مختصر از این نوع قرارداد می پردازیم و سپس این شش شرط مهم تنظیم قرارداد نرم افزار را به ترتیب اهمیت توضیح می دهیم:

قرارداد طراحی نرم افزار چیست؟

قرارداد طراحی نرم افزار توافقی مکتوب یا شفاهی است که بین دو یا چند فرد، شرکت خصوصی یا سازمان ها، نهاد ها و یا موسسات دولتی یا غیر انتفاعی به منظور ثبت سفارش طراحی نرم افزاری مشخص و در نهایت انجام سفارش، تنظیم می شود. این نوع قرارداد ها معمولاً دارای چند ضمیمه نیز می باشند. مثلا ممکن است در زمان تنظیم قرارداد نرم افزار، در برگه ی مجزایی به طور مفصل در خصوص مشخصات نرم افزار، توضیحاتی توسط طرفین قید شده باشد. حتماً در قرارداد اصلی به وجود برگه ی جداگانه ای که در آن مشخصات نرم افزار بیان گردیده است اشاره نمایید.

امّا شش شرط مهم تنظیم قرارداد طراحی نرم افزار چیست؟

اولاً) عنوان قرارداد کاملاً دقیق انتخاب شود:

اولین عبارتی که در هر قراردادی به چشم می خورد عنوان آن است. حتماً در زمان تنظیم قرارداد نرم افزار، در خصوص انتخاب یک عنوان مناسب برای قرارداد، دقت عمل کافی به خرج دهید. به عنوان مثال یکی از عنوان های مناسب در این خصوص می تواند “قرارداد طراحی نرم افزار با نام…”باشد. شما می توانید نام نرم افزار را در نقطه چین بنویسید.

توجه داشته باشید که اگر اختلافی میان طرفین پیش بیاید و از روی ناچاری لازم گردد به دادگاه مراجعه کنند، معمولاً عنوان قرارداد می تواند به تصمیم گیری قاضی جهت بدهد. پس انتخاب عنوان مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است.

دوم) موضوع قرارداد در بردارنده ی نام نرم افزار و قابلیت کلی باشد:

یکی دیگر از شش شرط مهم تنظیم قرارداد نرم افزار، استفاده ی کاملاً وسواس گونه از واژه ها به منظور بیان قابلیت های کلی نرم افزار مورد نظر، در بخش “موضوع قرارداد” می باشد. پیشنهاد می کنیم که در این بخش، صرفاً قابلیت کلی نرم افزار را قید نمایید و ذکر جزئیات را به برگه ی جداگانه ای که در آن تمامی مشخصات نرم افزار بیان شده است و در بالا هم به آن اشاره کردیم حواله کنید.

سوم) مشخصات فنی نرم افزار را دقیقاً قید نمایید:

همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، حتماً در زمان تنظیم قرارداد نرم افزار، در برگه ی جداگانه ای، به شرح جزء به جزء مشخصات فنی نرم افزار بپردازید.

چهارم) مسئول پشتیبانی از اطلاعات را مشخص کنید:

اگر نرم افزار موضوع قرارداد به گونه ای است که باید اطلاعاتی برای ثبت در آن و توسط سفارش دهنده یا طراح نرم افزار آماده گردد، مشخص کنید که در صورت پاک شدن یا ناقص گردیدن اطلاعات موجود در نرم افزار، چه کسی مسئول بازیابی آن است. می توانید در زمان تنظیم قرارداد طراحی نرم افزار، تا تاریخ پایان قرارداد، طراح را مسئول این موضوع نمایید و پس از تحویل کامل نرم افزار، مسئولیت متوجه ی سفارش دهنده باشد.

پنجم) در مورد حفظ اسرار تجاری مفصل توافق کنید:

از شش شرط مهم تنظیم قرارداد نرم افزار، مهم ترین شرط به خصوص در مورد ایده های استارت آپ و به عبارت دیگر ایده هایی که تا حدی تازگی دارند و نرم افزار بر اساس آن ایده طراحی می شود، همین شرط می باشد. به منظور جلوگیری از هرگونه افشاء اطلاعات کاری و تجاری مرتبط با نرم افزار، طرفین بایستی در زمان تنظیم قرارداد نرم افزار و در یک ماده قرارداد، به طور مفصل در این خصوص و تکالیفی که هریک بر عهده دارند، به توافق برسند.

ششم) دوره ی ضمانت قرارداد را قید کنید:

آخرین شرط از شش شرط تنظیم قرارداد نرم افزار و اصلی ترین پیشنهاد تیم حقوقی رُکلا به شما آن است که در یک ماده قرارداد، برنامه نویس برای مدت مشخصی که به آن “دوره ی ضمانت” می گویند، مسئول رفع تمامی عیوب و مشکلات نرم افزار به صورت رایگان گردد. البته عیوبی که ناشی از دست کاری های سفارش دهنده ی نرم افزار است را از این وظیفه استثنا کنید تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود.

در نهایت:

آنچه در این پست از طرف تیم حقوقی رُکلا عنوان گردید تنها شش شرط مهم تنظیم قرارداد نرم افزار است اما همانطور که می دانیم با توجه به پیچیده بودن مساله ی تنظیم قرارداد ها ممکن است این مطالب در خصوص شما به صورت کامل و کافی نباشد؛ بلکه باید در هنگام نگارش و تنظیم قراردادهای حقوقی همه ی جوانب تخصصی را مدنظر داشت و این موضوع نیازمند به دانش حقوقی و تجربه است.

پیشنهاد ما:

تیم حقوقی رُکلا از اهمیت و نیاز قابل توجه ای که به تنظیم قراردادی کامل در مورد طراحی نرم افزار وجود دارد با خبر است. بر همین اساس یک قرارداد با میزان دقت بالا آماده سازی کرده ایم که می تواند تمامی دغدغه های شما را در این خصوص از بین ببرد.

ثبت نظر یا سوال