برای خرید و فروش املاک مسکونی از مبایعه نامه ملک مسکونی استفاده کنید!

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/01/20
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
مبایعه نامه ملک مسکونی

مبایعه نامه به سندی می‌گویند که در هنگام نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر نقول تنظیم و امضا می‌شود. این سند نشان دهنده انتقال مالکیت مال مورد معامله به انتقال گیرنده است. مبایعه نامه در صورتی از سندیت و اعتبار قانونی برخوردار می‌شود که توسط طرفین معامله امضا شده باشد. نمونه مبایعه نامه ملک مسکونی نیز یک سند معتبر است که برای نقل و انتقال مالکیت املاک تنظیم و امضا خواهد شد. شرایط و ضوابط تنظیم و امضای مبایعه نامه در قانون مشخص شده است. مبایعه نامه در صورتی صحیح است که شرایط و ضوابط قانونی در آن رعایت شده باشد. عدم رعایت برخی از شرایط و ضوابط قانونی، باعث بطلان این سند می‌شود.

به همین دلیل، طرفین معامله در هنگام تنظیم این سند باید با شرایط و ضوابط قانونی آن آشنایی داشته باشند. در نوشته حاضر قصد داریم که مهم‌ترین شرایط و ضوابط قانونی تنظیم این سند و آثار قانونی آن را بررسی کنیم. سند مکتوبی که برای این معامله تنظیم می‌شود، در واقع یکی از انواع مبایعه نامه است.

قانون گذار شرایط و ضوابط تنظیم و امضای نمونه مبایعه نامه ملک مسکونی را در کدام قوانین مشخص کرده است؟

در اصطلاح قانون مدنی به موافقت نامه‌ مکتوب یا شفاهی که در هنگام خرید و فروش تنظیم می‌شود، قرارداد بیع می‌گویند. شرایط تنظیم و امضای بیع در مواد 338 الی 463 قانون مدنی مشخص شده است. مبایعه نامه فروش ملک مسکونی در واقع موافقت نامه مکتوب بیع است زیرا در راستای نقل و انتقال مالکیت تنظیم می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که شرایط و ضوابط تنظیم و امضای مبایعه نامه خرید ملک مسکونی در مواد 338 الی 463 قانون مدنی مشخص شده است.

برخی از شرایط و ضوابط بیع، آمره هستند. طرفین معامله نمی‌توانند این سند را برخلاف شرایط و ضوابط آمره بیع تنظیم کنند. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط و ضوابط آمره بیع، بطلان سندی است که برای نقل و انتقال مالکیت تنظیم می‌شود. برخی دیگر از شرایط و ضوابط تنظیم و امضای بیع، تکمیلی هستند. رعایت و اجرای شرایط و ضوابط تکمیلی بیع در صورتی الزامی است که طرفین معامله برخلاف آن‌ها با یکدیگر توافق نکرده باشند.

تنظیم و امضای نمونه مبایعه نامه ملک مسکونی کدام آثار و الزامات قانونی را به دنبال دارد؟

مبایعه نامه فروش ملک مسکونی یک سند تَملیکی به حساب می‌آید. مهم‌ترین اثر تنظیم و امضای اسناد تملیکی، انتقال مالکیت است. بنابراین انتقال مالکیت ملک مسکونی مورد معامله مهم‌ترین اثر قانونی تنظیم و امضای مبایعه نامه محسوب می‌شود. به محض امضای این سند، مالکیت ملک مسکونی مورد معامله به خریدار منتقل خواهد شد.

الزام قانونی خریدار نسبت به تحویل ملک مسکونی مورد معامله یکی از مهم‌ترین الزامات قانونی ناشی از امضای این سند است. بنابراین، انتقال دهنده به موجب امضای این سند متعهد می‌شود که ملک مسکونی مورد معامله را به انتقال گیرنده تحویل بدهد.

الزام قانونی انتقال دهنده نسبت به پرداخت بهای ملک مسکونی مورد معامله نیز یکی از مهم‌ترین الزامات قانونی ناشی از تنظیم و امضای مبایعه نامه است. انتقال گیرنده به موجب امضای این سند ملزم می‌شود که بهای ملک مسکونی مورد معامله را به انتقال دهنده پرداخت کند.

آیا قانون گذار در مواد 338 الی 463 قانون مدنی، شرایط تعیین مبلغ نمونه مبایعه نامه ملک مسکونی را مشخص کرده است؟

مبلغ نوشته شده در این سند در واقع همان بهایی است که انتقال گیرنده باید بابت ملک مسکونی مورد معامله پرداخت کند. قانون گذار تعیین بهای املاک مسکونی فروخته شده را به اراده طرفین معامله واگذار کرده است. بنابراین، طرفین معامله با توافق یکدیگر باید بهای املاک مسکونی مورد معامله را تعیین کنند. علی الاصول، انتقال گیرنده باید بهای املاک مسکونی را به صورت نقدی پرداخت کند اما قانون گذار به طرفین معامله اجازه داده است که درخصوص پرداخت نسیه یا اقساطی ملک مسکونی نیز با یکدیگر توافق کنند.

انتقال گیرنده باید بهای ملک مسکونی مورد معامله را مطابق با تاریخ و شرایط این سند بپردازد. همچنین انتقال گیرنده می‌تواند املاک مسکونی مورد معامله را پیش خرید کند. در این حالت، انتقال گیرنده باید بهای املاک مسکونی مورد معامله را پیش از احداث و تکمیل آن‌ها پرداخت کند.

پس از امضای نمونه مبایعه نامه ملک مسکونی چه تعهداتی بر عهده طرفین معامله گذاشته می‌شود؟

مبایعه نامه ملک مسکونی یک سند تعهد آور است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که امضای این سند باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین معامله می‌شود. تحویل مال غیر منقول فروخته شده به انتقال گیرنده، مهم‌ترین تعهدی است که به موجب امضای این سند بر عهده انتقال دهنده گذاشته می‌شود. مهم‌ترین تعهد انتقال گیرنده نیز پرداخت بهای ملک فروخته شده است. تعهدات غیر اصلی این سند نیز جزئیاتی هستند که طرفین معامله درباره اجرای آن‌ها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند. طرفین امضا کننده این سند موظف به رعایت تمام تعهدات اصلی و فرعی آن هستند.

آیا نمونه مبایعه نامه ملک مسکونی باید رسمی باشد؟

معامله به وسیله ایجاب و قبول ایجاد می‌شود. ایجاب به معنای اعلام رضایت انتقال دهنده مبنی بر نقل و انتقال مالکیت مال فروخته شده است. در اصطلاح قانون مدنی به اعلام رضایت از سوی انتقال گیرنده، قبول می‌گویند. مبایعه نامه، سندی است که ایجاب و قبول طرفین معامله در آن نوشته می‌شود. طرفین معامله می‌توانند مبایعه نامه را به صورت عادی یا رسمی تنظیم و امضا کنند. مبایعه نامه عادی توسط طرفین معامله تنظیم و امضا می‌شود. مبایعه نامه رسمی ملک مسکونی نیز در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا می‌شود.

مطابق با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، شخصی به عنوان مالک قانونی اموال غیر منقول شناخته می‌شود که نام او در دفاتر ثبت اسناد و املاک نوشته شده باشد. نام انتقال گیرنده هنگامی در دفاتر ثبت اسناد و املاک نوشته می‌شود که مبایعه نامه به صورت رسمی و در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شده باشد. بنابراین بهتر است که طرفین معامله مبایعه نامه خرید ملک مسکونی را به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا کنند.

آیا امضای مبایعه نامه باعث ایجاد حق حبس برای طرفین معامله می‌شود؟

نمونه مبایعه نامه ملک مسکونی یک ماهیت حقوقی معاوضی است. یعنی؛ مالکیت ملک مسکونی مورد معامله در عوض دریافت بهای آن به انتقال گیرنده منتقل می‌شود. امضا و ایجاد یک ماهیت حقوقی تملیکی باعث ایجاد حق حبس برای طرفین آن خواهد شد.

طرفین معامله نیز به موجب امضای مبایعه نامه فروش ملک مسکونی از حق حبس برخوردار می‌شوند. حق حبس به طرفین معامله امکان می‌دهد که از اجرای تعهدات خودشان خودداری کنند. در ادامه برای روشن‌تر شدن این موضوع، حق حبس هر یک از طرفین معامله را بررسی می‌کنیم:

حق حبس فروشنده: فروشنده به استناد حق حبس می‌تواند تا زمانی که بهای ملک مسکونی مورد معامله را دریافت نکرده است، از تحویل آن به انتقال گیرنده جلوگیری کند.

حق حبس فروشنده در موارد زیر ساقط می‌شود:

  1. در صورتی که طرفین معامله برای پرداخت بهای ملک فروخته شده مهلتی تعیین کرده باشد؛
  2. اگر طرفین معامله در خصوص اسقاط حق حبس با یکدیگر توافق کرده باشند؛
  3. در صورتی که انتقال گیرنده بهای ملک مسکونی معامله را پرداخت کند؛

حق حبس انتقال گیرنده: خریدار نیز به استناد حق حبس می‌تواند تا زمانی که ملک مسکونی مورد معامله به او تحویل داده نشده است از پرداخت بهای آن خودداری کند.

حق حبس انتقال گیرنده در موارد زیر ساقط می‌شود:

  1. در صورتی که طرفین معامله برای تحویل ملک مورد معامله مهلتی در نظر گرفته باشند؛
  2. اگر طرفین معامله در خصوص اسقاط حق حبس با یکدیگر توافق کرده باشند؛
  3. در صورتی که فروشنده، ملک مسکونی فروخته شده را به انتقال گیرنده تحویل داده باشد.

از صحت مبایعه نامه اطمینان کسب کنید!

اگر برای معامله املاک مسکونی اقدام می‌کنید، فارغ از اینکه خریدار یا فروشنده باشید، لازم است که ابتدا از صحت مبایعه‌ای که میان طرفین امضا می‌شود، اطمینان کسب کنید. منظور از صحت مبایعه نامه؛ یعنی سندی که میان طرفین امضا می‌شود از اصول قانونی تبعیت کرده باشد. مسلم است که قانون در خصوص صحیح بودن معاملات، شروطی را مطرح می‌کند. برای اطمینان از اعتبار و صحت سندی که امضا خواهید کرد، به مشاوران حقوقی و وکلای مجرب مراجعه کنید و از آن‌ها بخواهید با مطالعه مبایعه نامه، شما را برای انجام معامله راهنمایی کنند. تیم حقوقی رکلا برای آسان‌تر شدن دریافت این نوع خدمات حقوقی، امکان مشاوره حقوقی تلفنی را برقرار کرده است.

از طرف دیگر، با ثبت درخواست در بخش تنظیم قرارداد اختصاصی ، به راحتی می‌توانید نوشتن صفر تا صد مبایعه نامه مورد نظر را به کارشناسان مجرب و وکلای مجموعه بسپارید.

نمونه قولنامه خانه (نقدی)

معامله خانه به عنوان یک ملک مسکونی به امضای قولنامه میان طرفین نیاز دارد. این قولنامه را از اینجا دریافت کنید.

نمونه قرارداد خانه
دانلود نمونه قرارداد خانه

قرارداد فروش آپارتمان (نقدی)

روی تصویر زیر بزنید و با تهیه آسان این قرارداد، آپارتمان مورد نظر خود را معامله کنید.

نمونه قرارداد فروش آپارتمان
دانلود نمونه قرارداد فروش آپارتمان

قرارداد فروش زمین مسکونی

زمین‌های مسکونی مورد نظر خود را می‌توانید با امضای این قرارداد میان خریدار و فروشنده معامله کنید. برای تهیه سریع آن، روی تصویر زیر بزنید.

نمونه قرارداد فروش زمین مسکونی
دریافت نمونه قرارداد فروش زمین مسکونی
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات