تشریفات قانونی مراحل سند زدن ملک و بررسی 6 مرحله تا ثبت سند ملک قولنامه‌ای!

مراحل سند زدن ملک

اشخاصی که نسبت به خرید و فروش یک ملک اقدام می‌کنند باید سند معتبری از این معامله در اختیار داشته باشند تا توافق میان آن‌ها را به اثبات برساند. در اصطلاح به سندی که با هدف ثبت و ضبط معامله املاک تنظیم می‌شود، قولنامه می‌گویند. قولنامه، یک سند عادی است که امضای آن بر توافق میان خریداران و فروشندگان املاک دلالت می‌کند. مطابق با آنچه در قانون ثبت آمده است، معامله املاک در صورتی معتبر و در نزد مراجع قانونی و قضایی قابل استناد خواهد بود که در دفتر ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد. به همین دلیل، لازم است که اسناد مربوط به منتقل کردن مالکیت مال غیر منقول مورد معامله در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند. مراحل سند زدن ملک به معنای شرایط و تشریفاتی قانونی است که رعایت آن‌ها برای منتقل کردن سند مالکیت ملک مورد معامله از خریدار به فروشنده ضرورت دارد.

عدم رعایت مراحل سند زدن ملک در دفترخانه ، باعث می‌شود که خریدار در مراجع قضایی و اداری به عنوان مالک قانونی و رسمی ملک مورد معامله شناخته نشود. در این مقاله با تشریفات و مراحل قانونی منتقل کردن اسناد مالکیت ملک مورد معامله از فروشنده به خریدار آشنا می‌شویم. همچنین، مراحل سند زدن ملک در محضر را نیز بررسی خواهیم کرد.

بررسی مراحل سند زدن ملک قولنامه ای

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید. به موجب این قانون، مالکان تمام املاک و اموال غیر منقول باید برای ملک و دارایی خودشان اسناد رسمی می‌گرفتند. به همین دلیل، مراجع اداری و قضایی از سال 1310 تا کنون، صرفا شخصی را به عنوان مالک قانونی املاک می‌شناسند که نام او در سند ملک قید شده باشد. بنابراین، در هنگام نقل و منتقل کردن مالکیت اموال غیر منقول لازم است که نام مالک جدید در سند مالکیت قید شده باشد یا آنکه اسناد جدیدی به نام مالک جدید صادر شوند.

در توضیح قولنامه باید بگوییم، قولنامه سندی است که توافقات میان خریدار و فروشنده در آن ثبت و ضبط خواهد شد. قولنامه ملک نیز به معنای سندی خواهد بود که برای ثبت و ضبط جزئیات مربوط به معامله املاک تنظیم می‌شود.

املاک قولنامه‌ای نیز به املاکی می‌گویند که منتقل کردن مالکیت آن‌ها به واسطه تنظیم قولنامه انجام شده است.

معمولا املاکی به واسطه تنظیم قولنامه معامله می‌شوند که دارای سند رسمی نیستند. اشخاصی که املاک بدون سند را به صورت قولنامه‌ای معامله کرده‌اند، مطابق با شرایط و تشریفات مقرر در قانون ثبت می‌توانند نسبت به دریافت سند رسمی این املاک اقدام کنند. مطابق با آنچه که در قانون ثبت آمده، مراحل سند زدن ملک قولنامه ای را در ادامه به ترتیب، بیان خواهیم کرد.

مرحله اول: اطمینان از مدارک و تهیه آن‌ها

مدارک مورد نیاز برای دریافت سند رسمی املاک قولنامه‌ای عبارت است از:

 1. کپی اسناد مالکیت املاک یا همان سند اولیه املاک؛
 2. قولنامه یا قولنامه‌هایی که تقاضا کننده دریافت سند رسمی ملک را به مالک اولیه آن ارتباط می‌دهند.

مرحله دوم: تهیه نقشه ملک با مختصات UTM و فایل مربوط به آن

در مرحله دوم، تقاضا کننده باید با مراجعه به یکی از مهندسان نقشه کش نظام مهندسی یا یکی از کارشناسان رسمی نقشه کشی دادگستری، نسبت به تهیه نقشه ملک قولنامه‌ای با مختصات UTM اقدام کند.

مرحله سوم: تهیه مدارک مورد نیاز به منظور ثبت تقاضای صدور سند رسمی املاک قولنامه‌ای

در مرحله سوم، تقاضا کننده صدور اسناد رسمی املاک قولنامه‌ای باید مدارک زیر را تهیه کند:

 1. اصل شناسنامه و کارت ملی تقاضا کننده؛
 2. کپی سند مالکیت اولیه ملک؛
 3. اصل و کپی تمام قولنامه‌هایی که به منظور منتقل کردن مالکیت ملک قولنامه‌ای تنظیم شده‌اند؛
 4. نقشه ملک قولنامه‌ای با مختصات UTM که توسط تقاضا کننده تهیه شده است؛
 5. فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه تقاضای صدور سند رسمی ملک قولنامه‌ای به مبلغ پانصد هزار ریال.

مرحله چهارم: تکمیل درخواست

در این مرحله، تقاضا کننده صدور سند رسمی ملک قولنامه‌ای با مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی یا از طریق سایت WWW.sabtemelk.ir درخواست خود را تکمیل می‌کند.

مرحله پنجم: ارسال مدارک به واحد ثبتی

تقاضا کننده پس از تکمیل درخواست صدور سند رسمی ملک قولنامه‌ای باید پرینتی از این درخواست تهیه کرده باشد و به همراه مدارک دیگر و از طریق پست سفارشی به واحد ثبتی ارسال کند. پس از ارسال مدارک، یک کد رهگیری 20 رقمی در اختیار درخواست کننده قرار داده می‌شود.

مرحله ششم و اقدام نهایی: ورود به سامانه برای دریافت سند ملک قولنامه‌ای

در این مرحله، تقاضا کننده از طریق شماره ورود، شماره رهگیری 20 رقمی و کد ملی را باید در سامانه WWW.sabtemelk.ir وارد کند.

در انتها، مرحله نهایی دریافت شماره پرونده است. برای این منظور پس از وارد کردن شماره ورود، شماره رهگیری 20 رقمی و کد ملی در سامانه WWW.sabtemelk.ir، تقاضای صدور اسناد ملک به ثبت می‌رسد و تقاضا کننده، شماره پرونده را دریافت می‌کند.

بررسی مراحل سند زدن ملک ورثه ای

ملک ورثه‌ای به ملکی گفته می‌شود که صاحب اصلی آن فوت کرده و ملک به وراث او منتقل شده است. ملک ورثه‌ای به نسبت سهم الارث وراث، میان آن‌ها تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر، هر یک از وراث به نسبت سهم الارث خود، مالک قسمتی از ملک ورثه‌ای هستند. وراث متوفی می‌توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک قولنامه‌ای، صدور اسناد مالکیت نسبت به سهم الارث خود را تقاضا کنند. بنابراین، می‌توان گفت که آخرین و مهمترین مرحله از مراحل سند زدن ملک ورثه ای ، ثبت تقاضای صدور سند رسمی مالکیت برای ملک موروثی با توجه به سهم الارث هر یک از وراث است. مرجع تقدیم این درخواست و رسیدگی به آن نیز اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ورثه‌ای خواهد بود.

مراحل مقدماتی دریافت سند رسمی برای املاک ورثه‌ای عبارت است از:

 1. دریافت گواهی انحصار وراثت: این گواهی همراه با شرایط و تشریفات قانونی از سوی شورای حل اختلاف صادر می‌شود؛
 2. دریافت فرم 19 مالیاتی: این فرم در واقع، گواهی پرداخت مالیات بر ارث است که اداره دارایی صادر می‌کند.

مراحل سند زدن ملک مزایده ای چیست؟

در اصطلاح قانون مدنی به شخصی که حکم دادگاه بر علیه او صادر شده است، محکوم علیه گفته می‌شود. فروش اموال و دارایی‌هایی متعلق به محکوم علیه، یکی از مهمترین مراحل و شیوه‌های اجرای احکام مدنی به شمار می‌آید. اموال و دارایی‌های متعلق به محکوم علیه از طریق مزایده به فروش می‌رسند. بنابراین، ممکن است که ملک متعلق به محکوم علیه نیز در راستای اجرای حکم دادگاه و از طریق مزایده به فروش برسد. با توجه به قانون اجرای احکام مدنی می‌توان گفت که مراحل سند زدن ملک مزایده ای عبارت است از:

 1. برگزاری مزایده به منظور فروش ملک مزایده‌ای، مطابق با ضوابط و تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی؛
 2. احراز شرایط صحت برگزاری مزایده از سوی دادگاه؛
 3. صدور دستور تنظیم سند منتقل کردن ملک مزایده‌ای به نام برنده مزایده.

بررسی مراحل سند زدن ملک تجاری

املاک، کاربری‌های مختلفی دارند و به همین دلیل، نوع کاربری هر ملک در سند آن قید می‌شود. ملک تجاری به ملکی می‌گویند که نوع کاربری قید شده در سند آن، تجاری است. پس از معامله ملک تجاری باید نام خریدار به عنوان مالک جدید در سند رسمی مالکیت آن قید شده باشد یا آنکه سند رسمی جدیدی به نام خریدار (مالک جدید) صادر شود.

به صورت کلی می‌توان گفت که مراحل سند زدن ملک تجاری عبارت است از:

 1. معامله املاک تجاری به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده؛
 2. تنظیم و امضای مبایعه نامه به منظور ثبت و ضبط توافق میان طرفین معامله؛
 3. دریافت کد رهگیری برای ملک تجاری مورد معامله از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک کشور؛
 4. مراجعه فروشنده به دفتر اسناد رسمی برای تشکیل پرونده مربوط به منتقل کردن سند مالکیت ملک تجاری مورد معامله؛
 5. حضور خریدار و فروشنده در دفتر اسناد رسمی به منظور منتقل کردن سند ملک تجاری مورد معامله.

نکات حقوقی تاثیرگذار در تنظیم مبایعه نامه املاک

تنظیم مبایعه نامه، اولین مرحله از مراحل معامله املاک و مستغلات است. مبایعه نامه در صورتی معتبر خواهد بود که مطابق با شرایط و تشریفات قانونی تنظیم شده باشد. همچنین، مبایعه نامه املاک و مستغلات باید به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق و منافع قانونی هر یک از خریدار و فروشنده را تضمین کند. توصیه می‌کنیم که مبایعه نامه مربوط به معامله املاک را با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی بنویسید.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا ، این فرصت را برای خریداران و فروشندگان املاک فراهم کرده است که مبایعه نامه مد نظر خودشان را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.

همچنین، خریداران و فروشندگان املاک می‌توانند سوالات خود را با کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در میان بگذارند.

ثبت نظر یا سوال