نمونه قرارداد تیغه چینی ساختمان ؛ یک قرارداد مهم در مراحل اولیه ساخت!

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1402/01/26
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد تیغه چینی ساختمان

قرارداد تیغه چینی ساختمان یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است و در زمینه ساخت و ساز ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تیغه چینی از مراحل مهم و بسیار کاربردی ساخت و ساز است. قرارداد پیمانکاری تیغه‌چینی از متداول‌ترین و پر استفاده‌ترین قراردادهای پیمانکاری است. زیرا در ساخت هر ساختمانی به آن نیاز است. تفکیک بخش‌های یک ساختمان به وسیله دیوارها انجام می‌شود. از تیغه‌چینی نیز مانند آجرچینی و دیوارچینی، برای تفکیک فضاهای محتلف ساختمان استفاده می‌شود. این قرارداد می‌تواند میان سازنده اصلی یا مالک اصلی و پیمانکار تنظیم شود یا اینکه پیمانکاری که پروژه ساخت را ‌به عهده می‌گیرد، می‌تواند برای اجرای مرحله تیغه چینی از قرارداد پیمانکاری دست دوم استفاده کند و کار را به پیمانکار ثالث بسپارد.

تیغه چینی چیست؟

حرفه مهندسی مانند هر حوزه دیگری دارای اصطلاحات مربوط به خود است که فعالان در آن حوزه، از آن استفاده می‌کنند. در این حرفه، به دیوارهای داخلی یک ساختمان تیغه می‌گوید. بنابراین زمانی که از دیوارچینی یا آجرچینی صحبت می‌شود، اگر منظور دیوار داخلی باشد، می‌توانیم به آن تیغه‌چینی نیز بگوییم. به همین دلیل است که این سه عبارت در کنار یکدیگر می‌آیند. بعد از انجام شدن مرحله‌ ستون‌گذاری و کف‌سازی نوبت به مرحله سفت‌کاری ساختمان می‌رسد و در این مرحله است که تیغه‌چینی انجام می‌شود. تیغه‌ها معمولا 10 سانت ضحامت دارند. همانطور که پیش‌تر گفتیم، کارفرمایان برای انجام این مرحله از ساخت و ساز، از نمونه قرارداد تیغه چینی ساختمان استفاده می‌کنند و به وسیله امضای این قرارداد با پیمانکار توافق می‌کنند که در ازای پرداخت مبلغ مشخصی، تیغه‌چینی را انجام دهد.

نمونه قرارداد تیغه چینی ساختمان چیست؟

نمونه قرارداد تیغه چینی ساختمان یکی از انواع قرارداد سفت کاری ساختمان است که میان کارفرما و پیمانکار تیغه چینی امضا می‌شود. این قرارداد شامل دستورالعملی برای اجرای پروژه تیغه چینی در مکان و ساختمانی مشخص‌ است. قرارداد شامل‌ بخش‌های مختلفی می‌شود که در آن‌ها درباره چگونگی انجام پروژه صحبت شده است. قرارداد پیمانکاری تیغه چینی از نظر قانونی یک سند معتبر است که در صورت لزوم در دادگاه یا سایر مراجع رسیدگی قابل استناد خواهد بود.

نمونه قرارداد پیمانکاری تیغه چینی ساختمان از نگاه قانون

هر فرم خام نمونه قرارداد پیمانکاری تیغه چینی ساختمان براساس قانون مدنی نوشته می‌شود. از ماده‌های مناسبی که می‌توانیم برای تنظیم این قرارداد به آن استناد کنیم، ماده 10 قانون مدنی است. این ماده که به اصل آزادی قراردادها معروف است، می‌گوید که به شرط رعایت قوانین، در تنظیم قراردادهای خصوصی محدودیتی وجود ندارد. بنابراین با رعایت قانون، تنظیم نمونه قرارداد تیغه چینی ساختمان کاملا صحیح و مورد حمایت مراجع حل اختلاف خواهد بود.

لازم بودن نمونه قرارداد تیغه چینی ساختمان به چه معناست؟

قرارداد پیمانکاری تیغه چینی یا به طور کلی قراردادهای پیمانکاری را قراردادهای لازم می‌دانند. لازم بودن یک قرارداد به این معنی است که طرفین آن اجازه خروج یک طرفه از قرارداد را ندارند و باید به تعهدات خود عمل کنند. همین مساله الزام به تعهد باعث شده است که قراردادهای پیمانکاری از جمله‌ قراردادهای محبوبی باشند که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هزینه خرید مواد و مصالح در قرارداد تیغه چینی ساختمان

هزینه خرید مواد و مصالح مورد نیاز برای انجام قرارداد پیمانکاری، به عهده کارفرما است. اگر خودش مواد را تامین کند که هیچ! اما اگر پیمانکار اقدام به خرید مصالح و مواد کند، باید حتما کاغذ خرید و فاکتور داشته باشد تا بتواند با ارائه آن‌ها به کارفرما اثبات کند که واقعا مبلغ مورد نظر را برای تامین مصالح و ابزار هزینه کرده‌ است.

موضوع نمونه قرارداد تیغه چینی ساختمان

موضوع این قرارداد انجام کلیه امور مربوط به تیغه کشی چند طبقه ساختمان است که مطابق با نقشه‌های مهندسی ساختمان و دستورالعمل کارفرما و مهندس ناظر انجام می‌شود. این نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها بعد از تایید نهایی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد. در ادامه، آدرس دقیق ساختمان مورد نظر را می‌نویسیم و توضیح می‌دهیم که دقیقا چه تعداد طبقات و به چه صورتی باید تیغه چینی شوند. به طور کلی در بخش موضوع، درباره چگونگی انجام پروژه صحبت می‌شود.

قرارداد پیمانکاری تیغه چینی

زمان اجرای قرارداد تیغه‌چینی ساختمان

برای اشخاصی که در کار ساخت و ساز ساختمان فعالیت می‌کنند، مساله مدت اجرای پروژه بسیار دارای اهمیت است. کارفرما با توجه به تجربه‌های پیشین تخمین می‌زند که چه مدتی برای اجرای تیغه‌کشی ساختمان مورد نیاز است. این مدت را در متن قرارداد پیمانکاری ثبت می‌کنند و پیمانکار موظف است که پروژه را در آن بازه زمانی به اتمام برساند. تعیین مدت به قرارداد اعتبار بیشتری می‌بخشد و آن را رسمی‌تر می‌کند. همچنین برای مطالبه حقوق طرفین نیز بسیار تاثیر گذار است. برای تعیین مدت از دو روش استفاده می‌شود:

 1. یک بازه زمانی کلی برای اجرای قرارداد مشخص کنید. برای مثال تاریخ دقیق شروع و پایان پروژه تیغه کشی را تعیین کنید.
 2. پروژه تیغه کشی را به مراحل مختلف تقسیم کنید و برای اجرای هر مرحله، مدت تعیین کنید.

اگر پیمانکار در مدت مشخص تیغه‌کشی را به پایان نرساند!

اگر پیمانکار بدون دلیل موجهی نتواند کار را در مدت مشخص به پایان برساند، کارفرما می‌تواند از او خسارت بگیرد. به این صورت که برای هر روز تاخیر در اتمام پروژه، جریمه‌ای تعیین کند. در انتها، این جریمه را یا می‌تواند از پیمانکار بگیرد یا از میزان حق الزحمه او کم کند.

مبلغ حق الزحمه پیمانکار و نحوه پرداخت آن

مبلغ حق الزحمه پیمانکار با توافق طرفین قرارداد مشخص می‌شود. پیش از شروع به کار باید مبلغ مورد نظر تعیین شود و در متن قرارداد به آن اشاره شود. بعد از تعیین مبلغ مورد نظر، درباره چگونگی پرداخت آن نیز توضیح دهید. کارفرما به روش‌های متفاوتی می‌تواند حق الزحمه را پرداخت کند. شما می‌توانید مبلغ حق الزحمه را به صورت کلی تعیین کنید. همچنین می‌توانید با تقسیم کار به مراحل مختلف، برای انجام هر مرحله، حق الزحمه را به صورت تفکیک شده تعیین کنید که بعد از اجرای آن مرحله، به پیمانکار پرداخت شود.

کارفرما می‌تواند درصدی از مبلغ حق الزحمه را به عنوان تضمین حسن انجام کار، نزد خود نگه دارد و بعد از تاییدیه نهایی، آن را به پیمانکار پرداخت کند.

تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری تیغه چینی

 1. پیمانکار متعهد شود که بدون تعلل و درنگ اقدام به اجرای تیغه چینی کند.
 2. پیمانکار را متعهد کنید که اجرای تیغه کشی را به شخص دیگری واگذار کند. البته می‌توانید به صورت دیگری توافق کنید.
 3. پیمانکار متعهد شود که فقط با هماهنگی و تایید کارفرما، پروژه را تعطیل کند.
 4. پیمانکار متعهد شود که کرسی چینی زیرزمین و بخش سازه‌ای پروژه را مطابق با نقشه‌ها و تحت نظارت مهندس ناظر انجام دهد.
 5. پیمانکار موظف شود که مصالح با کیفیت و مرغوب خریداری کند.
 6. پیمانکار موظف شود برای جذب کارگران، از اشخاص بسیار ماهر و توانا و متخصص در زمینه تیغه‌کشی استفاده کند.

تعهدات کارفرما در نمونه قرارداد تیغه چینی ساختمان

 1. کارفرما متعهد شود که شرایط و امکانات را برای کار کارگران آماده کند. برای مثال آب و برق و محلی برای استراحت کارگران آماده کند.
 2. کارفرما متعهد شود که ساختمان را در مقابل حوادث طبیعی مانند زلزله و آش‌سوزی بیمه کند.
 3. کارفرما را موظف کنید که به موقع، حقوق و مزایای پیمانکار را بپردازد.
 4. نظارت بر حسن انجام کار پیمانکار به عهده کارفرما است.
 5. اگر مصالح توسط پیمانکار تهیه شود، کارفرما موظف خواهد بود هزینه آن را به پیمانکار بپردازد.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا، این قرارداد را تنظیم کرده است. روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.

اگر تمایل دارید که برای موضوع این پروژه یک قرارداد اختصاصی تهیه کنید که مطابق با شرایط و خواست شما تنظیم شده باشد، می‌توانید از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی استفاده کنید. با استفاده از این سرویس، این امکان را خواهید داشت که نوشتن محتوای متن قراردادی که در نظر دارید را به مشاوران حقوقی و وکلای مجرب تیم رکلا بسپارید.

علاوه براین، برای گفتگوی تلفنی با متخصصان امور قراردادها در تیم رکلا، به شما خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را پیشنهاد می‌کنیم.

قرارداد دیوارکشی

تیغه چینی در واقع انجام پروژه اجرای دیوارهای داخلی ساختمان است. می‌توانید برای تهیه سریع نمونه قرارداد دیوارکشی روی تصویر زیر بزنید.

نمونه قرارداد دیوارکشی
دریافت نمونه قرارداد دیوارکشی
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات