نمونه قرارداد گچبری و بررسی ابعاد حقوقی این قرارداد!

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1402/12/21
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد گچبری

گچبری یکی از رشته‌های هنری است که در ساختمان سازی و معماری کاربرد بسیاری دارد. تقریباً در تمامی ادوار تاریخ، از هنر گچبری برای آراستن و تزئین بناهای مختلف استفاده ‌شده است. برای مثال در اهرام ثلاثه مصر گچبری به کار رفته است. در معماری بناهای ایرانی مانند مساجد و کاخ‌ها نیز از گچبری برای تزئین و آراستن بنا استفاده می‌کردند. هنر گچبری تنها محدود به زمان گذشته نمی‌شود و امروزه نیز از این هنر برای آراستن و تزئین بناهای مختلف استفاده می‌شود. نمونه قرارداد گچبری قراردادی است که میان گچبر و کارفرما برای گچبری یک بنا امضا می‌شود.

دو روش برای امضای نمونه قرارداد گچبری

نمونه قرارداد گچبری یکی از انواع قرارداد پیمانکاری است که میان کارفرما و گچبر امضا می‌شود. کارفرما و پیمانکار در قرارداد گچبری اشخاص حقیقی (شخص انسانی) یا حقوقی (شرکت‌ها و موسسات) هستند.

در برخی موارد نیز ممکن است که قرارداد گچبری ساختمان به صورت قرارداد پیمانکاری تک نفره امضا می‌شود. در قرارداد پیمانکاری تک نفره، پیمانکار یک شخص حقیقی است و اشخاص حقوقی نمی‌توانند به عنوان پیمانکار طرف این قرارداد، قرار بگیرند. برای مثال، اگر پروژه گچبری شما را یک شرکت یا موسسه انجام می‌دهد یا اگر قرار است که گچبر همراه خود کارگرانی داشته باشد، لازم است که از قرارداد پیمانکاری استفاده کنید اما اگر پروژه گچبری شما به صورتی است که یک شخص حقیقی به تنهایی می‌تواند آن را انجام دهد، قرارداد پیمانکاری تک نفره مناسب خواهد بود.

بررسی ابعاد قانونی نمونه قرارداد گچبری

قرارداد گچبری از نوع قراردادهای پیمانی است و براساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا می‌شود. این قرارداد دارای ویژگی‌هایی است که در ادامه درباره آن‌ها توضیح خواهیم داد:

  1. این قرارداد لازم و غیر قابل فسخ است و طرفین بعد از امضا موظف هستند که به مفاد آن عمل کنند. برای توضیح بیشتر به این نکته اشاره می‌کنیم که قراردادها در یک تقسیم بندی کلی به قراردادهای جائز و لازم تقسیم می‌شوند. قراردادهای جایز بعد از امضا به وسیله اراده هر یک از طرفین آن، قابل انحلال هستند. طرفین قراردادهای لازم مکلف به پایبندی به قرارداد هستند و فقط با تجویز قانونی می‌توانند آن‌ها را منحل کنند. در قانون مدنی ایران، اصل بر لازم بودن قراردادها است مگر آنکه قانون گذار صراحتاً جایز بودن عقدی را بیان کند. بنابراین این قرارداد لازم و غیر قابل فسخ است. لازم است به این نکته نیز اشاره شود که به انحلال قرارداد به وسیله اراده یکی از طرفین آن، فسخ گفته می‌شود.
  2. این قرارداد در گروه قراردادهای پیمانی قرار می‌گیرد و احکام و شرایط آن براساس توافق طرفین، معین می‌شود. بنابراین قراردادی نامعین است.
  3. در این قرارداد، انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد بلکه پیمانکار متعهد می‌شود که مطابق با قرارداد، پروژه گچبری را انجام دهد و در مقابل، کارفرما نیز متعهد به پرداخت حق الزحمه پیمانکار می‌شود. بنابراین قراردادی عهدی است.
  4. قرارداد گچبری، رایگان نیست و یک قرارداد معوض محسوب خواهد شد. به این معنا که پیمانکار در مقابل عملی که انجام می‌دهد حق‌الزحمه دریافت می‌کند و کارفرما نیز در مقابل پرداخت حق الزحمه، از گچبری یا به عبارت دیگر از حاصل عمل گچبر بهره‌مند می‌شود.

چگونه نمونه قرارداد گچبری را تنظیم کنیم؟

به توافق میان دو یا چند شخص نسبت به امری، قرارداد یا در اصطلاح حقوقی آن عقد گفته می‌شود. در برخی موارد توافق شفاهی طرفین برای ایجاد قرارداد کفایت می‌کند و نیازی نیست که بر روی کاغذ نوشته شود. اما گفت و گوهای شفاهی اشخاص در اثر گذر زمان فراموش می‌شوند و احتمال تغییر و تحریف آن‌ها نیز وجود دارد به همین دلیل بهتر است که به امضای قرارداد شفاهی اکتفا نکنیم و آن را به صورت مکتوب ثبت کنیم. متن قراردادی که به امضای طرفین رسیده باشد یک سند عادی است و می‌تواند به نفع آن‌ها یا به ضرر آن‌ها مورد استناد قرار بگیرد. بنابراین باید با آگاهی به تمامی ابعاد توافق مورد نظرتان، متن قرارداد را امضا کنید.

مشخصات طرفین در قرارداد

همانطور که در مطالب بالا نیز گفتیم، طرفین قراردادهای پیمانی کارفرما و پیمانکار هستند. در قراردادهای پیمانی، کارفرما و پیمانکار اشخاص حقیقی یا حقوقی خواهند بود. در صورتی که اشخاص حقیقی یکی از طرفین قرارداد پیمانی باشند؛ باید مشخصات دقیق هویتی آنان مانند نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، محل سکونت و غیره در قسمت مربوط به مشخصات کارفرما یا پیمانکار نوشته شود.

ممکن است یکی از طرفین یا هر دو طرف قراردادهای پیمانی شخص حقوقی باشد. در این حالت نیز باید مشخصات شخص حقوقی مانند نام شخص حقوقی، شماره ثبت، محل اقامت، کد اقتصادی و غیره در قسمت مربوطه نوشته شوند.

برخی موارد نیز ممکن است فردی به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی، قرارداد را امضا کند. در این صورت نیز باید مشخصات نماینده را نیز بنویسیم و رونوشت سند اثبات کننده نمایندگی، مانند وکالت نامه نیز به قرارداد پیوست شود. به این نکته توجه داشته باشید که برابر با اصل بودن رونوشت سند، باید گواهی شده باشد.

موضوع در نمونه قرارداد گچبری

موضوع قرارداد در واقع هدف اصلی و اولیه کارفرما از امضای قرارداد است. در اغلب قراردادهای پیمانی، موضوع قرارداد انجام عملی خاص از سوی پیمانکار است. موضوع قرارداد باید به طور صریح و روشن مشخص شود تا پیمانکار از وظایف خود به طور کامل آگاه باشد. این کار همچنین از بروز اختلافات بعدی در خصوص موضوع قرارداد نیز جلوگیری می‌کند.

در قرارداد گچ بری ؛ کارفرما باید قسمت‌ها و نقاطی از بنا که قصد گچبری آن‌ها را دارد به طور دقیق در متن قرارداد مشخص کند. برای مثال، قید کند که گچبری تمام بنا مدنظر او است یا فقط می‌خواهد سالن پذیرایی خانه گچبری شود.

مدت در نمونه قرارداد گچبری

منظور از مدت قرارداد، بازه زمانی مشخصی است که در طول آن، پروژه گچبری ساختمان انجام می‌شود. مدت قرارداد با توافق کارفرما و گچبر تعیین می‌شود و سپس در متن قرارداد نوشته خواهد شد. در صورتی که مدت قرارداد به پایان برسد اما گچبری بنا به طور کامل انجام نشده باشد، تمدید مدت با توافق کارفرما و پیمانکار مجاز است. اگرچه کارفرما نیز می‌تواند برای دیرکرد در تحویل پروژه، خسارت در نظر بگیرد.

مبلغ نمونه قرارداد گچبری

منظور از مبلغ قرارداد، حق‌الزحمه یا همان دستمزد پیمانکار است. در قراردادهای پیمانی مبلغ به دو طریق متری و کنتراتی تعیین می‌شود. در روش کنتراتی با توافق طرفین مبلغ واحدی برای انجام کلیه پروژه، تعیین می‌شود. برای مثال گچبر و کارفرما با توافق یکدیگر مبلغ 100 میلیون تومان را به عنوان حق‌الزحمه پیمانکار برای گچبری یک ساختمان تعیین می‌کنند.

در روش متری میزان حق‌الزحمه براساس متراژ پروژه مورد نظر تعیین می‌شود. برای مثال، توافق می‌کنند که به ازای هر متر، پیمانکار، مستحق 100 هزار تومان دستمزد است.

چنانچه هزینه مصالح برعهده کارفرما باشد، در هنگام پرداخت مبلغ قرارداد، هزینه مصالح نیز باید به پیمانکار پرداخت شود.

نحوه پرداخت مبلغ در نمونه قرارداد گچبری

در قراردادهای پیمانی، نحوه پرداخت مبلغ حق الزحمه پیمانکار با توافق هر دو طرف قرارداد تعیین می‌شود.

کارفرما می‌تواند اعلام کند که مبلغ حق الزحمه پیمانکار را به صورت نقدی و در ابتدای پروژه گچبری پرداخت می‌کند یا اینکه تصمیم دارد این مبلغ را در حین انجام پروژه، به صورت مرحله‌ای یا پس از خاتمه پروژه به صورت نقدی به پیمانکار پرداخت کند اما به طور کلی، متداول است طرفین اینطور توافق کنند که کارفرما مبلغ حق الزحمه پیمانکار را به صورت اقساطی یا مرحله‌ای بپردازد. در واقع طرفین این قرارداد می‌توانند مقرر کنند که مبلغ قرارداد به صورت اقساطی و پس از انجام هر مرحله‌ معین از پروژه گچبری پرداخت شود. برای مثال کارفرما مبلغ این نمونه قرارداد را طی 4 قسط و پس از انجام هر مرحله به پیمانکار می‌پردازد.

پیشنهاد ما

اگر تمایل دارید که با یک گچبر همکاری کنید یا اگر شخصی هستید که شغل و پیشه شما گچبری است و می‌خواهید که یک قرارداد اختصاصی داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که با ثبت درخواست تنظیم قرارداد ، تنظیم قرارداد اختصاصی خود را به تیم حقوقی رکلا بسپارید. علاوه براین، شما می‌توانید در خصوص این قرارداد، از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز استفاده کنید.

از طرف دیگر، تیم حقوقی رکلا، یک نمونه کامل از این قرارداد تنظیم کرده است. روی تصویر زیر بزنید و این قرارداد را دریافت کنید.

نمونه قرارداد گچ بری

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.

نمونه قرارداد گچ بری
دانلود قرارداد
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات