چند شرط مهم که باید در قرارداد فروش لوله و اتصالات شما باشند!

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/03/21
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد فروش لوله

لوله‌ها و اتصالات از مهمترین و اساسی‌ترین تجهیزاتی هستند که در سیستم لوله کشی ساختمان‌های مختلف به کار می‌روند. این تجهیزات در بسیاری از صنایع و ساخت و سازها کاربرد دارند و به همین دلیل در پروژه‌های مختلف صنعتی و سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. اهمیت و کاربرد زیاد این تجهیزات باعث افزایش تنوع آن‌ شده است. ایجاد و بهره برداری از سیستم‌های توزیع آب تمیز، سیستم‌های دفع فاضلاب ، سیستم آبیاری کشاورزی، تاسیسات تخلیه مایع و سیستم‌های پاشش و ریزش آب، با استفاده از لوله و اتصالات امکان پذیر می‌شود. نمونه قرارداد فروش لوله و اتصالات زمانی تنظیم می‌شود که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش لوله و اتصالات را به صورت عمده داشته باشند.

در اصطلاح قانون مدنی به قراردادی که برای معامله این تجهیزات تنظیم می‌شود، عقد بیع می‌گویند. درست است که شرایط اجرای این توافق نامه به واسطه توافق میان طرفین معامله مشخص می‌شود اما در عین حال از ضوابط و مقررات عقد بیع نیز تبعیت می‌کند. تنظیم دقیق و همه جانبه این توافق نامه باعث کاهش احتمال بروز اختلاف میان طرفین آن می‌شود.

در این مقاله با شرایط و قوانین مربوط به تنظیم و اجرای قراردادی که برای معامله عمده لوله و اتصالات تنظیم شده است، آشنا می‌شویم. این قرارداد را می‌توانیم یک نوع قرارداد فروش کالا بدانیم.

ضمانت اجرای عدم تنظیم مکتوب نمونه قرارداد فروش لوله و اتصالات چیست؟

همانگونه که گفتیم در اصطلاح قانون مدنی به قراردادی که برای معامله لوله و اتصالات تنظیم می‌شود، قرارداد بیع می‌گویند. عقد بیع می‌تواند به صورت شفاهی یا مکتوب تنظیم شود. بنابراین، توافق نامه شفاهی که برای معامله این تجهیزات تنظیم شده نیز قراردادی معتبر است که توافق میان خریدار و فروشنده را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، اگر این تجهیزات در سطح عمده مورد معامله قرار می‌گیرند، بهتر است که نمونه قرارداد خرید لوله پلی اتیلن به صورت مکتوب تنظیم شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم، قرارداد مکتوبی که میان طرفین معامله تنظیم و امضا شده، سند معتبری است که توافق میان آن‌ها را به اثبات می‌رساند. همچنین، تنظیم مکتوب این توافق نامه می‌تواند تمام جوانب و جزئیات مربوط به معامله این تجهیزات را برای خریدار و فروشنده مشخص کند.

آیا نوشتن مشخصات طرفین از شرایط صحت این معامله است؟

نمونه قرارداد خرید لوله زمانی از اعتبار قانونی برخوردار می‌شود که خریدار و فروشنده، رضایت خودشان را در خصوص انجام معامله اعلام کرده باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اعلام اراده و رضایت خریدار و فروشنده است که باعث تحقق این قرارداد می‌شود. بنابراین، تعیین مشخصات طرفین معامله از شرایط صحت و اعتبار این قرارداد خواهد بود.

لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی نیز می‌توانند این توافق نامه را به عنوان خریدار یا فروشنده لوله و اتصالات امضا کنند. مشخصات شخص حقوقی که این توافق نامه را امضا کرده است نیز باید در آن نوشته شود.

چگونگی تعیین بهای مال مورد معامله در نمونه قرارداد فروش لوله و اتصالات و جزئیات پرداخت آن

در اصطلاح حقوق مدنی به قراردادی که برای معامله این تجهیزات تنظیم خواهد شد، قرارداد معاوضی می‌گویند. معاوضی بودن نمونه قرارداد خرید لوله پلی اتیلن به این معنا است که مالکیت لوله‌های پلی اتیلن در ازای پرداخت بهای آن‌ها به خریدار منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، فروشنده مستحق دریافت بهای لوله‌های فروخته شده به خریدار است. شخصی که این قرارداد را به عنوان خریدار امضا کرده، ملزم به پرداخت بهایی است که برای این تجهیرات پرداخت می‌شود. بهایی که خریدار باید بابت این تجهیزات پرداخت کند، براساس توافق میان او و فروشنده تعیین خواهد شد.

علی الاصول، خریدار باید بهای تجهیزات مورد معامله را به صورت نقدی و در زمان امضای این قرارداد پرداخت کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت، خریدار زمانی می‌تواند بهای تجهیزات مورد معامله را به صورت نسیه یا اقساطی پرداخت کند که فروشنده با این موضوع موافقت کرده باشد.

طرفین نمونه قرارداد خرید لوله می‌توانند برای تضمین پرداخت به موقع بهای تجهیرات مورد معامله، تضمین‌هایی مانند چک و سفته ضمانت نیز تعیین کنند.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که قاعدتا، هزینه حمل و نقل و تحویل تجهیزات فروخته شده بر عهده فروشنده است اما طرفین نمونه قرارداد خرید لوله می‌توانند نحوه پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل و نقل و تحویل این تجهیزات را با توافق یکدیگر مشخص کنند.

مال مورد معامله در نمونه قرارداد فروش لوله و اتصالات چگونه مشخص می‌شود؟

تجهیزاتی که به واسطه تنظیم و امضای نمونه قرارداد فروش لوله و اتصالات مورد معامله قرار می‌گیرند، ممکن است که عین معین یا کلی باشند.

لوله و اتصالاتی به صورت عین معین معامله می‌شوند که در زمان امضای این توافق نامه تولید شده و در دسترس خریدار و فروشنده قرار گرفته باشند. مانند معامله لوله و اتصالاتی که تولید شده‌اند و در انبار کارخانه هستند. جنس، وصف و مقدار لوله و اتصالاتی که به صورت عین معین معامله می‌شوند، باید در زمان امضای این معامله مشخص شود.

از سوی دیگر، لوله و تجهیزات زمانی به صورت کلی مورد معامله قرار می‌گیرند که در زمان امضای این توافق نامه ، تولید نشده یا در دسترس خریدار و فروشنده قرار نگرفته باشند. به عبارت دیگر، تجهیزاتی که به صورت کلی معامله می‌شوند، قابل لمس و رؤیت نیستند. جنس، وصف و مقدار تجهیزاتی که به صورت کلی معامله شده‌اند نیز باید در زمان تنظیم و امضای این توافق نامه معلوم شود. باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که عدم تعیین مقدار، جنس و وصف تجهیزاتی که به صورت کلی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند باعث باطل شدن نمونه قرارداد فروش لوله و اتصالات خواهد شد.

آیا امضای نمونه قرارداد فروش لوله و اتصالات باعث برخورداری طرفین معامله از حق حبس می‌شود؟

همان گونه که گفتیم، تواق نامه‌ای که برای معامله این اتصالات تنظیم می‌شود یک قرارداد معاوضی است. اشخاصی که این توافق نامه را به عنوان خریدار و فروشنده امضا کرده‌اند، از حق حبس برخوردار می‌شود. حق حبس به طرفین معامله امکان می‌دهد که از اجرای تعهدات خودشان خودداری کنند. در ادامه، حق حبس هر یک از طرفین معامله را بررسی می‌کنیم:

  1. حق حبس خریدار: شخصی که این توافق نامه را به عنوان خریدار امضا کرده است، متعهد می‌شود که بهای تجهیزات مورد معامله را پرداخت کند. از سوی دیگر، خریدار با استناد به حق حبس می‌تواند تا زمانی که تجهیزات مورد معامله را تحویل نگرفته است از پرداخت بهای آن‌ها خودداری کند؛
  2. حق حبس فروشنده: فروشنده به واسطه امضای این توافق نامه متعهد می‌شود که تجهیزات مورد معامله را به خریدار تحویل بدهد. در عین حال، فروشنده می‌تواند تا زمانی که بهای تجهیزات مورد معامله به او پرداخت نشده است از تحویل آن‌ها به خریدار خودداری کند.

همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که حق حبس، یک حق قابل اسقاط است. بنابراین، طرفین معامله می‌توانند در زمان امضای این توافق نامه، حق حبس خودشان را ساقط کنند. لازم به ذکر است که اسقاط حق حبس، قبل و بعد از امضای این توافق نامه نیز امکان پذیر خواهد شد.

شرایط و چگونگی انحلال نمونه قرارداد فروش لوله و اتصالات

نمونه قرارداد فروش لوله و اتصالات ، یک ماهیت حقوقی لازم الاجرا و غیر قابل فسخ است. یعنی خریدار و فروشنده بعد از امضای این قرارداد، حق فسخ قرارداد را ندارند مگر در صورتی که قانونگذار به آن‌ها اجازه داده باشد.

فسخ و اقاله، از مواردی هستند که به طرفین معامله امکان انحلال این قرارداد را می‌دهند. فسخ به معنای انحلال این قرارداد به واسطه یکی از طرفین معامله است. طرفین معامله در هنگام امضای این قرارداد می‌توانند شرایط فسخ آن را در راستای حفظ حقوق و منافع خودشان تعیین کنند. همچین قانونگذار، شرایط و موارد فسخ توافق نامه‌‌های لازم الاجرا را در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی کرده است که در اصطلاح به آن‌ها، خیار گفته می‌شود.

اقاله قرارداد نیز به معنای انحلال نمونه قرارداد فروش لوله و اتصالات به واسطه تراضی و توافق مشترک میان طرفین معامله است. بنابراین، خریدار و فروشنده با توافق و تراضی یکدیگر می‌توانند این قرارداد را اقاله کنند.

چرا توجه به نکات حقوقی این قرارداد مهم است؟

قرارداد مکتوبی که برای معامله لوله و اتصالات تنظیم می‌شود به منزله سندی است که توافق میان خریدار و فروشنده را به اثبات می‌رساند. تنظیم دقیق و همه جانبه این قرارداد، مزایای زیادی را برای طرفین معامله به دنبال خواهد داشت. کاهش احتمال بروز اختلاف میان طرفین معامله، یکی از مهمترین مزایایی است که تنظیم مکتوب این قرارداد به همراه دارد. همچنین این قرارداد در صورتی معتبر است که مطابق با ضوابط و شرایط آمره قانون مدنی تنظیم شده باشد.

خدمات تنظیم قرارداد تیم حقوقی رکلا به شما امکان می‌دهد که قرارداد مورد نظرتان را به صورت تخصصی و با شرایط اختصاصی که در نظر دارید، تنظیم کنید.

همچنین برای آشنایی با شرایط و ضوابط معامله این تجهیزات می‌توانید با کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در تماس باشید.

قرارداد فروش کالا (نقدی)

برای دریافت سریع این قرارداد، روی تصویر پایین بزنید.

نمونه قرارداد فروش کالا
دانلود نمونه قرارداد فروش کالا
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات