نمونه قرارداد خرید گاوداری و نکات قانون مدنی در مورد این قرارداد کاربردی!

نویسنده:منا سبزه وند
-
بروزرسانی:1401/10/19
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد خرید گاوداری

قرارداد خرید گاوداری یکی از انواع مبایعه نامه است. گاوداری محلی است که در آن تعداد چند راس گاو به اهداف گوناگون نگهداری می‌شود. پروار گاو یکی از مشاغلی است که زحمت فراوان دارد. این کار به سرمایه و حمایت فراوان نیاز دارد. اولین قدم برای داشتن یک گاوداری این است که یک محیط با امکانات کامل برای نگهداری گاو‌ها تهیه کنیم. یک گاوداری باید دارای چاه آب، اصطبل مسقف، محل تغذیه مجزا و موارد دیگر باشد.

بعد از اینکه محیط مناسب و با شرایط و امکانات مشخص را برای شروع به کار گاوداری انتخاب کردیم، لازم است با فروشنده، یک نمونه قرارداد خرید گاوداری تنظیم کنیم. در نمونه قرارداد خرید گاوداری باید همه شرایط و مشخصات گاوداری مبلغ مورد نظر و مشخصات خریدار و فروشنده نوشته می‌شود.

اهمیت تنظیم نمونه قرارداد خرید گاوداری به دلیل این است که خریدار می‌تواند مالکیت خود را ثابت کند. در این قرارداد مشخص می‌شود که فروشنده در مقابل دریافت مبلغی مشخص، مالکیت خود را به خریدار منتقل کرده است.

البته اگر می‌خواهید با شخص دیگری که صاحب گاوداری است شروع به همکاری در این حوزه کنید و قصد ندارید مالکیت گاوداری به شما منتقل شود، باید قرارداد شراکت گاوداری بین شما و ایشان تنظیم شود.

نمونه قرارداد خرید گاوداری از نگاه قانون

از ماده 352 قانون مدنی چنین برداشت می‌شود که اگر کسی یک گاوداری که متعلق به دیگری است را بفروشد، این بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک اصلی، بعدا اجازه دهد، که در این صورت صحیح می‌شود.

مطابق ماده 355 قانون مدنی، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیش‌تر است بایع (فروشنده) می‌تواند آن را فسخ کند، مگر این‌که در هر دو صورت، طرفین به زیاده یا نقیصه تراضی کنند.

معنی این ماده این است که برای مثال: اگر ملک گاوداری به شرط مساحت 4 هکتار فروخته شود، ولی بعد مشخص شود که این ملک 3 هکتار است، در اینجا خریدار حق فسخ دارد. اما اگر بعد از قرارداد مشخص شود که مساحت این گاوداری 5 هکتار است اکنون این فروشنده است که می‌تواند قرارداد را فسخ کند. مگر این‌که دو طرف در هر دو صورت، توافق و تراضی کنند.

مطابق ماده 356 قانون مدنی هر چیزی که بر اساس عرف و عادت، جزء یا از توابع گاوداری است متعلق به خریدار خواهد بود حتی اگر در قرارداد چنین چیزی بیان نشده باشد.

باتوجه به این ماده، عرف محل درباره تجهیزات گاوداری تصمیم می‌گیرد. برای مثال: اگر عرف منطقه به شکلی است که یک دستگاه تهویه هوا که در گاوداری وجود دارد، با خرید گاوداری به مالک جدید تعلق دارد حتی اگر در قرارداد ذکر نشود این دستگاه یا اموالی مانند آن به خریدار منتقل خواهد شد.

ماده 356 و 357 قانون مدنی

در مقابل، ممکن است عرف منطقه به گونه‌ای باشد که با خرید گاوداری، اجزاء متعلق به آن به خریدار واگذار نشود، مگر این‌که مطابق ماده 357 صریحا در قرارداد نوشته شود. برای مثال: ممکن است در گاوداری، موتور پمپ آبی باشد که براساس عرف محل، بخشی از گاوداری نیست. در این صورت، با نوشتن قرارداد و امضای آن، خریدار مالک پمپ نخواهد شد مگر اینکه در قرارداد به این موضوع اشاره شود.

مطابق ماده 356 قانون مدنی، در صورت تاخیر در تحویل گاوداری یا ثمن (مبلغ) ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود. برای مثال: اگر فروشنده مبلغ مورد توافق در نمونه قرارداد خرید گاوداری را گرفته، ولی گاوداری را تحویل نداده است، می‌توانیم از دادگاه بخواهیم که او را اجبار کند. در مقابل، اگر خریدار، گاوداری را تحویل گرفته ولی هنوز مبلغ آن را پرداخت نکرده است، از دادگاه اجبار او را به پرداخت می‌خواهیم.

قرارداد فروش گاوداری

نحوه نوشتن متن قولنامه گاوداری

در این قسمت، نکات مهمی را که برای نوشتن متن قولنامه گاوداری لازم است با هم بررسی می‌کنیم.

مشخصات طرفین در قولنامه فروش گاوداری

در قسمت اول متن قولنامه گاوداری باید مشخصات کامل طرفین را بنویسیم. اگر دو طرف یا یکی از آن‌ها، شخص حقیقی (انسان) باشد باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس محل سکونت و شماره تلفن ثبت شود.

در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو طرف، شخص حقوقی (شرکت) باشد، لازم است که نام شرکت، شماره ثبت، نشانی، تلفن، نام نماینده امضا کننده قرارداد و سِمَت او در قرارداد نوشته شود.

موضوع قرارداد در نمونه قرارداد خرید گاوداری

در این قسمت از قولنامه فروش گاوداری باید مشخصات گاوداری، به طور کامل و دقیق نوشته شود. مواردی از قبیل مساحت کل، زیربنا، چاه آب، انبار، سیلو، پروانه دامپزشکی، پلاک ثبت، آدرس ملک، انشعابات گاز، برق، آّب، تلفن و کاربری ملک گاوداری (گاوداری شیری یا گوشتی) نوشته می‌شود. هم‌چنین اگر طبق توافق دو طرف، گاوداری با تمام تجهیزات آن واگذار می‌شود، باید تمام آن اجزاء و متعلقات هم نوشته شود. برای مثال: ماشین‌های شیر دوشی، فیدر میکسر، دستگاه علوفه خردکن، دستگاه رطوبت ساز و… هم اگر با گاوداری فروخته می‌شود باید نوشته شود.

مبلغ قرارداد در نمونه قرارداد خرید گاوداری

در این قسمت از متن قولنامه گاوداری مبلغی که فروشنده دریافت می‌کند را می‌نویسیم. زمان تنظیم نمونه قرارداد خرید گاوداری باید تعیین شود که چه مقدار از مبلغ به شکل نقدی و چه مقدار از آن، با چک پرداخت می‌شود. در صورتی که روش پرداخت به صورت چک باشد، باید مشخصات چک، تعداد و تاریخ آن ثبت شود.

فسخ نمونه قرارداد خرید گاوداری

قانون مدنی در مواردی برای طرفین توافق، حق فسخ قرارداد را در نظر گرفته است. علاوه بر آن، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، برای خود زمان مشخصی را تعیین کنند که در طول آن مدت بتوانند قرارداد را فسخ کنند.

مرجع حل اختلاف

اگر در متن قولنامه گاوداری طرفین توافق کنند که مرجع حل اختلاف آن‌ها «داوری» باشد در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه می‌کنند. چنانچه قرارداد باطل یا فسخ شود نیز شرط داوری که در قرارداد آمده است، همچنان پابرجاست و طرفین برای حل اختلافات آتی ناشی از قرارداد، حتی در صورت فسخ یا باطل شدن، می‌توانند به داور مراجعه کنند. اما اگر در قرارداد خرید گاوداری ، دادگاه، به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده باشد یا در صورتی که در قرارداد، مرجع حل اختلاف مشخص نشود، «دادگاه» مرجع رسیدگی به اختلاف طرفین است.

تعداد نسخه‌های قرارداد در قرارداد خرید گاوداری

نسخه­­‌های این قرارداد باید حداقل 2 نسخه باشند. یک نسخه به خریدار و یک نسخه هم به فروشنده داده می‌شود. اعتبار هر دو نسخه قرارداد، یکسان است. البته در نظر داشته باشید که هر دو نسخه به صورت متحد الشکل و متحد المتن نوشته شوند و کاملا مشابه یکدیگر باشند. همچنین هر دو نسخه باید توسط هر دو طرف قرارداد امضا شوند.

پیشنهاد می‌کنیم اگر قرارداد شما بیش از یک صفحه دارد، حتما برای تمام صفحات آن، مکانی را برای امضای طرفین جایگذاری کنید تا به این ترتیب، تمام صفحات قرارداد توسط طرفین امضا شوند.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید وظیفه تنظیم قرارداد خود را به تیم حقوقی رکلا بسپارید. در این صورت کارشناسان حقوقی و وکلای مجموعه تلاش می‌کنند که قرارداد شما را مطابق با خواست و شروطی که در نظر دارید، تهیه و تنظیم کنند. برای این منظور کافی است که درخواستتان را در بخش تنظیم قرارداد اختصاصی ثبت کنید.

در ادامه این امکان نیز وجود دارد که برای دریافت راهنمایی و مشاوره حقوقی، با تیم حقوقی رکلا ارتباط بگیرید. برای برقراری این ارتباط، روی لینک ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی بزنید و اطلاعاتتان را وارد کنید. بعد از ثبت شدن درخواست، همکاران ما با شما ارتباط می‌گیرند.

قرارداد فروش اقساطی دامداری

این نمونه قرارداد را امضا کنید و دامداری مورد نظرتان را با شرایط اقساطی، بخرید یا بفروشید.

نمونه قرارداد فروش اقساطی دامداری
دانلود نمونه قرارداد فروش اقساطی دامداری

قرارداد فروش دامداری (نقدی)

برای معامله نقدی یک دامداری، از این نمونه قرارداد استفاده کنید.

نمونه قرارداد فروش دامداری (نقدی)
دانلود نمونه قرارداد فروش دامداری (نقدی)
منا سبزه وند
با توجه به اینکه «منا سبزه وند» کارشناس حقوقی و پژوهشگر امور حقوقی - قراردادی است، رکلا افتخار داشته است که در تیم تحریریه خود، تالیف بخشی از مقالات مهم را به ایشان محول کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات