ارکان اصلی قرارداد خرید کناف و شیوه مرسوم تنظیم این نوع از معاملات

قرارداد خرید کناف

کناف، به عنوان یکی از مصالح نوین در ساخت و ساز به حساب می‌آید. به طور جزئی‌تر، کناف نوعی صفحه پوشیده از گج است و در ابعاد مختلفی تولید می‌شود. شما به وسیله این نوع مصالح، می‌توانید با سهولت بیشتری، امر ساخت و ساز ساختمان یا امر طراحی داخلی یک فضا را پیش ببرید. برای خرید کناف به مقاصد مختلف، شما باید قراردادی را با فروشنده آن تنظیم و سپس امضا کنید. این قرارداد، قرارداد خرید کناف نام دارد و جزئیات خرید و فروش کناف میان خریدار و فروشنده را به صورت مکتوب ثبت می‌کند. این قرارداد یکی از انواع قرارداد خرید کالا است.

با توجه به کاربرد زیاد کناف در امور ساخت و ساز و معامله روزانه آن، قرارداد خرید و فروش این نوع مصالح را برای شما در این مقاله مورد بررسی قرار می‌دهیم. علاوه براین، پیش‌تر مقاله‌ای در رابطه با شرایط پیمانی این قرارداد نیز منتشر کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم با زدن روی لینک قرارداد پیمانکاری کناف ، این مقاله را نیز مطالعه کنید.

هدف اصلی از انعقاد قرارداد خرید کناف چیست؟

به طور کلی، هدف اصلی از تنظیم و انعقاد قرارداد خرید کناف ، کسب و انتقال مالکیت کناف است. به این معنا که خریدار قصد دارد با انعقاد این قرارداد، مالکیت کناف را به دست آورد و در مقابل نیز هدف فروشنده، انتقال مالکیت کناف‌ها به خریدار است. بنابراین می‌توان بیان کرد که مهم‌ترین‌ اثر حقوقی این قرارداد، انتقال مالکیت کناف از سوی فروشنده به خریدار خواهد بود.

قرارداد خرید کناف ، بر چه اساسی تنظیم می‌شود؟

این قرارداد، یکی از انواع قراردادهای معین محسوب می‌شود. معین بودن این قرارداد به این معنا است که در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، احکام خاصی برای تنظیم قرارداد‌های خرید و فروش کالا وجود دارد. بنابراین چهارچوب حقوقی حاکم بر انواع بیع کالا، بر این قرارداد نظارت دارد و خریدار و فروشنده کناف، باید از قواعد مندرج تحت مواد 338 الی 465 قانون مدنی در زمان تنظیم قرارداد تبعیت کنند.

بنابراین آن‌ها قادر نیستند از سایر چهارچوب‌های قانونی برای تنظیم نمونه قرارداد فروش کناف بهره جویی کنند. در اینجا باید اشاره کرد که ذیل مواد مطروحه فوق، محتویات برخی از این مواد ماهیت آمرانه دارند. به این معنا که طرفین نمی‌توانند بر خلاف این قواعد در قرارداد فی ما بین خودشان شرط کنند زیرا قواعد آمره، در راستای تامین منافع و نظم عمومی یک کشور مقرر می‌شوند و قانونگذار شرط خلاف آن‌ها را در قراردادها نمی‌پذیرد. برای مثال، شرط عدم تسلیم کناف توسط فروشنده در قرارداد، از جمله شروط خلاف احکام آمرانه است. علاوه بر قواعد آمرانه، قواعدی دیگری تحت عنوان قواعد تکمیلی وجود دارند.

توجه داشته باشید که این قواعد تنها برای تکمیل احکام آمرانه مقرر شده‌اند و خریدار و فروشنده کناف قادرند که علیه آن‌ها در قرارداد خود شرط کنند. برای مثال در نظر گرفتن زمانی غیر از زمان انعقاد قرارداد خرید کناف برای تسلیم کناف، از شروطی خلاف اصول تکمیلی است و اعتبار قرارداد را دچار مشکل نمی‌کند.

قرارداد خرید کناف ، دارای چه ارکانی است؟

در این قسمت، برخی از مهم‌ترین ارکان تشکیل دهنده نمونه قرارداد فروش کناف را برای شما توضیح می‌دهیم:

مشخصات شناسایی متعاملین قرارداد معامله کناف

ذکر دقیق و صحیح مشخصات هویتی متعاملین، از ارکان اساسی قرارداد به شمار می‌رود. منظور از متعاملین در این قرارداد، همان خریدار و فروشنده کناف است. در اصطلاح حقوقی نیز به خریدار، مشتری و به فروشنده، بایع گفته می‌شود. در این قسمت از قرارداد، شما باید برای هر یک از طرفین مشخصاتی را بنا به نوع شخصیت‌ آن‌ها قید کنید. به این صورت که برای خریدار یا فروشنده حقیقی، باید اطلاعاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر، آدرس و شماره تلفن و برای خریدار یا فروشنده حقوقی اطلاعاتی را همانند نام شخص، نام نماینده، کد اقتصادی، شماره ثبتی، آدرس و شماره تلفن را مورد نظر قرار دهید.

در راستای بیان اطلاعات شناسایی مشتری و بایع، باید اشاره داشت که شما باید در زمان تنظیم این قرارداد، به اهلیت آن‌ها نیز توجه داشته باشید. به این صورت که مطابق با قانون، طرفین برای انعقاد این قرارداد باید از اهلیت تمتع و اهلیت استیفا برخوردار باشند. اهلیت تمتع به معنا صلاحیت اشخاص برای بهره‌مند شدن از حقوق است. این اهلیت در خصوص اشخاصی که به صورت زنده متولد می‌شوند، قابلیت اجرا دارد. در کنار آن، اهلیت استیفا، به معنا صلاحیت اشخاص برای استفاده از حقوقشان است. در این زمینه، خریدار و فروشنده کناف باید برای انعقاد نمونه قرارداد فروش کناف ، از این دو صلاحیت برخوردار باشند.

موضوع قرارداد خرید کناف

موضوع این قرارداد، خرید و فروش کناف است. در این قسمت از قرارداد، شما باید تمام تلاش خود را در بیان دقیق جزئیات حاکم بر کناف به کار بگیرید. بنابراین اگر ویژگی و صفات کناف در هنگام نوشتن قرارداد مبهم قید شود، قرارداد از اعتبار خارج می‌شود. به همین منظور شما باید، میزان، نوع و سایر صفات کناف‌ را در قرارداد خود قید کنید. حال چرا ذکر دقیق اوصاف حاکم بر کناف در این قرارداد ضروری است؟ ضرورت بیان چنین مواردی به این خاطر است که فروشنده وظیفه دارد کناف را مطابق با اوصاف مطرح شده در این قسمت به خریدار تحویل دهد.

ثَمَن قرارداد خرید کناف

ثَمَن یا مبلغ این معامله، بر اساس شیوه‌های مختلفی قابل تعیین است. علاوه بر تعیین مبلغ، شما باید نحوه پرداخت آن را نیز در متن قرارداد مشخص کنید. برای مثال این امکان وجود دارد که خریدار، مبلغ کناف را به صورت یک جا یا اقساطی پرداخت کند.

از سوی دیگر باید اشاره داشت که این قرارداد، به عنوان یک قرارداد معوض معرفی می‌شود. بنابراین تعیین ثَمَن در آن، از ارکان اصلی قرارداد به شمار می‌رود. خریدار و فروشنده کناف، قادر نخواهند بود که این قرارداد را به صورت رایگان تنظیم کنند زیرا این قرارداد بدون ذکر مبلغ در آن، بی اعتبار است.

تعهدات بایع و مشتری در قرارداد خرید کناف

به موجب این قرارداد، بایع تعهد می‌کند که کناف را بر اساس اوصاف مطرح شده در قرارداد به خریدار تحویل دهد. در اینجا اگر بایع این قرارداد را منعقد کند اما قدرت تسلیم کناف را به مشتری نداشته باشد، قرارداد از لحاظ اعتباری دچار مشکل خواهد شد. در این زمینه اگر مشتری، خود بتواند به کناف دسترسی پیدا کند، قرارداد دارای صحت است. در مقابل مشتری در این قرارداد تعهد دارد که ثَمَن را به نحو مقرر در قرارداد به فروشنده بپردازد.

تعیین مدت برای این معامله

توجه داشته باشید که قرارداد خرید کناف ، یک قرارداد دائمی است. به این معنا که انتقال مالکیت کناف از فروشنده به خریدار برای همیشه رخ می‌دهد. بنابراین تعیین مدت در این قرارداد، فایده‌ای در بر ندارد اما در مواقعی که خریدار و فروشنده در زمان انعقاد قرارداد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، آن‌ها باید بازه‌ای را در متن قرارداد تعیین کنند. این بازه‌ زمانی، نشان‌گر مدتی است که آن‌ها باید تعهدات خود را محقق سازند.

تعیین مراجع حل و فصل دعاوی ناشی از قرارداد

تعیین مراجع حل و فصل اختلافات، از مهم‌ترین نکاتی است که شما باید در زمان تنظیم قرارداد خرید کناف به خاطر داشته باشید. در این خصوص شما باید از میان دو مرجع داوری و دادگاه، یکی را به عنوان مرجع صالح به رسیدگی دعاوی خود انتخاب کنید. در غیر این صورت، دادگاه مرجع صالح خواهد بود.

برای انجام این معامله لازم است که:

برای انجام این معامله لازم است که حتما یک قرارداد مکتوب داشته باشید و توافقاتی که برای این معامله بیان می‌شود را به صورت مکتوب در متن قرارداد وارد کنید. برای این منظور استفاده از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی و مشاوره حقوقی تلفنی از جمله خدماتی است که می‌تواند برای انجام به نحو احسن این معامله، مناسب باشد.

ثبت نظر یا سوال