اتحادیه طلا و جواهر؛ یک تشکل قانونی و معتبر در راستای حمایت از صنف طلا فروشان

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1402/10/21
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
اتحادیه طلا و جواهر

صنف به گروهی از افراد گفته می‌شود که طبیعت و ماهیت شغل، حرفه و کسب و کار آن‌ها یکسان است. اتحادیه صنفی نیز یک شخصیت حقوقی است که توسط افراد خوشنام یک یا چند صنف مشابه یا یکسان تشکیل می‌شود. تشکیل اتحادیه‌های صنفی تاثیر قابل توجهی در ساماندهی اصناف مختلف و حمایت از حقوق و منافع آن‌ها دارد. همچنین، تشکیل اتحادیه صنفی باعث ایجاد همکاری میان واحدهای صنفی و بهبود وضعیت فروش و عرضه کالا و خدمات به مصرف کنندگان می‌شود. در همین راستا، قانونگذار وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه‌های صنفی را در قانون نظام صنفی کشور مشخص کرده است. اتحادیه طلا و جواهر نیز یک اتحادیه صنفی است که از واحدهای صنفی طلا فروشی تشکیل می‌شود.

در این مقاله، وظایف، مسئولیت‌ها و همچنین حدود اختیارات اتحادیه صنفی طلا فروشان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تلاش کردیم در مقدمه شما را با تعریف عناوینی که در ادامه مقاله مطالعه خواهید کرد، آشنا کنیم اما توصیه می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر کدام از این اصطلاحات، حتما مقاله اختصاصی آن‌ها را در مجله حقوقی رکلا مطالعه کنید. برای دسترسی ساده‌تر به این مقالات، پیشنهاد می‌کنیم روی عناوین صنف ، اتحادیه و انجمن صنفی بزنید تا به صفحه اختصاصی هر کدام وارد شوید.

اتحادیه طلا و جواهر تهران در قانون نظام صنفی کشور

اصناف، تاثیر مستقیمی در حیات اقتصادی جامعه و عرضه کالا و خدمات به مردم دارند و به همین دلیل باید تحت نظارت و حمایت قانون باشند. در همین راستا، قانون نظام صنفی کشور در سال 1380 به منظور حمایت از اصناف مختلف و نظارت بر آن‌ها به تصویب رسید.

مطابق با ماده 2 این قانون، فرد صنفی به هر شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می‌شود که به فعالیت‌های صنفی مانند خرید، فروش، توزیع، تولید و خدمات اشتغال دارد و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد شناخته خواهد شد. منظور از صنف نیز آن دسته از افراد صنفی است که نوع و ماهیت کسب و کار آن‌ها یکسان باشد. اتحادیه صنفی نیز یک شخصیت حقوقی خواهد بود که از افراد یک یا چند صنف مشابه یا یکسان تشکیل می‌شود. برای مثال، اتحادیه طلا و جواهر شیراز از افراد خوشنام و معتبر صنف طلا فروشان شهر شیراز تشکیل شده است.

در اینجا باید به این نکته توجه داشته باشیم که اتحادیه صنفی تشکیل شده در هر شهر مختص به همان شهر است. به عبارت دیگر، اتحادیه صنفی طلا فروشان در هر شهر به صورت جداگانه و مستقل تشکیل می‌شود. برای مثال اتحادیه طلا و جواهر کرج ، صرفا به شهر کرج اختصاص دارد و حدود اختیارات و وظایف آن نیز محدود به حوزه جغرافیایی همین شهر خواهد بود.

در مثال دیگر، اتحادیه طلا و جواهر تبریز ، یک شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و به همین دلیل در صورتی رسمیت پیدا می‌کند که در وزارت بازرگانی به ثبت رسیده باشد.

لازم به ذکر است که فصل سوم قانون نظام صنفی کشور به اتحادیه‌های صنفی و حدود اختیارات و وظایف آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

اتحادیه طلا و جواهر در چه شهرهایی تشکیل می‌شود؟

همانگونه که گفتیم، اتحادیه‌های صنفی در هر شهر به صورت مستقل و جداگانه تشکیل می‌شوند. براسای ماده 21 قانون نظام صنفی، در هر شهرستان که واحدهای صنفی طلا و جواهر یا فعالیت‌های شغلی مشابه وجود دارد، طلا فروشان می‌توانند اتحادیه طلا و جواهر تشکیل دهند.

مطابق با تبصره 2 این ماده، حد نصاب واحدهای صنفی طلا فروش برای تشکیل اتحادیه طلا و جواهر در شهرهای مختلف کشور عبارت است از:

 1. در تهران = 300 واحد صنفی طلا فروشی؛
 2. در شهرستان‌هایی که بیشتر از دو میلیون جمعیت دارند = 200 واحد صنفی طلا فروشی؛
 3. در شهرستان‌‌هایی که بیشتر از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت دارند = 150 واحد صنفی طلا فروشی؛
 4. در شهرستان‌هایی که بیشتر از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت دارند = 100 واحد صنفی طلا فروشی؛
 5. در شهرستان‌هایی که کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت دارند = 50 واحد صنفی طلا فروشی.

نحوه اداره اتحادیه طلا و جواهر

اداره و مدیریت اتحادیه طلا و جواهر رشت بر عهده هیات مدیره این اتحادیه صنفی قرار دارد. هیات مدیره این اتحادیه صنفی توسط اعضای آن انتخاب می‌شوند و دارای پنج عوض اصلی و دو عضو علی البدل هستند.

لازم به ذکر است که اعضای هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر یزد ، برای مدت 5 سال و به واسطه رای مستقیم و مخفی طلا فروشانی انتخاب می‌شوند که عضو این اتحادیه صنفی هستند. انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای دوره‌های بعدی مانعی ندارد.

آیا صدور پرونده کسب برای طلا فروشان در حوزه اختیارات اتحادیه طلا و جواهر است؟

مطابق با ماده 5 قانون نظام نظام صنفی، پروانه کسب به مجوزی گفته می‌شود که برای راه اندازی و ادامه کسب و کار به کسبه و پیشه وران و صاحبان مشاغل آزاد داده می‌شود.

قانونگذار در ماده 12 این قانون تمام کسبه و پیشه‌وران را مکلف کرده است که قبل از راه اندازی واحد صنفی یا اشتغال به حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب از مراجع قانونی اقدام کنند. بنابراین، طلا فروشان نیز برای راه اندازی و ادامه کسب و پیشه خودشان ملزم به اخذ پروانه کسب هستند. با توجه به ماده 26 این قانون می‌توان گفت که صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی طلا و جواهر در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های اتحادیه طلا و جواهر است. بنابراین، شخصی که متقاضی دریافت پروانه کسب برای راه اندازی طلا فروشی است باید به اتحادیه صنفی طلا و جواهر شهرستان ذی‌ربط مراجعه کند.

بازه زمانی پاسخ به درخواست، ارائه مدارک و صدور پروانه

اتحادیه صنفی طلا و جواهر باید تقاضای صدور پروانه کسب را بررسی کند و حداکثر ظرف 15 روز به آن پاسخ بدهد. در صورتی که اتحادیه با تقاضای صدور پروانه کسب موافقت کرده باشد، متقاضی سه ماه فرصت دارد که مدارک لازم را تکمیل کند و به اتحادیه تحویل بدهد. همچنین، متقاضی، حداکثر تا 6 ماه پس از صدور پروانه کسب فرصت دارد که طلا فروشی خود را راه اندازی کند.

وظایف و اختیارات اتحادیه طلا و جواهر

همانگونه که گفتیم، قانونگذار حدود اختیارات و مسئولیت‌های واحدهای صنفی را در قانون نظام صنفی کشور مشخص کرده است. با توجه به ماده 30 این قانون می‌توان گفت که حدود اختیارات و وظایف اتحادیه طلا و جواهر مشهد عبارت است از:

 1. ارائه پیشنهاد به مجمع امور صنفی در راستای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و سایز مجوزهای لازم برای طلا فروشان؛
 2. اجرای مصوبات و بخشنامه‌های صادره از هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که مطابق با مقررات قانون نظام صنفی به اتحادیه صنفی طلا فروشان ابلاغ شده است؛
 3. ارائه پیشنهاد به مجمع امور صنفی درباره امور مربوط به صنف طلا فروشان؛
 4. صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی طلا و جواهر، مطابق با قوانین و مقررات مندرج در قانون نظام صنفی کشور؛
 5. ابطال پروانه صادر شده برای طلا فروشان و تعطیلی محل کسب طلا و جواهر، مطابق با قوانین و مقررات مندرج در قانون نظام صنفی کشور؛
 6. جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی طلا و جواهر که بدون اخذ پروانه راه‌اندازی می‌شوند یا آنکه پروانه کسب آن‌ها باطل شده است؛
 7. ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برای ارائه آموزش‌های لازم به طلا فروشان؛
 8. وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات از واحدهای صنفی طلا و جواهر به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان های وابسته به دولت.

منابع مالی اتحادیه طلا و جواهر

با توجه به ماده 31 قانون نظام صنفی کشور می‌توان گفت که منابع مالی اتحادیه طلا و جواهر اصفهان، عبارت هستند از:

 1. حق عضویتی که طلا فروشان بابت عضویت در این اتحادیه پرداخت می‌کنند؛
 2. وجوهی که اتحادیه در ازای ارائه خدمات فنی و آموزشی به طلا فروشان، از آن‌ها دریافت می‌کند؛
 3. کمک‌هایی که اتحادیه از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کند؛
 4. کارمزدی که اتحادیه بابت اخذ وصول مالیات و عوارض از طلا فروشان دریافت می‌کند. (این کارمزد توسط وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های وابسته به دولت به اتحادیه صنفی طلا و جواهر پرداخت می‌شود.)

خدمات کاربردی برای شما

گروه رکلا یک مرجع حقوقی تخصصی است که در حوزه قراردادها فعالیت می‌کند. کارشناسان حقوقی حاضر در این گروه، سعی دارند که قراردادهای منسجم، مستحکم، جامع و مانع را مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم کنند و در دسترس شما قرار بدهند. شما با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد و خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا می‌توانید قراردادهای خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان این گروه تنظیم کنید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات