نمونه قرارداد خرید و فروش میوه و نمونه قرارداد فروش میوه باغ دارای چه شرایط قانونی است؟

-
بروزرسانی:1402/03/21
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد میوه فروشی

قرارداد میوه فروشی ، قراردادی است که از عقد بیع پیروی می‌کند. این قرارداد به طور مستقیم با تأمین مایحتاج مردم در ارتباط است. قرارداد بر اساس رضایت کامل طرفین شکل می‌گیرد. نمونه قرارداد خرید و فروش میوه در حقیقت یک قرارداد خرید کالا است. ممکن است شما برای توزیع میوه در میادین میوه و تره بار یک نمونه قرارداد فروش میوه سردرختی را امضا کنید و با استفاده از این قرارداد، به صورت مستقیم محصول باغتان را به فروش برسانید. ممکن است به عنوان یک موسسه تشریفاتی باشید که برای تهیه میوه پذیرایی مراسم و انجام میوه آرایی‌، فرم قرارداد خرید میوه امضا کنید. هر دلیلی که باعث شود اشخاص قصد انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، آن‌ها را موظف می‌کند که متن قرارداد را طبق انتظارات قانون گذار بنویسند و مطمئن باشند که قرارداد تنظیم شده، مخالف قانون نباشد.

نظر قانون گذار درباره قرارداد میوه فروشی

قرارداد میوه فروشی به عنوان یک قرارداد فروش کالا ، در قانون مدنی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. این قانون طرفین قرارداد را ملزم می‌کند که برای تنظیم قرارداد به مفاد عقد بیع دقت کنند. با اینکه طرفین ملزم به رعایت قوانین عقد بیع هستند، اما مواردی نیز وجود دارد که می‌توانند درباره آن‌ها توافق کنند. برای مثال پرداخت هزینه حمل و نقل میوه از باغ تا میدان میوه و تره بار، بر اساس عرف، به عهده خریدار یا فروشنده خواهد بود. لازم به ذکر است که طرفین نمی‌توانند درباره قوانین اساسی توافق کنند.

نظر قانون گذار درباره قرارداد میوه فروشی

قرارداد میوه فروشی یکی از انواع قرارداد فروش کالا محسوب می‌شود. قانون مدنی به طور کامل در مورد شرایط و چارچوب قراردادهای خرید و فروش صحبت کرده است. این قانون طرفین قرارداد را ملزم می‌کند که برای تنظیم قرارداد به مفاد عقد بیع دقت کنند. با اینکه طرفین ملزم به رعایت قوانین عقد بیع هستند، اما مواردی نیز وجود دارد که می‌توانند درباره آن‌ها توافق کنند. برای مثال پرداخت هزینه حمل و نقل میوه از باغ تا میدان میوه و تره بار، بر اساس عرف، به عهده خریدار یا فروشنده خواهد بود. لازم به ذکر است که طرفین نمی‌توانند درباره قوانین اساسی توافق کنند. حتی اگر طرفین با این توافقات راضی باشند، باز هم قانون ‌گذار آن را معتبر نمی‌داند و در نتیجه قرارداد قانونی نخواهد بود. قانون گذار در کشور ما قراردادهای خرید و فروش برای تامین اجناس یا اموال نامشروع را معتبر نمی‌داند.

لازم بودن قرارداد میوه فروشی

همان طور که می‌دانید امکان فسخ قراردادهای خرید و فروش به صورت یک جانبه وجود ندارد و قرارداد میوه فروشی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین وقتی که شما چنین قراردادی را تنظیم می‌کنید تنها در صورتی می‌توانید آن را به صورت یک جانبه از فسخ کنید که، شروط فسخ قرارداد تعیین کرده باشید. علاوه بر این، شما می‌توانید براساس اختیارات قانونی خود نیز عمل کنید، البته اگر در متن قرارداد خرید میوه، اختیارات از شما سلب نشده باشد. نمونه قرارداد فروش میوه یک قرارداد لازم است. طرفین باید متعهد شوند که مطابق مفاد قرارداد عمل کنند.

عدم انجام تعهدات قرارداد

اگر هر کدام از طرفین در انجام تعهدات خود کوتاهی کند، طرف دیگر می‌تواند با ارسال اظهارنامه او را ملزم به انجام تعهدات کند. اگر طرف خاطی همچنان بی توجه باشد، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به مرجع حل اختلاف شکایت خود را مطرح کند. نکته مهم دیگر این است که برای طرح شکایت در خصوص قرارداد میوه فروشی ، حتما باید نسخه اصلی قرارداد را به مرجع قضایی ارائه کنند.

تصور کنید که شما یک نمونه قرارداد فروش میوه سردرختی تنظیم می‌کنید ولی باغ فروشنده به دلایلی دچار آتش ‌سوزی شده و محصولات از بین می‌رود. در این شرایط فروشنده نمی‌تواند میوه‌هایی را که مورد معامله بوده‌اند به خریدار تحویل دهد. در چنین شرایطی با توجه به توافقات قبلی چند حالت ایجاد می‌شود:

  1. اگر طرفین فروشنده از خریدار مبلغی را به عنوان ثمن معامله دریافت نکرده باشد، مسئولیتی به‌عهده ندارد و می‌تواند میوه‌ای به خریدار ندهد. اگر آتش سوزی هم اتفاق نمی‌افتاد، فروشنده تا زمان دریافت مبلغ قرارداد می‌توانست از فروش محصول خود پشیمان شود.
  2. اگر مبلغ قرارداد دریافت شده باشد و برای تحویل میوه زمانی تعیین شده باشد، فروشنده موظف است که همان میزان میوه را تهیه کند و به خریدار تحویل بدهد.

طرفین قرارداد

طرفین قرارداد می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. با توجه به ماهیت طرفین قرارداد، مشخصات آن‌ها در متن قرارداد نوشته می‌شود. به همین ترتیب، اشخاص حقیقی که همان انسان‌های عادی هستند با نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی، کد پستی و شماره تماس در قرارداد معرفی می‌شوند. اشخاص حقوقی شرکت‌ها و موسسات هستند. این اشخاص در متن قرارداد میوه فروشی با اطلاعاتی نام شرکت یا موسسه، کد ثبتی، کد اقتصادی، نام مدیرعامل، نام نماینده‌ای که قرارداد را امضا می‌کند، نشانی، کد پستی و شماره تماس شناخته می‌شوند.

مبلغ قرارداد خرید و فروش میوه

در زمان تنظیم فرم قرارداد خرید میوه ، باید به مبلغ قرارداد و نحوه‌ی پرداخت آن اشاره می‌شود. خریدار و فروشنده می‌توانند برای پرداخت مبلغ قرارداد به سه شیوه عمل کنند:

  1. می‌توانند توافق کنند که وجه قرارداد میوه فروشی به صورت نقدی پرداخت شود. در این صورت خریدار مبلغ قرارداد را به شماره حسابی که فروشنده پرداخت می‌کند.
  2. می‌توانند مبلغ نمونه قرارداد خرید و فروش میوه را به صورت نسیه تعیین کنند. در این شیوه خریدار میوه را تحویل می‌گیرد و وجه آن را طی اقساطی در فاصله زمانی مشخص پرداخت می‌کند. اگر خریدار بخواهد برای پرداخت وجه قرارداد، به فروشنده چک بدهد، بهتر است که شماره چک نیز در متن قرارداد وارد نوشته شود.
  3. حالت سوم زمانی است که باغدار محصولات خود را پیش فروش می‌کند. در این حالت، فروشنده پیش از دریافت محصول، مبلغ قرارداد را پرداخت می‌کند. باغدار نیز موظف می‌شود زمان برداشت محصول، میوه فروخته شده را به خریدار تحویل بدهد.

به هر صورت باید تاریخ پرداخت، مبلغ و شماره حساب فروشنده را در متن قرارداد قید شود.

چند مورد از اختیارات قانونی برای طرفین این قرارداد

از جمله اختیارات قانونی که طرفین به موجب امضای قرارداد میوه فروشی، از آن برخوردار می‌شوند، عبارتند از:

  1. هر یک از طرفین می‌توانند به محض امضای نمونه قرارداد فروش میوه باغ و قبل از آنکه طرف مقابل محل جلسه امضا قرارداد را ترک کند، قرارداد را از اعتبار خارج کنند. این اختیار در ماده ۳۹۷ قانون مدنی به عنوان خیار مجلس ذکر شده است؛
  2. اگر طرفین مدت مشخصی را برای حق فسخ یک جانبه قرارداد در نظر گرفته باشند، می‌توانند در متن قرارداد به این مساله اشاره کنند. در نظر داشته باشید اگر این شرط را در قرارداد قید می‌کنید، حتما باید بازه زمانی معینی را نیز برای آن در نظر بگیرید و در متن قرارداد بنویسید. در غیر این صورت هم شرط و هم قرارداد باطل است. طرفین به موجب ماده ۳۹۹ تا ۴۰۱ قانون مدنی از این اختیار بهره‌مند می‌شوند؛
  3. گاهی میوه فروش و خریدار، نمونه قرارداد فروش میوه سردرختی را در شرایطی امضا می‌کنند که مشتری تنها بخشی از میوه‌ها را دیده و مابقی میوه‌ها را با توجه به آن نمونه‌ای که مشاهده کرده است، خریداری می‌کند. اگر مشتری در زمان تحویل گرفتن میوه متوجه شود که بعضی از میوه‌ها مطابق با آنچه که رویت کرده بود، نیستند، با استناد به ماده ۴۱۲ قانون مدنی می‌تواند تمام میوه‌ها را به فروشنده برگرداند یا تمام آن‌ها را قبول کند.

پیشنهاد ما برای شما

تیم حقوقی رکلا یک نمونه کامل از این قرارداد را تنظیم کرده است که می‌توانید روی تصویر زیر بزنید و وارد صفحه جزئیات آن شوید. ضمن آنکه می‌توانید درخواست تنظیم قرارداد یا درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

نمونه قرارداد کامل

همین حالا روی تصویر زیر بزنید و وارد صفحه توضیحات قرارداد شوید.

نمونه قرارداد فروش میوه
دانلود قرارداد
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
مهدی چنارانی
thumb_up_alt
آیا فروشنده می‌تواند بعد از گرفتن بیعانه، میوه رو تحویل نده؟
17:46
04 بهمن 1400
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. در صورتی که قرارداد دارید باید مطابق با آن عمل شود و در صورتی که چنین نیست ایشان موظف به تحویل میوه‌ها همزمان با دریافت مجموع ارزش آن خواهد بود.
17:34
05 بهمن 1400