قولنامه صوری برای وام چیست؟ یک قولنامه صوری چگونه تشخیص داده می‌شود؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/04/04
زمان مطالعه: 7 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قولنامه صوری برای وام

معامله اموال با ارزشی مانند املاک و مستغلات به تنظیم یک سند معتبر و قابل استناد نیاز دارد. قولنامه سند معتبر و قابل استنادی است که میان طرفین معامله تنظیم می‌شود. تنظیم و امضای این سند، نشان دهنده انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار است. قولنامه در صورتی صحیح، معتبر و قابل استناد است که طرفین معامله قصد امضا و اجرای مفاد آن را داشته باشند. به عبارت دیگر، اشخاصی که این سند را به عنوان خریدار و فروشنده امضا می‌کنند باید قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله را داشته باشند. بنابراین قولنامه صوری برای وام یک سند نامعتبر و غیر قابل استناد است زیرا خریدار و فروشنده این سند را به قصد نقل و انتقال مال مورد معامله امضا نمی‌کنند. قولنامه صوری با اهداف مختلفی تنظیم می‌شود.

دریافت تسهیلات مالی از بانک و همچنین داشتن سندی برای ثبت نام در مدرسه از جمله اهداف تنظیم و امضای قولنامه صوری است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت قولنامه صوری برای وام ، در واقع برای اهداف دیگری غیر از نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله تنظیم شده و به همین دلیل، باطل و فاقد هر گونه اثر قانونی است.

در این مقاله با شرایطی که باعث صوری محسوب شدن یک قولنامه می‌شوند، آشنا خواهیم شد.

منظور از قولنامه صوری چیست؟

قولنامه در واقع، نوعی قرارداد مکتوب است که میان طرفین معامله تنظیم می‌شود. هدف از تنظیم این سند، مشخص کردن جزئیات معامله و انتقال مالکیت مال فروخته شده به خریدار است. این سند در صورتی معتبر و قابل استناد است که توسط طرفین معامله امضا شده باشد. به عبارت دیگر، خریدار و فروشنده به واسطه امضای این سند، رضایت و اراده خودشان مبنی بر نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله را اعلام می‌کنند.

قانونگذار، مهمترین و اساسی‌ترین شرایط لازم برای انجام معامله را در ماده 190 قانون مدنی مشخص کرده است. وجود قصد در خریدار و فروشنده، یکی از مهمترین شرایطی است که عدم وجود آن باعث باطل و بی‌اثر شدن معامله می‌شود. به عبارت دیگر، معامله در صورتی صحیح و معتبر است که با قصد نقل و انتقال مالکیت یک یا چند مال امضا و ایجاد شده باشد. معامله صوری به معامله‌ای گفته می‌شود که با قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله امضا نشده است. قولنامه‌ای که برای انجام معامله صوری تنظیم می‌شود نیز یک سند غیر معتبر خواهد بود.

آیا اصاله الصحت و حکم به بطلان قولنامه صوری برای وام با یکدیگر در تضاد هستند؟

باطل و بی اعتبار دانستن قراردادهای میان اشخاص باعث ایجاد اغتشاش و بی نظمی در روابط اجتماعی، اقتصادی و تجاری حاکم بر جامعه می‌شود. به همین دلیل در تمام نظام‌های حقوقی جهان، اصل بر صحیح و معتبر بودن قراردادهای میان اشخاص گذاشته شده است. بنابراین، تمام قراردادها صحیح، معتبر و قابل استناد هستند مگر در صورتی که باطل و نامعتبر بودن قراردادی به صورتی قطعی و با استناد به دلایل قانونی و محکمه پسند ثابت شده باشد.

تعریف دقیقی از این اصل

اصالت الصحت یکی از اصول پذیرفته شده در فقه امامیه است که در ماده 223 قانون مدنی کشور ما نیز انعکاس پیدا می‌کند. با توجه به این ماده، تمام معاملات میان اشخاص را باید صحیح، معتبر و قانونی در نظر بگیریم مگر در صورتی که باطل بودن یک معامله برای ما به اثبات رسیده باشد. بنابراین می‌توان گفت که اصاله الصحت و حکمی که در خصوص بطلان قولنامه صوری برای وام صادر می‌شود با یکدیگر در تضاد نیستند.

اثبات و احراز صوری بودن این سند در صلاحیت مراجع قضایی است. بنابراین، تمام قولنامه‌ها صحیح و معتبر هستند مگر در صورتی که مراجع قضایی در خصوص صوری و باطل بودن یک قولنامه رای صادر کرده باشند.

آیا قولنامه صوری برای وام ودیعه مسکن نیز سندی باطل و غیر معتبر است؟

وام ودیعه مسکن، وامی است که برای تامین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه واحد مسکونی به متقاضیان پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها وام ودیعه مسکن را برای کمک هزینه پرداخت ودیعه و اجاره به مستاجران کم درآمد پرداخت می‌کنند. مستاجرانی که می‌خواهند از تسهیلات وام ودیعه مسکن استفاده کنند، باید مدارکی را به بانک ارائه بدهند. اجاره نامه رسمی نیز یکی از اسناد و مدارکی است که متقاضیان دریافت این تسهیلات باید به بانک ارائه بدهند.

بنابراین منظور از قولنامه صوری برای وام ودیعه مسکن ، اجاره نامه‌‌ای است به صورت صوری و فرمایشی تنظیم می‌شود و برای دریافت این تسهیلات به بانک ارائه خواهد شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که قولنامه صوری برای وام ودیعه مسکن ، اجاره نامه‌ای است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود اما اشخاصی که این سند را به عنوان موجر و مستاجر امضا کرده‌اند، قصد اجرای مفاد آن و ایجاد رابطه استیجاری میان خودشان را ندارند. قرارداد اجاره در صورتی صحیح و معتبر است که با هدف انتقال موقت مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر تنظیم شده باشد. از سوی دیگر اجاره نامه‌ صوری به قصد انتقال منافع عین مستاجره به مستاجر تنظیم نمی‌شود بلکه هدف از تنظیم قولنامه صوری برای وام ، فراهم آوردن مدارک لازم برای دریافت وام ودیعه مسکن از بانک است.

ضمانت اجرای تنظیم اجاره نامه صوری برای دریافت وام ودیعه مسکن

اجاره نامه‌ای که به صورت صوری و صرفا به منظور دریافت وام ودیعه مسکن تنظیم شده یک سند باطل و نامعتبر است. به عبارت دیگر، امضای قولنامه صوری برای وام ودیعه مسکن ، هیچگونه الزام و تعهدی را برای موجر و مستاجر ایجاد نخواهد کرد. تنظیم اجاره نامه صوری و ارائه آن به بانک، نوعی عمل متقلبانه به حساب می‌آید. بنابراین، شخصی که با ارائه اجاره نامه صوری به بانک از خدمات وام ودیعه مسکن برخوردار شده ممکن است به ارتکاب جرم کلاهبرداری نیز محکوم شود.

منظور از قولنامه صوری برای وام مسکن چیست؟

وام خرید مسکن می‌تواند کمک بزرگی برای خرید خانه باشد. بانک مسکن و دیگر بانک‌ها، شرایطی را برای ارائه این تسهیلات مالی به متقاضیان در نظر گرفته‌اند. به عبارت دیگر، این تسهیلات مالی به متقاضیانی پرداخت می‌شود که از شرایط لازم برخوردار باشند. از مهمترین شرایط پرداخت وام مسکن، انتخاب یک خانه برای خرید از سوی متقاضی دریافت وام است.

به عبارت دیگر، شخصی می‌تواند برای دریافت این تسهیلات مالی تقاضا کند که خانه‌ای را برای خرید انتخاب کرده باشد. به همین دلیل، متقاضی وام مسکن برای اثبات این موضوع که خانه‌ای را برای خرید خانه انتخاب کرده است، باید اسناد و مدارکی را به بانک ارائه بدهد. اصل و کپی مبایعه نامه‌ای که متقاضی وام برای خرید خانه تنظیم کرده، یکی از مدارکی است که برای دریافت این تسهیلات مالی باید به بانک ارائه شوند. لازم به ذکر است که این مبایعه نامه باید دارای کد رهگیری باشد.

بنابراین منظور از قولنامه صوری برای وام مسکن ، مبایعه نامه‌ای است که متقاضی وام مسکن به صورت صوری تنظیم می‌کند و به منظور دریافت این تسهیلات مالی به بانک ارائه می‌دهد. قولنامه صوری برای وام مسکن نیز یک سند باطل و غیر معتبر است و ارائه آن به بانک، نوعی عمل متقلبانه محسوب می‌شود. بنابراین، فردی که تسهیلات وام مسکن را به واسطه ارائه مبایعه نامه صوری از بانک دریافت کرده ممکن است به ارتکاب جرم کلاهبرداری محکوم شود.

توصیه می‌کنیم

هدف از تنظیم قولنامه، داشتن سندی برای اثبات نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله است. این هدف در صورتی تامین می‌شود که قولنامه با توجه به شرایط و ضوابط قانون مدنی تنظیم شده باشد. به همین دلیل، بهتر است که قولنامه توسط کارشناسان حقوق مدنی یا با نظارت آن‌ها تنظیم شود.

ما در بخش خدمات تنظیم قرارداد رکلا، امکاناتی را فراهم آورده‌ایم که شما با استفاده از آن می‌توانید قولنامه را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوق مدنی تنظیم کنید.

در خصوص آشنایی با شرایط قانونی تنظیم و اجرای قولنامه نیز می‌توانید با کارشناسان حقوق مدنی در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در تماس باشید.

قرارداد رهن و اجاره خانه و منزل مسکونی

اگر به یک نمونه فرم اجاره نامه کامل نیاز دارید، اینجا بزنید.

نمونه قرارداد رهن و اجاره خانه
دانلود نمونه قرارداد رهن و اجاره خانه
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(2 نظر)
account_circle
میثم علی پور
thumb_up_alt
برای دست چک میخواستم یه اجاره نامه صوری بدم به بانک.
14:04
28 آبان 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. در مجموع، در نظر داشته باشید که هر قراردادی، تبعات قانونی خود را به همراه دارد. نوشتن قرارداد صوری به معنای «نبود مسئولیت برای طرفین آن» نیست.
11:24
29 آبان 1401
account_circle
فائزه اکبری
thumb_up_alt
سلام. یکی از آشناهای ما از ما خواسته برای وام مسکن که به مستاجران میدن قولنامه صوری بنویسیم که انگار خونه ما در رهن اون‌ها هست در حالیکه خونه ما مستاجر داره و تا 6 ماه دیگم دست مستاجر هست. آیا این قولنامه صوری برای بانک معتبره؟ وام تعلق می‌گیره؟پیگرد قانونی نداره برای ما؟
01:05
09 آبان 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
اساسا این قرارداد فاقد اعتبار خواهد بود زیرا سابق بر این، منافع ملک مورد نظر به شخص دیگر که مستاجر شما محسوب می‌شود تعلق پیدا کرده است. از طرفی، ممکن است عناوینی همچون استفاده از سند مجعول نیز متوجه شما شود. البته این‌ها احتمالات است و ممکن است در عمل، به نحو دیگری پیش برود.
14:04
09 آبان 1402