چگونه از حق حبس و امکان اقاله در قرارداد خرید کود استفاده کنیم؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/10/14
زمان مطالعه: 6 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد خرید کود

کودها مواد طبیعی یا غیر طبیعی هستند که به بافت خاک اضافه می‌شوند. اضافه کردن کود به خاک باعث افزایش مواد مغذی آن خواهد شد. قرارداد خرید کود با هدف تهیه کودهای طبیعی یا صنعتی امضا و ایجاد می‌شود.

در کشاورزی، خریداری کود با کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا کود مناسب باعث بهبود رشد گیاهان می‌شود. همچنین استفاده بی رویه از کودهای شیمایی، آلودگی زیست محیطی را به دنبال دارد. خریداری و استفاده از کودهایی که اثرات زیست محیطی کمتری دارند، باعث کاهش آلودگی خاک و منابع آبی می‌شود.

خریداری کود استاتر نیز در کشاوری از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا از کودهای استاتر به عنوان محرک اصلی و اولیه رشد گیاهچه‌ها استفاده می‌کنند. مهم‌ترین اثر خریداری و استفاده از کود استاتر، تسریع رشد اولیه گیاهچه‌ها است. خریداری و استفاده از کود استاتر باعث افزایش مقاومت گیاهچه‌ها در برابر سرما نیز می‌شود.

در این مطلب قصد داریم که شما را با نکات قانونی قراردادهای خرید و فروش کود آشنا کنیم. این قرارداد یکی از انواع قرارداد فروش کالا است.

تنظیم قرارداد خرید کود مطابق با مواد 338 الی 463 قانون مدنی

نمونه قرارداد خرید کود یک ماهیت حقوقی دو جانبه است که به وسیله توافق میان خریدار و فروشنده کود حاصل می‌شود. در اصطلاح حقوق مدنی به نمونه قرارداد خرید کود ، قرارداد بیع گفته می‌شود. مواد 338 الی 463 قانون مدنی به شرایط و ضوابط تنظیم، امضا و اجرای عقد بیع اختصاص پیدا کرده است. امضای قرارداد خرید و فروش کود باعث انتقال مالکیت کود مورد معامله از خریدار به فروشنده می‌شود.

شرایط کلی مربوط به امضا، ایجاد و اجرای این قرارداد به وسیله توافق میان خریدار و فروشنده کود مشخص می‌شود. خریدار و فروشنده کود باید شرایط کلی این قرارداد را مطابق با شرایط و ضوابط آمره عقد بیع تعیین کنند. شرایط و ضوابط آمره عقد بیع، لازم الاجرا هستند. از این رو توافق برخلاف قواعد آمره عقد بیع یا نادیده گرفته آن‌ها باعث باطل و بی‌اثر شدن قرارداد فروش کود خواهد شد.

آیا بدون در اختیار داشتن کود می‌توان معامله خرید و فروش آن را انجام داد؟

کود مورد معامله می‌تواند عین معین یا کلی باشد:

کودی به صورت عین معین معامله می‌شود که در زمان امضا و ایجاد قرارداد، تولید شده و در دسترس خریدار و فروشنده قرار گرفته باشد. نوع، وصف و مقدار کودی که به صورت عین معین، خرید و فروش می‌شود باید در هنگام امضای قرارداد معلوم و مشخص باشد.

کودهایی که هنوز تولید نشده و در دسترس خریدار و فروشنده قرار نگرفته است به صورت کلی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. جنس، وصف و مقدار کودهایی که به صورت کلی معامله شده است باید در هنگام امضا و ایجاد قرارداد معلوم و مشخص باشد. معلوم نکردن جنس، وصف و مقدار کودهایی که به صورت کلی معامله می‌شوند، باعث باطل و بی‌اثر شدن قرارداد خواهد شد.

امضای نمونه قرارداد خرید کود چه آثار قانونی دارد؟

مطابق با ماده 362 قانون مدنی، آثار قانونی نمونه قرارداد خرید کود که به صورت صحیح و با در نظر گرفتن تمام شرایط و ضوابط قانون مدنی تنظیم شده باشد، عبارت است از:

  1. مهم‌ترین و اصلی‌ترین اثر قانونی این قرارداد، انتقال مالکیت کود مورد معامله به خریدار است. به محض امضای قرارداد، مالکیت کودهای مورد معامله به خریدار منتقل می‌شود.
  2. دومین اثر قانونی این قرارداد، الزام قانونی فروشنده نسبت به تحویل کودهای مورد معامله است.
  3. سومین اثر قانونی آن نیز، الزام قانونی خریدار نسبت به پرداخت بهای کودها است.

به طور کلی، قرارداد خرید کالا در صورتی آثار قانونی مذکور در بالا را به همراه خواهد داشت که به صورت قانونی و با در نظر گفتن تمامی شرایط و ضوابط آمره و لازم الاجرای عقد بیع تنظیم شده باشد.

منظور از ضِمان دَرَک مَبیع در نمونه قرارداد خرید کود چیست؟

به کود مورد معامله در اصطلاح قانون مدنی، مَبیع گفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین شرایط قانونی نمونه قرارداد خرید کود ، این است که فروشنده مالک اصلی کودهای مورد معامله باشد. البته وکیل فروشنده نیز می‌تواند کودها را معامله کند. وکیل، نماینده قانونی مالک اصلی کودها محسوب می‌شود اما در صورتی می‌تواند کود‌ها را معامله کند که از جانب مالک اصلی، اجازه فروش آن‌ها را داشته باشد.

فروشنده فضول به شخصی گفته می‌شود که کودها را بدون اجازه از مالک واقعی آن‌ها فروخته است.

به قرارداد خرید و فروش کودی که توسط فروشنده فضول تنظیم و امضا شده است نیز معامله فضولی می‌گویند.

معامله فضولی کود باطل نیست اما باعث انتقال مالکیت کودهای مورد معامله به خریدار نمی‌شود. بنابراین، مالک اصلی کود‌ها می‌تواند به خریدار مراجعه کند و کودها را از او پس بگیرد. در این حالت، خریدار کود‌ها می‌تواند به فروشنده فضول مراجعه کند و بهایی که بابت کودها پرداخته است را از او پس بگیرد. فروشنده فضول نیز ملزم می‌شود که بهای کودها را به خریدار پس بدهد. ضمان درک مَبیع به معنای مسئولیتی است که فروشنده فضول نسبت به بازگردان بهای کودها دارد.

منظور از حق حَبس در نمونه قرارداد خرید کود چیست؟

نمونه قرارداد خرید کود از قراردادهای معوض به حساب می‌آید. منظور از معوض بودن قرارداد فروش کود این است که مالکیت کودها به صورت رایگان به خریدار منتقل نمی‌شود بلکه مالکیت کودها در ازای پرداخت بهای آن‌ها به خریدار منتقل خواهد شد. در قرارداد‌های معوض حقی موسوم به حق حبس وجود دارد. حق حبس به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد که از انجام تعهدات و وظایف قراردادی خودشان خودداری کنند.

خریدار و فروشنده در نمونه قرارداد خرید کود از حق حبس برخوردار هستند. در ادامه حق حبس هر یک از فروشنده و خریدار کود‌ها را بررسی می‌کنیم:

  1. حق حبس فروشنده: فروشنده می‌تواند تا زمانی که بهای کود‌های مورد معامله را دریافت نکرده است از تحویل آن‌ها به خریدار خودداری کند. در این شرایط، حق حبس فروشنده در صورتی ساقط می‌شود که کودها را قبل از دریافت بهای آن‌ها با میل و اختیار خودش به خریدار تحویل بدهد.
  2. حق حبس خریدار: خریدار نیز می‌تواند تا زمانی که کود‌ها را تحویل نگرفته است از پرداخت بهای آن‌ها به فروشنده خودداری کند. حق حبس خریدار در صورتی ساقط می‌شود که قبل از تحویل گرفتن کو‌دها بهای آن‌ها را به فروشنده بپردازد.

آیا انحلال این قرارداد به وسیله اِقاله آن امکان پذیر است؟

نمونه قرارداد خرید کود به صورت لازم الاجرا و غیر قابل انحلال امضا و ایجاد می‌شود. خریدار و فروشنده کودها پس از امضای قرارداد نمی‌توانند آن را به صورت یک طرفه و از جانب خودشان منحل کنند. انحلال این قرارداد، تنها در مواردی امکان پذیر خواهد بود که قانونگذار اجازه داده باشد. اِقاله یکی از موارد قانونی انحلال قراردادهای خرید کود محسوب می‌شود. اِقاله به معنای انحلال قراردادهای لازم به وسیله توافق و رضایت طرفین آن است. بنابراین خریدار و فروشنده با توافق و رضایت یکدیگر می‌توانند این قرارداد را به وسیله اِقاله نحل کنند.

برای انجام این معامله نیاز دارید که:

برای انجام این معامله نیاز دارید که حتما یک قرارداد مکتوب در اختیار داشته باشید. به منظور تهیه یک قرارداد مکتوب مطابق با شروط و تعهداتی که در نظر دارید، می‌توانید از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی بهره ببرید.

علاوه براین، گفتگو درباره توافقی که میان طرفین انجام می‌شود، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، مناسب است که پیش از امضای این قرارداد، با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، درباره نکات مهم قرارداد، اطلاعات بگیرید.

قرارداد فروش اقساطی کالا

معامله اقساطی کالا را با امضای این قرارداد انجام دهید. شما می‌توانید متن قرارداد را مطابق با شرایط خود، شخصی سازی کنید.

نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا
دانلود نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا

قرارداد فروش کالا (نقدی)

با استفاده از یک نمونه فرم خام از قرارداد فروش کالا، محصول مورد نظر خود را به صورت نقدی معامله کنید.

نمونه قرارداد فروش کالا
دانلود نمونه قرارداد فروش کالا
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات