وظایف و عملکرد مدیر در قرارداد مدیر اجرایی و بررسی قوانین ناظر بر این قرارداد

-
بروزرسانی:1401/05/03
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد مدیر اجرایی

مدیر اجرایی (Executive Director)، شخصی است که وظیفه نظارت و هدایت عملکرد پرسنل یک نهاد یا شرکت را بر عهده دارد. مدیر اجرایی، توسط هیئت مدیره یک شرکت انتخاب می‌شود. به یاد داشته باشید که این شخص باید در زمینه تحقق اهداف سازمانی شما، از مهارت‌های مدیریتی لازم برخوردار باشد. در راستای بهره مندی از نیرو و تخصص مدیر اجرایی، شما ابتدا باید قراردادی را تنظیم و سپس امضا کنید. نمونه قرارداد مدیر اجرایی ، قراردادی است که برای استخدام اشخاص متخصص در زمینه مدیریت اجرایی امضا می‌شود. در مقاله حاضر درصدد آن هستیم که با بررسی این موافقت نامه، چهارچوب حاکم بر آن را واکاوی کنیم. این قرارداد را در گروه انواع قرارداد استخدام قرار می‌دهند.

اصلی‌ترین وظیفه مدیر در نمونه قرارداد مدیر اجرایی چیست؟

همانطور که در ابتدا به آن اشاره کردیم، کارپذیر در نمونه قرارداد مدیر اجرایی ، مسئول نظارت بر عملیات و فعالیت‌ بخش‌های موجود در یک نهاد سازمانی است. مدیران اجرایی، شرکت یا سازمان‌های دولتی را اداره و برای کمک به رشد سازمان خود برنامه ریزی می‌کنند. این شخص موظف است که از عملکرد بدون مشکل کارکنان و پرسنل اطمینان حاصل کند. از سوی دیگر، مدیر تعهد دارد به نوعی بر برنامه و نظام کاری اشخاص در نهاد مورد نظر نظارت داشته باشد تا اهداف سازمانی آن نهاد محقق شود. البته باید اشاره داشت که ماهیت و حیطه کاری مدیر اجرایی ، بسته به کارکرد و اهداف یک سازمان متفاوت خواهد بود.

چرا امضای نمونه قرارداد مدیر اجرایی به عنوان یک قرارداد استخدامی، برای بهره مندی از نیروی کار مدیران اجرایی مناسب خواهد بود؟

همانطور که می‌دانید، ماهیت کار و وظایف مدیران به نوعی است که امضای نمونه قرارداد مدیریت اجرایی به عنوان یک قرارداد استخدامی را ایجاب می‌کند. به بیانی دیگر، هدف اصلی از به کارگیری مدیران اجرایی، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد تیم کاری در یک نهاد سازمانی است. به همین ترتیب این اشخاص باید تخصص خود را در یک بازه زمانی قابل توجه پیاده سازی کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حیطه کاری این مدیران، جنبه‌ای مستمر خواهد داشت.

در این میان نیز قرارداد کار ، قراردادی کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارپذیر در برابر دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت انجام می‌دهد. بنابراین به منظور استفاده از نیرو و مهارت مدیر، شما باید قرارداد مدیر اجرایی را تحت شرایط قانونی قراردادهای کار تنظیم کنید و سایر چهارچوب‌های قانونی برای امضای این موافقت نامه مناسب نخواهند بود.

ضرورت انعقاد نمونه قرارداد مدیر اجرایی از کجا ناشی می‌شود؟

روابط استخدامی میان کارفرمایان و کارپذیران در سطوح مختلف پیچیده و حساس است. این مسئله سبب آن می‌شود که وقوع اختلاف فی ما بین این اشخاص، به امری شایع تبدیل شود. با عنایت به این موضوع، نمونه قرارداد مدیر اجرایی جهت استخدام مدیر ضرورت دارد زیرا این موافقت نامه، روابط کارفرما و مدیر را سازماندهی می‌کند. سازماندهی این روابط باعث می‌شود که در وهله اول، از وقوع اختلافات کاسته شود.

از سوی دیگر، حتی در صورت وقوع اختلاف، این موافقت نامه موجبات حل و فصل آسان دعاوی را برای طرفین ایجاد خواهد کرد. بنابراین برای کسب تضمین هرچه بیشتر، به شما توصیه می‌کنیم انعقاد این موافقت نامه را برای استخدام مدیران اجرایی در دستور کار خود قرار دهید.

قانون کار؛ به عنوان قانون ناظر بر نمونه قرارداد مدیر اجرایی

قانون کار، مجموعه‌ای از اصول و استانداردها است. این اصول باید در خصوص تمامی قراردادهای کار اجرا و پیاده سازی شود. در خصوص قرارداد مدیریت فنی و اجرایی ، اجرای استانداردهای این قانون برای کارفرما و کارپذیر ضرورت دارد. به بیانی دیگر، ماهیت معین این موافقت نامه سبب آن شده است که طرفین نتوانند چهارچوب دیگری را برای این موافقت نامه در نظر بگیرند. به طور کلی موافقت نامه‌های معین، عقودی هستند که دارای عنوان و قواعد خاصی در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها باشند.

علاوه بر استانداردهای قانون کار، این امکان نیز برای کارفرما و کارپذیر فراهم است که شرایطی را برای نمونه قرارداد مدیر اجرایی مقرر کنند. این شرایط، بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص در قراردادها تعیین خواهند شد. البته قانونگذار در مواردی این شرایط را به رسمیت می‌شناسد که این شرایط دارای الزامات قانونی باشند. به عبارت دیگر، برای اعتبار پیدا کردن شروط مورد توافق کارفرما و کارپذیر، آن‌ها باید از موازین قانونی و شرعی پیروی کنند. در غیر این صورت، این شرایط از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهند بود.

حال این شرایط شامل چه شرایطی است؟ در این زمینه می‌توان به دو اصل محرمانگی و اصل عدم رقابت در نمونه قرارداد مدیر اجرایی اشاره داشت. این دو اصل در راستای حفاظت از منافع کارفرما و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان در نظر گرفته می‌شود. با امضای قرارداد اطلاعات محرمانه ، کارپذیر موظف می‌شود که اسرار و اطلاعات کارفرما از جمله اطلاعات تجاری را حفظ کند. در غیر این صورت ایشان ملزم به جبران خسارات کارفرما در این زمینه خواهد شد. از سوی دیگر اصل عدم رقابت، کارپذیر را از همکاری با کسب و کارهای رقیب کارفرما در یک بازه زمانی مشخص محروم خواهد ساخت. نقض این اصل توسط مدیر، ایشان را موظف به پرداخت جریمه نقدی خواهد کرد.

پس از امضای این موافقت نامه، مدیر چه تعهداتی را در زمینه مدیریت اجرایی عهده دار خواهد شد؟

به موجب قرارداد مدیریت فنی و اجرایی ، مدیر موظف خواهد بود که در بازه‌های زمانی مقرر در موافقت نامه، در محل کار حضور پیدا کند و تعهدات قراردادی خود را به اجرا درآورد. مدیر علاوه بر اینکه متعهد است امور مرتبط با مدیریت شرکت یا نهاد مربوطه را اجرا کند، ‌این وظیفه را نیز دارد که درخواست و انتظارات کارفرما را مرتفع کند. به عبارت دیگر، ابلاغ‌هایی که از سوی کارفرما به مدیر صورت می‌گیرد، در حیطه تعهدات قراردادی مدیر به حساب خواهند آمد.

باید خاطر نشان کرد که تعهدات مدیر در نمونه قرارداد مدیر اجرایی ، قائم به شخص خواهد بود. قائم به شخص بودن تعهدات به این معنا است که مدیر به موجب این موافقت نامه، حق واگذاری تعهدات خود به شخص دیگری را نخواهد داشت. به طوری که هر نوع واگذاری این تعهدات به اشخاص ثالث، به مثابه نقض تعهدات مدیر به شمار می‌رود و برای مدیر ایجاد مسئولیت خواهد کرد. در زمینه اجرای تعهدات قراردادی،‌ مدیر باید استانداردهای مراقبتی و بهداشت کار را رعایت و از تمامی امکانات و تجهیزاتی که کارفرما در اختیار ایشان گذاشته است به نحو مطلوب نگهداری کند.

حقی السعی در این توافق شامل چه مواردی می‌شود؟

در ابتدا باید تاکید کرد که ارائه کار از سوی مدیر مجانی نخواهد بود. به موجب نمونه قرارداد مدیر اجرایی ، کارفرما تعهد دارد به کارپذیر مبلغی را پرداخت کند. این مبلغ که با عنوان حق السعی در قانون کار بیان شده است، مواردی را در بر می‌گیرد. ماده ۳۴ قانون کار، شمول حق السعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مطابق با این ماده، حق السعی شامل کلیه دریافتی‌های مدیر از جمله مزد یـا حقوق، کمک عائله‌ مندی، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، هزینه‌های مربوط به مسکن، سود سالانه، پاداش افزایش تولید، خوار و بار و نظایر آن می‌شود.

چرا کارفرما در نمونه قرارداد مدیر اجرایی موظف به پرداخت حق بیمه مدیر است؟

همانطور که بیان شد، نمونه قرارداد مدیریت اجرایی از تمام استانداردهای قانون کار تبعیت می‌. در این زمینه نیز در ماده 148 این قانون بیان شده است که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون، مکلف هستند نسبت به بیمه نمودن کارپذیران واحد خود بر اساس قانون تامین اجتماعی اقدام کنند. توجه داشته باشید که سرپیچی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارپذیران خود، آن‌ها را ملزم به پرداخت جریمه‌های نقدی سنگینی خواهد کرد.

چگونه نیروی متخصص را برای این سمت شغلی استخدام کنیم؟

صاحبان موسسات و شرکت‌های مختلف در خصوص استخدام پرسنل خود، چالش‌های متعددی دارند. یکی از پرسنل مهم هر سازمان، مدیر اجرایی یا مدیران ارشد اجرایی آن سازمان هستند. از سوالات متداولی که در خصوص به کارگیری این متخصصان پرسیده می‌شود؛ سوالاتی درباره چگونه تنظیم قرارداد با آن‌ها و الزامات قانونی و حقوقی این قراردادها است. مسلم است که برای پاسخ به این سوالات، باید با کارشناسان حقوقی یا مشاوران حقوقی متخصص گفتگو شود. خدمات مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز در راستای رفع این نیاز، توسط تیم حقوقی رکلا ارائه شده است.

از طرف دیگر، با اینکه قرارداد استخدام مدیر اجرایی زیر مجموعه‌ای از قرارداد کار است و از قوانین کار نیز تبعیت می‌کند؛ باز هم باید شروط و تعهدات اختصاصی این سمت شغلی در متن قرارداد مکتوب شود. برای تهیه این قرارداد، می‌توانید از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی بهره ببرید.

قرارداد کار موقت

قرارداد جامع برای استخدام نیروی انسانی متخصص؛ اگر به یک فرم کامل از قرارداد کار نیاز دارید، اینجا بزنید.

نمونه قرارداد کار موقت
دریافت نمونه قرارداد کار موقت
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات