قرارداد عایق کاری موتورخانه ؛ انواع قرارداد و شروط مهم مربوط به آن

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/01/09
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد عایق کاری موتورخانه

عایق بندی موتور خانه باعث بهبود کارکرد و کیفیت آن می‌شود و صداهای مزاحمی که از موتورخانه تولید می‌شود را کاهش می‌دهد. عایق بندی موتورخانه از یخ زدگی آب در فصل زمستان جلوگیری می‌کند و همچنین هزینه مصرف سوختی که برای تولید آب گرم موتورخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد را کاهش می‌دهد. عایق بندی موتورخانه استحکام و مقاومت آن را نیز افزایش می‌دهد. امروزه صنعت عایق کاری پیشرفت بسیاری کرده است. در گذشته عایق بندی موتورخانه تنها به وسیله پشم شیشه انجام میشد اما امروزه انواع مختلف عایق با متریال‌های گوناگون ساخته شده است. عایق کاری ساختمان، کاری تخصصی است و تنها از عهده اشخاصی برمی‌آید که در این زمینه از مهارت کافی برخوردار هستند. نمونه قرارداد عایق کاری موتورخانه با هدف انجام عایق کاری موتورخانه تنظیم می‌شود.

به موجب این قرارداد، پروژه عایق بندی موتورخانه به اشخاصی سپرده خواهد شد که در این زمینه از مهارت و تخصص کافی برخوردار هستند. عایق کاری موتورخانه زیر مجموعه انواع قرارداد عایق کاری قرار می‌گیرد. این قرارداد با شرایط پیمانی تنظیم خواهد شد.

ماده 10 قانون مدنی در قرارداد عایق کاری موتورخانه

در اغلب موارد برای انجام پروژه‌هایی مانند عایق بندی موتورخانه، قرارداد پیمانکاری تنظیم می‌شود. قراردادهای پیمانکاری به وسیله موافقت میان کارفرما و پیمانکار امضا و ایجاد خواهند شد. عایق کار به عنوان پیمانکار قرارداد را امضا کرده و قبول می‌کند که عایق کاری موتورخانه را انجام بدهد. عایق کار، پس از امضای قرارداد ملزم می‌شود که پروژه عایق کاری موتورخانه را در بازه زمانی مشخصی به پایان برساند.

نمونه قرارداد عایق کاری موتورخانه یکی از انواع قراردادهای خصوصی میان اشخاص است که به صورت پیمانکاری و مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا می‌شود. در ماده 10 قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قانونی بودن قراردادهای خصوصی میان اشخاص مورد پذیرش قرار گرفته است.

شرایط انجام پروژه عایق کاری، مدت زمان انجام آن و دیگر موارد مرتبط با عایق کاری موتورخانه به وسیله توافق میان کارفرما و عایق کار تعیین می‌شود. عایق کار و کارفرما در هنگام توافق و تنظیم قرارداد باید استانداردهای عایق کاری و قوانین ملی مربوط به ساخت را در نظر بگیرند.

انواع قرارداد عایق کاری موتورخانه

قرارداد عایق کاری برای موتور خانه می‌تواند به صورت پیمانکاری جمعی و پیمانکاری تک نفره تنظیم شود:

  1. قرارداد پیمانکاری جمعی برای عایق بندی موتورخانه‌های بزرگ تنظیم خواهد شد زیرا عایق بندی این موتورخانه‌ها از حوزه توانایی یک نفر خارج است و به صورت گروهی با همکاری میان چند فرد انجام می‌شود. مانند پروژه عایق کاری موتورخانه یک بیمارستان.
  2. قرارداد انفرادی برای عایق بندی موتور خانه‌های کم وسعت و کوچک تنظیم می‌شود و به موجب آن پروژه عایق بندی موتورخانه به یک نفر سپرده می‌شود. زیرا یک نفر به تنهایی می‌تواند عایق بندی یک موتور خانه کوچک را انجام دهد. مانند پروژه عایق کاری موتور خانه یک مجموعه مسکونی دو طبقه.

ویژگی‌های قانونی نمونه قرارداد عایق کاری موتورخانه

قانونی و مشروع بودن قراردادهای پیمانکاری در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. قانون گذار تعریف قراردادهای پیمانکاری و مشخص کردن شرایط آن‌ها را به کارفرما و پیمانکار واگذار کرده است. قرارداد عایق کاری مربوط به موتورخانه نیز از نوع قراردادهای پیمانکاری است. بنابراین تعریف قرارداد عایق کاری مربوط به موتور خانه و شرایط آن براساس توافق میان کارفرما و عایق کار تعیین می‌شود.

نمونه قرارداد عایق کاری موتورخانه پس از امضای کارفرما و عایق کار لازم الاجرا و غیر قابل انحلال می‌شود. بنابراین هیچ یک از عایق کار و کارفرما حق فسخ این قرارداد را ندارند و باید به تعهدات خود پایبند باشند. فسخ قرارداد عایق کاری مربوط به موتور خانه تنها با رعایت شرایط قانونی امکان پذیر است.

قرارداد عایق کاری برای موتورخانه مُعَوَض است. عایق کار به صورت رایگان موتورخانه را عایق کاری نمی‌کند بلکه در ازای عایق کاری موتورخانه از کارفرما حق‌الزحمه می‌گیرد. کارفرما مکلف است که حق‌الزحمه عایق کار را پرداخت کند.

موضوع نمونه قرارداد عایق کاری موتورخانه

موضوع قرارداد در واقع همان هدف اصلی و اولیه از تنظیم آن است و باید در ابتدای قرارداد آن را مشخص کرد. موضوع قرارداد در اینجا انجام عایق بندی موتورخانه‌ای است که کارفرما و عایق کار در خصوص انجام آن با یکدیگر به توافق رسیده‌اند.

همچنین موضوع قرارداد شرح وظایف عایق کار را مشخص می‌کند. کارفرما باید نوع و کیفیت متریال عایق بندی موتورخانه را به صورت دقیق مشخص کند.

عایق کار موظف است که عایق کاری موتورخانه را مطابق با انتظارات کارفرما انجام دهد.

کارفرما به صورت مطلق و بدون ذکر جزئیات نیز می‌تواند پروژه عایق کاری موتورخانه را به عایق کار واگذار کند و به او بگوید که با نظر خود و به بهترین شکل ممکن عایق کاری موتور خانه را انجام دهد.

میزان حق الزحمه در عایق کاری موتور خانه

مبلغ نمونه قرارداد عایق کاری موتورخانه همان حق الزحمه‌ای است که از سوی کارفرما به عایق کار پرداخت می‌شود. میزان حق الزحمه عایق کار نیز به وسیله توافق میان او و کارفرما مشخص می‌شود.

هزینه فراهم کردن مواد مورد نیاز برای عایق کاری موتورخانه می‎تواند بر عهده هر یک از عایق کار یا کارفرما قرار بگیرد. ممکن است که هزینه فراهم کردن مواد مورد نیاز برای عایق کاری موتورخانه بر عهده عایق کار باشد. در این حالت هزینه فراهم کردن مواد عایق کاری به حق الزحمه عایق کار اضافه می‌شود.

نحوه پرداخت حق الزحمه عایق کار نیز به توافق میان او و کارفرما بستگی دارد. حق الزحمه کارفرما می‎تواند به صورت نقدی یا به صورت اقساط روزانه، هفتگی و ماهیانه به او پرداخت شود.

کارفرما می‌تواند مقداری از حق الزحمه عایق کار را به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات در نزد خود نگه دارد و در زمان اتمام پروژه عایق کاری موتورخانه به او بدهد.

کارفرما به موجب امضای قرارداد متعهد می‌شود که حق الزحمه عایق کار را به او پرداخت کند. در صورت خودداری کارفرما از پرداخت حق الزحمه، عایق کار می‌تواند بر علیه کارفرما طرح دعوا کند و خواستار الزام قانونی او نسبت به پرداخت حق الزحمه شود.

شرایط و تعهدات کارفرما و عایق کار

تعهدات قرارداد به معنای شرح وظایف و تکالیفی است که بر عهده هر یک از کارفرما و عایق کار موتورخانه قرار می‌گیرد. وظیفه اصلی عایق کار، عایق کاری موتورخانه و وظیفه اصلی کارفرما نیز پرداخت حق الزحمه عایق کار است.

تعهدات نمونه قرارداد عایق کاری موتورخانه به وسیله توافق میان عایق کار موتورخانه و کارفرما تعیین می‌شود. موضوع تعهدات کارفرما و عایق کار موتور خانه می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد. برای مثال، پرداخت هزینه حمل و نقل مواد عایق کاری یک تعهد مالی و رعایت نکات ایمنی در عایق کاری موتورخانه یک تعهد غیر مالی است.

کارفرما و عایق کار موتورخانه می‌توانند در خصوص امور مختلف به توافق برسند اما توافق‌های میان آن‌ها نباید مخالف با قانون و شرع دین اسلام باشد. کارفرما و عایق کار موتور خانه نمی‌توانند برخلاف نظم عمومی جامعه نیز با یکدیگر توافق کنند.

داوری و حل اختلاف میان کارفرما و عایق کار موتور خانه

کارفرما و عایق کار موتور خانه برای حل و فصل اختلافات حقوقی که با یکدیگر دارند باید به یکی از شعبه‌های دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف محل تنظیم قرارداد یا محل اقامت خوانده مراجعه و با تقدیم دادخواست طرح دعوا کنند.

نکته: خوانده به شخصی گفته می‌شود که بر علیه او نزد مرجع قضایی طرح دعوا شده است.

داوری نیز به عنوان یکی دیگر از روش‌های حل و فصل اختلافات حقوقی میان کارفرما و عایق کار محسوب می‌شود.

کارفرما و عایق کار می‌توانند شرط داوری را در سند نمونه قرارداد عایق کاری موتورخانه بیاورند. شرط داوری بدین نحو است که کارفرما و عایق کار با توافق یکدیگر، فرد یا افراد یا موسسه‌ای را به عنوان داور و مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی میان خودشان تعیین می‌کنند. کارفرما و عایق کار در صورت بروز اختلاف باید نزد داور بروند و مطابق با نظر او به اختلاف میان خودشان پایان دهند.

دادگاه کیفری 2 و دادسرای مرتبط با آن نیز مرجع قضایی رسیدگی به شکایاتی است که کارفرما و عایق کار از یکدیگر دارند.

پیشنهاد ما

مشاوره حقوقی تلفنی خدمتی از تیم حقوقی رکلا است که شرایط گفتگو با مشاوران حقوقی را ساده‌تر کرده است. با ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید به سهولت با مشاوران حقوقی ارتباط بگیرید. علاوه براین، تیم رکلا سفارش تنظیم قرارداد شما را نیز می‌پذیرد.

نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری عمومی از متداول‌ترین قراردادها است که کاربرد بسیار زیادی دارد. برای دریافت این قرارداد روی تصویر زیر بزنید.

نمونه قرارداد پیمانکاری
دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات