موارد مهمی که کارفرمایان و پیمانکاران قرارداد بازسازی آسانسور باید بدانند!

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/01/17
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد بازسازی آسانسور

آسانسورها یکی از تجهیزات مهمی هستند که پس از مدتی به بازسازی نیاز پیدا می‌کنند. بازسازی آسانسور باعث آسان‌تر شدن استفاده از آن می‌شود. همچنین میزان امنیت آسانسور پس از بازسازی آن به مقدار قابل توجهی افزیش پیدا خواهد کرد. به وسیله بازسازی آسانسور می‌توانیم امکانات جدیدی را نیز به آن اضافه کنیم. بازسازی آسانسور، یک کار تخصصی است و به مهارت فنی و تجربه نیاز دارد. انجام این پروژه باید به افراد و شرکت‌هایی سپرده شود که در این زمینه از مهارت و تجربه کافی برخوردار هستند. نمونه قرارداد بازسازی آسانسور یک قرارداد پیمانکاری است که با موافقت پیمانکار و کارفرما تنظیم و امضا می‌شود. فرد یا شرکتی که بازسازی آسانسور به او سپرده می‌شود باید این قرارداد را به عنوان پیمانکار امضا کند.

این قرارداد که برای بازسازی آسانسور تنظیم شده و در صورتی معتبر و موثر است که مطابق با نظام قانونی ایران نوشته شده باشد. کارفرما و پیمانکار در هنگام تنظیم این قرارداد و تعیین شرایط اجرای آن باید با ضوابط قانونی مربوطه آشنایی داشته باشند.

در نوشته پیش رو قصد داریم که شرایط و نکات قانونی تنظیم و امضای قرارداد پیمانکاری که برای بازسازی آسانسور تنظیم می‌شود را بررسی کنیم. لازم به ذکر است که پیش از این، مقاله‌ای تحت عنوان « قرارداد نصب آسانسور » را در مجله حقوقی منتشر کرده‌ایم که مطالعه آن را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

آیا در نظام قانونی ایران از ضوابط تنظیم و امضای نمونه قرارداد بازسازی آسانسور بحث شده است؟

توافق نامه‌های پیمانکاری نامعین هستند زیرا شرایط تنظیم و امضای آن‌ها در مجموعه قوانین ایران مشخص نشده است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که شرایط تنظیم و امضای توافق نامه‌های پیمانکاری به وسیله طرفین آن‌ها مشخص می‌شود. نمونه قرارداد بازسازی آسانسور نیز یک توافق نامه نامعین است. بنابراین، کارفرما و پیمانکار در هنگام امضای این توافق نامه باید شرایط اجرای آن را مشخص کنند. قراردادهای نامعین باید مطابق با مواد 10 و 190 قانون تنظیم شوند.

قانون گذار ماده 10 قانون مدنی را در راستای حمایت از اصل آزادی قراردادها تصویب کرده است. مطابق با این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در خصوص انجام اجرای هر موضوعی که مخالف با شرع، قانون و نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر توافق کنند. شرایط تنظیم و امضای تمام قراردادهای معین و نامعین نیز در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. این توافق نامه در صورتی معتبر خواهد بود و از آثار قانونی لازم برخوردار می‌شود که مطابق با ماده 190 قانون مدنی تنظیم و امضا شده باشد.

شرایط تعیین مبلغ نمونه قرارداد بازسازی آسانسور در قانون

پیمانکار در ازای بازسازی آسانسور مستحق دریافت حق الزحمه است. عدم تعیین دقیق مبلغ حق الزحمه ، تاریخ و شرایط پرداخت آن، باعث بروز اختلاف میان پیمانکار و کارفرما می‌شود. مبلغ حق الزحمه پیمانکار، تاریخ و شرایط پرداخت آن، از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در هنگام تنظیم و امضای این توافق نامه باید درباره آن‌ها تعیین تکلیف شود. طرفین نمونه قرارداد بازسازی آسانسور می‌توانند در خصوص پرداخت اقساطی حق الزحمه نیز با یکدیگر توافق کنند. همچنین کارفرما می‌تواند مقداری از حق الزحمه پیمانکار را در هنگام امضای این توافق نامه و مابقی آن را پس از بازسازی کامل آسانسور پرداخت کند.

کارفرما باید حق الزحمه را مطابق با شرایط و ضوابط مقرر در این توافق نامه بپردازد. اگر کارفرما از پرداخت حق الزحمه خودداری کرد، پیمانکار می‌تواند در مراجع قضایی علیه او طرح دعوا کند. کارفرما در صورتی مستحق دریافت تمام حق الزحمه است که بازسازی آسانسور را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در این توافق نامه انجام داده باشد. بنابراین، مراجع قضایی در صورتی کارفرما را ملزم به پرداخت تمام حق الزحمه پیمانکار می‌کنند که او بازسازی آسانسور را به صورت کامل و مطابق با مدت مقرر در این توافق نامه انجام داده باشد.

آیا نمونه قرارداد بازسازی آسانسور یک سند تعهد آور است؟

نمونه قرارداد بازسازی آسانسور یک توافق نامه تعهد آور محسوب می‌شود. به همین دلیل، امضای این توافق نامه باعث ایجاد وظایف و تکالیف قراردادی برای کارفرما و پیمانکار می‌شود. مهم‌ترین تعهد پیمانکار، بازسازی کامل و به موقع آسانسور است. پرداخت حق الزحمه پیمانکار نیز مهم‌ترین تعهدی خواهد بود که به موجب امضای این توافق نامه بر عهده کارفرما گذاشته می‌شود. کارفرما و پیمانکار در راستای اجرای پروژه بازسازی آسانسور می‌توانند درباره هر موضوع قانونی و مشروعی که مخالف با نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر توافق کنند. بنابراین، تعهدات فرعی این توافق نامه در واقع همان جزئیاتی هستند که کارفرما و پیمانکار در راستای اجرای آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند.

طرفین این توافق نامه به موجب امضای آن اعلام می‌کنند که متعهد به اجرای تمام تعهدات اصلی و فرعی خودشان هستند.

آیا مدت اجرای پروژه بازسازی آسانسور در این قرارداد قابل تمدید است؟

مدت این توافق نامه یک بازه زمانی مشخص و محدود است که برای بازسازی آسانسور در نظر گرفته می‌شود. تعیین مدت اجرای پروژه در توافق نامه‌های پیمانکاری به اراده طرفین آن‌ها بستگی دارد. بنابراین، طرفین این توافق نامه با توافق یکدیگر باید مدت آن را مشخص کنند. کافرما باید پروژه بازسازی آسانسور را مطابق با تاریخ و شرایطی که در این توافق نامه مشخص شده است به پایان برساند.

تمدید مدت اجرای پروژه قراردادهای پیمانکاری به اراده طرفین آن‌ها بستگی دارد. بنابراین، کارفرما و پیمانکار با توافق یکدیگر می‌توانند مدت اجرای پروژه بازسازی آسانسور را تمدید کنند.

برای نمونه قرارداد بازسازی آسانسور ، چه ضمانت اجراهایی را می‌توان در نظر گرفت؟

طرفین این توافق نامه می‌توانند در راستای ضمانت حسن اجرای تعهدات، از یکدیگر تضمین بگیرند. تعیین تضمین در این توافق نامه الزامی نیست اما راهکار قانونی مناسبی برای ضمانت حسن اجرای تعهدات مشخص شده در قرارداد است. معمولاً کارفرما در راستای بازسازی کامل و به موقع آسانسور از پیمانکار تضمین می‌گیرد اما پیمانکار نیز می‌تواند در راستای پرداخت کامل و به موقع حق الزحمه خودش از کارفرما تضمین بگیرد.

اگر طرفین این توافق نامه در خصوص اخذ تضمین با یکدیگر توافق کردند باید مبلغ و شرایط پرداخت آن را نیز مشخص کنند. در اغلب موارد، طرفین توافق نامه‌های پیمانکاری به وسیله اسناد تعهد آوری مانند چک و سفته از یکدیگر تضمین می‌گیرند. چک و سفته‌ای که بابت تضمین داده شد‌ه‌ در حکم مال مورد امانت است. به همین دلیل، سوء استفاده و به اجرا گذاشتن بدون دلیل چک و سفته تضمین باعث ارتکاب جرم خیانت در امانت می‌شود.

تعیین وجه التزام نیز از دیگر راهکارهای قانونی مناسب برای تضمین تعهدات مشخص شده در این قرارداد است. در اصطلاح به مبلغی که در یک توافق نامه به عنوان جریمه تعیین می‌شود، وجه التزام می‌گویند. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت هر یک از طرفین توافق نامه که به تعهدات خودش عمل نکرد، باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه پرداخت کند. تعیین وجه التزام به اراده طرفین این توافق نامه بستگی دارد. اگر طرفین این توافق نامه در خصوص وجه التزام با یکدیگر توافق کردند باید مبلغ و شرایط دریافت آن را نیز مشخص کنند.

آیا فسخ این قرارداد امکان پذیر است؟

نمونه قرارداد بازسازی آسانسور یک سند لازم الاجرا است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که کارفرما و پیمانکار پس از امضای این توافق نامه حق بر هم زدن آن را ندارند. فسخ به معنای انحلال یک توافق نامه لازم الاجرا توسط یکی از طرفین امضا کننده آن است. طرفین این توافق نامه حق فسخ آن را ندارند مگر در صورتی که قانون گذار به آن‌ها اجازه داده باشد. قانون گذار به طرفین این توافق نامه اجازه داده است که شرایط فسخ آن را به نفع خودشان پیش بینی کنند.

پیشنهاد ما

عدم تنظیم دقیق قراردادهای پیمانکاری باعث بروز اختلاف زیادی میان کارفرما و پیمانکار می‌شود. به همین دلیل لازم است که تمام موضوعات و جزئیات مربوط به اجرای پروژه بازسازی آسانسور و مبلغ حق الزحمه در این قرارداد نوشته شود. بدون شک در اختیار داشتن و امضای یک قرارداد جامع که به تمام تعهدات و شروط مورد نظر طرفین توجه داشته باشد، از مهمترین اقدامات برای شروع همکاری میان کارفرما و پیمانکار خواهد بود. برای دسترسی به این قرارداد، پیشنهاد می‌کنیم که حتما به مشاوران حقوقی و وکلای مجرب مراجعه کنید. تیم حقوقی رکلا نیز در این راستا به ارائه خدماتی چون خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی می‌پردازد. این خدمات به جهت سرعت دسترسی بالا و هزینه به صرفه مورد توجه تعداد قابل توجهی از پیمانکاران و کارفرمایان قرار گرفته است.

علاوه بر مساله نوشتن محتوای قرارداد، اگر در خصوص چگونگی توافق در خصوص این قرارداد سوالاتی دارید، مناسب است که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید. دریافت مشاوره حقوقی به شما این امکان را می‌دهد که به سهولت با مهمترین نکات حقوقی این قرارداد آشنا شوید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات