عیدی کارمندان 1402 در شرکت‌های خصوصی چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود؟

-
بروزرسانی:1402/12/22
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
عیدی کارمندان

عیدی کارمندان 1402، یکی از مزایایی است که به موجب قانون برای کارپذیران در نظر گرفته می‌شود. عیدی کارکنان، براساس فرمول خاصی محاسبه و در پایان سال به آن‌ها واریز خواهد شد. وظیفه پرداخت این پاداش، بر عهده کارفرمایان است. بنابراین هر نوع تخلف کارفرمایان در پرداخت این حق کارکنان، به عنوان تخلف محسوب می‌شود.

به همین ترتیب، در این مقاله تلاش داریم مهم‌ترین نکات لازم که هم کارپذیران و هم کارفرمایان باید در خصوص عیدی در نظر داشته باشند را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. در این میان، توجه به این نکته ضروری است که کلیه مواردی که در این مقاله مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنها در خصوص کارپذیران استخدام شده تحت قانون کار قابل تصور است زیرا در بخش دولتی، شرایط حاکم بر این پاداش کارپذیران، قواعد منحصر به فرد خود را دارد. از سوی دیگر در بخش دولتی، این مبلغ از سوی دولت به کارپذیران پرداخت خواهد شد.

برای امضای قرارداد کار و محاسبه تعهدات مالی مربوط به آن، حتما از مزایای آن نیز اطلاع کسب کنید. پاداش پایان سال را می‌توانیم یکی از انواع مزایای قانون کار در نظر بگیریم. در ادامه در خصوص آن توضیح خواهیم داد.

عیدی کارمندان 1402 و شرایط قانونی حاکم بر آن

همانطور که بیان شد، شما به عنوان کارفرما باید عیدی کارمندان خود را در پایان سال پرداخت کنید. ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که کدام چهارچوب قانونی بر این موضوع نظارت دارد و شرایط حاکم بر آن را مقرر می‌کند؟ در پاسخ باید بیان کرد که ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارپذیران، شرایط لازم در این زمینه را بیان خواهد کرد.

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارپذیران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، کلیه کارفرمایان ملزم هستند به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش به هر یک از کارپذیران خود پرداخت کنند. مطابق با این مقرره، مبلغ پرداختی در این خصوص نباید از نود روز حداقل حقوق روزانه قانونی تجاوز کند. بنابراین معمولا پایه عیدی کارکنان سال ۱۴۰۲ ، بر اساس شصت روز آخرین مزد کارپذیر محاسبه خواهد شد.

اگر در خصوص عیدی کارگر نیز سوال دارید، پیشنهاد می‌کنیم با زدن روی همین عبارت، مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید. قانون کار، حق دریافت عیدی را برای این دسته از کارپذیران نیز در نظر گرفته است.

آیا کسانی که دارای سابقه کاری کمتر از یک سال هستند نیز مشمول عیدی کارمندان 1402 می‌شود؟

این سوال که آیا عیدی کارکنان سال ۱۴۰۲ به اشخاصی که تازه کار هستند و سابقه کاری کمتر از یک سال دارند تعلق می‌گیرد، دغدغه تعداد زیادی از اشخاص است زیرا این امکان وجود دارد که شخصی در پایان سال کاری، تنها دارای 6 ماه سابقه کاری باشد و این موضوع که آیا این شخص مشمول عیدی می‌شود، سوال مهمی خواهد بود.

در اینجا باید اشاره داشت که تبصره اول ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارپذیران، شرایطی را در این زمینه بیان کرده است. به موجب این ماده واحده، عیدی به کارپذیرانی که دارای سابقه کاری کمتر از یک سال هستند، تعلق می‌گیرد اما باید توجه داشت که مبلغ پرداختی به کارپذیرانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند، باید به تناسب شصت روز حقوق و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه و پرداخت شود.

عیدی کارمندان در سال  ۱۴۰۲ ؛ حداقل و حداکثر مبلغ آن

مطابق با نظریات شورای عالی کار، کارفرمایان موظف هستند که حداقل میزان پرداخت عیدی کارپذیران خود را رعایت کنند. همانطور که بیان شد، حداقل میزان پرداختی باید بر اساس 60 روز آخرین حقوق کارپذیر باشد. در خصوص حداکثر میزان این پاداش، محاسبه باید بر اساس 90 روز آخرین حقوق کارپذیر انجام شود. در اینجا ذکر این نکته لازم است که پرداخت حداقل و حداکثر مبلغ عیدی، در خصوص کارپذیرانی قابل اجرا است که دارای یک سال سابقه کار باشند. بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که بازه پرداختی عیدی کارپذیر نباید از 60 روز کمتر و از 90 روز بیشتر باشد.

حال با توجه به این مسئله، حداقل و حداکثر عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۲ با سابقه زیر یک سال به چه نحو قابل محاسبه خواهد بود؟ در خصوص اشخاصی که سابقه کاری آن‌ها کمتر از یک سال است، مبلغ پاداش مالی آن‌ها بر اساس 60 روز آخرین دستمزد محاسبه می‌شود. در خصوص حداکثر این مبلغ نیز باید اشاره داشت که پاداش این کارپذیران نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده فوق افزایش پیدا کند.

آیا در محاسبه این پاداش، می‌توان مبلغی را مازاد بر حداکثر میزان مقرر آن در نظر گرفت؟

ممکن است کارفرمایی بخواهد مبلغی را مازاد بر حداکثر مبالغ بیان شده فوق، برای عیدی کارکنان شرکتهای خصوصی در نظر بگیرد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این امر وجه قانونی دارد؟ در قانون پاداش و عیدی کارپذیران این مسئله پیش بینی شده است. به این صورت که در کارگاه‌هایی که عیدی مازاد بر مبالغ مقرر پرداخت می‌شود، عرف آن کارگاه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

البته اگر به طور کلی در مورد این پاداش کارپذیران و میزان آن، اختلافی فیمابین کارفرما و کارپذیر ایجاد شود، مراجع صالح پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار، رسیدگی به موضوع را بر عهده خواهند گرفت.

عیدی کارمندان 1402 و شرایط حاکم بر آن برای کارپذیران ساعتی

در ابتدا باید بیان داشت کارپذیران ساعتی، اشخاصی هستند که بر حسب ساعات کاری، حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، این دست از کارپذیران ملزم به این نیستند که به صورت تمام وقت در محل کار خود حضور داشته باشند. نکته‌ای که در خصوص کار این اشخاص وجود دارد این است که کارپذیران با قرارداد کار ساعتی ، حقوق ثابتی ندارند و حقوق آن‌ها در ماه متغیر است.

حال از آنجا که برای محاسبه مبلغ عیدی، 60 روز آخرین دستمزد کارپذیر ملاک است، فرمول محاسبه عیدی کارکنان ساعتی به چه صورت خواهد بود؟ باید اشاره داشت در مورد کارکنان ساعتی که دارای دستمزد متغیر در سال هستند، عیدی کارکنان ساعتی در نظر گرفته می‌شود. به این صورت که برای این دست از کارپذیران ، 90 روز آخرین دستمزد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

شرایط بهره مندی کارپذیران پاره وقت از این پاداش

کارپذیران پاره وقت، اشخاصی هستند که مطابق با ساعات کاری قانونی، کار نمی‌کنند. به عبارت دیگر، اگر شما در بازه زمانی کمتر از 8 ساعت برای کارفرما کار کنید، به عنوان کارپذیر پاره وقت شناخته خواهید شد. در خصوص این موضوع که عیدی این دست از کارپذیران به چه نحو محاسبه می‌شود، ماده 39 قانون کار تعیین و تکلیف می‌کند.

به این صورت که مطابق با این ماده اخیر، مزد و مزایای کارپذیرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات مقرر فعالیت دارند، به نسبت ساعاتی که کار کرده‌اند، محاسبه و پرداخت می‌شود. در این زمینه، بحث عیدی تحت شمول این قاعده کلی قرار می‌گیرد. بنابراین نحوه محاسبه عیدی کارپذیران پاره وقت با عیدی کارکنان ساعتی تفاوت خواهد داشت.

تعیین حداقل و حداکثر مبلغ این پاداش

از مواردی که با اعلام رسمی پایه حقوق کارگری در هر سال مشخص می‌شود، میزان عیدی نیروی کار انسانی در آن سال است. بنابراین، به محض اعلام رسمی پایه حقوق سال 1402، میزان عیدی که در پایان این سال به نیروی کار انسانی پرداخت خواهد شد نیز مشخص می‌شود. اگر کارمند بخش خصوص هستید و تمایل دارید که از میزان عیدی کارمندان در سال 1402 مطلع شوید، کافی است دستمزد روزانه خود را در 60 ضرب کنید.

کارفرمایانی که تمایل دارند حداکثر میزان عیدی را برای کارکنان خود در نظر بگیرند، می‌توانند حداقل دستمزد روزانه کارگری را در 90 ضرب کنند. با استفاده از این فرمول، مبلغ دقیق عیدی کارمندان محاسبه خواهد شد.

برای انجام محاسبه عیدی کارمندان این را در نظر داشته باشید که حداقل دستمزد یک روز کارمند (کارگر) مطابق با مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲(سال جاری)، مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال است.

با توجه به حداقل دستمزد کارپذیر در مصوبه شورای عالی کار، حداقل مبلغ عیدی کارمندان شرکت‌های خصوصی در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ ریال یا به عبارت ساده‌تر مبلغ ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ تومان در نظر گرفته شده است.

از طرف دیگر، آن دسته از کارفرمایان که تمایل دارند به بعضی از پرسنل خود، حداکثر میزان عیدی را پرداخت کنند، خوب است بدانند که حداکثر مبلغ عیدی کارمندان شرکت‌های خصوصی ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ ریال یا  ۱۵,۹۲۴,۸۵۲ هزار تومان تعیین شده است.

توصیه پایانی

تنظیم قرارداد استخدام برای بهره مند شدن از خدمات نیروی کار انسانی، مستلزم رعایت کلیه مقررات قانون کار است. به این ترتیب، اگر شما چهارچوب این قانون را برای کار کارپذیر رعایت نکنید، مرتکب تخلف شده‌اید. در چنین مواقعی این امکان برای کارپذیر یافت می‌شود که برای دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود، علیه شما در مراجع صالح طرح شکایت کند. در این میان عیدی کارکنان، یکی از موارد کلیدی است که شما باید نسبت به پرداخت آن تحت شرایط مقرر اقدام کنید.

به طور کلی اگر شما در زمینه محاسبه مبلغ عیدی کارکنان خود دچار مشکل شده‌اید، می‌توانید با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، به روزترین اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنید. علاوه بر آن، این امکان برای شما یافت می‌شود که برای کسب اطمینان بیشتر از قانونی و مستحکم بودن قرارداد کار خود، روند تنظیم آن را با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد ، به تیم رکلا بسپارید.

قرارداد کارمند

استخدام کارمند، با امضای این نمونه قرارداد ممکن می‌شود.

نمونه قرارداد کارمند
دانلود نمونه قرارداد کارمند
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات