قرارداد واگذاری سگ و معرفی نظام‌های حقوقی مناسب برای تنظیم این قرارداد!

قرارداد واگذاری سگ

نمونه قرارداد واگذاری سگ ، قراردادی است که بر اثر آن، مالکیت یک یا چندین سگ از شخصی به شخص دیگر منتقل خواهد شد. به بیان دیگر، اگر شما بخواهید سگ خود را به شخص دیگری واگذار کنید یا مالکیت یک سگ را به دست بیاورید، ابتدا باید این موافقت نامه را با طرف مقابل خود امضا کنید. اینکه موافقت نامه حاضر تحت کدام چهارچوب‌های حقوقی قابل تنظیم است، در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن، تلاش داریم در این نوشتار، نکات لازم در خصوص هر یک از ساختارهای حقوقی آن را نیز بیان کنیم. این قرارداد موجب انتقال مالکیت می‌شود و به همین جهت آن را در گروه انواع قرارداد بیع در نظر می‌گیرند.

تنظیم و امضای نمونه قرارداد واگذاری سگ تحت نظام حقوقی حاکم بر بیع

یکی از ساختارهای حقوقی قابل توجه در زمینه واگذاری سگ ، بیع است. به طور کلی چنین موافقت نامه‌هایی برای نقل و انتقال مالکیت کاربرد دارند. پس از عقد این موافقت نامه، مالکیت سگ‌های مورد نظر از فروشنده به خریدار منتقل خواهد شد. حال واگذاری سگ تحت نظام حقوقی بیع، چه تغییراتی را در حدود روابط طرفین ایجاد خواهد کرد؟ در پاسخ باید بگوییم که؛ پس از امضای این موافقت نامه، مالکیت سگ به خریدار انتقال داده می‌شود. در این راستا، خریدار وظیفه دارد در برابر کسب مالکیت خود، ما به ازای مورد توافقی را به فروشنده پرداخت کند.

باید به خاطر داشت که این موافقت نامه، با توجه به نظام حقوقی منحصر به فرد خود قابل تنظیم است زیرا انواع مبایعه نامه ذیل مواد 338 الی 465 قانون مدنی قاعده‌مند شده‌اند و قانونگذار برای آن‌ها چهارچوب خاصی را در نظر گرفته است. بنابراین اگر طرفین ساختار حقوقی مقرر در قانون را رعایت نکنند، موافقت نامه‌های آن‌ها به رسمیت شناخته نخواهد شد.

نمونه قرارداد واگذاری سگ به صورت یک صلح نامه

یکی دیگر از ساختار حقوقی قابل بررسی در زمینه واگذاری سگ، نظام حقوقی حاکم بر صلح است. با تنظیم و امضای این موافقت نامه در قالب یک صلح نامه ، مالکیت سگ انتقال داده می‌شود. حال تفاوت این موافقت نامه با موافقت نامه قبلی چیست؟ در اینجا باید بیان داشت که ممکن است اشخاص بخواهند مالکیت سگ را انتقال دهند ولی چهارچوب حاکم بر موافقت نامه‌های خرید و فروش را جاری نکنند. در این خصوص آن‌ها قادر خواهند بود نمونه قرارداد واگذاری سگ را در قالب صلح نامه تنظیم کنند. برای مثال در این قرارداد، نیازی نیست که میان سگ و مبلغ آن توازن وجود داشته باشد.

مواد 752 الی 770 قانون مدنی، به صلح و شرایط حاکم بر آن اشاره کرده است. اگرچه رعایت مفاد مندرج تحت مواد مزبور در زمان تنظیم توافقات ضرورت دارد اما در اغلب موارد اشخاص این موافقت نامه را بر اساس اراده خود تنظیم می‌کنند زیرا نظام حقوقی مقرر در قانون مدنی، در این خصوص آنچنان جامع نیست و تمامی ابعاد واگذاری را پوشش نمی‌دهد. در این زمینه این الزام برای هر یک از طرفین وجود دارد که جزئیات واگذاری را بر اساس اصول قانونی و شرعی مد نظر قرار دهند.

4 رکن اصلی صلح نامه فوق

نمونه قرارداد واگذاری سگ ، 4 رکن اصلی دارد. اولین رکن این قرارداد، مصالح است. در نمونه قرارداد واگذاری سگ ، مصالح شخص واگذار کننده خواهد بود. در برابر مصالح، شخصی قرار دارد که مالکیت سگ را با پرداخت مبلغ مورد توافقی به دست می‌آورد. این شخص تحت عنوان متصالح یاد می‌شود. دو رکن دیگر این موافقت نامه، سگ و ما به ازای آن است. شما باید جزئیات دو مورد اخیر را در متن موافقت نامه خود قید کنید.

نمونه قرارداد واگذاری سگ تحت نظام حقوقی حاکم بر هبه

برای واگذاری سگ به صورت رایگان، شما باید نمونه قرارداد واگذاری سگ را مطابق با نظام حقوقی حاکم بر هبه تنظیم کنید. به طور کلی منظور از هبه، همان بخشش است. بنابراین شما با امضای قرارداد هبه ، مالکیت سگ خود را به صورت مجانی به شخص دیگری انتقال خواهید داد. در این موافقت نامه، به شخص واگذار کننده واهب و به شخص انتقال گیرنده متهب گفته می‌شود.

واگذاری سگ در قالب این ساختار حقوقی می‌تواند به دو شکل معوض و غیر معوض باشد. در حالت معوض، شرط عوض وجود دارد. در خصوص این نوع هبه، ماده 801 قانون مدنی شرایطی را مقرر می‌کند. مطابق با این ماده، واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً برای او بجا آورد. در مقابل، در حالت غیر معوض این موافقت نامه، شرطی در خصوص عوض وجود نخواهد داشت.

باید خاطر نشان کرد این موافقت نامه نیز به عنوان یک موافقت نامه معین به حساب می‌آید زیرا در نظام حقوقی حاکم بر قراردادها، به این موافقت نامه و شرایط حاکم بر آن توجه شده است. به همین خاطر شما باید قواعد حقوقی مقرر تحت مواد 795 الی 807 قانون مدنی را در خصوص توافقات خود رعایت کنید.

آیا می‌توان نمونه قرارداد واگذاری سگ را بر اساس چهارچوب حقوقی حاکم بر امانت تنظیم کرد؟

بله. این امکان برای شما وجود دارد که برای واگذاری سگ، یک امانت نامه تنظیم کنید. به طور کلی امانت نامه‌ها در راستای نگهداری از اموال مورد توجه قرار می‌گیرند. در این میان باید توجه داشت که با امضای امانت نامه، مالکیت مال مورد امانت به امانت دار انتقال داده نخواهد شد.

همانند موافقت نامه قبلی، امانت نامه نیز می‌تواند معوض یا غیر معوض باشد. در امانت نامه معوض، امانت گذار ملزم می‌شود که به امانت دار ما به ازایی را پرداخت کند. در صورتی که در امانت نامه غیر معوض، امین نگهداری از مال مورد امانت را به صورت رایگان انجام خواهد داد.

آیا نمونه قرارداد واگذاری سگ را می‌توان فسخ کرد؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید شرایط فسخ را تحت هر یک از ساختارهای حقوقی مطرح شده فوق بررسی کرد. در حالت بیع، صلح و امانت، اصولا موافقت نامه واگذاری غیر قابل فسخ و خاتمه است زیرا در چنین حالت‌هایی تعهدات اشخاص، به عنوان تعهداتی لازم شناخته می‌شود. بنابراین اشخاص باید به وظایف خود پایبند باشند و از نقض آن‌ها خودداری کنند اما به طور کلی عقود لازم، با رعایت شرایطی قابل فسخ خواهند بود. حال این شرایط، چه شرایطی هستند؟

در ماده 219 قانون مدنی شرایطی تعیین و تکلیف شده است. به موجب این ماده خاتمه عقود لازم تحت فسخ و اقاله محقق می‌شود. فسخ، شرایطی است که به موجب آن، طرفین می‌توانند تعهدات خود را به صورت یک طرفه به پایان برسانند. باید اشاره داشت که فسخ، بر اثر وقوع علل توجیه کننده قانونی رخ می‌دهد. از سوی دیگر، اقاله مبنای توافقی دارد. به این صورت که اشخاص می‌توانند تعهدات خود را بر اساس توافق خاتمه دهند اما باید بیان کرد که نمونه قرارداد واگذاری سگ تحت نظام حقوقی حاکم بر هبه، ماهیتی جایز دارد. به این معنا که طرفین قادرند که تعهدات خود را بر اساس اراده خود و در هر زمانی به پایان برسانند. بنابراین در این موافقت نامه، فسخ جایگاهی نخواهد داشت.

در زمان تنظیم این قرارداد به چه مواردی توجه کنیم؟

اولین نکته اساسی در این زمینه، توجه به شرایط صحت قرارداد است. به طور کلی شرایط صحت شامل اهلیت و قصد و رضای طرفین می‌شود. اهلیت همان صلاحیتی است که قانون برای اعمال حقوقی اشخاص در نظر می‌گیرد. در این راستا طرفین باید برای انجام واگذاری، اشخاصی بالغ، عاقل و رشید باشند. از سوی دیگر، طرفین باید برای امضای این موافقت نامه، قصد و رضای حقیقی خود را اعلام کنند. به عبارت دیگر اگر این موافقت نامه بر اساس اکراه یا اجبار امضا شده باشد، اعتبار آن با مشکل روبرو خواهد شد.

علاوه بر آن شما باید در زمان تنظیم نمونه قرارداد واگذاری سگ ، روش حل و فصل اختلافات احتمالی را تعیین کنید. این روش از میان دو روش داوری و قضایی و بر اساس توافق انتخاب خواهد شد. به یاد داشته باشید که روش داوری، از لحاظ زمان و هزینه به صرفه‌تر خواهد بود. در صورتی که شما روش‌های حل و فصل دعاوی را تعیین نکنید، اختلافات شما بر اساس روش قضایی رسیدگی خواهد شد.

به خاطر داشته باشید که؛

تنظیم این قرارداد، نیازمند آگاهی حقوقی در خصوص تمامی جوانب واگذاری خواهد بود. در این زمینه استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و مشاوران حقوقی رکلا، می‌تواند شما را در مسیر تنظیم یک موافقت نامه مستحکم یاری کند. رکلا با ارائه خدمات لازم در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی سعی دارد که تا حد ممکن ابهامات حقوقی شما را در تنظیم این قرارداد رفع کند. از سوی دیگر شما قادرید با استفاده از خدمات رکلا در زمینه تنظیم قرارداد ، فرآیند تنظیم تخصصی و استاندارد قرارداد خود را به ما بسپارید.

فائزه سادات سجادی
فائزه سادات سجادی
فائزه فارغ التحصیل حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد است. علاوه بر آن، بر عملیات تنظیم نمونه قراردادهای رکلا، نظارت مستقیم دارد. علاقه ایشان به تالیف و نگارش محتواهای حقوقی باعث شده است که بخشی از محتواهای موجود در وب سایت رکلا، توسط فائزه نگارش شود.

ثبت نظر یا سوال