برای امضای قرارداد اجرای تاسیسات برقی چه ضوابط و تضامینی لازم است؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/12/04
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد اجرای تاسیسات برقی

تاسیسات برقی شامل نقشه کشی و اجرای سیستم‌های سیم کشی منازل، مراکز اداری و اماکن صنعتی است. سیستم برقی در مراکز اداری و تجاری شامل تلفن، آنتن مرکزی، سیستم اعلام حریق، خدمات دوربین مدار بسته، آسانسور و دیگر موارد است. اجرای سیستم برق ساختمان دارای اصول ایمنی خاصی است. رعایت تمام اصول فنی و ایمنی برق رسانی ساختمان ضروری است. عدم رعایت شرایط و ضوابط برق رسانی ساختمان می‌تواند ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل باید اجرای تاسیسات برقی ساختمان به افراد و شرکت‌هایی سپرده شود که در این زمینه از مهارت و تجربه کافی برخوردار هستند. نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی یک قرارداد پیمانکاری است که با توافق کارفرما و پیمانکار، میان آن‌ها تنظیم و امضا می‌شود. فرد یا شرکتی که اجرای تاسیسات برقی ساختمان به او محول شده است باید این قرارداد را به عنوان پیمانکار امضا کند.

در مقاله پیش رو قصد داریم که شرایط و آثار قانونی توافق نامه‌ای که برای اجرای تاسیسات برقی ساختمان تنظیم می‌شود را بررسی کنیم. نکته دارای اهمیت در خصوص این قرارداد این است که در موارد زیادی، اشخاص همزمان با سپردن مسئولیت اجرای موضوع قرارداد طراحی تاسیسات برقی ساختمان مسئولیت اجرای آن را نیز به پیمانکار می‌سپارند. البته ما در این مقاله، صرفا به مرحله اجرا پرداخته‌ایم.

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی باید از کدام ماده‌های قانونی تبعیت کند؟

قرارداد اجرای تاسیسات برقی ساختمان از انواع قراردادهای پیمانکاری محسوب می‌شود. شرایط و ضوابط تنظیم و امضای قراردادهای پیمانکاری در قوانین ایران مشخص نشده و به اراده طرفین امضا کننده آن‌ها واگذار شده است. قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران از مواد 10 و 190 قانون مدنی تبیعت می‌کنند. ماده 10 قانون مدنی با هدف حمایت از اصل آزادی قراردادها تصویب شده است. به موجب این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درباره هر موضوع قانونی و مشروعی که مخالف با نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر به توافق برسند. ماده 190 قانون مدنی نیز بیانگر مهم‌ترین شرایط و ضوابطی است که باید در تمام قراردادها اعم از معین و نامعین رعایت شوند.

بنابراین، قرارداد اجرای تاسیسات برقی ساختمان باید مطابق با مواد 10 و 190 قانون مدنی تنظیم و امضا شود. شرایط اجرای این توافق نامه نیز به وسیله امضا کنندگان آن مشخص می‌شود.

ضوابط تعیین مبلغ در نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی چیست؟

باید بگوییم که مبلغ این موافقت نامه در واقع همان حق الزحمه‌ای است که باید به مجری پروژه تاسیسات برقی پرداخت شود. قانون گذار تعیین حق الزحمه مجری پروژه را به اراده او و کارفرما واگذار کرده است. بنابراین، طرفین این توافق نامه با موافقت یکدیگر باید مبلغ حق الزحمه را مشخص کنند. علی الاصول، کارفرما باید حق الزحمه مجری پروژه را پس از تنظیم قرارداد پرداخت کند. طرفین این توافق نامه درباره پرداخت نقدی یا اقساطی مبلغ پروژه نیز می‌توانند با یکدیگر توافق کنند.

کارفرما باید حق الزحمه مجری پروژه را مطابق با تاریخ و شرایط این توافق نامه پرداخت کند. در برخی موارد، پیمانکار از پرداخت تمام یا قسمتی از حق الزحمه مجری پروژه امتناع می‌کند. در این موارد، مجری پروژه می‌تواند در مراجع قضایی برعلیه کارفرما طرح دعوا کند. کارفرما در صورتی مستحق دریافت تمام حق الزحمه است که تمام تعهدات و وظایف خودش را به درستی و مطابقت با تاریخ و شرایط این توافق نامه انجام داده باشد.

بررسی تعهدات نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی برای طرفین

قرارداد اجرای تاسیسات برقی یک سند تعهدآور است و امضای آن باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین می‌شود. اجرای تاسیسات برقی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین تعهدی است که پس از امضای این قرارداد بر عهده مجری پروژه گذاشته خواهد شد. مهم‌ترین تعهد کارفرما نیز پرداخت حق الزحمه مجری پروژه است.

طرفین قرارداد اجرای تاسیسات برقی ساختمان ، می‌توانند در راستای اجرای آن با یکدیگر توافق کنند. بنابراین، تعهدات فرعی این قرارداد در واقع همان جزئیاتی هستند که طرفین درباره اجرای آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند. لازم به ذکر است که اجرای تمام تعهدات اصلی و فرعی نوشته شده در این قرارداد، الزامی است.

آیا شرایط اخذ تضمین به اراده طرفین نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی واگذار شده است؟

تضمین به وجه نقد و غیر نقدی گفته می‌شود که طرفین قرارداد در راستای حسن اجرای تعهد مقرر، می‌توانند از یکدیگر بگیرند. قانون گذار، تعیین تضمین و شرایط دریافت آن را به اراده طرفین قراردادها واگذار کرده است. تعیین تضمین از شرایط صحت این قرارداد نیست اما راهکار قانونی مناسبی برای ضمانت حسن اجرای تعهدات نوشته شده در متن قرارداد است. در اغلب موارد، طرفین توافق نامه‌های پیمانکاری به وسیله اسناد تعهد آور بانکی از یکدیگر تضمین می‌گیرند. لازم به ذکر است که به اسناد مالی لازم الاجرایی مانند چک و سفته، اسناد تعهدآور بانکی گفته می‌شود. مبلغ چک و سفته‌ای که بابت تضمین سپرده شده است، باید به وسیله توافق کارفرما و مجری پروژه مشخص شود.

لازم به ذکر است که چک و سفته ضمانت در حکم مال مورد امانت هستند. بنابراین، شخصی که چک و سفته ضمانت به او سپرده شده است نباید آن‌ها را بدون دلیل به اجرا بگذارد. اجرای بدون دلیل چک و سفته ضمانت به منزله ارتکاب جرم خیانت در امانت خواهد بود و مجازات کیفری مرتکب آن را به دنبال دارد.

آیا تعیین وجه التزام در نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی ضرورت دارد؟

التزام به معنای متعهد شدن نسبت به انجام کاری است. وجه التزام به مبلغ مشخصی می‌گویند که توسط طرفین معامله به عنوان جریمه تعیین می‌شود. هر یک از طرفین قرارداد که تعهدات اصلی یا فرعی خود را اجرا نکرد باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه پرداخت کند. در اصطلاح قانونی به وجه التزام، خسارت قراردادی نیز می‌گویند زیرا مبلغ و شرایط دریافت وجه التزام به اراده طرفین قرارداد بستگی دارد. در ادامه شرایط دریافت وجه التزام از کارفرما و مجری پروژه را بررسی می‌کنیم:

شرایط دریافت وجه التزام از مجری پروژه

مجری پروژه در موارد زیر مکلف به پرداخت وجه التزام می‌شود:

  1. در صورتی که مجری پروژه، کارهای مربوط به اجرای تاسیسات برقی ساختمان را با تاخیر انجام بدهد؛
  2. در صورتی که مجری پروژه از اجرای تاسیسات برقی ساختمان جلوگیری کند؛
  3. اگر مجری پروژه از انجام به موقع سایر تعهدات اصلی و فرعی خود خودداری کند.

شرایط دریافت وجه التزام از کارفرما:

در ادامه، شرایط دریافت وجه التزام از کارفرما را بررسی می‌کنیم:

  1. اگر کارفرما، حق الزحمه مجری پروژه را با تاخیر پرداخت کند؛
  2. در صورتی که کارفرما از پرداخت حق الزحمه مجری پروژه خودداری کند؛
  3. در صورتی که کارفرما از انجام سایر تعهدات اصلی و فرعی خودش خودداری کند.

نکته: کارفرما و مجری پروژه در مواردی مکلف به پرداخت وجه التزام می‌شوند که دلیل موجهی برای تاخیر در اجرای تعهدات خودشان یا عدم اجرای آن‌ها نداشته باشند.

شرایط تعیین مدت در نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی چگونه است؟

مدت این توافق نامه یک بازه زمانی محدود و مشخص است که برای اجرای تاسیسات برقی در نظر گرفته می‌شود. قانون گذار تعیین مدت توافق نامه‌های پیمانکاری را به اراده طرفین امضا کننده آن‌ها واگذار کرده است. بنابراین، مدت این توافق نامه نیز باید به وسیله توافق میان پیمانکار و مجری پروژه مشخص شود. تاریخ ابتدا و پایان این قرارداد نیز به وسیله توافق طرفین آن مشخص خواهد شد. مدت توافق نامه‌های پیمانکاری قابل تمدید است. بنابراین کارفرما و مجری پروژه تاسیسات برقی با توافق یکدیگر می‌توانند مدت این قرارداد را تمدید کنند.

شرایط انحلال نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی چیست؟

قانون گذار در قانون مدنی، توافق نامه‌های میان اشخاص را به دو دسته لازم و جایز تقسیم بندی کرده است.

طرفین توافق نامه‌های لازم در صورتی می‌توانند آن‌ها را منحل کنند که قانون گذار اجازه داده باشد. اما طرفین توافق نامه‌های جایز می‌توانند آن‌ها را هر زمان که بخواهند منحل کنند.

قانون گذار در قانون مدنی، اصل را بر لازم الاجرا و غیر قابل انحلال بودن تمام توافق نامه‌ها گذاشته است. مطابق با این اصل، نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی نیز توافق نامه‌ای لازم الاجرا و غیر قابل انحلال است. کارفرما و مجری پروژه پس از امضای این توافق نامه، دیگر حق انحلال آن را ندارند مگر در صورتی که قانون گذار به آن‌ها اجازه داده باشد. فسخ و اقاله از موارد قانونی انحلال این توافق نامه محسوب می‌شوند. فسخ به معنای انحلال این موافقت نامه لازم الاجرا توسط یکی از طرفین امضا کننده آن است. اقاله نیز به معنای انحلال این توافق نامه با تراضی و توافق طرفین آن است.

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی باید حاوی چه مواردی باشد تا از اعتبار قانونی برخوردار شود؟

نمونه قرارداد اجرای تاسیسات برقی پس از آن که توسط طرفین آن تکمیل و امضا شد، در حکم یک سند معتبر و قابل استناد است. بنابراین تمام موضوعات و شرایطی که کارفرما و مجری پروژه درباره اجرای آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند باید در این توافق نامه نوشته شود زیرا توافق نامه‌ای مستحکم و معتبر است که تمام موضوعات مورد توافق طرفین در آن نوشته شده باشد.

برای اطمینان از قراردادی که امضا می‌کنیم، از چه شخصی راهنمایی بگیریم؟

بدون شک برای شروع هر رابطه همکاری و همچنین برای اجرای هر پروژه‌ای، تنظیم قرارداد اهمیت ویژه‌ای دارد. علاوه براین، طرفین قراردادها تمایل دارند که محتوای قرارداد آن‌ها حاوی تمام شروط و تعهداتی باشد که میان یکدیگر در نظر گرفته‌اند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا شروطی که طرفین در نظر گرفته‌اند با قوانین ناظر مغایرتی ندارند و آیا به طور کلی استفاده از آن شروط و تعهدات صحیح است؟

پاسخ به این سوالات، به دانش حقوقی و تجربه کافی نیاز دارد. به همین دلیل، مناسب‌ترین اشخاصی که می‌توانند پاسخگوی شما باشند، مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری هستند. تیم حقوقی رکلا در این خصوص خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را ارائه می‌دهد. همچنین با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی این امکان را دارید که مسئولیت نوشتن قراردادی که در نظر دارید را به مشاوران و کارشناسان مجرب بسپارید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات