قرارداد اجاره کانتینر و اوصاف و ویژگی‌های فرم قرارداد اجاره کانتینر

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1402/11/18
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد اجاره کانتینر

قرارداد اجاره کانتینر یکی از انواع قرارداد اجاره است. این قرارداد، برای اشخاصی که صاحب کسب و کارهایی هستند که محصولات و تولیدات به خصوص دارد، بسیار کاربردی خواهد بود. زیرا می‌توانند از کانتینر برای انبار کردن تولیدات و محصولات خود استفاده کنند. امنیت و شرایط خاص کانتینرها باعث شده است که اشخاص زیادی تمایل داشته باشند که از کانتینر برای نگهداری و انبار کردن تجهیزات و کالاهای خود استفاده کنند. شما حتی می‌توانید کالاهای حساس و مهم خود را نیز در این کانتینرها نگهداری کنید.

فرم قرارداد اجاره کانتینر یک اجاره نامه است و مطابق با شرایط و قواعد عقد اجاره تهیه و تنظیم می‌شود. انبارهای عمومی و بزرگی وجود دارند که با تعداد قابل توجهی کانتینر مشغول به فعالیت هستند. شما می‌توانید با اجاره یک یا چند کانتینر، جایگاهی اختصاصی در این انبارهای عمومی داشته باشید و از کانتینر‌های اجاره‌ای استفاده کنید. علاوه براین، این امکان برای شما وجود دارد که کانتینرها را به محل دیگری منتقل کنید. به طور کلی اشخاص به این دو شیوه که توضیح دادیم، کانتینرها را اجاره می‌کنند. در ادامه این مقاله درباره اجاره نامه کانتینر و قواعد مربوط به آن صحبت خواهیم کرد.

نمونه قرارداد اجاره کانتینر چه قراردادی است؟

نمونه قرارداد اجاره کانتینر در واقع یک قرارداد برای اجاره کردن اشیاء است که میان مالک کانتینر و شخصی که تمایل دارد کانتینر را اجاره کند، تنظیم می‌شود. در این قرارداد، مالک کانتینر موجر نامیده می‌شود و متقاضی اجاره کانتینر، مستاجر خواهد بود. براساس تعریف قانون مدنی از عقد اجاره، با امضای نمونه قرارداد اجاره کانتینر ، مستاجر می‌تواند در ازای پرداخت مبلغ مشخصی بابت اجاره بها، کانتینر را برای مدت معینی در اختیار بگیرد. به واسطه این توافق، مستاجر برای بازه زمانی معینی، مالک منافع کانتینر می‌شود و می‌تواند از آن بهره ببرد.

اوصاف و ویژگی‌های قانونی نمونه قرارداد اجاره کانتینر

نمونه قرارداد اجاره کانتینر یک عقد معین است. زیرا در قانون مدنی به صراحت درباره اجاره توضیح داده شده است و تنظیم این قرارداد مطابق با قواعد و ضوابط قانون مدنی انجام خواهد شد. علاوه براین، اجاره نامه کانتینر یک قرارداد معوض، تملیکی و لازم است. معوض بودن قرارداد به این دلیل است که در ازای استفاده کردن از کانتینر و کسب منفعت از آن، ملزم به پرداخت اجاره بها هستید. یعنی اینکه در این قرارداد، عوض یا بهای مشخصی پرداخت می‌شود. همچنین با امضای قرارداد، مستاجر به صورت موقت مالک منافع کانتینر خواهد بود.

نکته مهم دیگر در خصوص فرم قرارداد اجاره کانتینر ، لازم بودن آن است. زمانی که شما یک کانتینر را اجاره می‌کنید، متعهد هستید که به تعهدات مندرج در قرارداد عمل کنید و تا پایان زمانی که برای اجاره در نظر گرفته شده است، در قرارداد باقی بمانید. این شرط برای موجر نیز برقرار است. یعنی اینکه موجر نمی‌تواند پیش از موعد مقرر از شما بخواهد که کانتینر را تحویل دهید. البته این امکان برای طرفین وجود دارد که شروطی را برای فسخ قرارداد در نظر بگیرند. به واسطه تعیین آن شروط، فسخ قرارداد به موارد مشخصی محدود می‌شود.

پرداخت خسارت و زیان در اجاره نامه کانتینر

زمانی که کانتینر به شما اجاره داده می‌شود، شما ملزم هستید که از آن به شیوه متعارف استفاده کنید و در سلامت و حفاظت از آن بکوشید. مستاجر باید کانتینر را به همان صورتی که تحویل گرفته است، در انتهای قرارداد به موجر برگرداند. بنابراین، بسیار واجب و ضروری است که در زمان تحویل گرفتن کانتینر، حتما آن را وارسی کنید و از سلامت کانتینر آگاه باشید. همچنین لازم است که تمام خصوصیات و ویژگی‌های کانتینر را نیز در متن قرارداد بنویسید.

در زمان تحویل کانتینر به موجر یا حتی در طول بازه زمانی اجاره، اگر کانتینر دچار خسارت یا زیان شود و آسیبی به او وارد شده باشد، باید این مساله بررسی شود که خسارت در چه شرایطی ایجاد شده است. اگر خسارت به کانتینر به دلیل رفتار مستاجر یا شیوه استفاده او باشد، مستاجر در این خصوص ضامن است. یعنی اگر مستاجر در استفاده از کانتینر تعدی یا تفریط کرده باشد و باعث ایجاد خسارت و زیان باشد، باید این خسارت را جبران کند و هزینه آن را بپردازد.

از طرف دیگر، اگر خسارت یا زیان کامنتینر به دلیل کهولت و فرسودگی کانتینر باشد، در این خصوص مسئولیتی به عهده مستاجر نیست. علاوه براین، اگر دیگر امکان بهره بردن از کانتینر وجود نداشته باشد، مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. زیرا شرط اصلی این قرارداد این است که مستاجر بتواند از کانتینر منفعت کسب کند.

اجاره دادن مجدد توسط مستاجر

ممکن است که شما به عنوان مستاجر تمایل داشته باشید که کانتینری را که اجاره کرده‌اید را به شخص دیگری اجاره دهید. آیا به لحاظ قانونی امکان این اقدام برای شما وجود دارد؟

در مواقعی مشاهده می‌شود که اشخاصی که کانتینرهایی را اجاره کرده‌اند، تمایل دارند که یک کانتینر یا بخش‌هایی از آن را به شخص دیگری اجاره دهند. در این خصوص باید توضیح دهیم که با توجه به قواعد قانونی مدنی در خصوص اجاره، ممانعتی برای این اقدام وجود ندارد و مستاجر می‌تواند کانتینر خود را اجاره دهد و به این شیوه از کانتینر منفعت کسب کند.

البته اگر موجر در متن نمونه قرارداد اجاره کانتینر به این شرط اشاره کند که مستاجر نباید کانتینر را به شخص دیگری اجاره دهد، مستاجر باید به این شرط عمل کند و نمی‌تواند مغایر با این شرط، کانتینر را به شخص دیگری اجاره دهد. بنابراین، اگر تمایل دارید که کانتینر را به شخص دیگری نیز اجاره دهید، ابتدا باید دقت داشته باشید که موجر شما را از این کار منع نکرده باشد. اگر چنین شرطی مطرح نشده است، شما برای اجاره دادن مجدد کانتینر مختار هستید و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

محتوای فرم قرارداد اجاره کانتینر

پیش از امضای فرم قرارداد اجاره کانتینر ، حتما از محتوای این قرارداد آگاهی داشته باشید و همچنین درباره حقوق خود در این قرارداد اطلاعات کسب کنید. آگاهی از این موارد به شما کمک می‌کند که بتوانید از حقوق خود دفاع کنید و در صورت بروز مشکل یا اختلاف بدانید که از چه حقوقی برخوردار هستید. برای کسب آگاهی در این زمینه، بهترین کار این است که از مشاوره حقوقی قراردادها استفاده کنید. علاوه براین، می‌توانید از مشاور حقوقی بخواهید که قرارداد شما را مطالعه کند یا اینکه قرارداد را برای شما تنظیم کند.

محتوای متن فرم قرارداد اجاره کانتینر اهمیت زیادی دارد. محتوای این قرارداد باید حاوی اطلاعات و مشخصات موجر و مستاجر باشد و این اشخاص را به خوبی معرفی کند. در ابتدای اجاره نامه کانتینر ، اطلاعات و مشخصات هویتی موجر و مستاجر بیان می‌شود و در ادامه متن، درباره موضوع قرارداد به صراحت توضیح داده خواهد شد. این نکته بسیار مهم است که موضوع قرارداد باید تا جای امکان بدون ابهام باشد و توضیح دقیقی درخصوص اجاره کانتینرها بیان شود.

از دیگر بخش‌های نمونه قرارداد اجاره کانتینر ، توضیحاتی است که در خصوص بازه زمانی قرارداد، مبلغ اجاره بها، شروط و تعهدات، ضمانت‌ها و همچنین شروطی مانند فسخ قرارداد، فورس ماژور و داوری مطرح می‌شود.

بازه زمانی نمونه قرارداد اجاره کانتینر

بازه زمانی نمونه قرارداد اجاره کانتینر ، تاریخ دقیق شروع و پایان مدت اجاره است. کانتینر در این بازه زمانی در اختیار مستاجر قرار دارد و مستاجر می‌تواند از آن کسب منفعت کند. قانون مدنی تاکید می‌کند که اگر قرارداد اجاره شما بدون تاریخ باشد، عملا قرارداد شما باطل است و اعتباری ندارد. به همین دلیل است که تاکید می‌شود برای تنظیم نمونه قرارداد اجاره کانتینر حتما به تاریخ قرارداد توجه داشته باشید و تاریخ دقیق شروع و پایان آن را در متن قرارداد بنویسید.

براساس بازه زمانی که در نظر گرفته می‌شود، موجر ملزم است که کانتینر را به مستاجر تحویل دهد و مستاجر نیز باید در انتهای مدت قرارداد، کانتینر را به همان صورت که دریافت کرده است، به موجر برگرداند. علاوه براین، موجر می‌تواند برای دیرکرد در برگرداندن کانتینر نیز جریمه در نظر بگیرد. به این صورت که به ازای هر روز دیرکرد در برگرداندن کانتینر، مستاجر ملزم به پرداخت مقدار مشخصی جریمه باشد.

فورس ماژور یا قوه قاهره در قرارداد اجاره کانتینر

منظور از قوه قاهره یا شرایط فورس‌ ماژور، شرایطی است که در آن، اجرای تعهدات قراردادی برای یک طرف این قرارداد به دلیل عواملی که خارج از کنترل و اراده او باشند، مختل یا غیر ممکن می‌شود. در واقع در این شرایط، یکی از طرفین برای مدتی نامعمول نمی‌تواند تعهدات قراردادی خود را انجام دهد یا اینکه شرایط به وجود آمده را کنترل کند. شرط قوه قاهره یا فورس ماژور در قرارداد، اینطور توضیح می‌دهد که اگر چنین موقعیتی به وجود بیاید، طرف قراردادی که نتوانسته تعهدات خود را اجرا کند، ناقض قرارداد نیست و ملزم نخواهد بود که خسارات احتمالی را جبران کند. با این حال، می‌توان در این بخش توضیح داد که تحت چه شرایطی، طرفین قرارداد در زمان فورس ماژور حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.

پیشنهاد ما به شما

تیم حقوقی رکلا با در اختیار داشتن مشاوران حقوقی مجرب و همچنین با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و خدمات تنظیم قرارداد به صورت اختصاصی، در کنار شما است تا سوالات حقوقی خود را پاسخ دهید و قرارداد مورد نیازتان را در اختیار بگیرید.

قرارداد اجاره کانتینر

با زدن روی تصویر زیر، این نمونه قرارداد را دریافت کنید.

نمونه قرارداد اجاره کانتینر
دانلود نمونه قرارداد اجاره کانتینر
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات