کوچ کیست و چگونه قرارداد کوچینگ میان طرفین برقرار می‌شود؟

مدت زمان مطالعه 9 دقیقه
قرارداد کوچینگ

واژه کوچینگ از لحاظ لغوی به معنای مربیگری است. به فرد مربی «کوچ» گفته می‌شود. فردی که برای آموزش دیدن به کوچ مراجعه می‌کند نیز «کوچی» نامیده می‌شود. مربی (کوچ) که در زمینه کوچینگ فعالیت می‌کند با برگزاری جلسات آموزشی به مراجعان خود کمک خواهد کرد که توانمندی‌های بالقوه خودشان را در زمینه‌های مختلف بشناسند و از آن‌ها استفاده کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که کوچینگ روشی برای توسعه و پیشرفت فردی است که در آن فردی به نام مربی (کوچ)، شخص آموزش گیرنده (کوچی) را در راستای دست یابی به اهداف حرفه‌ای و شخصی آموزش می‌دهد. نمونه قرارداد کوچینگ ، توافقنامه‌ای است که میان کوچ (مربی) و مراجعه کننده به او (کوچی) تنظیم می‌شود. کوچ به موجب امضای این توافقنامه، مربیگری کوچی را برعهده می‌گیرد. کوچ باید به کوچی کمک کند که نسبت به دانسته‌ها و استعدادهای خودش آگاهی بیشتری پیدا نماید.

همچنین کوچ با برگزاری جلسات آموزشی به کوچی کمک خواهد کرد که مسئولیت پیشرفت و ترقی هرچه بیشتر خودش را نیز برعهده بگیرد. در این رابطه، کوچ به کوچی آموزش نمی‌دهد بلکه از او سوالاتی می‌پرسد که باعث افزایش خودآگاهی و بیدار شدن حس مسئولیت کوچی شود. کوچینگ به مرور زمان تخصصی‌تر شده است و هر کوچ (مربی) در یک زمینه تخصصی فعالیت می‌کند. کوچینگ کسب و کار، کوچینگ اجرایی، کوچینگ عملکرد، کوچینگ مهارت و کوچینگ فردی از جمله کوچینگ‌های تخصصی هستند که مربیانی به صورت اختصاصی در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند.

اغلب کوچ‌هایی که در زمینه ارائه خدمات کوچینگ فعالیت می‌کنند از فدراسیون بین المللی کوچینگ (IFC) گواهینامه دریافت کرده‌اند و مطابق با استانداردهای این سازمان عمل خواهند کرد. در این نوشتار قصد داریم که رابطه حقوقی میان کوچ و کوچی و قرارداد میان آن‌ها را بررسی کنیم. این قرارداد را می‌توانیم یکی از انواع قرارداد خدمات مشاوره ای (ماده 10) در نظر بگیریم.

انواع نمونه قرارداد کوچینگ با شرح کامل

این قرارداد ممکن است که در قالب عقد جُعاله یا به صورت یک قرارداد نامعین یا مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم شود. در ادامه هر یک از انواع این قرارداد را بررسی می‌کنیم:

قرارداد کوچینگ در قالب یک قرارداد جعاله

عقد جعاله، قراردادی است که در راستای انجام کار، تنظیم و امضا می‌شود. عقد جعاله زمانی ایجاد خواهد خواهد شد که جاعل و عامل در خصوص امضای آن با یکدیگر توافق کرده باشند. جاعل به شخصی می‌گویند که انجام کاری را به عامل سپرده است. عامل نیز به شخصی گفته می‌شود که در اثر امضای عقد جعاله، انجام کاری را بر عهده گرفته است. عامل در مقابل کاری که برای جاعل انجام می‌دهد، مستحق دریافت حق الزحمه است. در اصطلاح قانون مدنی به حق الزحمه عامل، جُعل می‌گویند.

کوچ و کوچی می‌توانند به وسیله تنظیم قرارداد عقد جعاله با یکدیگر همکاری کنند. عقد جعاله‌ای که در زمینه‌ی خدمات کوچینگ تنظیم شده است با توافق میان کوچ و کوچی تحقق پیدا می‌کند. کوچ باید عقد جعاله را به عنوان عامل امضا کند. کوچی نیز عقد جعاله را به عنوان جاعل امضا خواهد کرد. کوچ پس از امضای قرارداد جعاله متعهد می‌شود که خدمات کوچینگ را به کوچی ارائه بدهد. کوچ در ازای خدمات کوچینگی که به کوچی ارائه می‌دهد مستحق دریافت حق الزحمه (جعل) است. در عقد جعاله، حق الزحمه کوچ به وسیله توافق میان او و کوچی مشخص می‌شود.

قرارداد جعاله مشاوره یکی از مهمترین قراردادهایی است که با استناد به ماده 10 قانون مدنی تهیه و تنظیم می‌شود.

تنظیم نمونه قرارداد کوچینگ با استناد به ماده 10 قانون مدنی

کوچ و کوچی می‌توانند این قرارداد را به صورت یک قرارداد مستقل و مطابق با ماده 10 قانون مدنی نیز تنظیم کند. در این حالت، کوچینگ یک قرارداد نامعین است و به وسیله توافق میان طرفین تحقق پیدا می‌کند.

در اغلب موارد، کوچینگ به صورت یک قرارداد مستقل و مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا می‌شود. بنابراین ما در ادامه این نوشته، از نمونه قرارداد بیزینس کوچینگ که در قالب عقد جعاله تنظیم شده است صرفه نظر می‌کنیم و آن را به عنوان یک قرارداد مستقل و نامعین بررسی خواهیم کرد.

کوچ و کوچی باید نمونه قرارداد کوچینگ را مطابق با کدام یک از ماده‌های قانونی تنظیم کنند؟

قانونگذار ماده 10 قانون مدنی را در راستای حمایت از اصل آزادی قراردادها تصویب کرده است. تمامی قراردادهای نامعین باید مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم شوند. قرارداد نامعین به قراردادی گفته می‌شود که شرایط تنظیم و امضای آن‌ها در مجموعه قوانین ایران مشخص نشده باشد.

کوچینگ نیز از قراردادهای نامعین محسوب می‌شود زیرا شرایط تنظیم و امضای آن در مجموعه قوانین ایران مشخص نشده است. بنابراین کوچ و کوچی باید این قرارداد را مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضا کنند.

فرم قرارداد کوچینگ در صورتی معتبر و داری آثار قانونی است که توسط کوچ و کوچی امضا شده باشد.

آیا تنظیم مکتوب نمونه قرارداد کوچینگ الزامی است؟

قراردادی که برای کوچینگ تنظیم می‌شود به وسیله توافق میان کوچ و کوچی تحقق پیدا می‌کند. نمونه قرارداد بیزینس کوچینگ در صورتی ایجاد خواهد شد که کوچ و کوچی رضایت و موافقت خودشان را نسبت به امضای آن اعلام کرده باشند. قانونگذار به کوچ و کوچی اجازه داده است که رضایت و اراده خودشان را به صورت مکتوب یا شفاهی اعلام کنند. بنابراین از نظر قانونی، تنظیم مکتوب این قرارداد الزامی نیست. کوچ و کوچی به وسیله یک قرارداد شفاهی نیز می‌توانند در خصوص ارائه و دریافت خدمات کوچینگ به توافق برسند.

حق الزحمه کوچی در نمونه قرارداد کوچینگ چگونه مشخص می‌شود؟

کوچ و کوچی در هنگام تنظیم و امضای نمونه قرارداد بیزینس کوچینگ باید میزان حق الزحمه کوچی و نحوه پرداخت آن را نیز مشخص کنند. بنابراین، حق الزحمه کوچ مقدار ثابتی ندارد و به وسیله توافق میان او و کوچی مشخص می‌شود. کوچ و کوچی باید با توافق یکدیگر شرایط و زمان پرداخت حق الزحمه را مشخص کنند. برای مثال، کوچ و کوچی با یکدیگر توافق می‌کنند که به ازای هرجلسه آموزشی کوچینک باید حق الزحمه معینی به کوچ داده شود. در این مثال، حق الزحمه کوچ با توجه به تعداد جلسات آموزشی کوچینگ مشخص خواهد شد.

کوچ و کوچی باید در خصوص روند پرداخت حق الزحمه نیز با یکدیگر توافق کنند. مثلاً باید با یکدیگر توافق کنند که حق الزحمه کوچ قبل از برگزاری جلسات آموزشی کوچینگ یا بعد از برگزاری آن‌ها پرداخت شود. کوچی باید حق الزحمه کوچینگ را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در این قرارداد پرداخت کند. کوچی در صورتی مستحق دریافت تمام حق الزحمه مقرر در این قرارداد است که به تمام وظایف و تکالیف قراردادی خودش عمل کرده باشد.

شرح وظایف کوچ در نمونه قرارداد کوچینگ چگونه مشخص می‌شود؟

شرح وظایف کوچ همان تعهداتی است که انجام و اجرای آن‌ها به موجب امضای نمونه قرارداد کوچینگ برعهده او گذاشته می‌شود. مهم‌ترین تعهد کوچ، رعایت استانداردهای علمی، رفتاری و اجرایی فدراسیون بین الملی کوچینگ است. کوچ در تمام جلسات آموزشی کوچینگ باید استانداردهای این سازمان را رعایت کند. کوچ باید در جلساتی که برای کوچی برگزار می‌کند تمام مهارت، تجربه و تخصص خودش را به کار ببندد.

همچنین، کوچ باید جلسات آموزشی کوچینگ را مطابق با زمان و مکان مقرر در این قرارداد برگزار کند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف و تعهدات کوچ، برگزاری تمام جلسات آموزشی کوچینگ مطابق زمان، مکان و تاریخ مقرر در این قرارداد است. تعهدات و شرح وظایف کوچ با توجه به توافقات میان او و کوچی و استانداردهای علمی، رفتاری و اجرایی فدراسیون بین الملی کوچینگ مشخص می‌شود.

کوچی به موجب امضای این قرارداد ملزم می‌شود که به تمام تعهدات قراردادی خودش عمل کند. منظور از تعهدات قراردادی، تعهداتی است که به موجب امضای این قرارداد برعهده کوچی قرار می‌گیرد.

اشخاص برای چه بازه زمانی می‌توانند این قرارداد را امضا کنند؟

مدت این قرارداد بازه زمانی مشخصی می‌شود که برای ارائه جلسات آموزشی کوچینگ تعیین می‌شود. مدت نمونه قرارداد کوچینگ براساس تعداد جلسات آموزشی کوچینگ و به وسیله توافق میان طرفین مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که منظور از مدت این قرارداد در واقع همان تعداد جلسات آموزشی کوچینگ است که کوچ باید برای کوچی برگزار کند. مدت این قرارداد با توجه به توافق کوچ و کوچی می‌تواند یک یا چندین جلسه آموزشی کوچینگ باشد.

کوچ و کوچی در هنگام تنظیم و امضای این قرارداد باید تعداد جلسات اموزشی کوچینگ و مدت زمان برگزاری آن‌ها را مشخص کنند. مدت این قرارداد قابل تمدید است. بنابراین کوچ و کوچی می‌توانند مدت این قرارداد را با توافق یکدیگر برای یک یا چند جلسه آموزشی دیگر تمدید کنند.

فرم قرارداد کوچینگ باید در چند نسخه تنظیم شود؟

تعداد نسخه‌های این قرارداد با توجه به توافق میان کوچ و کوچی تنظیم می‌شود. بهتر است که کوچ و کوچی، نمونه قرارداد کوچینگ را در سه نسخه تنظیم کنند. یکی از نسخه‌های این قرارداد به کوچ و دیگری به کوچی داده می‌شود. نسخه سوم این قرارداد نیز نزد مرجع حل اختلاف بایگانی می‌شود. نسخه‌های این قرارداد در صورتی معتبر هستند که تمام صفحات آن‌ها توسط کوچ و کوچی امضا و تایید شده باشند. تمام نسخه‌های این قرارداد در حکم سند واحد هستند و باید از شکل و محتوای یکسان برخوردار باشند.

مهم است بدانیم که:

فعالیت در حوزه کوچینگ و کمک گرفتن از متخصصان این رشته عمر زیادی ندارد و این توافق، از جمله قراردادهای جدید محسوب می‌شود. به همین دلیل، لازم است که برای تهیه و امضای این قرارداد، دقت زیادی به خرج دهید و حتما محتوای متن قرارداد آن را مطالعه کنید. شما می‌توانید با ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، برای مدت مشخصی با کارشناسان حقوقی گفتگو کنید و سوالات خود در رابطه با این قرارداد را از آن‌ها بپرسید.

از خدمات قابل توجه دیگر، تنظیم قرارداد به صورت اختصاصی است. این امکان وجود دارد که با ثبت درخواست تنظیم قرارداد ، قراردادی که در نظر دارید را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار داشته باشید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات