نمونه قرارداد نگهداری کودک در منزل و نکات اساسی تنظیم این نوع از قرارداد!

-
بروزرسانی:1401/11/18
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد نگهداری کودک

قرارداد نگهداری کودک یکی از انواع قرارداد کار است. بر مبنای امضای قرارداد نگهداری از کودک ، یک رابطه کارگری و کارفرمایی میان طرفین قرارداد شکل می‌گیرد. این قرارداد از جمله امور خدماتی به حساب می‌آید و مطابق ماده یک قانون کار، طرفین ملزم به رعایت مواد مندرج در قانون کار هستند.

بررسی قرارداد نگهداری کودک از دیدگاه قانون کار و شرح آن

همان طور که در مقدمه گفتیم، قرارداد نگهداری از کودک منجر به ایجاد یک رابطه کارگری و کارفرمایی می‌شود. اکنون برای شفاف شدن بحث، کلماتی را که در این بحث مورد توجه است، تعریف خواهیم کرد:

  1. کارگر: مطابق تعریف قانون کار، کارگر کسی است که در ازای دریافت حق السعی (مزد، حقوق، سهم سود و غیره) به درخواست کارفرما فعالیت می‌کند.
  2. کارفرما: این شخص می‌تواند شخص حقیقی (افراد) یا شخص حقوقی (موسسات و شرکت‌ها) باشد، که کارگر را استخدام می‌کند و در مقابل پرداخت حقوق و دستمزد به حساب او، فعالیت مشخصی را از او مطالبه می‌کند.
  3. قرارداد کار: قرارداد کار نیز به معنی قرارداد استخدام کتبی یا شفاهی‌ است که به واسطه امضای آن توسط طرفین (کارگر و کارفرما)، کارگر در مقابل دریافت مزد و مزایا، برای مدت موقت یا غیر موقت عملی را برای کارفرما انجام می‌دهد. برای مثال قرارداد مراقبت از کودک که به موجب آن، شخص مراقب کودک، در مقابل دریافت وجه، فعالیت‌هایی را که کارفرما از او خواسته است، انجام می‌دهد.
  4. کارگاه: محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آن فعالیت خود را انجام می‌دهد. برای مثال اگر طرفین، نمونه قرارداد نگهداری کودک در منزل را امضا کنند، در این صورت آن منزل، کارگاه فعالیت شخص استخدام شده به حساب خواهد آمد. در این صورت، شخص مراقبت کننده از کودک، حتما باید در این محل وظایف خود را انجام دهد.

ویژگی‌های قرارداد نگهداری کودک در منزل

  1. کارگر شخص حقیقی است. به عبارت دیگر، فردی که به عنوان مراقب، قرارداد نگهداری کودک را امضا می‌کند حتما باید شخص حقیقی (فرد عادی) باشد. کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، برای مثال کارفرما می‌تواند مادر یک خانواده باشد و بخواهد که از فرزندانش در منزل نگهداری شود، در این صورت کارفرما یک نمونه قرارداد نگهداری کودک در منزل با فردی که می‌خواهد مراقب کودک باشد امضا می‌کند. در این حالت کارفرما شخص حقیقی است. در شرایط دیگر ممکن است شرکت‌ها یا موسسات از فردی بخواهند که به دلایل مختلف، نگهداری و مراقبت از فرزندان کارکنان را به عهده بگیرد. در این صورت کارفرما در قرارداد مراقبت از کودک یک شخص حقوقی است.
  2. کارگر از کارفرما حقوق و مزایا دریافت می‌کند. همان طور که در قانون کار مطرح شده و در ادامه متن توضیح خواهیم داد، کارگر وظایف خود را در مقابل دریافت حقوق از سوی کارفرما، انجام می‌دهد.
  3. کارگر از کارفرما تبعیت می‌کند. یعنی در متن قرارداد نگهداری کودک ، تمامی وظایف و تعهدات و تکالیفی فرد نوشته می‌شود و او موظف به تبعیت و پیروی از آن‌ها است.

قرارداد نگهداری کودک در منزل

نحوه نگارش قرارداد نگهداری از کودک

قرارداد مراقبت از کودک نیز مانند تمامی قراردادهای میان کارگر و کارفرما، باید مطابق با الگویی باشد که توسط قانون کار و تمام مراجع قانونی پذیرفته شده است. در ادامه به مهمترین بخش‌های این قرارداد می‌پردازیم.

مشخصات طرفین

در زمان امضای قرارداد مراقبت کودک حتما مشخصات کارگر را که باعث احراز هویت او می‌شود مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، آدرس محل سکونت، تلفن همراه و کد پستی بنویسید. اگر کارفرما شخص حقیقی باشد و بخواهد نمونه قرارداد نگهداری کودک در منزل را منعقد کند، باید مشابه مشخصاتی که از کارگر خواسته شده را در متن قرارداد بنویسد. برخی مواقع ممکن است شخص حقوقی قصد امضای قرارداد نگهداری کودک را داشته باشد، برای مثال ممکن است یک شرکت یا موسسه بخواهد محیطی را برای کارمندان خانم خود ایجاد کند تا فرزندانشان در کنارشان باشند.

در این صورت شرکت باید در فرم قرارداد نگهداری کودک نام کامل، شماره ثبت، شماره اقتصادی، آدرس، کد پستی و تلفن خود را وارد کند. البته گاهی شخص دیگری به نمایندگی از طرفین قرارداد نگهداری کودک را امضا می‌کند، به ویژه زمانی که کارفرما شخص حقوقی است. در این صورت ابتدا باید نمایندگی او ثابت شود سپس نام و نام خانوادگی و سمت او در متن قرارداد نوشته می‌شود.

شرح دقیق وظایف مراقب کودک

در این قسمت از متن قرارداد، به طور دقیق وظایف مراقبت کننده را بنویسید. برای مثال انجام امور شخصی و نظافتی کودک، تعویض لباس، شست و شو، دادن غذای کودک، امور آموزشی، انجام تمرینات مربوط به آموزش‌های درسی و کمک برنامه کودک، تنظیم وعده‌های غذایی و انجام آموزش‌های مورد نیاز کودک از جمله ورزش روزانه، شعرخوانی، آموزش زبان و غیره.

مدت قرارداد نگهداری کودک

در این قسمت، مدت اعتبار قرارداد نوشته می‌شود. همچنین طرفین باید ساعت کاری مراقب را نیز با توافق یکدیگر در این قسمت بنویسند. هرگونه تغییری در این قسمت نیازمند توافق دو طرف قرارداد مراقبت از کودک است.

ساعت کار مراقب کودک طبق قانون کار نباید از ۸ ساعت بیشتر باشد، اما می‌توانند به طریقی توافق کنند که در برخی از روزها بیشتر و بعضی روزها کمتر شود. در این صورت نباید از ۴۴ ساعت در هفته بیشتر شود. در غیر اینصورت، اضافه کاری محسوب خواهد شد.

توجه کنید که اگر طرفین قرارداد نگهداری کودک ، قرارداد آزمایشی منعقد کرده باشند، در طی این دوره، هر کدام از طرفین می‌توانند بدون اطلاع قبلی و بدون پرداخت خسارت، قرارداد را فسخ کنند. در صورتی که قطع رابطه کاری به درخواست کارفرما باشد باید پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی را به طور کامل انجام دهد و اگر از طرف مراقب کودک رابطه کار قطع شود، فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تعطیلات و مرخصی‌ها در قرارداد نگهداری کودک

در متن قرارداد باید به طور دقیق تعیین شود که آیا شخص در تمام روزهای هفته باید در محل کار خود حاضر شود یا خیر؟ همچنین مطابق با ماده ۶۳ قانون کار، علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر نیز جز روزهای تعطیل مراقب کننده از کودک به حساب می‌آید.

مبلغ قرارداد

کارفرما می‌تواند مبلغ قرارداد نگهداری کودک را به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه به مراقبت کودک بپردازد. هم چنین اگر امکان انجام اضافه کار وجود دارد، مبلغ آن نیز برحسب روز یا ساعت تعیین می‌شود. نحوه پرداخت نیز به صورت دقیق تعیین می‌شود. برای مثال طرفین می‌توانند توافق کنند که دستمزد به حساب مراقب کودک واریز شود یا نقدی به او تحویل داده شود. البته روش معمول این است که وجه قرارداد به شماره حساب مراقب کودک واریز شود.

فسخ قرارداد نگهداری از کودک

همان طور که در ابتدای متن گفته شد، با توجه به نوع قرارداد، امکان فسخ یک جانبه آن وجود ندارد، مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد، برای مثال اگر وجه و دستمزد مراقب کننده از کودک در زمان و مطابق مبلغ تعیین شده در متن قرارداد نگهداری کودک پرداخت نشود، او می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

اگر مراقب کننده از کودک، مطابق اموری که در متن قرارداد برای او تعیین شده است انجام وظیفه نکند و به صورت مداوم تاخیر داشته باشد، طرف دیگر قرارداد می‌تواند قرارداد استخدام را فسخ کند.

علاوه بر این موارد، موارد دیگری نیز می‌تواند باعث شود که قرارداد نگهداری کودک از اعتبار خارج شود:

  1. فوت مراقب یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی او.
  2. اگر قرارداد به صورت قرارداد کار موقت تنظیم شده باشد و مدت آن خاتمه پیدا کند. در این صورت، قرارداد از اعتبار خارج شده است مگر آن که طرفین قرارداد نگهداری کودک ، آن را به صورت صریح یا ضمنی تمدید کنند.
  3. استعفای مراقب کننده از کودک: طبق قانون کار، مراقبی که استعفا می‌دهد باید یک ماه به کار خود ادامه بدهد. اگر ۱۵ روز بعد از تحویل برگه استعفا، از قصد خود صرف نظر کند، به منزله انصراف او از استعفا تلقی می‌شود.

مرجع حل اختلاف و تعداد نسخه‌های قرارداد نگهداری کودک

زمانی که دو طرف در خصوص قرارداد نگهداری کودک، اختلاف نظر پیدا ‌کنند و قادر به حل و فصل آن اختلاف به روش‌های مسالمت آمیز نباشند، می‌توانند با مراجعه به اداره کار، مشکل پیش آمده را حل کنند.

طرفین قرارداد می‌توانند قرارداد نگهداری کودک را به صورت کتبی یا شفاهی با یکدیگر تنظیم کنند. اگر قرارداد کار به صورت کتبی باشد باید چهار نسخه از آن تهیه شود، یک نسخه از آن به اداره کار محل، یک نسخه به مراقب کننده از کودک، یک نسخه به کارفرما و نسخه دیگر به شورای اسلامی کار تحویل داده ‌شود. توصیه می‌کنیم از تنظیم قرارداد شفاهی کار خودداری کنید.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا، یک نمونه قرارداد برای این رابطه همکاری تنظیم و در بخش نمونه قرارداد سایت، ارائه کرده است. برای تهیه این نمونه قرارداد روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات آن شوید. شما همچنین می‌توانید تنظیم قرارداد اختصاصی خود را به ما بسپارید یا اینکه برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، روی لینک بزنید و با وارد شدن به صفحه اختصاصی آن، درخواستتان را ثبت کنید.

قرارداد پرستاری کودک

برای همکاری با یک پرستار کودک در منزل، به امضای این قرارداد نیاز خواهید داشت.

نمونه قرارداد پرستاری کودک
دانلود نمونه قرارداد پرستاری کودک
فاطمه خداشناس
«فاطمه» کارشناس حقوقی و پژوهشگر در حوزه قراردادها است. بخشی از مباحث موجود در مقالات «رکلا» توسط ایشان، پژوهش و نگارش شده است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات