نگاهی به قانون امضای مبایعه نامه ماشین و آیا مبایعه نامه دستی ماشین اعتبار دارد؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1400/12/16
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
مبایعه نامه ماشین

مبایعه نامه یک سند معتبر و لازم الاجرا است که باید در هنگام نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول تنظیم و امضا شود. نمونه مبایعه نامه ماشین نیز یک سند معتبر و لازم الاجرا است که توسط طرفین معامله و برای نقل و انتقال مالکیت ماشین مورد معامله تنظیم می‌شود. این سند در صورتی از اعتبار و آثار قانونی لازم برخوردار می‌شود که مفاد آن به تایید طرفین معامله رسیده و توسط آن‌ها امضا شده باشد. طرفین معامله باید این سند را مطابق با شرایط و ضوابط آمره قانونی تنظیم و امضا کنند زیرا عدم رعایت برخی شرایط قانونی باعث باطل و بی‌اثر شدن قرارداد بیع خودرو می‌شوند.

همچنین لازم است که طرفین معامله در هنگام تنظیم این سند و نوشتن مفاد آن به کوچک‌ترین جزئیات نیز توجه کنند زیرا اگر اختلافی میان طرفین معامله ایجاد شود، می‌توانند با استناد به این سند ادعای خودشان را نزد قاضی به اثبات برسانند. در این نوشته قصد داریم که نکات قانونی مربوط به معامله ماشین و نحوه تنظیم سند مربوط به آن را بررسی کنیم. این قرارداد، یکی از انواع مبایعه نامه است.

شرایط تنظیم نمونه مبایعه نامه ماشین را باید در کدام یک از فصل‌های قانون مدنی جست و جو کنیم؟

بِیع یک واژه عربی و نام حقوقی موافقت نامه‌ای است که در هنگام نقل و انتقال مالکیت اموال تنظیم می‌شود. قانونگذار، فصل اول از باب سوم قانون مدنی را به بیان شرایط و ضوابط قرارداد بیع اختصاص داده است. سندی که برای نقل و انتقال مالکیت ماشین تنظیم می‌شود نیز از شرایط و ضوابط بیع تبعیت می‌کند. بنابراین شرایط تنظیم و امضای مبايعه نامه ماشين را باید در فصل اول از باب سوم قانون مدنی جست و جو کنیم.

مفاد و شرایط اجرای مبايعه نامه ماشين به وسیله توافق‌ها و مذاکرات میان طرفین معامله مشخص می‌شود.

طرفین معامله در هنگام تکمیل و امضای نمونه قرارداد مبایعه نامه ماشین و تعیین شرایط اجرای آن نمی‌توانند برخلاف قواعد و ضوابط آمره بیع با یکدیگر توافق کنند زیرا قواعد و ضوابط آمره بیع آن چنان با اهمیت هستند که رعایت نکردن آن‌ها باعث باطل و بی‌اثر شدن مبایعه نامه می‌شود.

مهم‌ترین آثار قانونی نمونه مبایعه نامه ماشین برای طرفین معامله

نمونه متن مبایعه نامه ماشین یک ماهیت حقوقی تَملیکی محسوب می‌شود. انتقال مالکیت مهم‌ترین اثری است که امضا و ایجاد یک ماهیت حقوقی تملیکی به دنبال دارد. مهم‌ترین اثر قانونی امضای این سند نیز انتقال مالکیت ماشین مورد معامله به خریدار است. بنابراین، مالکیت ماشین مورد معامله پس از امضای این سند به خریدار منتقل می‌شود. الزام فروشنده نسبت به تحویل ماشین مورد معامله نیز از مهم‌ترین الزامات قانونی است که در اثر امضای این سند برای او ایجاد می‌شود. بنابراین، فروشنده ملزم است که ماشین مورد معامله را مطابق با تاریخ و شرایط مقرر در این سند به خریدار تحویل بدهد.

پرداخت بهای ماشین مورد معامله نیز از مهم‌ترین الزامات قانونی است که در اثر امضای این سند برای خریدار به وجود می‌آید. بنابراین، خریدار موظف است که بهای ماشین مورد معامله را مطابق با تاریخ و شرایط مقرر در این سند به فروشنده پرداخت کند.

شرایط قانونی مربوط به تعیین مبلغ نمونه مبایعه نامه ماشین

منظور از مبلغ مبایعه نامه در واقع همان بهایی است که خریدار باید بابت ماشین مورد معامله به فروشنده پرداخت کند. قانونگذار تعیین بهای مال مورد معامله و نحوه پرداخت آن را به اراده طرفین واگذار کرده است. بنابراین، طرفین معامله با توافق یکدیگر باید بهای ماشین مورد معامله را تعیین کنند.

علی الاصول، خریدار باید بهای ماشین مورد معامله را به صورت نقدی و پس از امضای مبایعه نامه پرداخت کند اما قانونگذار در ماده 344 قانون مدنی به طرفین معامله اجازه داده است که در خصوص پرداخت نسیه یا اقساطی بهای وسیله نقلیه مورد معامله نیز با یکدیگر توافق کنند. خریدار باید بهای وسیله نقلیه مورد معامله را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در مبایعه نامه بپردازد.

تعهدات فرعی و اصلی برای طرفین معامله

تکمیل و امضای نمونه فرم مبایعه نامه ماشین باعث ایجاد تعهداتی اصلی و فرعی برای طرفین معامله می‌شود. اصلی‌ترین تعهد فروشنده، تحویل وسیله نقلیه مورد معامله به خریدار است. پرداخت بهای ماشین مورد معامله نیز مهم‌ترین تعهدی است که پس از امضای مبایعه نامه بر عهده خریدار گذاشته می‌شود.

طرفین معامله می‌توانند در خصوص جزئیات و شرایط تحویل وسیله نقلیه مورد معامله و نحوه پرداخت بهای آن نیز با یکدیگر به توافق برسند. منظور از تعهدات فرعی در واقع همان جزئیات و تعهداتی است که طرفین درباره اجرای آن‌ها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند.

هر یک از طرفین معامله که به تعهدات خود عمل نکند، باید خساراتی که از این بابت به طرف دیگر وارد شده است را جبران کند. خریدار یا فروشنده در صورتی نسبت به پرداخت خسارات طرف دیگر معامله ملزم می‌شوند که دلیل موجهی برای عدم انجام تعهدات خود نداشته باشند.

آیا در نظام قانونی ایران، تنظیم رسمی قرارداد مبایعه نامه ماشین الزامی است؟

در بندهای قبلی این نوشته نیز توضیح دادیم که مبایعه نامه یک سند معتبر است و شرایط اجرای آن به وسیله توافق طرفین معامله مشخص می‌شود. طرفین معامله می‌توانند مبایعه نامه را به صورت رسمی یا عادی تنظیم کنند. مبایعه نامه عادی توسط طرفین معامله تنظیم و امضا می‌شود. تنظیم اسناد رسمی در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین، طرفین معامله برای تنظیم مبایعه نامه رسمی ماشین باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

در خصوص لزوم تنظیم رسمی مبایعه نامه ماشین در میان مراجع قانونی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از مراجع قانونی، تنظیم رسمی مبایعه نامه مربوط به نقل و انتقال مالکیت ماشین را الزامی می‌دانند. برخی دیگر از مراجع قانونی نیز معتقد هستند که تنظیم رسمی مبایعه نامه الزام نیست زیرا برگه سبزی که از سوی نیروی انتظامی صادر شده یک سند رسمی است. متاسفانه مراجع قانونی در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم رسمی مبایعه نامه ماشین با یکدیگر به توافق نرسیده‌اند و در اینباره آراء و نظریات مختلفی توسط هر کدام از آن‌ها مطرح شده است. بنابراین، طرفین معامله برای جلوگیری از مشکلات قانونی، بهتر است که مبایعه نامه دستی ماشین را به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند.

نکته: برگه سبز ماشین یک سند تک برگ به رنگ سبز است. خریدار و فروشنده پس از انجام قطعی معامله باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. پس از تعویض پلاک ماشین مورد معامله توسط نیروی انتظامی برای آن برگه سبز جدیدی به نام خریدار صادر می‌شود.

مال مورد معامله باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد؟

وسیله نقلیه‌ای که به موجب امضای این سند معامله می‌شود می‌تواند عِین مُعَیَن یا کُلی باشد. وسیله نقلیه‌ای که به صورت عین معین معامله می‌شود باید در زمان امضای این سند تولید شده و در دسترس طرفین قرار گرفته باشد. جنس، وصف و تعداد وسیله نقلیه‌ای که به صورت عین معین معامله شده است باید در نمونه مبایعه نامه ماشین سنگین مشخص و نوشته شود.

وسیله نقلیه‌ای که به صورت کلی معامله می‌شود در زمان تنظیم و امضای نمونه مبایعه نامه ماشین سنگین هنوز تولید نشده یا در دسترس طرفین معامله قرار نگرفته است. جنس، وصف و تعداد وسیله نقلیه‌ باید در نمونه متن مبایعه نامه ماشین مشخص شود. عدم تعیین جنس، وصف و تعداد وسیله نقلیه‌ای که به صورت کلی فروخته شده است باعث باطل شدن معامله و سند مربوط به نقل و انتقال مالکیت آن می‌شود.

همچنین لازم به ذکر است که بیع مال موقوفه مجاز نیست. بنابراین به وسیله تنظیم این سند نمی‌توان مالکیت ماشینی که وقف شده است را به خریدار منتقل کرد. ممکن است که مالکیت وسیله نقلیه مورد معامله متعلق به دو یا چند شریک باشد. در این حالت، هر یک از شرکا به وسیله تنظیم این سند می‌تواند سهم خود را به خریدار منتقل کند.

مبايعه نامه خودتان را در اختیار داشته باشید!

چه قصد واگذاری ماشین خود را داشته باشید و چه خواهان تملک ماشین شخص دیگر باشید، پیشنهاد ما به شما این است که برای این معامله، از قرارداد اختصاصی استفاده کنید. شما می‌توانید با استفاده از خدماتی چون، خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی ، از مشاوران حقوقی مجرب و همچنین وکلای متخصص در تنظیم انواع قرارداد، بخواهید که مبایعه‌ نامه‌ای اختصاصی برای شما تنظیم کنند. به این ترتیب، این امکان را دارید که شروط مورد نظر شما در متن قرارداد اعمال شود و از منافع و حقوقی که از آن برخوردار هستید نیز آگاه شوید.

اگر در موقعیتی هستید که مبایعه نامه‌ای را برای امضا به شما پیشنهاد داده‌اند، پیش از هر اقدامی، حتما از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید و در خصوص محتوای آن قرارداد، با مشاور حقوقی گفتگو داشته باشید. این گفتگو و دریافت راهنمایی‌های لازم، شما را برای انجام این معامله یاری خواهد کرد.

نمونه مبایعه نامه خودرو (نقدی)

با استفاده از این فرم، مبایعه نامه خودرو مورد نظر خود را تهیه و امضا خواهید کرد.

نمونه قولنامه ماشین
دریافت نمونه قولنامه ماشین

قولنامه ماشین سنگین

معامله ماشین سنگین، به این فرم قرارداد نیاز دارد. برای تهیه سریع آن، اینجا بزنید.

نمونه قولنامه ماشین سنگین
دانلود نمونه قولنامه ماشین سنگین
سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات