نمونه قرارداد سرایدار ساختمان و شرایطی که در متن قرارداد با سرایدار ساختمان ضروری است!

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1401/11/04
زمان مطالعه: 9 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد سرایدار ساختمان

قرارداد سرایدار ساختمان یکی از انواع مهم قرارداد کار است که برای استخدام نیروی خدماتی تمام وقت برای ساختمان اداری، تجاری یا مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، رشد شهر نشینی و نیاز به مسکن، گسترش شهرها و رشد جمعیت از عواملی هستند که باعث به وجود آمدن آپارتمان‌ها و ساختمان‌های بزرگ چند طبقه شدند. ساختمان‌هایی که واحدهای متعددی دارند و اشخاص مختلف در آن مشغول به زندگی و کار هستند. برای رسیدگی به مواردی مانند نظافت، محافظت، مراقبت و انجام کارهای خدماتی ساختمان‌ها نیاز به حضور یک نیروی انسانی به عنوان سرایدار احساس می‌شود. به منظور عقد قرارداد با سرایدار از نمونه قرارداد سرایداری ساختمان استفاده می‌شود.

نمونه قرارداد با سرایدار ساختمان به صورت قرارداد کار موقت، دائم، پاره وقت، قرارداد کار ساعتی و کار معین تنظیم می‌شود. براساس نمونه قرارداد سرایدار ساختمان ، سرایدار مستخدم ساختمان می‌شود و در ازای کاری که انجام می‌دهد حق الزحمه دریافت می‌کند. با اینکه سرایدار و نگهبان دو ماهیت جدا هستند، ولی در بسیاری از موارد وظایف و تعهدات مشترکی می‌گیرند و پیش می‌آید که یک سرایدار وظایف نگهبانی را هم پوشش دهد و برعکس. این اتفاق مخصوصاً در ساختمان‌های مسکونی یا ساختمان‌هایی با تعداد واحد کمتر بیشتر اتفاق می‌افتد . مخصوصا زمانی که سرایدار به صورت تمام وقت مشغول به کار باشد و در همان ساختمان مکانی برای اقامت نیز گرفته باشد.

نمونه قرارداد سرایدار ساختمان چیست؟

فرم قرارداد سرایدار ساختمان ، متن مکتوبی است که از به وجود آمدن یک ارتباط کاری صحبت می‌کند. براساس این قرارداد، شخصی به عنوان سرایدار به کار گرفته می‌شود. سرایدار یک شخص حقیقی است که تمایل به استخدام شدن برای کار مورد نظر را دارد و کارفرمای این قرارداد مالک ساختمان، یا نماینده‌ای از جانب مالک و ساکنان ساختمان است. زیرا که سرایدار برای کل مجموعه ساختمان کار می‌کند و مسئولیتی که به عهده دارد در زمینه مالکیت مشترک اعضای ساختمان است. نمونه قرارداد سرایدار ساختمان مسکونی ، تجاری یا اداری، یک متن مکتوب است که درباره ارتباط کاری سرایدار و کارفرما توضیح می‌دهد. قرارداد براساس قانون کار نوشته می‌شود و یک سند معتبر برای طرفین قرارداد است.

اگر زمانی ایراد یا خطایی در ارتباط کاری پیش بیاید، طرفین با استناد به این قرارداد می‌توانند در اداره کار حاضر شوند. در متن قرارداد با سرایدار ساختمان شرح وظایف و تعهدات سرایدار و کارفرما نوشته می‌شود و درباره موارد مهمی مانند مدت قرارداد، مبلغ حق الزحمه سرایدار، شرایط خاص، تعهدات و غیره توضیح داده می‌شود.

انواع نمونه قرارداد سرایدار ساختمان

فرم قرارداد سرایدار ساختمان از دو جنبه قابل دسته بندی است. در حالت اول، تنوع قرارداد به نوع کاربری ساختمان مربوط می‌شود. براساس نوع کاربری ساختمان انواع قرارداد با سرایدار به این صورت است:

  1. نمونه قرارداد سرایدار ساختمان مسکونی
  2. نمونه قرارداد سرایدار ساختمان تجاری و اداری

به دلیل تفاوت در کاربری ساختمان و نیاز کارفرما، شرح وظایف در این دو مورد متفاوت است. به همین دلیل در تنظیم متن قرارداد سرایدار ساختمان، قرارداد متفاوتی خواهیم داشت.

حالت دوم که باعث تنوع در نمونه قرارداد سرایداری ساختمان می‌شود، مربوط به زمان و نوع ماهیت قرارداد است که عبارتند از:

  1. قرارداد دائم
  2. قرارداد موقت
  3. قرارداد با موضوع معین

کارفرما می‌تواند برای ضمانت یا اطمینان از توانایی شخص، مدتی را به عنوان دوره آزمایشی قرارداد کار در نظر بگیرد.

نمونه قرارداد سرایدار ساختمان از نگاه قانون

از آنجایی که نمونه قرارداد با سرایدار ساختمان، موجب به کار گرفتن یک شخص انسانی می‌شود، این قرارداد یک نوع از قرارداد کار است که براساس قانون کار تنظیم می‌شود. قانون کار در ماده 7 به طور کامل درباره قرارداد کار توضیح داده است:

«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»

در تعریف بالا، کارگر در یک تعریف کلی آمده است و بسیاری از مشاغل را دربر می‌گیرد. ماده 2 قانون کار درباره کلمه کارگر در این تعریف توضیح داده است:

«کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.»

بنابراین سرایدار در نمونه قرارداد سرایدار ساختمان نیز از لحاظ تعریف قانونی کارگر نامیده می‌شود. یعنی شخصی که به کار گرفته شده است. قانون کار در ماده 3 نیز به معرفی کارفرما پرداخته است. براساس ماده 3 قانون کار:

«کارفرما یک شخصی حقیقی یا حقوقی است. کارفرما کارگران و پرسنل را برای انجام کاری مشخص و با یک قرارداد استخدام در اختیار می‌گیرد و به اندازه میزان زحمت و کارشان به آن‌ها حقوق می‌دهد.»

مدت قرارداد

مدت قرارداد با نوع قرارداد کار ارتباط دارد. در قراردادهای دائم، تعهدات کاری به صورت بلند مدت است اما برای قراردادهای موقت یا قراردادهایی با موضوع معین که باید در بازه زمانی مشخصی انجام می‌شود، تعیین مدت قرارداد بسیار مهم است. لازم است در این بخش به طور دقیق، تاریخ شروع و پایان قرارداد نوشته شود.

محل اقامت سرایدار

مساله مهم در خصوص سرایداری، مساله اقامت سرایدار است. معمولا سرایدارانی که به صورت تمام وقت در ساختمان مشغول هستند، می‌پذیرند که با دریافت مکانی برای اقامت، وظایف نگهبانی ساختمان را نیز به عهده بگیرند. از آن‌جایی که نگهبانی و سرایداری در بعضی مواقع وظایف مشترکی دارند، به طور معمول در ساختمان‌هایی با واحد و جمعیت کمتر که اغلب مسکونی هستند، سرایدار حکم نگهبان را هم دارد و البته برعکس!

با توجه به چیزهایی که گفته شد، لازم است در این بخش از قرارداد درباره این مساله توضیح دهید که آیا مکانی برای اقامت به سرایدار داده می‌شود یا خیر! و اگر واحد سرایداری به او تعلق بگیرد چه مسئولیت‌های دیگری نیز به عهده او خواهد بود.

ساعت کاری در نمونه قرارداد سرایدار ساختمان

میزان ساعت کاری در روز توسط اداره کار تعیین شده است و یک از موارد مهم هر قراردادی همین ساعت کاری است. اداره کار براساس قانون کار، میزان ساعت کاری در یک روز کاری را 7 ساعت و 20 دقیقه تعیین کرده است. با توجه به همین مساله نیز توضیح می‌دهد که اگر بیش از 7 ساعت و 20 دقیقه کارکنید، اضافه کار محسوب می‌شود و کارفرما باید در ازای ساعات اضافه کاری، حقوقی پرداخت کند. ساعات اضافه کاری به تناسب حقوق اصلی محسابه می‌شود و مازاد آن به تناسب حقوق ثابت، به شخص سرایدار پرداخت می‌شود.

برای مثال به کادر قرمز تصویر زیر که بخشی از قرارداد سرایدار رکلا است توجه کنید. این قرارداد در بانک قرارداد رکلا قرار گرفته است:

نمونه قرارداد سرایداری

حق السعی یا دستمزد در نمونه قرارداد سرایدار ساختمان

سرایدار در مقابل کاری که انجام می‌دهد، مستحق دریافت حق الزحمه یا دستمزد است. میزان دستمزد و حق الزحمه سرایدار در متن قرارداد نوشته می‌شود. پایه حقوق سرایدار نباید کمتر از مبلغ پایه حقوق اعلام شده توسط اداره کار باشد. اداره کار هر ساله با توجه به نرخ تورم، مبلغ حق الزحمه نیروی کار انسانی را به نسبت 7 ساعت و 20 دقیقه کار مشخص می‌کند. انجام کار بیشتر از مدت زمان تعیین شده، اضافه کار محسوب می‌شود و حق الزحمه آن جدا از حقوق اصلی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

حق بیمه

از حقوقی که قانون کار برای سرایدار یا به طور کلی کارگر در نظر دارد، مساله حق بیمه کارگر است. کارفرما موظف است که سرایدار را بیمه کند. در این زمینه اگر حتی طرفین توافق کنند که بیمه انجام نشود، غیر قانونی خواهد بود و باید حتماً سرایدار بیمه شود. ماده 148 قانون کار درباره بیمه می‌گوید: «کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه‌های بیمه گذار بیمه نماید.»

فسخ قرارداد در نمونه قرارداد سرایدار ساختمان

براساس ماده 25 قانون کار؛ هرگاه قرارداد کاری برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین امضاء شده باشد هیچ کدام از طرفین فرم قرارداد کار به تنهایی حق فسخ آن را ندارند. شرایط فسخ قرارداد عبارتند از:

  1. اگر کارفرما و سرایدار با توافق یکدیگر تصمیم به فسخ قرارداد بگیرند.
  2. اگر سرایدار بدون دلیل موجه و بدون اطلاع رسانی غیبت کند و سر کار حاضر نشود.
  3. اگر سرایدار به طور مشخصی از وظایف و تعهدات خود سرپیچی کند.
  4. استعفای رسمی سرایدار براساس ماده 21 قانون کار
  5. اگر سرایدار مرتکب جرم شود و حکم زندان بگیرد.

نمونه قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی

تیم حقوقی رکلا، قرارداد سرایدار ساختمان را تنظیم کرده است. روی تصویر زیر بزنید و وارد توضیحات این قرارداد شوید.

شما همچنین می‌توانید در رابطه با این قرارداد، از مشاوران حقوقی و وکلای مجرب تیم رکلا، مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید. برای ثبت درخواست مشاوره حقوقی روی لینک قبل بزنید و در صفحه مربوط به آن، درخواستتان را ثبت کنید.

از دیگر خدمات تیم رکلا که می‌توانید در راستای نیازهای حقوقی خود از آن بهره ببرید، سرویس خدمات تنظیم قرارداد است. به واسطه ثبت درخواست در این بخش، می‌توانید مسئولیت نگارش محتوای قرارداد مورد نظر خود را به تیم حقوقی رکلا بسپارید.

قرارداد سرایداری

استخدام سرایدار ساختمان به این قرارداد نیاز دارد.

نمونه قرارداد سرایداری
دانلود نمونه قرارداد سرایداری
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(4 نظر)
account_circle
محمد مهدی نوری راد
thumb_up_alt
با سلام. 1- آیا اگر پول بیمه سرایدار را به حقوق آن اضافه کنیم تا او خود به صورت خویش فرمایی خود را بیمه کند اشکالی دارد ضمن اینکه این مورد در قراردادش ذکر گردد؟ 2- آیا می‌شود با توجه به اینکه برای سرایدار مکانی را برای سکونت در نظر گرفته‌ایم میزان اجاره این مکان که تبعا با پول آب و برق و گاز را فقط از لحاظ آپشنی که در اختیار ایشان قرار داده ایم محاسبه کنیم؟ ضمن اینکه موارد بالا در نمونه قرارداد شما مشخص شده است با تشکر و سپاس.
14:10
13 اردیبهشت 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. حق بیمه متعلق به هیچ کارگر و کارمندی نیست و به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد. لذا این رویه که پرداخت حق بیمه را به خود کارمند انجام دهید اشتباه خواهد بود. در خصوص مکان نیز، در صورتی که یکی از ابزار کار محسوب نشود می‌توانید اجاره نامه تنظیم کنید. قراردادی که شما فرمودید یک قرارداد کار است و قطعا در خصوص چنین موردی در یک قرارداد کار صحبت نمی‌شود.
20:13
14 اردیبهشت 1401
account_circle
وحیددانا
thumb_up_alt
سلام و عرض ادب آیا برای تحویل یک ملک بدون دریافت اجاره به یک خانواده، قرارداد خاصی باید نوشته شود تا دغدغه‌ای برای تحویل آن در مدت معین نداشته باشیم؟
03:42
15 تیر 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. وقت بخیر. می‌توانید از قرارداد امانت استفاده کنید و مال به صورت امانی در اختیار آن‌‎ها قرار بگیرد.
13:53
15 تیر 1401
account_circle
رسولی
thumb_up_alt
سلام. می‌خواستم یه سرایدار پاره وقت استخدام کنم، البته ایشان به صورت روزانه شاغل هستند و بیمه تامین اجتماعی هم دارند. برای خودشون و خانواده‌شان هم یک جای مناسب در نظر گرفتم. آیا لازمه مجدد برای ایشان حق بیمه رد بشه و یا حقوق قانون کاری در نظر بگیرم یا نه؟
00:11
19 اسفند 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. در هر حال، ایشان مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند و میزان کارکرد روزانه ایشان از اهمیت برخوردار است. پیشنهاد می‌کنیم از همکارانم در قالب مشاوره تلفنی، راهنمایی دریافت کنید.
01:07
20 اسفند 1401
account_circle
شهرام مشتاقی
thumb_up_alt
من قبلا شنیده بودم که کار در منازل مسکونی بصورت پاره وقت توسط یک فرد تابع قانون کار نمی‌باشد. آیا این مورد صحیح است؟
14:35
13 اسفند 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. نمی‌توان به طور قطعی گفت «کسی که کار پاره وقت انجام می‌دهد مشمول قانون کار نیست». این یک گزاره غلط است و نمی‌توانید با استناد به چنین گزاره‌ای مطمئن باشید که رابطه کاری میان شما و ایشان، مشمول قانون کار نیست و ما نیز چنین استدلالی را تایید نمی‌کنیم.
15:48
14 اسفند 1402