نکات متن قرارداد خرید و فروش آپارتمان و شرایط مهم نوشتن این قرارداد!

قرارداد فروش آپارتمان

قرارداد فروش آپارتمان یکی از انواع قولنامه است. از جمله قرارداد‎هایی است که با توجه به رشد شهرنشینی و تراکم بالای جمعیت مورد توجه قرار گرفته است. از جمله مسائل مورد توجه اشخاص در این خصوص، نکات قرارداد خرید آپارتمان است، به عبارت دیگر افراد می‌خواهند بدانند که نکات قرارداد خرید آپارتمان که در زمان امضای قرارداد باید مورد توجه قرار دهند، چیست؟ برای اینکه متن حاضر را بهتر درک کنید، تصور کنید که می‌خواهید قرارداد فروش یک واحد آپارتمان را امضا کنید. در ادامه متن قدم به قدم برای شما توضیح خواهیم داد که چگونه متن قرارداد را منعقد کنید تا از اعتبار قانونی برخوردار باشد.

نوع نمونه قرارداد فروش آپارتمان

پس از امضای قرارداد خرید آپارتمان مسکونی ، طرفین باید به طور کامل به نکات نوشته شده در آن عمل کنند و امکان فسخ یک جانبه آن را ندارند، مگر اینکه مطابق اختیارات قانونی خود عمل کنند؛ برای مثال طرفین می‌توانند پس از امضای آن و قبل از اینکه حاضران جلسه را ترک کنند، بر حسب اختیارات قانونی خود (خیار مجلس) نمونه قرارداد خرید آپارتمان را فسخ کنند. همچنین متعاملین می‌توانند پس از طی مدتی از امضای قرارداد، با توافق و رضایت یکدیگر نمونه قرارداد خرید آپارتمان را از اعتبار خارج کنند که در اصطلاح حقوقی این عمل را اقاله می‌گویند. متن قرارداد خرید آپارتمان باید به طور کامل مطابق توافق طرفین و با رعایت اصول مهم صحت قرارداد تکمیل شود.

نحوه نوشتن قرارداد فروش آپارتمان

زمانی که تصمیم می‌گیرید قرارداد خرید آپارتمان تنظیم کنید، شکل تکمیل آن باید به طور کامل مطابق نظر مراجع قضایی باشد، به همین دلیل در آن قرارداد موارد زیر نوشته می‌شود:

مشخصات طرفین

طرفین می‌توانند اشخاص حقیقی (انسان‌های عادی) و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، ادارات و شرکت‌ها) باشند و از این جهت منعی برای هیچ یک در نظر گرفته نشده است. در این قسمت از متن قرارداد فروش آپارتمان ، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملی، آدرس محل سکونت، کد پستی و شماره تماس طرفین نوشته می‌شود. اگر شما به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به امضای قرارداد خرید آپارتمان مسکونی می‌کنید، حتما نام و نام خانوادگی و سمت خود را در این قسمت بنویسید. همچنین اگر ولی یا قیم شخص ممنوع المعامله هستید، نام شما در این قسمت از قرارداد خرید آپارتمان نوشته می‌شود.

قرارداد خرید آپارتمان

موضوع مورد معامله

تصور کنید که شما قصد امضای نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان را دارید، برای تکمیل این قسمت از قرارداد نوع کاربری، متراژ، زیربنا، موقعیت مکانی دقیق، طبقه و واحد مورد نظر را بنویسید. فروشنده موظف است که طبق مشخصات نوشته شده در متن قرارداد خرید و فروش آپارتمان عمل کند، زیرا تکمیل این بخش از قرارداد به معنی تعهد فروشنده است و در صورت عمل نکردن به آن، خریدار می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند. اگر آپارتمان با متراژ مشخص خریداری شده است و بعد از تحویل آن، مشخص شود که از متراژ تعیین شده بیشتر یا کمتر است، در حالتی که متراژ بیشتر است، خریدار باید تفاوت قیمت آن متراژی را که بیشتر است محاسبه و پرداخت کند و در حالتی که متراژ کمتر است، می‌تواند از فروشنده بخواهد که ثمن متراژ کمتر را برگرداند یا قرارداد فسخ شود.

نمونه قرارداد خرید آپارتمان مفروز

اگر آپارتمان متعلق به یک نفر باشد، او می‌تواند با طی کردن روال معمول و تنظیم نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان ، آپارتمان را به دیگری تسلیم کند. در واقع آپارتمان مفروز است و برای انتقال مالکیت آن، رضایت و امضای مالک صحیح و کافی است. در این حالت، مالک می‌تواند با نوشتن نمونه قرارداد خرید آپارتمان ، تمام آن را به دیگری بفروشد یا اینکه بخشی از آن را به دیگری واگذار کند؛ برای مثال می‌توانید با تنظیم قرارداد خرید سه دانگ آپارتمان ، نیمی از آن را به فرد دیگر بفروشید.

نمونه قرارداد خرید آپارتمان مشاع

اگر قصد دارید یک واحد آپارتمان مشاع را به شخص دیگری واگذار کنید و نمونه قرارداد فروش آپارتمان مشاع بین شما و خریدار تنظیم شود، باید رضایت سایر مالکان را کسب کنید. در غیر این صورت، سایر مالکان حق دارند از حق شفعه استفاده کنند و معامله شما و خریدار را فسخ کنند. البته آن‌ها در صورتی می‌توانند آن معامله را فسخ کنند که توان پرداخت مبلغ سهم شما را داشته باشند.

برای مثال تصور کنید که یک آپارتمان به صورت مشاع متعلق به دو نفر است و یکی از آن‌ها می‌خواهد سهم خود را بفروشد، در این حالت (در صورت امکان) ابتدا مال افراز می‌شود (یعنی از حالت مشاع خارج می‌شود) و سپس فروخته می‌شود و در صورتی که امکان افزار وجود نداشته باشد، فروشنده باید ابتدا سهم خود را به سایر مالکان پیشنهاد کند و در صورتی که آن‌ها به هر دلیل، تمایلی به خرید نداشتند، می‌تواند دانگ‌های خود را با نمونه قرارداد فروش آپارتمان مشاع به شخص دیگری منتقل کند.

وجه معامله و نحوه پرداخت آن در نمونه قرارداد فروش آپارتمان

فرض کنید که شما به عنوان خریدار، قصد دارید قرارداد فروش یک واحد آپارتمان امضا کنید. در این حالت، تکمیل این بخش از معامله به معنی تعهد شما است. در زمان نوشتن قرارداد فروش آپارتمان ، مبلغ، زمان، مکان و نحوه پرداخت را مشخص کنید. خریدار می‌تواند به سه شکل مبلغ را پرداخت کند:

نقد: خریدار بلافاصله بعد از انتقاد نمونه قرارداد فروش واحد آپارتمان ، وجه معامله را پرداخت می‌کند.

اقساطی: در این حالت، طرفین نمونه قرارداد فروش واحد آپارتمان را تنظیم می‌کنند و در متن آن توافق می‌شود که خریدار مبلغ آن را به صورت اقساطی در مواعد مشخص، پرداخت کند.

بنابر آنچه که گفته شد خریدار می‌تواند تعهد کند که وجه معامله را به صورت نقد یا اقساط (به روش‌های گوناگون مثل چک بانکی و دیگر روش‌ها) پرداخت کند. در زمان نوشتن قرارداد فروش آپارتمان قسطی، تاریخ، مبلغ هر قسط و شماره چک را بنویسید. اگر خریدار به هر دلیلی از پرداخت وجه معامله ناتوان شود، فروشنده می‌تواند آپارتمان را از او پس بگیرد یا به او تحویل ندهد. اگر خریدار توانایی مالی لازم را برای پرداخت اقساط نمونه قرارداد فروش آپارتمان داشته باشد اما آن را پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ کند یا از مرجع حل اختلاف بخواهد که خریدار را ملزم به پرداخت کند.

مرجع حل اختلاف در متن نمونه قرارداد فروش آپارتمان

در متن قرارداد خرید و فروش آپارتمان طرفین با توافق یکدیگر مرجعی را جهت حل و فصل اختلافات احتمالی تعیین می‌کنند. در زمان بروز اختلاف، طرفین ابتدا از طریق صلح و روش‌های مسالمت آمیز و سپس با مراجعه به مرجعی که در متن نمونه قرارداد فروش آپارتمان تعیین شده است مشکل پیش آمده را حل می‌کنند. اگر در زمان نوشتن قرارداد خرید آپارتمان مرجعی تعیین نشده باشد، طرفین می‌توانند به دادگاه محلی که آپارتمان در آنجا واقع شده مراجعه کنند؛ برای مثال اگر خریدار در شیراز و فروشنده در آبادان و آپارتمان در تهران باشد، طرفین جهت طرح دعوا خود می‌توانند به دادگاه تهران مراجعه کنند.

از طرف دیگر، شما می‌توانید داوری را به عنوان مرجع حل اختلاف قرارداد خود در نظر بگیرید. یعنی یک یا چند داور یا یک موسسه داوری، مرجع حل اختلافات میان طرفین این قرارداد باشد.

تعداد نسخه‌های نمونه قرارداد فروش آپارتمان

تعداد نسخه‌ها مطابق توافق طرفین مشخص می‌شود. نکته مهم این است که تمامی نسخه‌ها باید کاملا مطابق با یکدیگر تکمیل شوند و با امضا و اثر انگشت طرفین، رسمیت و اعتبار خواهند داشت. شماره برگه را در بالای تمام صفحات و به شکل چاپی و به صورت جز از کل بنویسید. برای مثال: صفحه ۲ از ۴. اینکار جلوی سو استفاده‌های احتمالی بعدی را خواهد گرفت.

پیشنهاد ما

با وجود همه آنچه گفته شد، چنانچه تمایل دارید تنظیم متن قرارداد شما را به عهده بگیریم، روی اینجا بزنید و درخواست تنظیم قرارداد خود را ثبت کنید. از سوی دیگر، یک قرارداد کامل توسط تیم حقوقی رکلا تنظیم شده است که می‌‎توانید به آن دسترسی داشته باشید.

ثبت نظر یا سوال