نمونه قرارداد فروش اقساطی آپارتمان

قرارداد فروش اقساطی آپارتمان

فرض کنید به عنوان خریدار یا فروشنده یک واحد آپارتمان، قصد معامله اقساطی آن را دارید. ما این قرارداد کامل را با همین هدف تنظیم کرده‌ایم و از همین صفحه در دسترس شما قرار گرفته است.
بروزرسانی قرارداد: سه‌شنبه, 27 ام تیر 1402
برچسب‌های محصول:

info لوگوی رکلا بر روی صفحات قرارداد درج نشده است.

کد قرارداد (SKY):
RKC-1410
فرمت قرارداد:
Word و PDF

409 نفر این قرارداد را دریافت کرده‌اند.

مبلغ:

119,000 تومان

  • توضیحات
  • اطلاعات بیشتر
  • نظرات1

تهیه و امضای قرارداد، به عنوان اصلی‌ترین عامل تضمین کننده در هر رابطه حقوقی خواهد بود. در زمینه معامله آپارتمان، شما نیز باید به این امر توجه موکد داشته باشید. اگر قصد دارید نسبت به خرید یک دستگاه آپارتمان اقدام کنید، ابتدا باید نمونه قرارداد فروش اقساطی آپارتمان تهیه شود. این قرارداد به خوبی فرایند خرید آپارتمان را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر، اگر شما به عنوان فروشنده هستید، این موافقت نامه برای شما نیز مفید به فایده خواهد بود. زیرا ما چهارچوب این موافقت نامه را به نوعی تنظیم کرده‌ایم که شما، هم به عنوان خریدار و هم به عنوان فروشنده بتوانید آن را تهیه کنید.

این قرارداد، خرید و فروش آپارتمان را به صورت اقساطی در نظر گرفته است. به این صورت که خریدار، مبلغ آپارتمان را در چند مرحله به فروشنده پرداخت خواهد کرد. در ادامه این نوشتار، تلاش داریم که مواردی که این قرارداد برای امر خرید و فروش آپارتمان پوشش می‌دهد را مورد بررسی قرار دهیم.

آیا می‌توان این موافقت نامه را برای خرید و فروش هر نوع آپارتمانی تهیه کرد؟

بله. نمونه قرارداد فروش اقساطی آپارتمان برای معامله هر آپارتمانی قابل تهیه و قابل انعقاد است زیرا تیم حقوقی ما این قرارداد را به نوعی تنظیم کرده‌اند که مشخصات انواع آپارتمان را در بر بگیرد. به این منظور شما تنها باید در قسمت موضوع قرارداد، اطلاعات لازم آپارتمان مورد نظر خود را وارد کنید. علاوه بر آن، شما قادر خواهید بود این موافقت نامه را برای خرید یا فروش چند دانگ از آپارتمان تهیه کنید. به عبارت دیگر، این موافقت نامه به خوبی شرایط حاکم بر خرید مشاعی آپارتمان را پوشش می‌دهد.

آیا در این قرارداد، خریدار برای خرید اقساطی آپارتمان، ملزم به ارائه اسناد ضمانتی به فروشنده می‌شود؟

بله. همانطور که بیان کردیم، نمونه قرارداد فروش اقساطی آپارتمان بر خرید و فروش اقساطی آپارتمان تمرکز دارد. به همین خاطر فروشنده مبلغ آپارتمان را به صورت مورد توافق و در چند مرحله دریافت خواهد کرد. در این میان برای تضمین منافع فروشنده و جلوگیری از ورود خسارات به ایشان، ما تدبیری را در این موافقت نامه در نظر گرفته‌ایم. به این صورت که خریدار موظف می‌شود که همزمان با امضای این قرارداد، یک سند ضمانتی را اعم از چک یا سفته در اختیار فروشنده قرار دهد. مبلغ این سند، با توافق خریدار و فروشنده معین خواهد شد.

حال اگر از عدم پرداخت یا دیرکرد در پرداخت اقساط مبلغ آپارتمان، خسارتی به فروشنده وارد شود، ایشان قادر خواهد بود که خسارات خود را از محل اسناد فوق الذکر جبران کند.

آیا نمونه قرارداد فروش اقساطی آپارتمان ، شرایط حاکم بر نقل و انتقال رسمی آپارتمان را تعیین و تکلیف کرده است؟

با توجه به اهمیت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال اموال غیر منقول، نمونه قرارداد فروش اقساطی آپارتمان نیز شرایط حاکم بر تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را در نظر می‌گیرد. به این منظور با امضای این قرارداد، خریدار و فروشنده ملزم می‌شوند که در یک تاریخ مشخص در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد توافق برای تنظیم سند حاضر شوند. علاوه بر آن، ما در این قرارداد مواردی را در نظر گرفته‌ایم که شرایط حاکم بر تخلف طرفین در زمینه تنظیم سند رسمی را پوشش دهد.

آیا موافقت نامه حاضر، شرایط خاتمه و فسخ را پیش بینی کرده است؟

بله. نمونه قرارداد فروش اقساطی آپارتمان ، امکان فسخ را از جانب خریدار و فروشنده بررسی می‌کند. در یک نگاه کلی، این قرارداد کلیه حقوق خریدار و فروشنده را برای فسخ از آن‌ها سلب کرده است. با این وجود قرارداد حاضر دربردانده تدابیری خواهد بود که در برخی از قسمت‌ها، امکان خاتمه یک جانبه قرارداد را برای طرفین یا یکی از آن‌ها فراهم ساخته است.

آیا امضای شهود برای اعتبار پیدا کردن نمونه قرارداد فروش اقساطی آپارتمان ضرورت دارد؟

به طور کلی، این قرارداد برای اعتبار پیدا کردن نیازی به امضای شهود نخواهد داشت. بلکه اصلی‌ترین عامل اعتبار این موافقت نامه، امضای خریدار و فروشنده آپارتمان است. به عبارت دیگر، امضای شهود در این قرارداد تنها برای کسب اطمینان بیشتر خواهد بود. به این صورت که اگر امضای شهود در این موافقت نامه وجود داشته باشد، صاحبان امضا به عنوان شاهدان شما در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین در صورت نیاز، شاهدان می‌توانند برای شما در مراجع صالح شهادت دهند.

119,000تومان