نمونه قرارداد جعاله اخذ سند ؛ راهی برای ساده و سریع شدن مراجعه به ادارات و سازمان‌ها!

نویسنده:سما سلیمانی
-
بروزرسانی:1403/01/28
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
قرارداد جعاله اخذ سند

قرارداد جعاله اخذ سند یکی از انواع قرارداد جعاله است و قراردادی بسیار کاربردی در حوزه معاملات و انتقال مالکیت محسوب می‌شود. اهمیت دریافت سند در مالکیت بر هیچ کسی پوشیده نیست. ماده 1283 قانون مدنی در تعریف سند می‌گوید:

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»

با توجه به این تعریف می‌توانیم به خوبی متوجه شویم که سند در واقع یک نوشته مکتوب است که اعتبار قانونی دارد و می‌توان از آن در دادگاه و در مقام دفاع استفاده کرد. از آنجایی که با یک سند معتبر قانونی مواجه هستیم، لازم است که در تایید و اثبات و دریافت آن تمام موارد قانونی رعایت شود.

بدون شک اخذ سند نیازمند انجام فعالیت‌های مستمر و پیگیری است. برای بسیاری از اشخاص وقت گذاشتن و پیگیری امور اداری و قانونی خوشایند نیست. از طرفی ممکن است که به دلیل آشنایی نداشتن با جزئیات و مراحل کار، باعث طولانی شدن روند کارشان شود. این اشخاص می‌توانند به دنبال کسی بگردند که مسئولیت این کار را به‌عهده بگیرد و پیگیری‌های لازم را تا زمان اخذ سند انجام دهد. این نیروی کمک رسان، هر کسی که باشد، می‌تواند به شخص متقاضی دریافت سند کمک بزرگی بکند.

بدون شک، شخص عامل یا انجام دهنده کار، این مسئولیت را به خاطر دریافت حق الزحمه به‌ عهده می‌گیرد. برای ایجاد این پیمان و ارتباط کاری، بهترین کار تنظیم یک قرارداد معتبر است. یکی از انواع قراردادهایی که می‌تواند بسیار مورد استفاده قرار بگیرد، نمونه قرارداد جعاله اخذ سند است. این قرارداد از آن جهت که در گروه قراردادهای جعاله قرار می‌گیرد بسیار محبوب است زیرا قراردادهای جعاله آزادی بیشتری به طرفین قرارداد می‌دهد.

نمونه قرارداد جعاله اخذ سند چیست؟

نمونه قرارداد جعاله اخذ سند قراردادی است که زیر مجموعه قراردادهای جعاله قرار می‌گیرد و با توجه به قانون مدنی نوشته و تنظیم می‌شود. در این قرارداد یک طرف، شخصی است که خواهان اخذ سند برای مال یا ملک‌ خود است. طرف مقابل شخصی است که می‌پذیرد این کار را در ازای دریافت حق الزحمه برای شخص متقاضی انجام دهد. خود این قرارداد، یک سند قانونی محسوب می‌شود که از حقوق طرفین دفاع می‌کند. در این قرارداد از طرفین، چگونگی انجام کار، مورد جعاله، تعهدات و شرایط خاص طرفین، مدت قرارداد، میزان حق الزحمه و موارد کاربردی دیگر صحبت شده است.

موارد استفاده از نمونه قرارداد جعاله اخذ سند

به طور کلی مالکیت مال یا ملک را با سند مشخص می‌کنند. زمانی که مالی مانند ماشین را خریداری می‌کنید، با سند، مالکیت خود را به صورت قانونی مشخص می‌کنید. حتی اگر مال در دست شخصی دیگر باشد، مالک اصلی آن شخصی است که در سند معرفی شده است. بنابراین مالکیتی که به وسیله سند مشخص می‌شود تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌کند، مگر زمانی که مالک اصلی آن مال را بفروشد یا واگذار کند، که در این شرایط نیز باید انتقال مالکیت با ثبت سند مجدد انجام شود. این قضیه درباره زمین، خانه، ساختمان، ملک زراعی، مغازه و بسیاری مورد دیگر هم اتفاق می‌افتد. به طور کلی سند نشان دهنده مالکیت شما است. در مجموع برای این موارد می‌توانید تقاضای اخذ سند کنید. این سند در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود.

نمونه قرارداد جعاله اخذ سند

سه رکن اساسی برای نمونه قرارداد جعاله اخذ سند

اگر بخواهید وظیفه دریافت سند را با استفاده از نمونه قرارداد جعاله اخذ سند به شخصی بسپارید لازم است به سه رکن اصلی در عقد جعاله توجه شود. بدون حضور این سه رکن، عقد جعاله برقرار نمی‌شود. ماده 562 از قانون مدنی درباره این سه رکن می‌گوید:

در جعاله ملتزم را جاعل، طرف را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند.

جاعل در نمونه قرارداد جعاله اخذ سند

جاعل در این قرارداد، شخصی است که تمایل دارد سندی به نامش اخذ شود. این سند درباره هر چیزی که باشد، مالکیت آن باید قانوناً در اختیار جاعل باشد. جاعل باید شخصی عاقل و بالغ باشد و توانایی و حق تصرف در اموالش را داشته باشد. از آنجایی که سند باید حتما به نام جاعل تنظیم شود، اگر قرار باشد که شخصی به عنوان نماینده جاعل، فرآیند اخذ سند را پیگیری کند، باید از طرف جاعل نمایندگی یا وکالت داشته باشد. لازم به ذکر است که این وکالت نیز باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و تاریخ دقیق آن مشخص شود.

عامل در نمونه قرارداد جعاله اخذ سند

عامل شخصی است که می‌پذیرد امور دریافت سند را پیگیری کند. اگرچه در عقد جعاله، شرایط برای عامل یا کننده کار فقط دانش اجمالی و سن تمییز (تشخیص خوب از بد) است، اما در پیگیری امور اداری که نیازمند دانش و تخصص خاص است، عامل باید به طور ویژه، توانایی انجام کار را داشته باشد. شخصی که به عنوان عامل انتخاب می‌شود، باید به صورت رسمی از جاعل اجازه و وکالت انجام امور اداری مربوط به دریافت سند را گرفته باشد. در غیر این صورت فعالیت او معتبر نخواهد بود. براساس تعریفی که قانون مدنی از عامل در عقد جعاله دارد، معین یا نامعین بودن عامل اهمیتی ندارد و این موضوع از آزادی‌هایی است که در عقد جعاله وجود دارد.

جُعل در نمونه قرارداد جعاله اخذ سند

عامل یا کننده کار، برای انجام و پیگیری امور مربوط به دریافت سند، از جاعل حق الزحمه دریافت می‌کند. این حق الزحمه را مرذ، اجرت یا حق الجعاله یا جُعل می‌نامند. جعاله همان اجرت انجام کار است.

موارد بُطلان (باطل بودن)

در صورت وجود هریک از موارد زیر، قرارداد باطل می‌باشد:

  1. هدف از تنظیم قرارداد جعاله اخذ سند ، شرط بندی، قمار یا کار خلاف شرع نباشد.
  2. انجام موضوع قرارداد بدون در اختیار داشتن وکالت رسمی از سوی جاعل در ادارات امکان پذیر نیست.
  3. جاعل نباید مجبور به امضای قرارداد شده باشد و قرارداد باید به میل جاعل تنظیم شود.

حق الجعاله در نمونه قرارداد جعاله اخذ سند

لازم است پیش از اقدام برای نوشتن قرارداد ، مشخص کنید که بابت انجام کار و اخذ سند، چه مبلغی را به جاعل می‌پردازید. این مبلغ مشخص شده را باید در متن قرارداد بنویسید و ثبت کنید. البته برای تعیین میزان حق الجعاله یا حق الزحمه، رضایت و توافق جاعل و عامل شرط اصلی است. یعنی باید قبل از ثبت در قرارداد درباره مبلغ آن به توافق رسیده باشید. وگرنه ممکن است که عامل از امضا قرارداد سر باز بزند.

نحوه پرداخت حق الجعاله در نمونه قرارداد جعاله اخذ سند

پرداخت شدن حق الجعاله در نمونه قرارداد جعاله اخذ سند ، به انجام شدن موضوع این قرارداد توسط عامل بستگی دارد. به طور کلی، در عقد جعاله زمانی به عامل، دستمزد یا اجرت پرداخت می‌شود که مورد جعاله انجام شده باشد. در این جا نیز باید سند اخذ شود و تمام امور اداری و قانونی مربوط به آن به اتمام رسیده باشد تا مبلغ حق الجعاله به عامل تعلق بگیرد و او مطابق قانون، مستحق دریافت این مبلغ باشد. در ماده 567 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است. مطابق این ماده، عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که موضوع جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

البته باز هم توافق طرفین این قرارداد درباره چگونگی پرداخت حق الزحمه عامل اهمیت زیادی دارد. در واقع جاعل و عامل باید در این زمینه با یکدیگر به توافق برسند و توافق خود را مکتوب کنند.

مدت قرارداد

یکی از مهمترین بخش‌های نمونه قرارداد جعاله اخذ سند ، تعیین مدت آن است. از آنجایی که عامل برای انجام اخذ سند، نیازمند دریافت وکالت نامه محضری یا اجازه مکتوب از طرف جاعل است، لازم است که مدت دقیق این اجازه و وکالت مشخص شود. عامل باید در آن بازه زمانی، پیگیری‌ها را انجام داده و سند را اخذ کند. تعیین مدت زمان باعث می‌شود که قرارداد جنبه رسمی‌تری داشته باشد و همچنین از بروز اختلاف یا احتمال سوء استفاده‌ از حق وکالت، جلوگیری شود. حتی در زمان ثبت حق وکالت نیز لازم است که مدت دقیق و دلیل این وکالت به طور کامل شرح داده شود. لازم است که حدود اختیارات عامل را در حق وکالتی که در اختیارش قرار می‌گیرد، مشخص کنید.

پیشنهاد ما

تیم حقوقی رکلا، نمونه قرارداد جعاله اخذ سند را تنظیم کرده است. شما می‌توانید این نمونه قرارداد را در بانک قراردادهای رکلا جستجو و تهیه کنید.

شما همچنین می‌توانید وظیفه تنظیم اختصاصی قرارداد خود را به ما بسپارید. برای ثبت درخواست روی لینک تنظیم قرارداد بزنید و به صفحه اختصاصی آن وارد شوید.

خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز، از دیگر خدماتی است که در راستای رفع سوالات حقوقی خود، می‌توانید از آن بهره ببرید.

نمونه قرارداد جعاله اخذ سند

قراردادی که معمولا میان جاعل و کارفرما در خصوص انجام عملیات دریافت سند، تنظیم و امضا می‌شود، قرارداد جعاله اخذ سند است. شما می‌توانید از همین جا وارد صفحه دانلود این قرارداد کامل شوید.

نمونه قرارداد جعاله اخذ سند
دریافت نمونه قرارداد جعاله اخذ سند
سما سلیمانی
«سما» کارشناس کنترل کیفیت محتوا در تیم تحریریه رکلا، روانشناس و مولف مباحث مرتبط با امور قراردادها و به صورت روزانه و مستقیم با کاربران رکلا در حال گفتگو و رایزنی است.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات